Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'TOP-6.3.2-15-SG1-2016-00001 számú pályázat megvalósíthatósági tanulmánya'.

 
   
 
 
 
 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
Akcióterületi Terv 
 
 
TOP-6.3.2-15-SG1-2016-00001 
 
Zöld város kialakítása a 
szegedi Ligetben 
 
 

2018. március 
 
 
 
 

 

link to page 7 link to page 7 link to page 8 link to page 8 link to page 8 link to page 13 link to page 13 link to page 13 link to page 13 link to page 14 link to page 14 link to page 14 link to page 19 link to page 19 link to page 19 link to page 24 link to page 28 link to page 33 link to page 34 link to page 34 link to page 34 link to page 37 link to page 45 link to page 45 link to page 45 link to page 47 link to page 49 link to page 50 link to page 51 link to page 51 link to page 51 link to page 51 link to page 52 link to page 55 link to page 60 link to page 60 link to page 60 link to page 61 link to page 71 link to page 71 link to page 71 link to page 71 link to page 82 link to page 83 link to page 83 link to page 85 link to page 85 link to page 87 link to page 95 link to page 95  
   
1 
BEVEZETŐ............................................................................................................................................ 7 
1.1 
A FEJLESZTÉS CÉLJA ..................................................................................................................................... 7 
2 
AZ AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALMI SPECIFIKÁCIÓJA ....................................................... 8 
2.1 
A FEJLESZTÉS CÉLJAI, KONTEXTUSA ÉS BEAVATKOZÁSOK HELYSZÍNE (HELYZETFELTÁRÁS) ............................................. 8 
2.1.1  A fejlesztés céljainak illeszkedése ...................................................................................................... 8 
2.1.2  A fejlesztés környezetének jellemzése ............................................................................................. 13 
2.1.2.1 

Az akcióterület tágabb környezetének bemutatása ................................................................... 13 
2.1.2.1.1 
Társadalmi jellemzők ......................................................................................................................... 13 
2.1.2.1.2 
Gazdasági jellemzők .......................................................................................................................... 13 
2.1.2.1.3 
Környezeti jellemzők ......................................................................................................................... 14 
2.1.2.1.4 
Összefoglalás ..................................................................................................................................... 14 
2.1.2.1.5 
A Belváros városrészt érintő eddigi fejlesztések ................................................................................ 14 
2.1.3  A beavatkozás helyszínei ................................................................................................................. 19 
2.1.3.1 

Az akcióterület jogosultságának bemutatása ............................................................................. 19 
2.1.3.2 
Az akcióterület átfogó jellemzése ............................................................................................... 19 
2.1.3.2.1 
Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása  24 
2.1.3.2.2 
Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása ..... 28 
2.1.3.2.3 
Megvalósított fejlesztések .................................................................................................................. 33 
2.1.3.3 
Az akcióterületen tervezett beavatkozások helyszínének részletes állapotfelmérése és 
bemutatása .................................................................................................................................................. 34 
2.1.3.3.1 
Az akcióterületen található, jelen projektben fejlesztéssel érintett területek bemutatása ................... 34 
2.1.3.3.2 
A projektben fejleszteni tervezett területek, objektumok részletes elemzése ..................................... 37 
2.1.3.3.3 
A keletkező hulladék mértékének minimalizálásra vonatkozó horizontális elv érvényesülése .......... 45 
2.2 
TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE ..................................................................................................................... 45 
2.2.1  Önállóan támogatható tevékenységek ........................................................................................... 45 
2.2.2  Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek ............................................................... 47 
2.2.3  Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek ..................................... 49 
2.2.4  Nem támogatható tevékenységek .................................................................................................. 50 
2.3 
ÜTEMEZÉS – MÉRFÖLDKÖVEK...................................................................................................................... 51 
2.4 
TERVEZETT/LÉTREHOZANDÓ FUNKCIÓK ......................................................................................................... 51 
2.4.1  Funkciók részletezése ...................................................................................................................... 51 
2.4.1.1 

Tervezett funkciók szöveges bemutatása ................................................................................... 51 
2.4.1.1.1 
Városi funkció ................................................................................................................................... 52 
2.4.1.1.2 
Közösségi funkció ............................................................................................................................. 55 
2.4.1.2 
Gazdasági funkció ....................................................................................................................... 60 
2.4.1.2.1 
Vendéglátás alfunkció ....................................................................................................................... 60 
2.4.1.3 
Gazdasági funkció ....................................................................................................................... 60 
2.4.1.4 
Funkciók részletes bemutatása ................................................................................................... 61 
2.4.1.5 
Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek .............................. 71 
2.4.1.5.1 
Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében .......................................... 71 
2.4.1.5.2 
Bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság és közbiztonság javítását segítő rendezvény(sorozat) jellegű 
programok, akciók ................................................................................................................................................ 71 
2.4.2  Funkciók megalapozottsága............................................................................................................ 82 
2.4.2.1.1 
Igényfelmérés .................................................................................................................................... 83 
2.4.2.1.2 
Célcsoportok bemutatása ................................................................................................................... 83 
2.4.2.2 
Igényfelmérés konkrét módszere ................................................................................................ 85 
2.4.2.2.2 
Elemzés módszere ............................................................................................................................. 85 
2.4.2.2.3 
Az igényfelmérés eredményének bemutatása .................................................................................... 87 
2.4.3  Kihasználtsági terv .......................................................................................................................... 95 
2.4.3.1 

Konkurenciaelemzés.................................................................................................................... 95 

 

link to page 97 link to page 100 link to page 102 link to page 102 link to page 103 link to page 104 link to page 104 link to page 105 link to page 106 link to page 106 link to page 106 link to page 106 link to page 107 link to page 108 link to page 108 link to page 108 link to page 109 link to page 111 link to page 111 link to page 117 link to page 119 link to page 119 link to page 119 link to page 120 link to page 120 link to page 120 link to page 122 link to page 122 link to page 123 link to page 123 link to page 124 link to page 135  
   
2.4.3.2 
A fejlesztett helyszín funkciónkénti kihasználtsági terve ............................................................ 97 
2.5 
ÚJSZERŰ ÉPÍTÉSZETI, SZERVEZETI MEGOLDÁSOK ............................................................................................ 100 
2.6 
A FEJLESZTÉS MEGVALÓSULÁSA, MŰKÖDTETÉSE ÉS FENNTARTÁSA ..................................................................... 102 
2.6.1  Pénzügyi terv – megvalósítás ........................................................................................................ 102 
2.6.2  Elszámolható költségek, támogatási összegek támogatási kategóriánként összefoglalva .......... 103 
2.6.3  Elszámolható költségek mértékére, arányára vonatkozó előírásoknak való megfelelés bemutatása
 

104 
2.6.4  Pénzügyi / finanszírozási háttér – fenntartás ................................................................................ 105 
2.6.5  Szervezeti háttér - menedzsment .................................................................................................. 106 
2.6.5.1 

Megvalósítás ............................................................................................................................. 106 
2.6.5.1.1 
A menedzsment szervezet bemutatása ............................................................................................. 106 
2.6.5.1.2 
A projektmenedzsment személyi állománya .................................................................................... 106 
2.6.5.1.3 
Fenntartás/Működtetés ..................................................................................................................... 107 
2.7 
KOCKÁZATOK ......................................................................................................................................... 108 
2.7.1  Kiemelt kockázati tényezők ........................................................................................................... 108 
2.7.1.1.1 
Tulajdonviszonyok bemutatása ........................................................................................................ 108 
2.7.1.1.2 
Kapcsolódó fejlesztések ................................................................................................................... 109 
2.7.1.1.3 
Szennyezettség – mint kockázati tényező ........................................................................................ 111 
2.7.2  Egyéb kockázati elemek ................................................................................................................ 111 
2.7.3  Fenntartási kockázatok ................................................................................................................. 117 
2.8 
HATÁSOK .............................................................................................................................................. 119 
2.8.1  Szinergia vizsgálat ......................................................................................................................... 119 
2.8.1.1 

Belső szinergia .......................................................................................................................... 119 
2.8.1.2 
Szinergia más fejlesztésekkel .................................................................................................... 120 
2.8.2  A projekt hatásai ........................................................................................................................... 120 
2.8.2.1 

Társadalmi hatások................................................................................................................... 120 
2.8.2.2 
Gazdasági hatások .................................................................................................................... 122 
2.8.2.3 
Környezeti hatások .................................................................................................................... 122 
2.8.3  Hatástípusok (társadalmi, gazdasági, környezeti) összefüggése .................................................. 123 
2.8.4  Eredményesség .............................................................................................................................. 123 

3 
A TÁMOGATÓI DÖNTÉS FELTÉTELEI ....................................................................................... 124 
4 
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA ..................................................... 135 
 
 

 

link to page 9 link to page 10 link to page 11 link to page 11 link to page 13 link to page 15 link to page 17 link to page 24 link to page 25 link to page 26 link to page 37 link to page 38 link to page 38 link to page 45 link to page 47 link to page 49 link to page 50 link to page 51 link to page 51 link to page 61 link to page 61 link to page 61 link to page 62 link to page 62 link to page 64 link to page 65 link to page 67 link to page 68 link to page 70 link to page 71 link to page 74 link to page 76 link to page 78 link to page 80 link to page 82 link to page 84 link to page 86 link to page 93 link to page 95 link to page 97 link to page 102 link to page 103 link to page 104 link to page 105 link to page 106 link to page 108  
   
Táblázatok jegyzéke 
1. táblázat ITS célokhoz való illeszkedés ................................................................................................ 9 
2. táblázat Városrész célokhoz való illeszkedés .................................................................................... 10 
3. táblázat A megyei jogú városok Integrált Területi Programja céljaihoz való illeszkedés ................. 11 
4. táblázat A felhívás céljaihoz való illeszkedés ................................................................................... 11 
5. táblázat A vállalkozások száma a Belvárosban ................................................................................. 13 
6. táblázat Az akcióterületen és annak közvetlen környezetében megvalósult projektek (2007-2015)  15 
7. táblázat Az akcióterületen (AT) és annak közvetlen környezetében tervezett projektek .................. 17 
8. táblázat A projektben érintett helyrajzi számok ................................................................................ 24 
9. táblázat Az akcióterület demográfiai és képzettségi mutatói ............................................................ 25 
10. táblázatAz akcióterület társadalmi helyzete .................................................................................... 26 
11. táblázat A fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosai .................................................................. 37 
12. táblázat A fejlesztéssel érintett ingatlanok fenntartói, üzemeltetői ................................................. 38 
13. táblázat A fejlesztéssel érintett ingatlanok funkciói ........................................................................ 38 
14. táblázat Támogatható tevékenységek összefoglalása ...................................................................... 45 
15. táblázat Önállóan nem támogatható tevékenységek ........................................................................ 47 
16. táblázat Kötelezően megvalósítandó tevékenységek ....................................................................... 49 
17. táblázat Nem támogatásból megvalósuló tevékenységek ................................................................ 50 
18. táblázat Ütemezés ............................................................................................................................ 51 
19. táblázat A Liget funkciói ................................................................................................................. 51 
20. táblázat Gazdasági funkció .............................................................................................................. 61 
21. táblázat Funkciók részletes bemutatása – Városi funkció – Közterületek – zöldterületek felújítása 
alfunkció ................................................................................................................................................ 61 
22. táblázat Funkciók részletes bemutatása – Városi funkció – Közterületek – közlekedési útvonalak 
alfunkció ................................................................................................................................................ 62 
23. táblázat Funkciók részletes bemutatása – Városi funkció - Játszótéri alfunkció ............................. 64 
24. táblázat Funkciók részletes bemutatása – Közösségi funkció – Szabadidős sport alfunkció .......... 65 
25. táblázat Funkciók részletes bemutatása – Közösségi funkció – Aktív rekreációs alfunkció........... 67 
26. táblázat Funkciók részletes bemutatása – Közösségi funkció – Kulturális alfunkció ..................... 68 
27. táblázat Funkciók részletes bemutatása – Gazdasági funkciót összefoglaló táblázat ...................... 70 
28. táblázat Soft tevékenységek bemutatása ......................................................................................... 71 
29. táblázat Soft tevékenységek részletezése ........................................................................................ 74 
30. táblázat Soft tevékenységek részletezése ........................................................................................ 76 
31. táblázat Soft tevékenységek részletezése ........................................................................................ 78 
32. táblázat Funkció adat összesítő táblázat .......................................................................................... 80 
33. táblázat Funkciók megalapozottsága ............................................................................................... 82 
34. táblázat A fő funkciók közvetlen célcsoportjai ............................................................................... 84 
35. táblázat Célcsoportonként alkalmazott felmérési módszerek .......................................................... 86 
36. táblázat Az igényfelmérés eredményeinek bemutatása tervezett funkciókra .................................. 93 
37. táblázat A tervezett fejlesztések konkurenciavizsgálata .................................................................. 95 
38. táblázat Kihasználtsági terv ............................................................................................................. 97 
39. táblázat Összefoglaló táblázat a projekt felhívás szerinti elszámolható költségekről ................... 102 
40. táblázat Támogatás összetétele ...................................................................................................... 103 
41. táblázat Belső korlátok .................................................................................................................. 104 
42. táblázat Pénzügyi fenntarthatóság ................................................................................................. 105 
43. táblázat A menedzsment szervezet személyi állománya ............................................................... 106 
44. táblázat Tulajdonviszonyok ........................................................................................................... 108 

 

link to page 109 link to page 112 link to page 117 link to page 123  
   
45. táblázat Kapcsolódó fejlesztések hatásai ....................................................................................... 109 
46. táblázat Megvalósítási kockázatok összefoglalása ........................................................................ 112 
47. táblázat Fenntartási kockázatok összefoglalása ............................................................................. 117 
48. táblázat Indikátorok ....................................................................................................................... 123 
 
 
 

 

link to page 19 link to page 21 link to page 23 link to page 29 link to page 33 link to page 35 link to page 37 link to page 39 link to page 41 link to page 41 link to page 44 link to page 44 link to page 53 link to page 54 link to page 55 link to page 57 link to page 58 link to page 58 link to page 59 link to page 88 link to page 90 link to page 91 link to page 92 link to page 93  
   
Ábrák jegyzéke 
1. ábra Szeged városrészei ..................................................................................................................... 19 
2. ábra Szeged város település szerkezeti tervlapja ............................................................................... 21 
3. ábra SZÉSZ releváns részlete ............................................................................................................ 23 
4. ábra A Liget közlekedési kapcsolatai ................................................................................................ 29 
5. ábra Odessza akcióterület eddigi fejlesztései .................................................................................... 33 
6. ábra Az újszegedi (egykori) Vigadó a Ligetben ................................................................................ 35 
7. ábra Helyszínrajz az egyes fejlesztéssel érintett területekről ............................................................ 37 
8. ábra Xyela nigroabscondita ............................................................................................................... 39 
9. ábra A fősétány .................................................................................................................................. 41 
10. ábra A Liget meglévő gyalogos úthálózata ..................................................................................... 41 
11. ábra Az Újszegedi Szabadtéri Színpad ............................................................................................ 44 
12. ábra A vendéglátóhely ..................................................................................................................... 44 
13. ábra Fősétány látványterve .............................................................................................................. 53 
14. ábra Fogadótér látványterve ............................................................................................................ 54 
15. ábra Játszótér látványterve .............................................................................................................. 55 
16. ábra A Játékok kertjének elhelyezkedése ........................................................................................ 57 
17. ábra A fitneszpark tervezett elhelyezkedése (sárgával jelölve) ....................................................... 58 
18. ábra Központi fitnesztér látványterve .............................................................................................. 58 
19. ábra A tanösvény látványterve ........................................................................................................ 59 
20. ábra A Liget jelenlegi használatára irányuló kérdés ........................................................................ 88 
21. ábra A sportolók az alábbi spotágak művelése kedvéért járnak ide ................................................ 90 
22. ábra Kutyatartók aránya a válaszadó körében ................................................................................. 91 
23. ábra A jelenlegi kutyatartás feltételeinek véleményezése ............................................................... 92 
24. ábra. A válaszadók kora és a Liget használata ................................................................................ 93 
 
 
 

 

 
   
1  BEVEZETŐ 
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 267/2014. (VI.27) Kgy. sz. határozatban elfogadta a 2014-2020 
közötti  tervezési  időszakra  vonatkozó  Integrált  Településfejlesztési  Stratégiát  (2014.)  (továbbiakban 
ITS),  melyet  512/2015.  (XII.18.)  Közgyűlési  határozat  módosított  (1.  sz.  módosítás).  Az  ITS  2.  sz. 
módosítás elfogadásáról, amely jelenleg a hatályos városfejlesztési stratégia, a 200/2017. (IV.28) Kgy. 
sz. határozat rendelkezik.  
A dokumentum középtávú stratégiai tervként tartalmazza a város fejlesztésének irányait az elfogadott 
célrendszerek  meghatározásával.  Az  ITS  –  a  településfejlesztési  koncepcióban  bemutatott 
célrendszerhez illeszkedve – rögzíti a város középtávú fejlesztési céljait, valamint tartalmazza a célok 
elérését szolgáló fejlesztési elképzeléseket is. Mindehhez a dokumentum olyan területi specifikumokat 
rendel, melyek egyszerre szolgálják a városrészi szintű célok elérését is. E logika mentén a stratégia 
tartalmazza a városrészi szintű funkcióelemzést és a városrészeket érintő fejlesztési irányokat. A 2014-
2020 közötti tervezési időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 6. prioritásának 
3.2.  intézkedéséhez  kapcsolódó  fejlesztéseket  megalapozó  dokumentum  ez  a  stratégia,  amely 
alátámasztja  a  város  zöldterületeinek  rehabilitációjához  kapcsolódó  projekteket  a  „Zöld  város 
kialakítása” című intézkedést is megalapozva.  
1.1 
A FEJLESZTÉS CÉLJA 
Szeged  Megyei  Jogú  Város  Belváros  városrészén  belül  található  Odessza,  az  ITS  szerinti  egyik 
akcióterület, melynek része az újszegedi Liget területe, mely a projekt beavatkozási területét jelenti. A 
város  legnagyobb,  összefüggő  zöldterülete  ez  a  közpark,  amely  jelenleg  felfrissítendő 
növényállománnyal rendelkezik, valamint a különböző szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra is 
megújításra vár. Jelen projekt legfőbb célkitűzése a zöldterület revitalizációja, a meglévő funkciókhoz 
tartozó infrastruktúra felújítása, valamit a Liget új szolgáltatásokkal történő kibővítése. A Ligetnek nem 
csak városrészi, hanem az egész városra vonatkozó jelentősége van, mivel ez a legnagyobb közpark 
Szegeden, így a projekt közvetett célcsoportja a város teljes lakossága.  
Jelen akcióterületi terv (ATT) a „Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben” című, a TOP-6.3.2-15-SG1-
2016-00001 jelű, Zöld város kialakítása konstrukcióhoz kapcsolódó projektet megalapozó tanulmány, 
amely a támogatási kérelem benyújtásához készült, majd ezt követően a projektfejlesztés során felmerült 
újabb információk ismeretében felülvizsgálatra és részben átdolgozásra került. Az ATT funkciója, hogy 
a támogatási kérelem szakmai bírálatához, a projektfejlesztési szakasz lezárásához biztosítsa az alapvető 
információkat,  amelyek  a  meglévő  helyzetelemzést,  problémák  feltárását,  a  beavatkozással  érintett 
terület lehatárolását, valamint a tervezett beavatkozásokat mutatják be a tervezett költségvonzattal.  
 
