Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Samsung SDI gödi gyára vízügyi hatóságnak benyújtott MONITORING TERVE'.FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HIVATAL
Tárgy:
tájékoztatás
Ügyintéző:
dr. Cseh Zoltán
Bodnár Zsuzsanna
részére

Tisztelt Bodnár Zsuzsanna!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII.
törvény   28.   §   (1)   bekezdése   alapján   2022.   augusztus   22.   napján   a   Fővárosi
Katasztrófavédelmi   Igazgatósághoz   (a   továbbiakban:   FKI)   benyújtott   közérdekű
adatigénylésére az alábbiakról tájékoztatom:
Tájékoztatom, hogy az FKI-nál az adatigénylésében megjelölt tárgyú határozat nem született.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
dr. Győrfi Gábor tű. alezredes
hivatalvezető 
Terjedelem: 1 oldal
Melléklet: -
Kapja: Címzett – (elektronikusan)
____________________________________________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház utca 1.; 1443 Budapest, Pf. 154.
Telefon: +36(1) 459-2412; Fax: +36(1) 459-2435
E-mail: [email protected]
Hivatali kapu azonosító: 313504758

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35100/12072-1/2022.ált.