 

 

 
   
2  AZ AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALMI SPECIFIKÁCIÓJA 
2.1 
A FEJLESZTÉS CÉLJAI, KONTEXTUSA ÉS BEAVATKOZÁSOK HELYSZÍNE (HELYZETFELTÁRÁS) 
2.1.1 
A fejlesztés céljainak illeszkedése 
Az  ITS  rögzíti  a  város  középtávú  fejlesztési  céljait,  valamint  tartalmazza  a  célok  elérését  szolgáló 
fejlesztési elképzeléseket is. Mindehhez a dokumentum olyan területi specifikumokat rendel, melyek 
egyszerre szolgálják a városrészi szintű célok elérését is. 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a város hosszú távú céljaihoz kapcsolódóan két átfogó célt 
határozott meg: 
1.  „Szeged, mint dinamikusan fejlődő felsőoktatási- és kutatási központ pozíciójának erősítése, a 
potenciális befektetők számára vonzó üzleti ökoszisztéma továbbfejlesztése”  
2.  „Szeged  helyzetének  stabilizálása  az  interregionális  policentrikus  városhálózatban, 
fenntartható, minőségi életkörülmények biztosítása lakossága számára”  
Az átfogó célokhoz az ITS-ben a következő specifikus célkitűzések kerültek meghatározásra:  
  S1.  A  város  gazdaságának  dinamizálása,  a  foglalkoztatás  bővítése  a  meglévő  adottságokra 
alapozott versenyképes üzleti infrastruktúra további bővítésével, széleskörű vállalatfejlesztési 
eszközrendszer kiépítésével. 
  S2. Szeged gazdasági növekedésének támogatása a kiváló helyi kutatói hagyományokra épített 
innovációs programok előkészítésével és lebonyolításával. 
  S3. A város népességmegtartó erejének növelése a települési környezet és a közösségi terek 
fejlesztésével,  a  leszakadó  városi  területek  revitalizálásával,  új  területek  integrálásával  és  a 
fenntartható közlekedési rendszerek támogatásával. 
  S4.  A  lakosság  életminőségének  javítása  és  a  társadalmi  befogadás  előmozdítása  a  humán 
szolgáltatások minőségi fejlesztésével. 
„Szeged  helyzetének  stabilizálása  az  interregionális  policentrikus  városhálózatban,  fenntartható, 
minőségi életkörülmények biztosítása lakossága számára” átfogó cél az „S3 A város népességmegtartó 
erejének növelése a települési környezet és a közösségi terek fejlesztésével, a leszakadó városi területek 
revitalizálásával, új területek integrálásával és a fenntartható közlekedési rendszerek támogatásával”, 
valamint az „S4. A lakosság életminőségének javítása és a társadalmi befogadás előmozdítása a humán 
szolgáltatások minőségi fejlesztésével” specifikus célokkal mutat illeszkedést. 
A célrendszer ezen elemei alapvetően a szegedi lakosok életminőségének javítását, a városban elérhető 
szolgáltatások infrastrukturális hátterének fejlesztését tűzik ki célul. A kapcsolódó prioritások egyaránt 
fókuszálnak  a  közlekedési  infrastruktúra  minőségének  javítására,  az  épített  környezet  megóvására, 
valamint a humán közszolgáltatások fejlesztésére. 
Az újszegedi Liget felújítása célkitűzés, ami magában foglalja a zöldterületek megújítását, a gyalogos-
kerékpáros  közlekedési  útvonalak  felújítását,  valamint  az  aktív  kikapcsolódás,  szabadidős 
tevékenységeket  elősegítő  fejlesztéseket,  illeszkedik  ezen  célok  eléréséhez,  tekintve,  hogy  Szeged 
lakosságának száma - eltérően más magyarországi városokétól - nem csökken. Ez az adat azt mutatja, 
hogy Szegeden élni jó, Szeged élhető város. A település népességmegtartó erejének növelése érdekében 
elengedhetetlen az emberközpontú városi környezet fenntartása.  
Gondoskodni  kell  a  természeti  és  épített  értékek  megóvásáról,  helyreállításáról.  A  helyi  közösség 
szempontjából meghatározó társadalmi és kulturális értékek megőrzése érdekében a meglévő közösségi 
terek  infrastruktúra-  és  tartalomfejlesztését  elő  kell  segíteni.  Az  életminőség,  az  egészségi  állapot 

 

 
   
javítása  érdekében  folyamatosan  gondoskodni  kell  a  környezeti  ártalmak  –  levegőszennyezés, 
talajszennyezés,  zajterhelés  -  csökkentéséről,  a  városi  klíma  javításáról,  az  energiahatékonyság 
növeléséről.  Előnyben  kell  részesíteni  a  környezetkímélő,  fenntartható  közlekedési  módokat:  a 
kerékpáros és a gyalogos közlekedést.  
Szeged  Megyei  Jogú  Város  Integrált  Településfejlesztési  Stratégiájának  célkitűzéseihez  történő 
illeszkedés összefoglalása: 
1. táblázat ITS célokhoz való illeszkedés 
Hozzájárul 
ITS specifikus célok 
Ha igen, miként 
Igen/Nem 
S.1. 

város 
gazdaságának  Nem 
 
dinamizálása, a foglalkoztatás bővítése 
a  meglévő  adottságokra  alapozott 
versenyképes  üzleti  infrastruktúra 
további 
bővítésével, 
széleskörű 
vállalatfejlesztési 
eszközrendszer 
kiépítésével 
S.2.  Szeged  gazdasági  növekedésének  Nem 
 
támogatása  a  kiváló  helyi  kutatói 
hagyományokra  épített  innovációs 
programok 
előkészítésével 
és 
lebonyolításával 
S.3.  A  város  népességmegtartó  Igen 
A  meglévő  zöldterület  revitalizációján,  új 
erejének 
növelése 

települési 
funkciókkal  történő  megtöltésén  keresztül  az 
környezet  és  a  közösségi  terek 
Önkormányzat  gondoskodik  a  (helyi  védelem 
fejlesztésével,  a  leszakadó  városi 
alatt  álló)  természeti  értékek  megóvásáról,  a 
területek  revitalizálásával, új területek 
fejlesztés  eredményeként  létrejövő  szabadidő 
integrálásával  és  a  fenntartható 
hasznos,  aktív  eltöltését  elősegítő  fejlesztések 
közlekedési rendszerek támogatásával 
révén 

helyi 
közösség 
szempontjából 
meghatározó  közösségi  terek  jönnek  létre.  A 
gyalogos  és  kerékpáros  útvonalak  fejlesztése 
révén  elősegítjük  a  fenntartható  közlekedési 
módok használatát. Mindezek növelik a lakosság 
elégedettségét, az életminőség javítását és ezáltal 
elősegítik a település népességmegtartó erejének 
növekedését, stabilitását. 
S.4.  A  lakosság  életminőségének  Igen 
A  lakosság  életminőségének  javítása  a 
javítása  és  a  társadalmi  befogadás 
beavatkozási  területen  lévő  zöldfelületek 
előmozdítása  a  humán  szolgáltatások 
megújításával  valósul  meg,  valamint  a  széles 
minőségi fejlesztésével 
körű partnerség építésével járul hozzá a projekt a 
társadalmi befogadás előmozdításához.  
 
Az ITS-ben szereplő célkitűzések eléréséhez azzal illeszkedik a projekt megvalósítása, hogy a beruházás 
hatására javul a lakossági életminőség és ezáltal fokozódik a település népességmegtartó ereje.  

 

 
   
A Belváros fejlesztésének célkitűzéseihez történő illeszkedés összefoglalása: 
2. táblázat Városrész célokhoz való illeszkedés 
Hozzájárul 
ITS városrészi célok 
Ha igen, miként 
Igen/Nem 
Cél  a  városközponti  funkciók  további  Igen 

Belváros 
Szeged 
városközpontja, 

erősítése,  a  városközpont  térbeli 
kereskedelmi-  és  szolgáltatási  funkciók  által 
kiterjesztése és a városrészben elérhető 
alapvetően 
meghatározott 
településrész. 

szolgáltatások  körének  bővítése,  a 
Belvárosban  cél  a  már  megkezdett  funkcióbővítő 
gazdasági 
funkció 
erősítésével, 
fejlesztési  programokra  építve  a  megújult 
minőségi, élhető környezettel 
városközponti  területek  bővítése,  a  városrészben 
található  közparkok  (pl.  Stefánia-Móra  Park) 
megújítása. A városrészben számos park található. 
Ezek többsége közpark – Széchenyi tér, Dugonics 
tér stb. – melyek a helyiek népszerű pihenőhelyei. 
A  közterületek  egy  része  –  pl.  Szent  István  tér, 
Dugonics tér, Árpád tér, a Kölcsey és a Gutenberg 
utca  –  az  elmúlt években  Európai  Uniós  pályázat 
keretében megújult. Azonban a városrész újszegedi 
területén 
lévő 
közterületek 
megújításra, 
rehabilitációra  szorulnak,  ezek  közé  tartozik  az 
újszegedi  Liget  területe  is,  amelynek  megújítása 
hozzájárul  az  élhető  minőségi  környezet 
kialakításához.  A  városrész  rekreációs  céllal 
hasznosítható  adottsága  a  Tisza,  a  városrészhez 
tartozik  az  újszegedi  oldalon  a  Partfürdő,  de  a 
szegediek kedvelt rekreációs célterülete a Liget is, 
mely  számos  közösségi  program,  kulturális 
esemény helyszíne. A Liget új funkciókkal történő 
megtöltése  (rekreációs  funkciók)  hozzájárul  a 
városrészben  elérhető  szolgáltatások  körének 
bővítéséhez.  A  városrészben  található  Szeged 
egyik  legrégebbi  lakótelepe  (Odessza),  melynek 
komplex 
zöldterületi 
fejlesztése 
szintén 
nagymértékben  járul  hozzá  a  városközponti 
funkciók 
kiterjesztéséhez, 

kedvező 
életkörülmények kialakításához.   
 
Az  ITS-ben  szereplő  városrészi  célkitűzés  megvalósításához  hozzájárul  a  projekt  azáltal,  hogy  a 
beruházás  hatására  a  városrész  városközponti  funkciója  fokozódik  azzal,  hogy  megújul  a  Belváros 
zöldfelülete, valamint új rekreációs lehetőségek is elérhetővé válnak nemcsak a városrészi, hanem a 
teljes városi lakosság számára.  
 
 
10 
 

 
   
3. táblázat A megyei jogú városok Integrált Területi Programja céljaihoz való illeszkedés 
ITP célok 
Hozzájárul 
Ha igen, miként 
Igen/Nem 
Szeged 
Megyei 
Jogú 
Város 
Igen 
A  meglévő  zöldterület  revitalizációján,  új 
önkormányzata 
ITP-ben 
funkciókkal  történő  megtöltésén  keresztül  az 
megfogalmazott célrendszere megfelel 
Önkormányzat gondoskodik a (helyi védelem alatt 
az ITS-ben megfogalmazott céloknak. 
álló)  természeti  értékek  megóvásáról,  a  fejlesztés 
S3. A város népességmegtartó erejének 
eredményeként létrejövő szabadidő hasznos, aktív 
növelése  a  települési  környezet  és  a 
eltöltését  elősegítő  fejlesztések  révén  a  helyi 
közösségi  terek  fejlesztésével,  a 
közösség  szempontjából  meghatározó  közösségi 
leszakadó 
városi 
területek 
terek  jönnek  létre.  A  gyalogos  és  kerékpáros 
revitalizálásával, 
új 
területek 
útvonalak  fejlesztése  elősegíti  a  fenntartható 
integrálásával  és  a  fenntartható 
közlekedési 
módok 
használatát. 
Mindezek 
közlekedési rendszerek támogatásával.
hozzájárulnak  a  település  népességmegtartó 
 
erejének 
növekedéséhez. 

lakosság 
A TOP 6.3 intézkedés megfelel az EU 
életminőségének javítása a beavatkozási területen 
TC6  tematikus  célkitűzésének,  a  6C 
lévő  zöldfelületek  megújításával  valósul  meg, 
beruházási  prioritásnak,  és  Csongrád 
valamint  a  széles  körű  partnerség  építésével  járul 
megye 
H3 
területfejlesztési 
hozzá  a  projekt  a  társadalmi  befogadás 
koncepciójának. 
előmozdításához. 
Az  ITS-ben  megfogalmazott  specifikus  célkitűzések  átfedést  mutatnak  az  ITP  célkitűzéseivel  az  S3. 
pontot tekintve. A beruházás az ITP-ben is szereplő S3. célkitűzés teljesítéséhez járul hozzá a lakosság 
életminőségén keresztül a település népességmegtartó erejének növelésével.  
4. táblázat A felhívás céljaihoz való illeszkedés 
 
Az intézkedés által támogatott fejlesztések elvárt jellege 
Megfelelés 

zöldfelület 
rekonstrukciója 
1. 
Javuljon a település általános környezeti állapota  
hozzájárul e célkitűzés eléréséhez. 
A  sport  és  rekreációs  lehetőségek 
fejlesztése  hozzájárul  a  lakosság 
életminőségének  javításához,  a 
A  beavatkozás/  projekt  segítse  a  település  fenntartható 
2. 
társadalmi jóléthez, s ezen keresztül 
fejlődési pályára állítását  
az  élhető  város  megteremtésével 
közvetve  a  város  gazdaságának 
fejlődéséhez. 
A  közvilágítás  felújításának  egyik 
szempontja  a  természetvédelem,  a 
A  beruházások  során  olyan  technológiák,  módszerek  kandeláberek  elhelyezése  és 
kerüljenek  alkalmazásra,  amelyek  környezet
3. 
-  és  időkapcsolóval  történő  ellátása  a 
természetvédő  módon  biztosítják  a  megépített  Liget  állatvilágának  megóvását 
infrastruktúra és a település működését  
célozza 
meg. 
Az 
épületek 
energetikai 
korszerűsítése 
11 
 

 
   
környezetkímélő 
módon 
kerül 
kialakításra. Ahol a talajmechanikai 
viszonyok 
megengedik, 
teljes 
rétegrendjében 
vízáteresztő 
úthálózat jön létre, amely elősegíti a 
csapadékvíz helyben tartását. 
A  Liget  új  funkciókkal  történő 
felruházása bekapcsolja a területet a 
A  beavatkozás/projekt  segítse  elő  a  fenntartható  város  vérkeringésébe,  a  lakosság 
fejlődést, a település 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet  széles 
körének 
szolgáltatások 
4. 
szerint kidolgozott Településfejlesztési Koncepciójának  nyújtásával növeli az életminőségét, 
és 
Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégiájának  elősegíti az élhető város kialakítását, 
megfelelően  
ezzel hozzájárul az ITS S3 és S4-es 
specifikus 
céljainak 
megvalósításához. 
A  Ligetben  jelenleg  is  működő 
vendéglátóhely 
energetikai 
korszerűsítése,  felújítása  hozzájárul 
a bérlemény jobb kihasználtságához, 
vonzóbbá  téve  a  szolgáltató  helyet. 
A  Liget  felújítása  gazdaságélénkítő 
A  beavatkozás/  projekt  járuljon  hozzá  a  Terület-  és  hatást 
fog 
gyakorolni 
az 
Településfejlesztési 
Operatív 
Program 
(TOP) 
5. 
akcióterületen 
tevékenykedő 
gazdaságfejlesztési  céljaihoz,  ezzel  pedig  a  település  gazdasági  vállalkozásokra.  Újabb 
lakosságának megtartásához  
vállalkozások 
jöhetnek 
létre, 
települhetnek be a felújítás hatására. 
A  vállalkozások  megjelenése  az 
akcióterületen  új  munkahelyeket 
teremthet, 
valamint 
javítja 

lakosság életkörülményeit. 
A  projekt  fő  célkitűzése  a meglévő 
zöldfelületek 
revitalizációja, 
Cél a kijelölt akcióterületen található zöldfelületek és a  valamint  a  beavatkozási  területen 
hozzájuk  kapcsolódó  önkormányzati  tulajdonban  lévő,  jelenleg  is  kulturális  és  gazdasági 
6. 
sokszor használaton kívüli, de akár jövedelemtermelésre  céllal 
hasznosított 
épület-
alkalmas infrastruktúraelemek megújítása 
komplexum 
felújítása, 
korszerűsítése a jövedelemtermelést 
elősegítve. 
 
A projekt megvalósításának fő célkitűzése – összhangban felhívással – az, hogy jelenleg alulhasznosított 
városi zöldterület felújításának segítségével emelkedjen a városi lakosság életminősége, fokozódjon a 
település népességmegtartó ereje. Az infrastruktúra kialakításán túl a projekt hozzájárul az akcióterület 
gazdaságának fejlesztéséhez és a lakosság közösségi szemléletének kialakításához, erősítéséhez is. 
12 
 

 
   
2.1.2 
A fejlesztés környezetének jellemzése 
2.1.2.1  Az akcióterület tágabb környezetének bemutatása  
Az akcióterület (Odessza) kijelölése a település rendezési terv övezeti besorolásával összhangban véve 
történt.  Jelen  dokumentum  alapján  fejleszteni  kívánt  akcióterület  a  Belváros  városrészen  belül 
helyezkedik el. 
A Belvárosi városrész utcahatárai  
Bécsi krt. – Moszkvai krt. – Londoni krt. – Rigó u. – Boross J. u. – Kossuth L. sgt. – Párizsi krt. – 
Berlini krt. – Brüsszeli krt. – Római krt. – Bertalan híd – Felső kikötő sor – Közép fasor – Szőregi út 
– Temesvári krt. folytatása a tervezett déli hídra – Tisza – Máglya sor – Bem u. - Boldogasszony sgt. 
2.1.2.1.1  Társadalmi jellemzők 
A Belváros lakónépességének száma 28.423 fő, tehát a városrészben a város lakosságának kb. 17%-a 
él.  A  lakónépességen  belül  az  aktív  korosztály  (15-59  évesek)  aránya  64,1%.  Magas  az  aktív  korú 
népesség,  de  a  60  év  felettiek  aránya  is  jelentős  (26,3%).  A  foglalkoztatottak  aránya  a  15-64  éves 
népességen belül 49,8%, ami magasabb Szeged más városrészek átlagánál. A lakásállomány ebben a 
városrészben  a  legnagyobb.  Igen  magas  az  1945  előtt  épült  lakások  száma.  Itt  található  az  egyik 
legrégebben,  iparosított  technológiával  épült  Odessza  lakótelep,  amely  a  jelen  fejlesztéssel  érintett 
akcióterület is egyben. 
2.1.2.1.2  Gazdasági jellemzők 
5. táblázat A vállalkozások száma a Belvárosban 
Mutató megnevezése 
2014 
A  városrészben  telephellyel  rendelkező,  ipari  tevékenységet  folytató 
80 
vállalkozások száma (db) 
A  városrészben  működő,  jelentősebb  iparűzési  adót  fizető  vállalkozás 
168 
(db) 
 
Szegeden 2014-ben jelentősebb mértékű iparűzési adót fizető vállalkozás összesen 456 darab működik, 
ebből 168 darab – az összes 36,85%-a – működik a Belvárosban. Az egyes városrészekben telephellyel 
rendelkező, ipari tevékenységet folytató vállalkozások száma 2014-ben összesen 1.006 db volt, ebből a 
városrészben mintegy 8% működik. A  városrészben meghatározó cég a Pick Zrt., melynek a Maros 
utcában található telephelye. 
Termelő vállalkozások – és kifejezetten ipari tevékenységet végző cégek – alacsony számban találhatóak 
a Belvárosban (alig 8%), így jellemzően a kereskedelem és vendéglátó ipar, továbbá általában a tercier 
szektor a meghatározó. A kereskedelmi- szolgáltató egységek esetében a peremkerületekben található 
bevásárlóközpontok  támasztanak  versenyt.  A  városrészben  így  komoly  problémát  jelent  az 
üzlethelyiségek hosszú távú bérlése, nagyszámú ingatlan jelenleg is bérlőre vár.  
A  városrész  turisztikai  szempontból  rendkívül  frekventált,  számos  kiemelt  attrakció,  látványosság  – 
Dóm  tér,  Reök  palota,  múzeumok,  Anna-fürdő  –  található  itt,  ennek  megfelelően  a  kereskedelmi 
szálláshelyek jelentős része is itt helyezkedik el. Itt működik az Art Hotel, a Tisza Szálló, a Mozart hotel 
és a Dóm Hotel is. Ugyancsak a Belváros – újszegedi – területén található a nemrég felújított Forrás 
Hotel, valamint a Napfényfürdő Aquapolis. 
A  Belváros  gazdasági  életében  a  szolgáltató  szektor  a  meghatározó,  ennek  megfelelően  kávézók, 
éttermek és nemzetközi étteremláncok egységei határozzák meg a városrész arculatát. A Nagyáruház, 
13 
 

 
   
mint tradicionális szolgáltató központ mellett a Kárász utca üzletei, kávézói jelentenek komoly vonzerőt. 
A városrészben minden országos hálózattal rendelkező bank fiókot üzemeltet. Szeged kiemelt kulturális 
eseményei is jellemzően ebben a városrészben kerülnek megrendezésre (pl.: Szegedi Szabadtéri Játékok, 
Bor-Tér, Szeged Napja rendezvénysorozat). 
2.1.2.1.3  Környezeti jellemzők 
Szegeden 2014-ben helyi védett épület és köztéri alkotás összesen 431 darab, műemlék 135 darab volt. 
2008-ban  az  önkormányzati  adatszolgáltatás  alapján  helyi  védelemben  részesült  épületek,  köztéri 
alkotások száma 259 darab volt mindösszesen, míg műemlék 166 darab volt a városban. A városrészben 
2014-ben az összes műemlék 82,96%-a, míg a helyi védett épületek 80,51%-a volt megtalálható.  
A zöldfelület nagysága a városrészben 2014-ben 291.670 m2, amely érték a városi szinten mért összes 
zöldfelület – 2.550.520 m2 – 11,43%-a.  
A Belvárosban 37 kilométert tesz ki az úthálózat hossza, amely 100%-a pormentes burkolatú. 
A  városrész  területén  számos  közintézmény,  közszolgáltató,  fontosabb  közterület  és  zöldterület 
található.  Az  intézmények  közül  kiemelendő  a  Polgármesteri  Hivatal,  a  Szegedi  Járásbíróság,  a 
Szegedi  Törvényszék,  valamint  az  Ügyészség.  A  Belvárosban  található  az  egyetemi  intézmények, 
szervezeti  egységek  jelentős  része,  így  a  Rektori  Hivatal  is.  A  Dugonics  tér  és  a  Széchenyi  tér  a 
városrész  meghatározó  rekreációs  parkjai,  de  itt  található  a  Stefánia  és  mellette  parkjával  a  Móra 
Ferenc Múzeum is. A Belvárosban keresendő a Somogyi Könyvtár épülete és számos egészségügyi 
intézményi (pl. Újklinika stb.) is itt található. 
A  városközponti  szerepet  erősíti  továbbá,  hogy  a  Tisza  belvárosi  szakasza,  az  alsó  rakpart  nagy 
turisztikai  vonzerővel  bír.  A  városrészben  megtalálható  zöldterületek  is  erősítik  a  városközponti 
funkcióját e városrésznek. 
2.1.2.1.4  Összefoglalás 
Termelő vállalkozások – és kifejezetten ipari tevékenységet végző cégek – alacsony számban találhatók 
a Belvárosban. Így jellemzően a kereskedelem és a vendéglátóipar, tehát a tercier szektor a meghatározó. 
A kereskedelmi szálláshelyek száma az utolsó évben jelentősen nőtt. A városrész kiemelten turisztikai 
célpont,  több  nemzetközi  szinten  is  jelentős  turisztikai  attrakció  található  itt.  Szeged  kulturális 
eseményei is elsősorban ebben a városrészben kerülnek megrendezésre.  
2.1.2.1.5  A Belváros városrészt érintő eddigi fejlesztések 
Az  elmúlt  években  megvalósított,  a  Belvárost  érintő  projektek  alkalmával  az  Önkormányzat  és  a 
polgármesteri hivatal munkatársai számos hasznos tapasztalatra tettek szert. A korábbi fejlesztésekkel 
kapcsolatos  sok  száz  elvégzett  munkaóra  eredményeképpen  még  körültekintőbbek  a 
helyzetelemzéseknél,  illetve  igyekeznek  a  fejlesztések  ütemezésétől  a  lakossági  reakciók  kezeléséig 
minden téren még előrelátóbban cselekedni. Mindenkor szem előtt tartják, hogy az egykor árvíz sújtotta, 
mára újjáépített Szegeden a város-rehabilitáció a lakosságért, a lakosság igényeivel a lehető legnagyobb 
harmóniában, ám a hosszú távú szakmai elképzeléseknek megfelelve valósuljon meg. 
A  fenntartható  fejlődés,  az  esélyegyenlőség,  az  akadálymentesítés  alapfogalmak,  mint  alapelvek, 
szerves részét képezik a mindennapi munkának.  
 
 
14 
 

 
   
6. táblázat Az akcióterületen és annak közvetlen környezetében megvalósult projektek (2007-2015) 
Projekt 
Rövid tartalma 
Akcióterület 
Projekt 
Finanszírozás 
megnevezése /címe 
vagy AT 
összköltsége 
módja 
környezete 
(eFt) 
Szeged 
Komplex 
városrész-
Belváros 
2.658.823   EU támogatás 
városközpontjának 
rehabilitációs  fejlesztés  valósult 
városrész - 
(DAOP) 

funkcióbővítő 
meg Szeged belvárosi területein:  Akcióterület 
Önerő 
fejlesztése  
a Kölcsey utca felújítása, a Reök 
környezete 
palota  előtti  tér  felújítása,  a 
Gutenberg  utca  közterületeinek 
felújítása, valamint a Mars téren 
a  közlekedési  csomópontok 
fejlesztése,  a  piac  területének 
rendezése.  A  Mars  téren  az 
asztalos  piacot  is  befogadó  új, 
fedett  piaccsarnok  épült  és 
parkoló létesítésére is sor került. 
Biopolisz  Park  –  A 
funkcióbővítő 
város 
Belváros 
2.295.185   EU  támogatás 
Egyetemi  városrész  rehabilitációs 
projekt 
során 
városrész - 
(DAOP) 

közterületeinek 
megújult  a  Dugonics  tér,  az  Akcióterület 
Önerő 
rehabilitációja 
Árpád  tér,  a  Somogyi  utca,  az 
környezete 
Eötvös  utca,  a  Toldi  utca,  az 
Apáthy utca, a Semmelweis utca, 
a Bánomkert sor és az Oldal utca. 
Zöldfelületi rendezés, a gyalogos 
és 
kerékpáros 
közlekedés 
feltételeinek 
javítását 
eredményező 
beavatkozások 
történtek.  
Kárász 
utca  A korzó revitalizációja során cél 
Belváros 
500.000     
felújítása 
volt 

sétálóutca 
funkció 
városrész - 
erősítése,  a  terület  felértékelése.  Akcióterület 
Tevékenységek: 
közművek 
környezete 
felújítása,  díszburkolat  lerakása, 
utcabútorok és dézsás növények 
kihelyezése, 
közvilágítás 
rekonstrukciója, 
díszkút 
telepítése, 
homlokzatok 
felújítása  –  a  Kárász  utcán  és  a 
Klauzál téren. 
15 
 

 
   
Szent  István  tér  A  projekt  keretében  felújításra 
Belváros 
849.530   EU  támogatás 
rekonstrukciója 
került  a  Szent  István  téren 
városrész - 
- Önerő 
található,  a  mai  napig  ipari  Akcióterület 
létesítményként  is  működő  több 
környezete 
mint 
100 
éves 
műemlék 
Víztorony,  megvalósult  a  Szent 
István  tér teljes  rekonstrukciója, 
nagyméretű 
zöld 
felületek, 
sétányok 
kialakításával, 

gyalogosforgalmú,-  közutak  és 
hozzátartozó 
parkolók 
újra 
burkolásával, 
parkosításával, 
dísz 
kutak 
és 
szobrok 
elhelyezésével,  közvilágítás  és 
troli felső vezeték felújításával. 
Tisza-parti 
Új, 500 fő befogadására alkalmas 
Belváros 
1.400.000   EU  támogatás 
Általános  Iskola  és  tornaterem  épült.  Az  iskola  és 
városrész - 
(DAOP 
és 
óvoda 
épületébe  óvoda  épülete  akadálymentessé  Akcióterület 
KEOP) 

XXI. 
századi  vált,  megtörtént  a  tantermek 
Önerő 
oktatási  környezet  funkcionális 
átalakítása, 
kialakítása 
és  szaktantermek  kialakítása.  Az 
akadálymentesítés 
épület 
teljes 
energetikai 
és 
energetikai  rekonstrukciója 
során 
korszerűsítés 
nyílászárócsere, 
homlokzati 
hőszigetelés, 
tetőszigetelés, 
fűtéskorszerűsítés történt. 
Vedres 
utcai  A projekt célja a sérült gyerekek 
Belváros-
15.890  EU  támogatás 
bölcsőde  komplex  szakszerű  elhelyezése,  és  a 
városrész - 
- Önerő 
akadálymentesítése  gondozásukhoz 
szükséges  Akcióterület 
akadálymentes 
feltételek 
megteremtése. 
Mozgássérült 
parkoló 
került 
kialakításra, 
amely  a  mozgássérült  szülők 
gépjárműinek  közeli  parkolást 
tesz  lehetővé.  Mozgássérültek 
részére  akadálymentes  rámpák 
(3db)  épültek  a  parkolóhoz 
tartozó  bejárathoz,  valamint  az 
udvar  és  az  épületek  közötti 
átjáráshoz. 

látássérültek 
részére  vezetősávok  kerültek 
kialakításra a járdaburkolaton és 
az 
épületen 
belüli 
padlóburkolaton.  
16 
 

 
   
Korondi 
utcai  Az 
egészségügyi  alapellátó-
Belváros 
230.000  EU-
orvosi 
rendelő  rendszer 
infrastrukturális 
városrész –
támogatás- 
korszerűsítése 
fejlesztése, 

hozzáférés  Akcióterület 
TOP6.6.1. 
egyenlőtlenségeinek mérséklése. 
(2017.) 
 
A Belvárost eddig is számos beruházás érintette, melyek egymás hatásait is erősítve járulnak hozzá a 
városrész  fejlődéséhez.  A  megvalósult  projektek  közül  több  is  a  rendezett  belvárosi  településkép 
kialakításához  járul  hozzá.  E  projektek  sorozatába  illeszkedik  a  Liget  rekonstrukciójára  irányuló 
fejlesztési elképzelés is, mely szintén elősegíti a városrész rendezett arculatának kialakítását. A jelenleg 
alulhasznosított zöldterületet megújító projekt is méltó helyet foglalhat majd el e sorban.   
7. táblázat Az akcióterületen (AT) és annak közvetlen környezetében tervezett projektek 
Projekt 
Rövid tartalma 
Akcióterület 
Projekt 
Finanszírozás 
megnevezése /címe 
vagy AT 
tervezett 
módja 
környezete 
összköltsége 
(eFt) 
Zöld város kialakítása  A 
lakótelep 
Belváros 
820.000 
EU támogatás 
Odessza 
környezettudatos, 
városrész –
– TOP-6.3.2. - 
akcióterületen  
család-  és  klímabarát  Akcióterület 
Önerő 
megújítása  a  környezeti 
 
fenntarthatóság 
követelményeivel, 
városi  zöld  környezet 
megújításával. 
Játszóterek,  sportpályák 
felújítása, 
tanösvény 
kialakítása,  városi  aktív 
rekreációs 
helyszínek 
megújítása,  kerékpáros 
létesítmények 
kialakítása. 
Vörösmarty Általános  Önkormányzati 
Belváros 
450.000  EU-
Iskola 
energetikai  intézmények 
városrész –
támogatás- 
korszerűsítése 
hatékonyabb 
Akcióterület 
TOP-6.5.1. 
energiahasználatának, 
racionálisabb 
energiagazdálkodásának 
elősegítése. 
Vedres  utcai  óvoda  A  kisgyermekes  szülők 
Belváros 
350.000  EU-
felújítása 
munkaerőpiacra  történő 
városrész –
támogatás- 
visszatérésének 
Akcióterület 
TOP-6.4.1. 
elősegítése 

gyermekellátási 
szolgáltatások 
fejlesztése által. 
17 
 

 
   
Kerékpáros 
és  Kerékpárutak építése és 
Belváros 
185.000  EU-
közösségi 
felújítása, 
közösségi 
városrész –
támogatás- 
közlekedési 
közlekedés  feltételeinek  Akcióterület 
TOP-6.4.1. 
fejlesztések 
javítása  (buszmegállók 
Újszegeden 
felújítása)  
Alsó-kikötő 
sori   
Belváros 
60.000  EU  támogatás 
szociális  intézmény 
városrész –
– TOP-6.6.2 
felújítása 
Akcióterület 
Út- 
és  A  zöld  város  fejlesztés 
Belváros 
250.000  Modern 
járdarekonstrukció 
kísérő projektje, amely a 
városrész –
Városok 
lakótelepi utak és járdák  Akcióterület 
Program 
rekonstrukcióját 
célozza. 
Vízvezeték- 
és  A  zöld  város  fejlesztés 
Belváros 
  Vízügyi Alap 
csatornarekonstrukció  kísérőprojektje, amely a 
városrész –
lakótelep 
víz- 
és  Akcióterület 
csatornahálózatának 
rekonstrukcióját célozza 
Zöld város kialakítása  A  Tisza-parti  belvárosi 
Belváros 
850.000  EU  támogatás 
a szegedi Belvárosban  zöld 
felületek 
városrész –
–  TOP-6.3.2.- 
rekonstrukciója, 
Akcióterület 
Önerő 
játszóterek 
felújítása, 
környezete 
bővítése, 
szökőkút 
felújítása, 
sétautak-
gyalogos 
felületek 
rekonstrukciója. 
Móra Ferenc Múzeum  Alagsor 
kiállítótérré 
Belváros 
560.000  EU-
és  a  Fekete  ház  alakítása, 
tetőhéjazat 
városrész –
támogatás-
turisztikai 
célú  cseréje 
turisztikai  Akcióterület 
TOP6.1.4. 
rekonstrukciója 
vonzerő-fejlesztés céllal 
környezete 
Kerékpáros 
és  Kerékpárutak építése és 
Belváros 
660.000  EU-
közösségi 
felújítása, 
közösségi 
városrész –
támogatás- 
közlekedési 
közlekedés  feltételeinek  Akcióterület 
TOP-6.4.1. 
fejlesztések  Szeged  javítása  (buszmegállók 
környezete 
belvárosában 
felújítása, 
forgalmi 
sávok kialakítása) 
Belvárosi 
Mozi  A 
Belvárosi 
Mozi 
Belváros 
450.000  EU-
felújítása 
energetikai és turisztikai 
városrész –
támogatás- 
célú felújítása. 
Akcióterület 
TOP-6.5.1. 
környezete 
18 
 


 
   
2.1.3 
A beavatkozás helyszínei 
2.1.3.1  Az akcióterület jogosultságának bemutatása 
Érintett helyrajzi számok: 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9 
A  felhívás  3.4.1.  és  a  3.4.2.  pontjaiban  szereplő  jogosultsági  szempontok  szerint  az  alábbi 
megállapításokat tesszük: 
  A pályázat beavatkozási területe megfelel az OTÉK 27.§ szerinti „zöldterület” besorolásra 
vonatkozó  meghatározásnak,  a  fentiekben  részletezett  helyrajzi  számokon  nyilvántartott 
ingatlanok OTÉK 27.§ alapján zöldterület besorolásúak a helyi építési szabályzatban is.  
  A  helyi  építési  szabályzatban  előírt  egyes  ingatlanokra  vonatkozó  beépítettségi,  illetve 
minimális  zöldfelületi  lefedettségi  korlátoknak  történő  megfeleléshez  szükséges 
telekalakítási eljárás megtörtént. 
2.1.3.2  Az akcióterület átfogó jellemzése 
Az  ITS-ben  tíz,  egyértelműen  körülhatárolt  és  megkülönböztethető  városrész  került  lehatárolásra: 
Belváros,  Alsóváros,  Móraváros,  Rókus  és  lakótelepek,  Felsőváros  és  lakótelepek,  Újszeged-Szőreg 
Kertváros, Déli Kertváros és Gyála, Északi Kertváros és Tápé, Nyugati Iparváros és Kiskundorozsma, 
Tisza-Maros Hullámtér. 
1. ábra Szeged városrészei 
 
Forrás: Szeged Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
1.Belváros,  2.  Alsóváros,  3.  Móraváros,  4.  Rókus  és  lakótelepek,  5.  Felsőváros  és  lakótelepek,  6. 
Újszeged-Szőreg  Kertváros,  7.  Déli  Kertváros  és  Gyála,  8.  Északi  Kertváros  és  Tápé,  9. 
Kiskundorozsma – Nyugati Iparváros, 10. Tisza-Maros Hullámtér 
19 
 

 
   
A  zöldterület  rehabilitációs  fejlesztésbe  bevont  újszegedi  Liget  a  fenti  lehatárolás  alapján  az  1. 
városrésznek, a Belvárosnak a része és Odessza akcióterületén található. A Belváros városrészt az alábbi 
területek alkotják: 
1. Belváros: 
 
 
1. Mars tér – Gutenberg utca – Kölcsey utca 
 
 
2. Biopolisz Park 
 
 
3. Stefánia – Móra park – Roosevelt tér – Korányi fasor 
 
 
4. Odessza lakótelep 
 
Szeged  Megyei Jogú  Város  Építési  Szabályzatát (SZÉSZ)  Szeged  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  a 
19/2015.  (V.14.) önkormányzati  rendelettel,  illetve módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglaltan  a 
28/20176. (IX.27.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá.  
20 
 


 
   
2. ábra Szeged város település szerkezeti tervlapja 
 
Forrás: SZÉSZ 
 
A város területén a szabályozási terv: 
  rendeltetési (terület felhasználási), 
  építési (a beépítésre szánt területek építési előírásait rögzítő), 
  környezetvédelmi, 
  értékvédelmi, 
  tilalmi és korlátozási zónákat jelöl ki. 
21 
 

 
   
A szabályozási terv a város közigazgatási területén 
- a beépítésre szánt területen 
a) lakó: (L) 
b) vegyes: (V) 
c) gazdasági: (G) 
d) üdülő: (Ü) 
e) különleges: (K) 
- a beépítésre nem szánt területen 
a) közlekedési és közmű: (Kö) 
b) zöld: (Z) 
c) erdő: (E) 
d) mezőgazdasági: (M) 
e) vízgazdálkodási (VG) 
zónákat határol le. 
 
A  Ligetet,  a  projekt  beavatkozási  területét  a  SZÉSZ  szerint  az  alábbi  zónákba  tartozó  ingatlanok 
alkotják:  
  Zöldterület, közpark: A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert), 
amely  a  település  klimatikus  viszonyainak  megőrzését,  javítását,  ökológiai  rendszerének 
védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja (Zpk). A Liget majdnem teljes területe e zóna része, 
a pályázat beavatkozási területe ezekre az övezeti besorolású ingatlanokra vonatkozik.  
  Egyéb  gazdasági  terület:  A  gazdasági  terület  elsősorban  gazdasági  célú  építmények 
elhelyezésére szolgál. A gazdasági terület lehet kereskedelmi  - szolgáltató terület vagy ipari 
terület  (Ge).  A  Ligetben  található  termálkút  (236/9  hrsz)  és  közvetlen  környezetét  jelentő 
ingatlan,  valamint  a  víztorony  és  közvetlen  környezete  tartozik  ide.  A  projekt  e  területeket 
közvetlenül nem érinti, csak a termálkút kerítése kerül átépítésre.  
  Különleges intézményi terület: A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére 
szolgál. A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és az 
azok  rendeltetésszerű  működéséhez  szükséges  egyéb  építmények  helyezhetők  el.  (Ki)  Jelen 
esetben  ez  a  különleges  intézmény  a  1766/2  hrsz  –  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Plébánia 
tulajdonában álló épületkomplexum, melyen templom áll és a plébánia épülete. Ez az ingatlan 
a projekt során nem érintett helyszín. 
22 
 


 
   
3. ábra SZÉSZ releváns részlete 
 
Forrás: SZÉSZ 
A pályázat beavatkozási területe jelenleg több helyrajzi számot érint: 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 236/9. 
Ezek  az  ingatlanok  Szeged  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  tulajdonában  vannak  jelenleg,  a 
pályázat megvalósítási helyszíneit jelentik.  
A Liget beavatkozási területén vannak nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok is, melyeket a projekt 
megvalósítása nem érint. Ezek a helyrajzi számok az alábbiak a tulajdonosok megnevezésével: 
23 
 

 
   
  1766/2 hrsz – Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia 
  237 hrsz – Magyar Állam tulajdona, kezelője a Szegedi Tudományegyetem 
  236/3 hrsz – Szegedi Tudományegyetem 
A  felhívásban  a  támogató  részéről  alapfeltételként  került  rögzítésre,  hogy  a  beavatkozással  érintett 
ingatlanoknak  a  helyi  építési  szabályzathoz  illeszkedniük  szükséges.  A  Ligetben  lévő  9  db, 
önkormányzati tulajdonú ingatlan közül 3 db ingatlan – a támogatási kérelem benyújtásának idején – 
nem felelt meg a SZÉSZ minimális zöldfelületi lefedettségre vonatkozó előírásának.  
A támogatási kérelem benyújtásának idején fennálló körülmények miatt, az Önkormányzat a projekttel 
érintett  önkormányzati  tulajdonú  telkek  összevonását  kezdeményezte,  amelynek  eredményeként  az 
ingatlanok a helyi építési szabályzattal összhangba kerültek.  
8. táblázat A projektben érintett helyrajzi számok  
SZÉSZ 
Hrsz 
Megnevezés 
Tulajdonos 
szerinti 
besorolás 
236/5 
kivett közpark és szabadtéri színpad 
SzMJVÖ 
Zkp 
236/6 
kivett közterület 
SzMJVÖ 
Zkp 
236/7 
kivett közterület 
SzMJVÖ 
Zkp 
236/8 
kivett közterület 
SzMJVÖ 
Zkp 
236/9 
kivett termálkút 
SzMJVÖ 
Ge 
  
2.1.3.2.1  Az  akcióterület  társadalmi,  gazdasági  és  környezeti  jellemzőinek  bemutatása,  problémák 
feltárása 
Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területének legnagyobb közparkja a Liget. Ez a multifunkciós 
zöldterült nem csak a Belváros városrész, azon belül Odessza akcióterület lakóinak jelent kikapcsolódási 
lehetőséget,  hanem  az  egész  városi  lakosság  számra  fontos.  Ezért  elmondható,  hogy  a  Liget 
rekonstrukciójának  közvetett  célcsoportja  Szeged  város  összes  lakója  és  az  ide  látogató  turisták, 
valamint Odessza teljes lakossága. A Liget közvetlen célcsoportja a Ligetbe látogatók, akik valamilyen 
formában használják és használni fogják a területet.  
E fenti célcsoport-meghatározás értelmében válik szükségessé bemutatni a település és településrész 
társadalmi, demográfiai jellemzőit az alábbiak szerint.  
2.1.3.2.1.1  Szeged demográfiai helyzetének bemutatása 
Szeged Megyei Jogú Város népessége és területe alapján is Magyarország harmadik legnagyobb városa, 
a  Dél-alföldi  Régió  gazdasági,  tudományos  és  kulturális  központja.  2014.  év  végén  a  város 
lakónépessége 161.921 fő, területe 281 km2 volt. Szeged Budapest után az ország egyik legnagyobb 
oktatási és tudományos centruma, életében meghatározó a Szegedi Tudományegyetem és az itt működő 
nagyszámú kutatóintézet, ennek köszönhetően a város és vonzáskörzete a régió szellemi központja, az 
intézményrendszere és tudományos bázisa nemzetközileg is versenyképes. 
Szeged lakosságának száma nem változott jelentősen, kismértékű emelkedést mutat az elmúlt években. 
A  2013  és  2014.  január  elsejei  adatok  szerint  161.837  főről  161.921  főre  nőtt  az  itt  élők  száma. 
Összehasonlítva az országos tendenciákkal megállapíthatjuk, hogy a város lakosságának alakulása nem 
követi az országos - csökkenő - tendenciát, ami arra utal, hogy jelentős az évenkénti betelepülők száma. 
Ez részben annak köszönhető, hogy Szegeden jó élni, Szeged élhető város. Ezért a városnak kiemelt 
24 
 

 
   
jelentőségű  célkitűzése  a  város  népesség  megtartó  erejének  növelése,  ennek  egyik  eszköze  a  jelen 
projekt keretében tervezett fejlesztés is. 
2000 és 2013 évek között a 60 év felettiek aránya 19%-ról 24%-ra emelkedett, a 18-59 éves korosztály 
aránya 2,2 százalékponttal csökkent a 18 év alatti korosztály is 3,3 százalékpontos csökkenést mutat. 
Ezt mutatja Szeged öregedési indexe is: 100 fő 14 év alatti lakosra 184 fő 60 év feletti lakos jut, vagyis 
az öregedési index 184. Ez meghaladja Magyarország átlagos öregedési indexét.  
Megyei jogú városok tekintetében lakossághoz viszonyított százalékban Szegeden a legmagasabb az 
egyetemi és főiskolai végzettségűek aránya, míg a legalacsonyabb az általános iskolai végzettségűeké. 
Hasonló  városokkal  összehasonlítva  megállapítható,  hogy  a  település  kiválóan  alkalmas  oktatási  és 
K+F+I területet érintő célok megvalósítására.  
2.1.3.2.1.2  Az akcióterület demográfiai helyzetének bemutatása 
Odessza  akcióterületen  a  Központi  Statisztikai  Hivatal  (KSH)  adatai  alapján  a  lakónépesség  száma 
2011-ben 4.041 fő volt. A lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya 10,5% volt ugyanekkor, ami kissé 
felette van a Belváros városrészben (9,6%), és alatta a város egészében rögzített értéknek (13,0%). A 
15-59 évesek aránya alatta marad mind a városrészi (64,1%), mind a városi szintű adatoknak (64,4%). 
A 60 év felettiek aránya tekintetében magasabbak az akcióterületi értékek a Szegeden (22,6%), illetve 
a  városrészben  (26,3  %)  mért  adatoknál.  Megállapítható  az  adtok  alapján,  hogy  az  akcióterület 
népessége elöregedő tendenciát mutat. Ezt megerősíti az a tény is, hogy a 2001-es adatokhoz képest 
csökkent a 0-14 évesek és 15-59 évesek aránya, míg nőtt a 60 évesnél idősebbek aránya. 
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 
az akcióterületen alacsonyabb volt (6,9%) a 2011-ben a városi szinten mért értéknél (8,1%), és valamivel 
magasabb a belvárosi városrészi adatnál (6,3%). A „felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában” mutató esetében ugyanakkor meghaladta az akcióterületi érték a városi (28,9%) értéket és 
alulmaradt a városrészi (39,5%) adatnak. (Forrás: ITS) 
9. táblázat Az akcióterület demográfiai és képzettségi mutatói 
Mutató megnevezése 
Odessza akcióterület 
Lakónépesség száma (fő) 
4.041 
Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%) 
10,5 
Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya (%) 
58,4 
Lakónépességen belül 60- x évesek aránya (%) 
31,1 
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok 
2.1.3.2.1.3  Az akcióterület gazdasági helyzetének bemutatása 
Gazdasági aspektusból Odessza nem kiemelt terület. Az akcióterület relatíve kis alapterületű lakó- és 
intézményi  terület.  Szeged  legrégebbi  lakótelepe,  így  zömmel  iparosított  technológiával  készült 
többszintes épületek találhatók, illetve az épületek aljában garázsüzletek valamint az épületek között a 
„Szolgáltató  soron”  egy  kis  üzletsor  működik.  A  terület  alapvetően  az  itt  lakók  mindennapi 
kiskereskedelmi  és  egyéb  szolgáltatási  igényeinek  kielégítését  tudja  felvállalni.  Új  tevékenység 
betelepítésére az akcióterület jellegéből nincs lehetőség. 
Az  akcióterületen  leginkább  kereskedelmi  jellegű  vállalkozások  találhatók.  A  mindennapi 
megélhetéshez  szükséges  szolgáltatások  nagyrészt  elérhetők,  a  lakótelepen  van  több  élelmiszerbolt, 
zöldséges, papír- és vegyi áru bolt, helyben fogyasztásra és rendelésre szállító pizzéria, gyógyszertárak. 
25 
 

 
   
Nincs a lakótelepen postai illetve banki szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató. Az akcióterületen található 
vállalkozások  nagy  része  családi  vállalkozásként  működik  általában  2-3  alkalmazottal.  Nagyobb 
foglalkoztatóként a két nagyobb élelmiszerbolt és a két gyógyszertár jelenik meg. 
A város egészéhez viszonyítva az akcióterületen a vállalkozások száma alulreprezentáltságot tükröz, a 
vállalkozássűrűség alacsony. A befolyó iparűzési adó adatok azt támasztják alá, hogy az akcióterületen 
mikro-  és  kisvállalkozások  működnek,  jellemzően  a  szolgáltatási  szektorban.  Más  ágazatok,  mint 
például  ipar,  illetve  építőipar,  gépipar,  feldolgozóipar,  élelmiszeripar  egyáltalán  nincsenek  jelen  az 
akcióterületen.  A  vállalkozások  szolgáltató  ágazatra  való  leszűkülése  az  akcióterület  nagyvárosias 
lakózóna jellegéből adódik. Termelő tevékenység betelepítésére az akcióterület jellegéből nincs sem 
lehetőség,  sem  szándék.  Az  akcióterületen  az  iparűzési  adót  fizető  vállalkozások  száma  a  városban 
iparűzési  adót  fizető  vállalkozásoknak  mindössze  1%-a.  Idegenforgalmi  vonzerőt  és  ezáltal  bevételt 
jelentenek az akcióterületen sportlétesítmények, a  Ligetben tartandó rendezvények és a Tisza-parton 
rendelkezésre álló lehetőségek.  
2.1.3.2.1.4  Az akcióterület társadalmi helyzetének bemutatása 
A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 2011-ben 37,3% 
volt  az  akcióterületen,  ami  alulmarad  a  szegedi  (39,4%),  és  a  Belváros  városrészben  mért  (48,2%) 
értékhez  képest  is.  A  legfeljebb  általános  iskolai  végzettséggel  rendelkezők  és  rendszeres 
munkajövedelemmel  nem  rendelkezők  aránya  az  aktív  korúakon  belül  4,1%  volt,  mely  érték 
alacsonyabb a városi (5,3%) és a városrészi (4,4%) mutató értékénél is.  
A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 58,8% volt az akcióterületen, míg ugyanez a 
mutató 57%-os értéket vett fel városi, és 49,8%-os értéket városrészi szinten. A foglalkoztatott nélküli 
háztartások  aránya  47,9%  volt,  ami  kissé  magasabb  a  városrészi  (47,2%)  értéknél  és  jelentősen 
meghaladja a városi adatot (38,7%). 
10. táblázatAz akcióterület társadalmi helyzete 
Mutató megnevezése 
Odessza akcióterület 
Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
37,3 
aktív korúakon (15-59 évesek) belül (%) 
Legfeljebb  általános  iskolai  végzettséggel  rendelkezők  és 
4,5 
rendszeres  munkajövedelemmel  nem  rendelkezők  aránya  az 
aktív korúakon belül (%) 
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%) 
58,8 
Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%) 
47,9 
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok  
2.1.3.2.1.5  Az akcióterület környezeti értékeinek bemutatása 
Természeti környezet 
Az akcióterületen a legértékesebb növény- és állatvilággal a 20 hektár területű Liget rendelkezik. A 
Szeged  város  helyi  jelentőségű  természeti  területeinek  és  emlékeinek  védelméről  szóló  35/2009. 
(XI.11.)  önkormányzati  rendelet  a  parkot  helyi  természeti  védelem  alá  helyezte.  A  lombkorona-
borítottság  jelentős,  a  szabad  gyepes  területek  visszaszorultak.  Meg  kell  különböztetni  a 
természetvédelmi szempontból legértékesebb területeket, amelyeket funkcióval terhelni nem szabad, a 
park  egyéb  területeitől,  melyek  elsősorban  közjóléti  funkciót  töltenek  be.  A  természetvédelmi 
területeken a megújítást az állat- és növényvilág fokozottabb megóvásának figyelembevételével kell 
26 
 

 
   
végezni.  A  park  fás  szárú  növényállományának  felmérést  jelen  projekt  keretében  elvégeztette  az 
Önkormányzat.  A  nagy  gyepes  területek  különböző  szabadtéri  időtöltések  színterei,  majáliskor 
rendezvény helyszínei, valamint napozófelületek, a ligetes állomány ideális pihenő és rekreációs tér. 
Jelentős és védendő érték a madárállomány, illetve említést érdemel a Ligetben felfedezett levéldarázs 
faj, a Xyela nigroabscondita. A darazsakon kívül még legalább négy nagyon ritka légyfaj lelhető fel a 
Ligetben.  
A  települések  zöldfelületi  rendszerének  sokrétű  feladatot  kell  betöltenie.  Elsősorban  a  lakosság 
rekreációs igényeinek  kielégítésére,  valamint a  környezeti  ártalmak  hatásának  csökkentésére szolgál, 
mindemellett megteremti az emberek, a település és a táj közötti szerves kapcsolatot is.  
Az  akcióterület  lakótelepi  részén  zöld  felületként  az  iparosított  technológiával  épült  több  szintes 
lakóépületek  közötti  kis  parkok  találhatók  meg.  Ezen  kis  zöld  felületek  növényállománya  zömében 
frissítésre  szorul.  A  parkok  jelenlegi  állapota  nem  alkalmas  a  lakosság  rekreációs  igényeinek 
kielégítésére. 
Épített környezet 
A Ligetben kulturális építészeti értékkel bír az Újszegedi Szabadtéri Színpad épületegyüttese. 2012-ben 
építtette az önkormányzat a Játékok kertjében található kerékpáros fogadóállomást, szakrális épület az 
Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia tulajdonában lévő templom. Az épített környezethez tartozik a két, 
felújításra szoruló szökőkút: a „Halacskás fiú” és a „Korsós lány”. A lakótelepi részen nem található 
jelentős kulturális vagy építészeti értékkel bíró helyi, vagy országos védettség alatt álló épület.  
2.1.3.2.1.6  Környezeti károk bemutatása és feltárása 
Sem az akcióterületen, sem a beavatkozási területen nem szükséges kármentesítés. 
2.1.3.2.1.7  Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte 
Odessza akcióterületnek jó a közintézményekkel való ellátottsága. A bölcsődétől az időskorúak ápolási 
intézményéig minden korosztály intézménye megtalálható. A lakótelep egészségügyi intézményekkel 
való ellátottsága is megfelelő. 
Az alábbi közintézmények találhatók az akcióterületen: 
  Vedres utcai bölcsőde 
  Vedres utcai óvoda 
  Tisza-parti óvoda 
  Baross utcai óvoda 
  Tisza-parti Általános Iskola 
  Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
  Somogyi Könyvtár Odesszai Fiókkönyvtára 
  dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 
  Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Utcai gondozó szolgálat 
  Városi Sportcsarnok és Sportuszoda 
  Újszegedi Szabadtéri Színpad 
Mindezek az intézmények nem kizárólag az akcióterület lakosságának nyújtanak szolgáltatásokat, egy 
részük szegedi vonzáskörzettel rendelkezik. 
27 
 

 
   
2.1.3.2.1.8  A közbiztonság helyzete 
A  bűnügyi  statisztikai  vizsgálatok  igazolják,  hogy  a  bűncselekmények  számát,  jellegét,  támadási 
célpontját  meghatározza,  hogy  a  vizsgált  területnek  milyen  a  társadalmi,  demográfiai,  szociális, 
foglalkoztatottsági stb. helyzete.  
A  hatályos  városfejlesztési  dokumentumok  kidolgozásához  elvégzett  felmérések,  adatgyűjtések 
igazolják: az akcióterület nem szegregált terület, ami még nem jelenti, hogy egyáltalán nem jelentkezik 
szegregációs  probléma.  Előfordulnak  durva,  személyek  elleni  nyílt  vagy  burkolt  támadások, 
konfliktusok, adódik hátrányos megkülönböztetés, de nem a közbiztonságot, közhangulatot befolyásoló 
mértékben és mennyiségben. 
A Ligetben a növényzet kiterjedése, helyzete és állapota, továbbá a jelenlegi gyenge közvilágítás kedvez 
a  bűnözésnek.  A  Liget  területén  és  közvetlen  környezetében  jelentkező  bűncselekmények  és 
szabálysértések  magas számot  mutatnak. A rendőrségi nyilvántartás szerint az elmúlt 365 nap során 
(2015.  április  –  2016.  árprilis)  17  alkalommal  került  sor  személyi  vagyon  elleni  bűncselekmény  és 
szabálysértés  (személy  elleni  erőszakos  bűncselekmény,  lopás,  garázdaság  és  rendbontás,  rongálás) 
elkövetésére a Ligetben és közvetlen környezetében. A rendőrség látókörébe kerülő bűnelkövetéseken 
kívül  olyan  szabálysértések  és  bűncselekmények  helyszíne  is a  Liget,  amelyek  nem  kerülnek  bele a 
rendőrségi nyilvántartásba. 
Odessza  városrész  közbiztonsága  megfelel  a  szegedi  átlagnak,  ugyanakkor  problémát  jelent  a 
közterületeken, illetve a nem zárható lépcsőházakban megfigyelhető vandalizmus. Rendre megrongálják 
a játszótéri eszközöket, padokat, telefonfülkéket. A fejlesztéseknél figyelmet kell fordítani a létrehozott 
javak rongálásoktól való védelmére. 
2.1.3.2.2  Az  akcióterület  műszaki-fizikai,  infrastrukturális  jellemzőinek  bemutatása,  problémák 
feltárása 
2.1.3.2.2.1  Meglévő közlekedési hálózat helyzete 
Közösségi közlekedés 
Városrész  közösségi  közlekedés  tekintetében  jól  ellátott,  az  itt  élőknek  több  lehetőségük  is  van  a 
közösségi közlekedés igénybevételére: 
5-ös trolibusz: Körtöltés utca - Rókusi krt. - Csongrádi sgt. - Berlini krt. - Párizsi krt. - Mars tér - Bartók 
tér - Széchenyi tér - Belvárosi híd - Vedres utca – Újszeged, Gyermekkórház – útvonalon közlekedik 
84-es autóbusz: Makkosház - Makkosházi krt. - Budapesti krt. - Csillag tér - Szilléri sgt. - Bertalan híd 
- Temesvári krt. - Csanádi u. - Vedres u. - Újszeged, Gabonakutató - útvonalon közlekedik 
60-as autóbusz: Mars tér - Bartók tér - Széchenyi tér - Belvárosi híd - Székely sor - Derkovits fasor - 
Thököly u. - Makai út - Szerb u. - Szőreg, malom - útvonalon közlekedik. 
60 Y-os autóbusz: Mars tér - Bartók tér - Széchenyi tér - Belvárosi híd - Székely sor - Temesvári krt. - 
Szőregi út - Makai út - Magyar u. - Gőzmalom u. - Szőreg, malom - útvonalon közlekedik. 
70-es autóbusz:  Mars tér -  Bartók tér  - Széchenyi tér  - Belvárosi híd  - Vedres u.  - Alsó  kikötő sor  - 
Lövölde út - Újszeged, Füvészkert útvonalon közlekedik.  
71-es autóbusz: Mars tér - Bartók tér - Széchenyi tér - Belvárosi híd - Népkert sor - Bérkert u. - Tanács 
u. - Fő fasor - Fülemüle u. - Marostői városrész, Katalin utca útvonalon közlekedik. 
28 
 


 
   
72-es autóbusz:  Mars tér, Bartók tér, Centrum Áruház, Széchenyi tér, Torontál tér, Sportcsarnok, Fő 
fasor, Közép fasor, Újszeged, víztorony, Radnóti utca, Thököly utca, Cinke utca, Pipiske utca, Hargitai 
utca, Pinty utca, Erdélyi tér útvonalon közlekedik. 
A  városi  közösségi  közlekedés  fejlesztése  projekt  keretében  az  akcióterületet  érintve  B+R 
kerékpártároló került kiépítésre az 5. számú trolibusz végállomásánál, a Csanádi utca végén. 
A felsorolt közösségi közlekedési eszközökkel elérhető az akcióterület és azon belül a Liget a város 
bármelyik pontjáról, tehát a lakosság számára jól megközelíthető ez a terület. Az akcióterületet érintő 
közösségi  közlekedési  fő  hálózatba  történő  bekapcsolódási  lehetőség  a  Torontál  téri  csomóponton 
keresztül  történik,  mely  kereszteződés  a  Belvárosi  híd  újszegedi  hídfőjénél  található.  A  másik 
kapcsolódási lehetőség a Bertalan híd irányából adott. 
4. ábra A Liget közlekedési kapcsolatai 
 
Forrás: Szeged - Liget zöldterületi rekonstrukciója, futópálya kijelölésének tanulmányterve 2016.  
 
Személygépjármű-forgalom és parkolóhelyek 
Az akcióterületen megtalálható úthálózat heterogén képet mutat, vannak olyan szakaszok, amelyek már 
felújításra kerültek, de vannak olyan utcák, ahol ez még nem történt meg. A közlekedés fejlesztésének 
célja  a  forgalomcsillapítás,  amelynek  eredményeként  a  gyalogosok  és  kerékpárosok  tisztább, 
csendesebb és biztonságosabb környezetben közlekedhetnek. A Liget főbejáratánál, a Torontál tér felől 
kialakított új forgalmi rend a biztonságos közlekedés feltételeit hivatott megteremteni járdaszigetek, és 
kerékpársávok kijelölésével, valamint a közlekedési lámpás forgalomirányítással. A személygépkocsi 
forgalom a Belvárosi híd és a Bertalan híd irányából érheti el az akcióterületet a Tisza túlpartjáról. A 
Belvárosi  híd  forgalomáteresztő  kapacitása  főleg  a  csúcsforgalom  idején  alul  marad  az  igényekhez 
képest.  A  terület  parkolóhelyekkel  jól  ellátott  része  a  városnak,  mivel  az  utóbbi  időben  számos  új 
parkolási  lehetőség  került  kiépítésre.  Akadálymentesített  parkolóhelyek  is  kialakításra  kerültek.  A 
legnagyobb  befogadóképességgel  rendelkezik  a  Torontál  téren,  a  Belvárosi  híd  lábánál  kialakított 
29 
 

 
   
parkoló.  Mivel  a  városi  kijelölt  parkoló  zónákon  kívül  esik  ez  a  terület,  az  autósok  általi  teljes 
kihasználtsága folyamatos, de fizikailag ez a terület már nem bővíthető tovább. A Liget körül a Népkert 
sor felőli oldalon megtalálható parkolóhelyek szolgálják ki az akcióterületre érkezők további igényeit a 
helyi  lakosokkal  együtt.  Szeged  újszegedi  oldala  és  ezen  belül  Odessza  akcióterület  összességében 
parkolóhelyekkel jól ellátott része a városnak, a kijelölt zónákon kívül eső területen a meglévő parkolási 
lehetőségek  kihasználtsága  is  jelentős.  A  Liget  megújításához  kapcsolódóan  kialakításra  kerülnek 
további akadálymentes parkolóhelyek.  
Kerékpáros közlekedés 
Az akcióterületi kerékpáros forgalom a Belvárosi hídon keresztül tud bekapcsolódni a városi hálózatba. 
A fő irány a Ligeten keresztül vezető út, mely igencsak kihasznált, de a Liget területén átmenő szakasz 
állapota nem megfelelő, felújítása indokolt. A fák gyökerei számos helyen megrongálták a burkolatot, 
valamint a meghatározott forgalmi rend sem ideális. A Ligeten áthaladva a kerékpáros forgalom további 
útja a jó minőségű, Fő fasoron haladó kerékpárúton vezet. A Temesvári körút mentén is már kijelölésre 
került a kerékpáros forgalom elválasztva a gyalogosoktól.  
Általánosan a kerékpárbarát közhangulat és városkép megteremtése a cél, a csomópontokat és a járdákat 
az akadálymentes közlekedés követelményeinek megfelelően kell kialakítani, a közlekedési felületeket 
zöldfelülettel kell tagolni. 
Gyalogos közlekedés 
Az  akcióterület  gyalogos  forgalmának  rendelkezésre  álló  járdák  kiépítettek  a  közterületeken.  A 
gyalogátkelők számának növelése célszerű az úthasználatnak megfelelően. A Belvárosi hídról érkező 
gyalogos forgalom népszerű továbbhaladási útvonala a Liget területe, melyen keresztül vezet a fősétány, 
de  a  másodlagos  útvonalak  használata  is  kedvelt.  A  Liget  gyalogos  forgalmáról  részletesebb 
információk a 2.1.3.3.2. és a 2.1.3.3.4. pontban találhatók. 
Az akcióterület közlekedését érintő fejlesztések a fenti célokkal összhangban, azok megvalósulásának 
elősegítését biztosítva kerültek megtervezésre.  
Cél a forgalomcsillapítás, amelynek eredményeként a gyalogosok és kerékpárosok tisztább, csendesebb 
és biztonságosabb környezetben közlekedhetnek. Jóllehet annak jelentős csökkenésére számítunk, meg 
kell jegyezni, hogy nehézkes az autóforgalom változásait előre jelezni, mivel széles körben elterjedt 
feltételezésekkel  ellentétben  az  autóvezetők  meglehetősen  összetett  módon  alkalmazkodnak  az 
útviszonyok változásaihoz, mely módokat nehéz prognosztizálni. 
2.1.3.2.2.2  A meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából 
Vízellátás 
Az  akcióterület  vezetékes  ivóvízzel  a  regionális  vízellátó  rendszerből  ellátott.  A  Déli  Tisza  híd 
megvalósítása  esetén  a  Derkovits  fasori  NA  300  mm-es  és  a  Boldogasszony  sgt.-i  NA  300  mm-es 
vezeték összekötésével a két városrész ellátórendszerének összekapcsolása biztosítható. A körvezeték 
első üteme az újszegedi (tervezett) üzletközpont építéséhez kapcsolódóan, a második szakasza a Tisza 
híd  építésével  együtt  valósítható  meg.  A  tervezett  tevékenységek  (elsősorban  rekonstrukció, 
rehabilitáció) nem igényelnek kapacitásbővítést. Az akcióterületen épülő ivókutak vízhálózatra történő 
csatlakoztatása kapacitásbővítés nélkül megoldható. 
Vízelvezetés 
Szegeden a körtöltésen belőli terület vízelvezetése általában egyesített rendszerű csatornával megoldott. 
A zárt csatornahálózat által összegyűjtött szenny- és csapadékvizet a főgyűjtő csatornák irányítják a 
szennyvíztisztító telepre. A főgyűjtők által összegyűjtött víz az átemelőre jut, ahol az ötszörös hígítást 
30 
 

 
   
meghaladó víz a Tisza sodorvonalába ömlik (alacsony vízállás esetén gravitációs módon, magas vízállás 
idején átemelő segítségével). Ötszörös hígításig a vizeket Tisza alatti nyomóvezetékkel az újszegedi 
átemelőre vezetik. 
A  tervezett  tevékenységek  nem  igényelnek  kapacitásbővítést  a  szennyvízhálózat  tekintetében.  Az 
akcióterületen épülő ivókutak szennyvízhálózatba történő bekötése megoldható. 
Elektromos energiaellátás 
Szeged  és  ezen  belül  az  akcióterület  villamos  energia  ellátása  az  országos  rendszeren,  120  kV-os 
távvezetéken  és  alállomásokon  keresztül  megoldott.  Az  alállomások  Szegeden:  északi  alállomás  a 
József Attila sugárúton, Cserepes sori alállomás, Vértói úti alállomás. Ezek az alállomások a környező 
légvezetékes területeket is ellátják. 
Az  akcióterületen  a  közvilágítás  nem  mindenhol  megoldott  ezért  az  akcióterv  a  közvilágítás 
energiatakarékos korszerűsítését javasolja.  A projektben meghatározott beavatkozási területen, a Liget 
területén is szükséges a közvilágítás fejlesztése, korszerűsítése. 
Összefoglalás:  az  akcióterület  közművek  szempontjából  jól  ellátott,  a  vízellátás,  a  szennyvíz  és 
csapadékvíz elvezetése nem igényel beavatkozást.  
Az  Önkormányzat  megkereste  a  közüzemi  szolgáltatókat,  (víz-  és  csatorna,  áram,  gáz,  távközlés) 
amelyben  felkérte  őket,  hogy  a  tervezett  felújítások  ütemezésekor  legyenek  figyelemmel  a  Ligetben 
tervezett rekonstrukcióra. A közműszolgáltatók a tervezés további fázisaiban is bevonásra kerültek.  
2.1.3.2.2.3  Lakáshelyzet 
Szegeden összesen 70.787 db lakás található. Belváros városrészben összesen 15.444 db lakás van, az 
összkomfortos lakások aránya 40% feletti, a komfortosoké 53,9%. Az akcióterületen 2.527 db lakás 
található. 
Újszegeden épült a város első lakótelepe; az egykori ládagyár helyén, a mai Torontál tér, Alsó-kikötő 
sor, vasúti töltés, Temesvári körút és Székely sor határolta területen először téglablokkos épületek nőttek 
ki a földből. Az üzem lassú kiürítése vontatottá tette az építkezést, de 1962-ben már el is nevezték a 
lakótelepet  Odesszának,  az  akkori  szokás  szerint  Szeged  szocialista testvérvárosáról.  A  technológiát 
rövidesen  panel  váltotta, a  hetvenes  évekre  Odessza a  város legkedveltebb  lakótelepe lett  a  Liget, a 
belváros  és  a  szabadstrand  közelében.  Az  akcióterületen  található  épületek  jelentős  állagromlást 
szenvedtek  az  elmúlt  30-50  évben.  Az  elmúlt  tíz  évben  a  legtöbb  épület  a  panelprogram  keretében 
felújításra került. A Ligetben nem található lakóépület.  
10. táblázat Az akcióterület lakásállománya 
Az akcióterület fontosabb lakásadatai 
Odessza - akcióterület 
Lakásállomány (db)  
2.527 
Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%) 
0,9 

komfort 
nélküli, 
félkomfortos 
és 
szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül 
0,9 
2011-ben (%) 
Maximum  egy  szobás  lakások  aránya  a  lakott 
lakásokon belül 2011
15,1 
-ben (%) 
Forrás: KSH 2011. évi népszámlálási adatok  
31 
 

 
   
2.1.3.2.2.4  Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota 
Az  alábbi  közösségi  szolgáltatásokat  nyújtó  közcélú  létesítmények  találhatóak  az  akcióterületen.  A 
bemutatásban szerepel az intézmények jelenlegi állapota és fejlesztési szükségletei.  
  A Vedres utcai Bölcsőde 79 férőhelyes, 32 éve épült Újszegeden. 
  Tisza-parti  Óvoda,  amely  1990-től  körzethatár  nélküliként  felső  légúti  beteg  gyerekek 
sportterápiás óvodája lett.  
  Tisza-parti Általános Iskola: A Tisza-parti Általános Iskola Újszeged legrégibb, iskolája  Az 
intézmény 463 fővel működik.  
  Baross László utcai Óvoda: Szeged egyik csendes, zöldövezeti területén (Újszeged) a Baross 
László utca 2. szám alatt található. Az épületben 4 gyermekcsoport működik, 100 férőhellyel 
rendelkezik. 
  Vedres utcai óvoda: a Tisza közelében a Vedres utcai Bölcsőde közvetlen szomszédságában 
elhelyezkedő  intézmény.  Az  óvodában  közel  200  gyermek  nevelése  folyik.  Az  épület  panel 
technológiával épült, energetikai korszerűsítése szükséges. 
  Vörösmarty  Mihály  Általános  Iskola  a  Herke  u.  5.  szám  alatt,  jelenleg  15  osztállyal  és  7 
napközis és tanulószobai csoporttal működik. 
Az  akcióterületen található  közoktatási  nevelési  intézmények  fejlesztésére, rekonstrukciójára  Szeged 
Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít. Az itt található intézmények közül DAOP, 
illetve KEOP pályázati forrásokból felújításra kerültek az alábbiak:  
o  Vedres utcai Bölcsőde, 
o  Tisza-parti Óvoda, 
o  Tisza-parti Általános Iskola. 
A megvalósított projektek keretében megtörtént az épületek energetikai korszerűsítése és az épületekben 
a XXI. századi oktatási körülmények megteremtése.  
Az  akcióterületen  található  közoktatási  nevelési  intézmények  közül  3  intézmény  nem  került  még 
felújításra. Ezek az intézmények az alábbiak: 
o  Vörösmarty Általános Iskola  
o  Vedres utcai Óvoda  
o  Baross utcai Óvoda  
  Somogyi Könyvtár Odesszai Fiókkönyvtára 
A könyvtár 1977 óta működik 160 négyzetméteren a Székely sor 11. szám alatt. A könyvtár egy házgyári 
technológiával épült lakótömb földszintjén kapott helyet, mely még nem került felújításra.  
  A  Szegedi  Kistérség  Többcélú  Társulása  Egyesített  Szociális  Intézmény  Dr.  Farkasinszky 
Terézia Ifjúsági Drogcentrum  
A  Dr.  Farkasinszky  Terézia  által  alapított  szegedi  drogambulancia  –  az  országban  az  első  volt  – 
1987. március 1-je óta működik hivatalosan. Az intézmény az Odessza lakótelepen működik egy olyan 
épületben, amely a lakótelep kialakításakor épült és azóta csak kisebb felújítások történtek. Jelenleg 
szükséges lenne a teljes épületre kiterjedő korszerűsítés, felújítás.  
32 
 


 
   
  Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Utcai gondozó szolgálat 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegeden utcagondozó szolgálatot működtet a Csanádi utcában lévő, 
közel 100 éves épületében, amely igen rossz állapotú, felújítása, korszerűsítése indokolt.  
  Városi Sportcsarnok és Sportuszoda 
Szeged  város  sportéletének  egyik  központja  ez  az  épületegyüttes.  Számos  hazai  és  nemzetközi 
sportrendezvénynek  helyet  adó  létesítmény,  amely  igen  népszerű  a  lakosság  körében.  Kapacitása 
maximálisan  kihasznált  ugyan,  de  bővítése  a  meglévő  fizikai  korlátok  miatt  nem  lehetséges.  Az 
épületegyüttes  korszerűsítésre  szorul,  felújítása  elengedhetetlen.  A  Sportuszoda  részleges  felújítása 
megtörtént. 
  Újszegedi Szabadtéri Színpad  
Az  Újszegedi  Szabadtéri  színpad  1949-re  épült,  1800  férőhelyesre  terveztek.  Napjainkban  1.200 
férőhellyel  működik.  A  szabadtéri  előadások  szezonálisan  kerülnek  megrendezésre,  ezen  kívül 
koncertek, egyéb zenei rendezvények is helyet kapnak alkalomszerűen, amely események kiegészítői a 
Szegedi  Szabadtéri  Játékok  rendezvénysorozatának.  Az  épületegyüttes  részleges  felújítása  2002-ben 
megtörtént ugyan, de szükségessé vált az ismételt beavatkozás. A nézőtér és a színpad jelenleg fizikailag 
leromlott állapotú, amely felújításra, néhány elemét tekintve elbontásra szorul. A nézőket kiszolgáló 
helyiségek felújítása is indokolt.  
2.1.3.2.3   Megvalósított fejlesztések 
5. ábra Odessza akcióterület eddigi fejlesztései 
 
Forrás: DAT-térkép, saját szerk. 
33 
 

 
   
2.1.3.3  Az  akcióterületen  tervezett  beavatkozások  helyszínének  részletes  állapotfelmérése  és 
bemutatása 
2.1.3.3.1  Az akcióterületen található, jelen projektben fejlesztéssel érintett területek bemutatása 
2.1.3.3.1.1  Zöldterület 
A  Liget  a  város  tüdeje,  élővilága  rendkívül  változatos.  A  füves  területekkel  váltakozó  erdőfoltok,  a 
famatuzsálemek  különleges  ligetes  jelleget  kölcsönöznek  a  parknak.  Platánsora  szinte  párját  ritkítja 
hazánkban,  a  fotósok  kedvenc  témája.  A  projekt  előkészítése  során  a  tételes  favizsgálat  alapján 
elkészített fakataszter mintegy 7.000 darab fa adatait (koordináta, fajta, átmérő, kor, egészségi állapot, 
stb.) tartalmazza, külön jelölve az egészségi állapot miatti eltávolítás szükségességét. A fák egy része 
elöregedett,  felsőbb  növényzete  elszáradt.  A  park  jelentős  részének  növényállománya  három  szintű 
tagozódást mutat. Az erdős részek használata igen korlátozott, a parkhasználók az átláthatóbb területeket 
kedvelik.  A  bűnözés  fokozottabban  van  jelen  a  nem  belátható  területeken.  A  park  jól  beállt 
növényállománnyal rendelkezik.  
2.1.3.3.1.2  Közterület 
A Ligetben található kerékpáros komplexum melletti játszótér a Liget egyetlen játszótere. A kerítéssel 
körbevett  játékok  egy  része  rozsdás,  elavult.  A  burkolatok  és  zöldterületek,  utcabútorok  állapota 
leromlott,  felújítása,  cseréje  szükségszerű.  Az  igényfelmérés  során  számos  megjegyzés  érkezett  arra 
vonatkozóan, hogy a meglévő játszóteret fel kellene újítani. 
2.1.3.3.1.3  Épületek 
Az Újszegedi Szabadtéri Színpad épületegyüttese kb. 2.800 m2 alapterületű. Ide tartozik a nézőtér, a 
színpad,  az  öltözők,  vizesblokkok  és  egy  büfé.  A  telken  víz-csatorna,  elektromos  áram,  telefon  és 
közművek bekötöttek. A színház nézőterének hátsó vonala alatt húzódik a telken keresztben egy NA60-
as  méretű  beton  csatornavezeték,  amely  a  Fő  fasorból  a  Népkert  sor  felé  halad.  A  komplexumot 
körbevevő kerítés is megrongálódott. A rézsűoldal és a kerítés közti zöldterület is benőtt, tervezetlen, 
gazos.  Az  egykori  mozi  funkciót  kiszolgáló  három  torony  elbontása  szükséges.  Az  egész  terület  az 
elhanyagoltság, elhagyottság jeleit mutatja. A színházi öltözőkre, a büfére, valamint a vizesblokkokra 
vonatkozó  energetikai  számítást  a  tervezőiroda  elkészítette,  mindhárom  létesítmény  energetikai 
minőség szerinti besorolása: CC (korszerű).  
2.1.3.3.1.4  Vonalas (közlekedési) infrastruktúra 
A Liget vonalas infrastruktúrájának két fő alkotó elemei a fősétány, továbbá az egyéb (főként gyalogos) 
közlekedésre  alkalmas  felületek  (másodlagos  úthálózat).  A  fősétány  funkciója  többes:  kerékpáros  és 
sétaút,  illetve  sokan  futásra  is  használják.  Állapota  igen  változó,  a  fák  több  helyen  megemelték  az 
aszfaltburkolatot, így az balesetveszélyes. Helyenként a burkolat érdes vagy hiányzik. Gördeszkások és 
görkorcsolyások is szívesen használják a fősétányt, közkedvelt a belváros felőli oldala, mivel kis lejtése 
is van ott az útnak. Tekintve, hogy a közlekedés egy szelvényben, jelenleg fizikai elválasztás nélkül 
zajlik,  komoly  konfliktusforrást  jelent  a  közlekedők  és  sportolók  körében.  A  jelenlegi  másodlagos 
úthálózat  kiszolgálja  ugyan  a  lakossági  igényeket,  de  sok  esetben  már  nem  a  kialakított  ösvényeket 
használja az áthaladó gyalogos, hanem az új taposások a népszerűek. A Liget másodlagos úthálózatának 
kialakításakor a tervezők figyelembe vették ezeket az új „ösvényeket”, mert az áthaladó forgalom általi 
legoptimálisabb használati módot ezek alapján lehet kialakítani. 
2.1.3.3.1.5  Közművek 
A  Liget  elektromos  energiával,  közművekkel  és  a  vezetékes  ivóvízzel  ellátott  területe  a  városnak. 
Számos vezeték szövi át a területet, melyek nyomvonalait a kiviteli tervek elkészítésekor figyelembe 
vették, a tervezők az egyes szolgáltatókkal egyeztetettek. A tervezett fejlesztések kapcsán többletenergia 
34 
 


 
   
bevonására  nem  kerül  sor,  ezért  közműfejlesztés  nem  történik,  csak  a  meglévő  hálózatokra  történő 
csatlakozás korszerűsítése történik majd meg. Az Önkormányzat megvizsgáltatta a Játékok kertjében 
található,  évek  óta  használaton  kívüli  fúrt  kút  műszaki  állapotát  és  jövőbeni,  öntözési  célú 
használhatóságát. A vizsgálat eredményének ismeretében az ivóvízbázis védelme érdekében a Szegedi 
Vízmű Zrt. nem járult hozzá a kút újbóli üzembe helyezéséhez.  
Az Önkormányzat már az előkészítés/tervezés fázisában is megkereste a közüzemi szolgáltatókat, (víz- 
és csatorna, áram, gáz, távközlés) amelyben felkérte őket, hogy a tervezett felújítások ütemezésekor 
legyenek figyelemmel a Ligetben tervezett rekonstrukcióra.  
A gázszolgáltató, továbbá az Invitel Zrt. (távközlés) jelezte, hogy nem kíván felújítást vagy fejlesztést 
végezni a beavatkozási területeken. Az áramszolgáltató saját költségén két darab trafó újjáépítését és 
áthelyezését  végzi  el.  Az  egyik  áthelyezés  a  Szegedi  Vízmű  telkén  belül  történik,  a  másik  pedig  a 
szabadtéri színpad Népkert sor felőli részén.  
A  Szegedi  Vízmű  Zrt.-vel  több  egyeztetést  történt,  a  Ligetben  nem  tervez  közműveket  érintő 
beavatkozást  a  szolgáltató.  (A  tárgyi  fejlesztéssel  egyidejűleg  a  saját  kerítését  építi  át  a  megújult 
környezethez illeszkedően.) 
A közműszolgáltatók a tervezést követően a kivitelezés folyamatába is bevonásra kerülnek. 
A beavatkozási terület részletesebb leírása a funkcionális elemzésben található. 
2.1.3.3.1.6  A Liget általános leírása 
Az újszegedi Liget területe a Temesvári körút, Népkert sor, Torontál tér és Székely sor által határolt 
206.974 m2 zöldterület, amely ma is a Belváros tüdejeként funkcionál. A közkedvelt Népkertet 1858-
ban hozták létre.  
6. ábra Az újszegedi (egykori) Vigadó a Ligetben 
 
Kép  forrása:  Szeged  -  Liget  zöldterületi  rekonstrukciója,  futópálya  kijelölésének 
tanulmányterve 2016 
A Liget területén jelenleg több épületegyüttes található fedett-nyitott épületekkel. A Torontál tér felőli 
bejárat mellett található az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia és templom épületegyüttese. A Plébánia 
és közösségi ház épülete újszerű állapotban van, mivel 2009-ben adták át. A plébánia – közösségi ház 
épülete és a templom nem része a tervezett projektnek, beavatkozással nem érintett az épületegyüttes.  
A templom előtti közterületen elhelyezett „Korsós lány” szökőkút medencéje és vízgépészete jelenleg 
felújításra szorul, mely esztétikailag és funkcionálisan is megújul majd a projekt során. A Liget másik 
35 
 

 
   
szökőkútja, a  „Halacskás fiú”  medencéje  és  vízgépészete  ugyancsak  felújításra kerül  majd a  projekt 
során, a szökőkút a Liget Torontál tér felőli oldalának ellenkező irányában található a Korsós lányhoz 
képest.  
A  főbejárat  mellett,  a  „Halacskás  fiú”-t  követően  található  az  Újszegedi  Szabadtéri  Színpad 
épületegyüttese,  mely  felújítással  érintett  helyszíne  lesz  a  megvalósítandó  projektnek.  Ez  az  épület 
komplexum számos színházi előadásnak, rendezvénynek ad otthont. 
Az egész Liget gerinceként szolgáló fősétány a Torontál tér felőli „bejáratot” köti össze a Temesvári 
körút felőli „kijárattal”, mely szintén projekt elemként jelentkezik, új burkolattal kerül kialakításra.  
A Temesvári körút és a Székely sor szegletében lévő Játékok kertje területén is számos beavatkozás 
történik  majd,  kivéve  azt  a  kerékpárosokat  kiszolgáló  épületet,  mely  szintén  itt helyezkedik  el,  ez  a 
projekt által nem érintett épület. A sportlétesítmények és a Liget egyetlen játszótere megújul projekt 
megvalósítása által.  
A  Játékok  kertje  melletti  ingatlanon  található  a  Szegedi  Vízmű  által  üzemeltett  víztorony,  mely  új 
funkcióval a tanulmánytervben szerepel ugyan, de az Önkormányzat döntése értelmében nem került a 
megvalósítandó elemek közé.  
A Liget Népkert sor  - Temesvári körút felőli oldalán helyezkedik el  a nem önkormányzati tulajdonú 
(egyetemi és állami tulajdonú) teniszpálya-együttes, mely létesítményen beavatkozás a projektből nem 
fog történni.  
A Liget jelenleg forgalomtól elzárt terület és az is fog maradni a jövőben is. A kerékpáros forgalom 
megengedett, melyhez kapcsolódva is történik majd beavatkozás. Mind a fősétány, mind a másodlagos 
úthálózat  (ösvények)  megújításra  kerülnek.  Az  egyetlen,  alkalmi  behajtásra  alkalmas  megerősített 
burkolatú út a Népkert sor felől került korábban megépítésre. 
A fejlesztéssel érintett projektelemek bemutatása a jelenlegi funkciók szerint  
Az alábbi ábra foglalja össze a Ligetben jelenleg megtalálható létesítményeket. A világoszöld színnel 
jelzettek  a  fejlesztéssel  érintett  területek,  a  piros  kontúrok  között  lévő  területeken  beavatkozás  nem 
történik.  
36 
 


 
   
7. ábra Helyszínrajz az egyes fejlesztéssel érintett területekről 
 
Forrás: Szeged - Liget zöldterületi rekonstrukciója, futópálya kijelölésének tanulmányterve 2016., 
saját szerk.  
2.1.3.3.2  A projektben fejleszteni tervezett területek, objektumok részletes elemzése 
2.1.3.3.2.1  A fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak, fenntartásának bemutatása  
A tervezett fejlesztések tevékenységek színhelyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok. 
11. táblázat A fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonosai 
HRSZ 
Tulajdonos 
236/5 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
236/6 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
236//7 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
236/8 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
236/9 
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Forrás: Takarnet 
 
 
 
37 
 

 
   
12. táblázat A fejlesztéssel érintett ingatlanok fenntartói, üzemeltetői 
HRSZ 
Művelési ág 
Fenntartó/üzemeltető szervezet 
Szegedi  Környezetgazdálkodási  Nonprofit  Kft.
kivett közpark

 és szabadtéri 
236/5 
Szegedi  Szabadtéri  Játékok  Nonprofit  Kft.,  Szegedi 
színpad 
Sport és Fürdők Kft. 
236/6  kivett közterület 
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és  
236/7  kivett közterület 
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
236/8  kivett közterület 
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
Szegedi  Környezetgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  és 
236/9  kivett termálkút 
Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 
2.1.3.3.2.2  Jelenlegi funkciók 
A  funkcióelemzés  feladata,  hogy  megvizsgálja  a  beavatkozási  területen  lévő  funkciókat,  a  funkciók 
sűrűségét.  Feladata  ezenkívül  a  funkcióhiányos  területek  beazonosítása,  valamint  annak  bemutatása, 
hogy az akcióterületi terv milyen válaszokat tud adni ezen hiányosságok pótlására. 
Az akcióterületnek a beavatkozással érintett részén a következő funkciók találhatóak meg: 
13. táblázat A fejlesztéssel érintett ingatlanok funkciói 
Funkciók 
Alfunkciók 
Liget funkcionális egységei 
Városi funkció 
Közterületek 
–  Park 
zöldfelületek 
Közterületek-
Fősétány 
közlekedési 
Másodrendű úthálózat 
útvonalak 
Játszótér 
Játékok kertje - játszótér 
Közösségi funkció 
Szabadidős sport 
Fősétány 
Játékok 
kertje 
– 
sportlétesítmények 
Kulturális 
Újszegedi Szabadtéri Színpad 
Gazdasági funkció  Vendéglátás 
Büfé 
 
2.1.3.3.2.3  Aktuális műszaki állapot, esztétikai jellemzők 
2.1.3.3.2.3.1  Városi funkció – Közterületek - zöldterületek alfunkció  
A park zöldfelülete 
A Liget élővilága rendkívül változatos, melynek megóvása fontos feladatot jelent. A beruházás a lehető 
legkevesebb károkat okozhatja a helyi védett természeti értékekben. A természetvédelmi szempontból 
legértékesebb  területeken  minimális  lesz  a  beavatkozás,  így  garantált  a  háborítatlanság.  Az 
Önkormányzat szem előtt tartotta a tervezés során is azt a tényt, hogy ami az ember számára a szórakozás 
38 
 


 
   
és kikapcsolódás tere, az más élőlények számára a lakóhelyet és életük terét jelenti, melyet tiszteletben 
kell tartani.  
A  park  elhagyatott  állapotában  közkedveltté  vált  a  madarak  számára.  A  több  évtizedes  ligeti  május 
elsejék nagy kárt tettek a park élővilágában. A zaj miatt éppen a költési időszakban menekültek el a 
madarak,  hátrahagyva  fészkeiket,  a  benne  lévő  tojásokat  vagy  éhes  fiókákat.  A  tiszai,  marosi 
öntéstalajon  még  él  néhány  kivételesen  koros  fa,  amely  jellegzetes  szálláshelyként  az  öreg  erdőkre 
jellemző  madárvilágot  vonzza  oda.  Szinte  a  város  szívében  levő  élőhely  jelentős  szerepet  tölt  be  a 
madárvonulásban,  egyes  madarak  telelésében.  Ezekre  a  tényekre  való  tekintettel  is  Szeged  Város 
Közgyűlése  helyi  jelentőségű  védett  természeti  területté  a  35/2009.  (XI.11.)  számú  helyi  rendelettel 
nyilvánította a Ligetet. 
Ugyancsak föllelhetők itt az e környezetet kedvelő rovarfajok is. A szegedi Ligetben egy új levéldarázs 
faj is felfedezésre került a Xyela-félék családjából, az itt felfedezett faj a Xyela nigroabscondita nevet 
kapta. 
8. ábra Xyela nigroabscondita 
 
Forrás:  Szeged  -  Liget  zöldterületi  rekonstrukciója,  futópálya  kijelölésének 
tanulmányterve 2016. 
A  darazsakon  kívül  még  legalább  négy  nagyon  ritka  légyfaj  lelhető  fel  a  Ligetben.  Ezek  súlyosan 
veszélyeztetett  fajok.  Az  idős  fák  különösen  értékesek,  mert  ezek  biztosítanak  élőhelyet  az  előbb 
említett,  Európa-szerte  veszélyeztetett  fajoknak.  A  park  a  szabadidő  értelmes  eltöltését  szolgálja 
elsősorban, de mára már olyan állatfajok élőhelye is, melyekért érdemes a védelemről gondoskodni.  
A növényzet rendkívül változatos, vízszintes és függőleges tagoltságának köszönhető, hogy a parkot 
ilyen  szívesen  népesítik  be  a  madarak,  rovarok.  Rendkívüli  érték  számukra,  hogy  a  fák  egy  része 
klimaxstádiumban  van:  megéltek  már  több  mint  száz  évet.  Az  emlősök  közül  a  sün  (Erinaceus 
europaeus)  él  itt.  A  park  területén  értékesebb  állományalkotó  nemes  fafajokon  (főleg  kocsányos 
tölgyeken) elöregedés és csúcsszáradás mutatkozik. Emellett megindult a kevésbé értékes másodlagos, 
kísérő és gyomosító fafajok növekedése az aljnövényzetből, ami előbb utóbb leváltja az állományalkotó 
fajtákat.  
A park jelentős részének növényállománya három szintű tagozódást mutat. Az erdős részek használata 
igen korlátozott, a parkhasználók az átláthatóbb területeket kedvelik. Erre a funkcionális elkülönülésre 
reagál  az  az  önkormányzati  törekvés,  hogy  a  természetvédelmi  szempontból  értékes  két  területen  a 
beavatkozások  kizárólag  a  növény-  és  állatvilág  védelme  érdekében  történjenek.  A  park  jól  beállt 
növényállománnyal  rendelkezik.  A  lombkorona  borítottság  jelentős,  a  szabad  gyepes  területek 
visszaszorultak. A háromszintes növényállomány  miatt természetvédelmi szempontból legértékesebb 
39 
 

 
   
területek a Liget Temesvári körút és Népkert sor által határolt szegletében, valamit a Temesvári körút 
és a Székely sor által határolt sarokban találhatóak. Ezeken a területen minimális lesz a beavatkozás az 
élővilág megtartása érdekében. Ezt a két területet a park rekonstrukciója során funkciókkal nem szabad 
terhelni, ugyanakkor az aljnövényzet megóvása szükséges.  
A parkhasználati szempontból a legértékesebbek és egyben leglátogatottabb részei a Ligetnek a park 
középső részén elhelyezkedő csak gyeppel borított területek. Pihenni vágyók, szabadtéri testmozgásra, 
aktív rekreációs céllal ide érkezők, kutyasétáltatók által leginkább használt terület ez, mely a közjóléthez 
járul hozzá. A legnépszerűbb területeken lévő növényállomány felújítása a lakossági igények alapján is 
indokolt, mivel fontosnak találják a park használói a zöldfelületek megújításán keresztül a természet-
közeli élményt.  
A projekt előkészítése során megtörtént a Liget geodéziai alapú, növényvizsgálatra irányuló felmérése, 
amelynek  célja  annak  feltárása,  hogy  a  jelenleg  megtalálható  fás-cserjés  állomány  egyedeinek  mi  a 
pontos  helye,  milyen  korúak  és  milyen  aktuális  egészségügyi  állapotban  vannak.  A  tanulmány 
javaslatokat is tartalmaz a növényállomány felújítására. 
2.1.3.3.2.3.2  Városi funkció – Közterületek – közlekedési útvonalak alfunkció 
A  Liget  teljes  területe  egy  közpark,  közterületként  funkcionál.  A  Ligetben  lévő,  a  közterületet 
meghatározó fő elemek az alábbiak.  
Fősétány 
A park legmeghatározóbb eleme a fősétány, amely nem csak a park, hanem a város térszerkezetében is 
fontos szerepet tölt be. A fősétány Újszeged - Szeged közötti közlekedési tengely része, jelentős átmenő 
gyalogos és kerékpáros forgalmat bonyolít. A futók előszeretettel használják a fősétányt sportolásra. A 
meglévő aszfalt burkolat elhasználódott. A fősétányon futók gyakran eddzenek, valamint tornaórákat is 
alkalomszerűen tartanak kint a szabadban Odessza iskolái. A fősétány két végén, annak lezárásaként két 
virágágyás is kialakításra került szezonális lágyszárú virágok ültetésével. A meglévő aszfalt réteget az 
öreg  platánfák  gyökerei  sok  helyen  felnyomták,  ezért  balesetveszélyt  is  rejt  a  sétány  két  széle.  A 
csapadékvíz  elvezetése  is  korszerűtlen,  felújítása  szükségessé  vált,  a  tervek  a  csapadékvíz  helyben 
történő hasznosítására adnak javaslatot.  
A  fősétányon  található  a  kerékpáros  közlekedésre  elkülönített  terület,  csupán  egy  festett  sávval 
elválasztva, mely így 2,25 m széles kerékpársávot jelent. A fősétány központi, gyalogos forgalmú része 
7,01 m széles. A platánfasor 3 - 3 m széles, amely elkülöníti a járdát a központi résztől, mely gyalogos 
járda az egyik oldalt 3 m, a másik oldalt 2,74 m szélességű. A sportolók a gyalogos járdát használják, 
de a kerékpársávval két helyen is kereszteződik az útjuk, tehát jelenleg így balesetveszélyes a terület. A 
lakossági  igényfelmérés  eredményeként  elmondható,  hogy  igény  mutatkozik  a  jelenlegi 
térhasznosításból származó probléma megoldására. A fősétány közvilágítása elavult, felújítása indokolt. 
40 
 
 
   
9. ábra A fősétány  
 
 
Forrás: Szeged - Liget zöldterületi rekonstrukciója, futópálya kijelölésének tanulmányterve 2016.  
Másodlagos úthálózat 
A projekt beavatkozás helyszíne, a Liget egész területe a forgalomtól elzárt terület, csak a kerékpáros 
forgalom  a  megengedett.  A  rendezvények  kapcsán  ideiglenes  behajtási  engedélyt  egy  kijelölt 
útszakaszra kaphatnak azok az áruszállítók, amelyek a rendezvényekhez szükséges eszközöket hozzák 
be  a  területre.  Jellemzően  ez  a  majális  előkészítéshez  és  elbontásához  kapcsolódóan  történik.  A 
megerősített  útburkolat  a  Népkert  sor  felől  közelíthető  meg.  A  majális  kapcsán  a  Ligetbe  történő 
behajtás a felújítás után módosulni fog, a fősétány egy részén lesz biztosított ez a lehetőség. 
Az alábbi ábrán látható, hogy a park tele van áttaposásokkal és olykor fölöslegesen burkolt utakkal. A 
gyalogos áthaladó forgalom számára kedvelt a Liget területe, de a jelenlegi gyalogos úthálózat felújítása 
indokolt.  
10. ábra A Liget meglévő gyalogos úthálózata 
 
Forrás: Szeged - Liget zöldterületi rekonstrukciója, futópálya kijelölésének tanulmányterve 2016.  
41 
 

 
   
A  közpark  utcabútorai  régiek,  kopottak,  cseréjük  indokolt.  A  Ligetben  található  padok  és 
hulladékgyűjtők száma sem elegendő, elhelyezésük sem megfelelő a napi használtra. Az utcabútorok 
cseréje az eddigi rendszeres karbantartás mellett is indokolt, mert egyszerűen elöregedett a fém- és a 
faanyag, amelyből készültek.  
A Ligetben található két szökőkút medencéi és vízgépészeti berendezései is felújításra szorulnak mind 
esztétikai, mind funkcionális szempontból. 
2.1.3.3.2.3.3  Városi funkció - Játszótéri alfunkció  
A Játékok kertjének játszótere  
A Liget Temesvári körút és Székely sor által határolt szögletében helyezkedik el a Játékok kertje, mely 
szabadtéri szórakoztató centrumként funkcionál, több korosztály igényeit kiszolgálva. Az egészen kis 
gyermekek számára játszótér is található itt a nagyobbak számára használható szórakozási lehetőségek 
mellett. A területen lévő, 2010-ben megvalósított projekt kapcsán megújult kerékpáros fogadóállomás 
melletti játszótér a Liget egyetlen játszótere. A játszótér jelenleg rossz állapotban van, az említett projekt 
a  játszóteret  nem  érintette,  felújítása  szükséges.  A  játékok  egy  része  régi,  rozsdás,  elavult,  amelyek 
cseréje  szükséges.  A  Játékok  kertje  viszonylag  kiterjedt  területen  helyezkedik  el,  a  meglévő 
eszközállomány elhasznált állapotban van ugyan, azonban kisebb felújítást követően egy másik részük 
még  használható  lehet.  A  burkolatok  és  a  zöldfelületek,  támfalak,  utcabútorok  állapota  leromlott 
felújítása, cseréje szükségszerű. Az igényfelmérés során számos megjegyzés érkezett arra vonatkozóan, 
hogy a meglévő játszóteret fel kellene újítani. Felmerült az igény a játszótér elkerítésére is, mivel közel 
van  a  gördeszkások  és  BMX  kerékpárosok  rámpás  pályája,  mely  a  kisebb  korosztály  számára 
balesetveszélyt rejt. A meglévő rámpákat felhasználók körében is felmerült az igény arra, hogy a közeli 
játszótérről ne lehessen a kicsiknek felügyelet nélkül megközelíteni az általuk használt területet. Erre a 
problémára megoldást kínál a projekt megvalósítása azzal, hogy megtörténik a játszótér elkerítése. A 
játszótér  elkerítése  közbiztonsági  és  vagyonvédelmi  szempontból  is  indokolt.  A  közvilágítás 
korszerűtlen, felújítása szükségszerű.   
2.1.3.3.2.3.4  Közösségi funkció – Szabadidős sport alfunkció 
Fősétány 
A fősétány számos használati lehetőség mellett alkalmas arra is, hogy a futók használják. A burkolata 
aszfalt.  Mivel  a  térhasználat  különböző  módjának  fizikai  elkülönítése  jelenleg  problémát  jelent,  a 
tervezés  során  célkitűzés  ennek  megszűntetése.  A  fősétány  jelenlegi  futásra  alkalmassága  olyan 
népszerű a lakosság körében, hogy ezt a funkciót a projekt megvalósítását követően is meg fogja tartani, 
de a térhasználat megváltozik a balesetbiztonság szempontjai szerint. A futás itt nemcsak a sportolók, 
hanem az akcióterületen található iskolák számára is lehetőséget biztosít a szabadban történő testnevelés 
órák  lebonyolítására  -  az  iskolai  testnevelés  órák  kedvelt  helyszíne  a  jól  belátható  fősétány.  A 
közvilágítás korszerűtlen, felújítása indokolt.  
A Játékok kertje sportlétesítményei 
A Játékok kertje olyan komplex kikapcsolódási lehetőséget kínál a Ligetben, melyben megtalálhatóak a 
sportolás  feltételei  is.  A  BMX  kerékpárosok  és  gördeszkások  kedvenc  rámpái  is  itt  vannak,  melyek 
nagyon  népszerűek.  A  rámpák  mellett  palánkokkal  fölszerelt  kosárlabdapályák  találhatóak,  valamint 
kerékpáros  ügyességi  pálya  is  van.  A  Liget  sportolási  lehetőségeinek  felújítása,  korszerűsítése  a 
lakossági igények szerint történik, mivel ez a terület jelenleg maximálisan kihasznált,  tekintve, hogy 
másik ilyen rámpás terület nincs is a városban. A jelenlegi használathoz nem megfelelő az infrastruktúra 
állapota,  erre  a  problémára  talál  megoldást  a  projekt  megvalósítása.  A  közvilágítás  korszerűtlen, 
felújítása indokolt.  
42 
 

 
   
2.1.3.3.2.3.5  Közösségi funkció – Kulturális alfunkció 
Újszegedi Szabadtéri Színpad épületegyüttese 
A  szabadtéri  színpad  1949-re  épült  meg,  melyet  1800  férőhelyesre  terveztek,  vasbeton  talapzattal, 
mesterséges  földműre  épített  beton  lelátóval,  öltöző-  és  wc  blokkokkal,  világítótornyokkal, 
berendezésekkel,  kapuépítményekkel,  büfével.  Az  1970-es  években  épült  a  12,60  x  24,70  m  méretű 
színpad mögött a feszített vetítővászon számára a mai napig megvan a nagyméretű acélszerkezet. A ’90-
es évekre a szabadtéri színpad elkerített része elgazosodott, a színpad leromlott állapotú lett.  
A területet 2002-ben felújították. A filmvetítés megszűnt, a vásznat lebontották, de tartószerkezete, a 
világítótornyok  megmaradtak,  az  épületegyüttes  szabadtéri  színházként  működött  tovább.  A  nézőtér 
burkolatát  és  az  ülőhelyeket  újjáépítették,  a  vetítőtorony  mögötti  rézsű  aljában  lévő  elektromos 
helyiséget vizesblokká alakították át, a színpad előtti zenekari árkot betemették, lebetonozták. A nézőtér 
korábbi repedezett, tönkrement burkolatára 8 cm felülbetonozás készült. A déli kapuépítményben lévő 
büfé helyén időszakos működtetésű melegkonyhát alakítottak ki. A jelen állapot e legutóbbi átalakítás 
képét mutatja.  
Az Újszegedi Szabadtéri Színpad jelenleg  1.200 fő befogadására alkalmas nézőtérrel rendelkezik. A 
nézőtér és a színpad fizikailag leromlott állapotú, mely felújításra, néhány elemét tekintve elbontásra 
szorul.  A  nézőket  kiszolgáló  helyiségek  felújítása  is  indokolt.  A  színpadtechnika  elavult,  cseréje, 
felújítása szükséges. A meglévő öltözők, a fellépőket kiszolgáló épületek is rossz állapotúak. 
A  nézőtéri  helyek  –  padok  –  az  eredeti  beton  tuskólábakra  szerelt  acél  vázon  elhelyezett  deszka 
rácsozatúak, kényelmetlenek.  
A jelenlegi műszaki állapotot illetően elmondható, hogy nagyon leromlott, elavult az épület együttes, az 
akadálymentesítés sem megoldott. Az épületeknek a szerkezeti problémái a vizesedésből adódnak, több 
helyen beázások nyomai láthatóak. A csempeburkolatok, padlóburkolatok elhasználódtak, a nyílászárók 
korszerűtlenek,  néhol  vetemedettek,  cserélendők.  A  térburkolatok  hullámosak,  gödrösek,  hiányosak, 
felújításra,  vagy  cserére  szorulnak.  A  telken  lévő  felszíni  transzformátorház  (acéllemezes)  régi 
konstrukció, a parktól idegen berendezés.  
Az elmúlt két évben a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonpofit Kft. által üzemeltetett 
intézmény nyaranta 8 előadást rendezett, közel 10.000 fős nézőszám mellett. A szabadtéri előadások 
szezonálisan kerülnek megrendezésre, ezen kívül koncertek, egyéb zenei rendezvények is helyet kapnak 
alkalomszerűen, mely események kiegészítői a Szegedi Szabadtéri Játékok rendezvénysorozatának. A 
Liget körül lakók körében folyamatos problémát jelent a jelenlegi előadások, rendezvények által keltett 
zajterhelés, a lakossági fórumok ismétlődő témája  évek óta e probléma. A komplexum felújításának 
tervezésekor  ezt  a  szempontot  is  figyelembe  kellett  venni,  olyan  megoldásokat  keresve,  melyek  a 
környékbeli lakosság igényeit is kielégítik. A projekt megvalósítása során ezekre a lakosság részéről 
felmerülő problémákra is megoldást kínál a zajártalom csökkentésének megteremtésével. A szabadtéri 
színpad energiahatékony üzemeltetést biztosító felújítása a nézők igényeit kiszolgálja majd azzal, hogy 
megfelelő körülményeket kínál a szórakozáshoz.  
43 
  
   
11ábra Az Újszegedi Szabadtéri Színpad 
 
Forrás:  Szeged  -  Liget  zöldterületi  rekonstrukciója,  futópálya  kijelölésének 
tanulmányterve 2016.  
2.1.3.3.2.3.6  Gazdasági funkció - Vendéglátás 
Büfé – vendéglátóhely 
Az Újszegedi Szabadtéri Színpad vendégeit is kiszolgáló büfé épülete elavult,  felújítása szükségessé 
vált.  A  vendéglátóhely  jelenleg  energetikai  szempontok  szerint  is  korszerűtlen  modernizációja 
szükségessé  vált.  A  büféhez  kapcsolódik  egy  szociális  helyiséget  magába  foglaló  épület  is  a 
kapuépületbe ágyazva, mely szintén a felújítás részét képezi majd. A vendéglátóegység konyhájának 
hálózatai,  berendezése  az  évekkel  ezelőtti  átépítéskor  kerültek  kialakításra,  ezért  felülvizsgálatuk 
indokolt lehet. Minden konyhai berendezés elektromos üzemű. A fejlesztést követően a temperálható 
fogyasztótér lehetővé teszi a nyitva tartási idő meghosszabbítását (jelenleg csak fűtési szezonon kívül 
működik).  
A szabadtéri színház telke drótháló kerítéssel körbekerített, kapukkal elzárt, élőerővel őrzött terület a 
Ligeten belül. Az 1. sz. kapuépítményben a vendéglátóegység konyhája, WC blokk van, a fogyasztótér 
a  kettő  közötti  fedett-nyitott  tér  található.  Az  Újszegedi  Szabadtéri  Színpad  összesen  2.800  m2 
alapterületű  a  közlekedő  utak  nélkül.  A  telken  víz-csatorna,  elektromos  áram,  telefon  közművek 
bekötöttek. A komplexumot körbevevő kerítés is megrongálódott, elavult, cserére szorul. A rézsűoldal 
és a kerítés közti zöldfelület rendezetlen. Az egész terület elhanyagoltság, elöregedés képét mutatja.  
12. ábra A vendéglátóhely 
 
Forrás:  Szeged  -  Liget  zöldterületi  rekonstrukciója,  futópálya  kijelölésének 
tanulmányterve 2016. 
44 
 

 
   
2.1.3.3.2.3.7  Legutóbb végzett fejlesztések 
A Játékok kertjében 2010 novemberére megvalósult a „Komplex beruházás a szegedi kerékpár turizmus 
fejlesztése  érdekében”  projekt.  Célja  az  volt,  hogy  a  kerékpáros  turisztikai  háttér-infrastruktúra 
fejlesztésével  hozzájáruljon  ahhoz,  hogy  Szeged  a  hazai  és  nemzetközi  kerékpáros  turizmus  egyik 
látogatott helye legyen. 
A Szabadtéri Színpad legutóbbi (részleges) felújítása 2002-ben történt meg.  
2.1.3.3.2.3.8  Épületek energetikai jellemzői 
A  Büfé  –  vendéglátóhely  szigetelése:  az  Újszegedi  Szabadtéri  Színpad  vendégeit  is  kiszolgáló  büfé 
épülete elavult, felújítása szükségessé vált. A vendéglátóhely jelenleg energetikai szempontok szerint is 
korszerűtlen modernizációja szükségessé vált.   
2.1.3.3.3  A keletkező hulladék mértékének minimalizálásra vonatkozó horizontális elv érvényesülése 
A keletkező hulladék minimalizálására a tervezés során is törekedni kell. A tervező feladatai között 
szerepel a hulladék-gazdálkodási terv-fejezet elkészítése. A Ligetben elbontott beton darálást követően 
járda-,  útalapként  újrahasznosítható.  Az  elbontott  aszfalt  darálás  után  aszfalt-burkolatként 
felhasználható. A fanyesedéket vízáteresztő burkolatként (mulcs) lehet hasznosítani. A kavicsburkolat 
bontását követően, a kavicsot tisztítva szintén vízáteresztő burkolatként lehet felhasználni. A pontos 
hulladék-mennyiséget,  annak  újrahasznosítható  arányát  az  engedélyes  tervek  fogják  tartalmazni.  Az 
Önkormányzat elemi érdeke a keletkező hulladék mennyiségének minimalizálása, illetve annak újbóli 
felhasználása (akár a projekt keretén belül), tekintve, hogy a szállítási és deponálási költségek olyan 
tételek, amelyek optimalizálása jelentős költségmegtakarítást eredményez.  
2.2 
TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE 
2.2.1 
Önállóan támogatható tevékenységek 
14. táblázat Támogatható tevékenységek összefoglalása 
A beavatkozásban tervezett 
Felhívásban szereplő, 
A főtevékenységhez 
tevékenység 
illeszkedő 
kapcsolódó támogatható 
főtevékenység 
tevékenység 
A  Liget  területén  megtörténik  a 
Zöld város kialakítása 
Növényfelület,  élőhelyek  és 
növényállomány rekonstrukciója, a 
biodiverzitás 
növelése, 

„Madárbarát  liget”  koncepció 
zöldfelület 
kialakításához 
szükséges 
növényállományának 
növényültetés 
és 
eszközök 
rekonstrukciója 
elhelyezése.  
Az  újszegedi  Ligetben  az  aktív 
Zöld város kialakítása 
Városi 
aktív 
rekreációs 
rekreációs  tevékenység  elősegítése 
zöldterületek 
(városi 
érdekében  kialakításra  kerülnek  a 
tanösvény, tanpálya, futópálya, 
közösségi 
sportolás 
feltételei 
kutyafuttató, 
játszótér, 
(futópályák, 
futópálya 
körüli 
szabadtéri  tornapálya,  stb.) 
edzőpontok, gyalogló pálya, kültéri 
kialakítása 
fitneszpark), felújításra kerülnek a 
sportpályák.  Az  aktív  rekreációs 
tevékenységhez 

kapcsolódóan 
45 
 

 
   
kutyafuttató  kerül  kialakításra. 
Felújításra  kerül  a  játszótér,  és 
kialakításra kerül egy tanösvény. 

Öntöző rendszer 
Zöld város kialakítása 

településre 
hulló 
csapadékvíz fejlesztésre kerülő 
zöldfelületeken 
történő 
hasznosítására 
alkalmas 
infrastruktúra kiépítése 
Büfé felújítása  
Az 
akcióterületre  eső,  Gazdaságélénkítő tevékenység 
önkormányzati  többségi  Önkormányzat 
vagy 
tulajdonú 
gazdasági  konzorciumi 
partner 
társaság tulajdonában lévő  tulajdonában 
lévő 
területek 
és 
épületek  kereskedelmi 
és/vagy 
klímatudatos, 
energia  szolgáltató  terek  megújítása, 
hatékony 
üzemeltetést  átalakítása 
biztosító  módon  történő 
megújítása, 
azok 
fenntartható  üzemeltetése 
érdekében,  nem  épület 
jellegű 
építmények, 
létesítmények 
fenntartható, 
energia 
hatékony 
üzemeltetését 
biztosító megújítása. 
Újszegedi 
Szabadtéri 
Színpad  Az  akcióterületre  eső,  Közösségi 
céllal 
felújítása 
önkormányzati  többségi  megvalósulhat: 
kulturális 
tulajdonú 
gazdasági  tevékenységet 
magában 
társaság tulajdonában lévő  foglaló,  a  támogatási  kérelem 
területek 
és 
épületek  benyújtását  megelőzően  is 
klímatudatos, 
energia  üzemelő, 
önkormányzati 
hatékony 
üzemeltetést  tulajdonban  vagy  konzorciumi 
biztosító  módon  történő  partner 
tulajdonában 
lévő 
megújítása, 
azok  épület 
megújítása, 
az 
fenntartható  üzemeltetése  alapműködéséhez 
szükséges 
érdekében,  nem  épület  tárgyi eszközbeszerzés 
jellegű 
építmények, 
létesítmények 
fenntartható, 
energia 
hatékony 
üzemeltetését 
biztosító megújítása 
 
46 
 

 
   
2.2.2 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 
15. táblázat Önállóan nem támogatható tevékenységek 
A projektben tervezett 
Felhívásban szereplő önállóan nem támogatható, választható 
tevékenység 
tevékenység 
Energiatakarékos 
Önkormányzati  tulajdonú  korszerű,  energiatakarékos  közvilágítás 
közvilágítás 
kialakítása, korszerűsítése 
kialakítása 
Térfigyelő 
kamera 
Közbiztonság  javítását,  a  fejlesztés  eredményeinek  megőrzését 
rendszer kiépítése 
fenntartását szolgáló infrastrukturális fejlesztések 
Fősétány 
gyalogos 
Járdák,  gyaloghidak,  kizárólag  gyalogos  és  kerékpáros  közlekedésre 
járda 
felületeinek 
alkalmas nagyműtárgyak felújítása, kialakítása 
felújítása 
Fősétány 
melletti 
Kerékpárforgalmi létesítmények építése, kijelölése vagy felújítása 
kétsávos 
kétirányú 
kerékpárút kialakítása 
Megerősített 
Teljes rétegrendjében nem vízáteresztő burkolatú sétautak nyomvonal 
burkolatú 
sétaút 
rekonstrukciója 
felújítása 
Kerékpártámaszok 
Kerékpártárolók, kerékpárparkolók kiépítése, kialakítása 
kialakítása 

Liget 
területén 
Zöldfelület jellegzetes stílusjegyeit hordozó, az építészeti örökség részét 
található  „Halacskás 
képező műtárgyak megőrző, helyreállító rekonstrukciója 
fiú”  és  „Korsós  lány” 
szökőkút  medence  és 
vízgépészet felújítása  

A zöldterület összképét 
A  zöldterület  szerkezetét,  funkcióját,  összképét  zavaró  építmények 
zavaró 
épület 
elbontása 
elbontása 
A  területen  található 
Közlekedési és üzemterületek takarása növénytelepítéssel 
termálkút  köré  új 
kerítés építése 

A  parkban  található 
Teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú sétautak rekonstrukciója 
másodrendű  úthálózat 
felújítása  vízáteresztő 
burkolattal 

47 
 

 
   
Fősétány  és  szilárd 
Teljes rétegrendjében nem vízáteresztő burkolatú sétautak nyomvonal 
burkolatú 
sétaút 
rekonstrukciója 
felújítása 

Liget 
területén 
A terület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés 
padok, 
asztalok, 
szemetes 
tartályok 
elhelyezése 
A  rekortán  burkolatú 
A terület rendeltetésszerű használatához szükséges eszközbeszerzés 
futópálya 
karbantartására 
alkalmas 

gép 
beszerzése 
 
 
 
48 
 

 
   
2.2.3 
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 
16. táblázat Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 
Amennyiben releváns és 
Kötelezően megvalósítandó 
A megfelelő válasz 
van ilyen tevékenység, 
tevékenység 
aláhúzandó 
mely tervezett 
tevékenységhez 
kapcsolódóan? 
  nem releváns  
A szabadtéri színház 
  releváns, de 
területén kialakításra kerül 
nincs ilyen 
majd egy 
tevékenység  
akadálymentesített 
  releváns, van 
szociális blokk a felújítás 
ilyen 
során.  
tevékenység  
A szabadtéri színház 
nézőterének kialakítása 
során valamennyi 
Akadálymentesítés – amennyiben 
fogyatékosság figyelembe 
releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében 
vételre kerül.  
az akadálymentesítésre vonatkozó 
feltételek alapján  

Mozgáskorlátozottak 
számára fenntartott 
parkolóhelyek épülnek.  
A Játékok kertjében 
integrált játszótér kerül 
kialakításra.  
A fősétány futópályája 
alkalmas lesz a „handbike” 
sportolók számára.  
  nem releváns  
 
  releváns, de 
Szórt azbeszt mentesítése – 
amennyiben releváns, jelen felhívás 

nincs ilyen 
tevékenység 
3.2 fejezetében az azbesztmentesítésre 
 
vonatkozó feltételek alapján  
  releváns, van 
ilyen 
tevékenység  
Energiahatékonysági intézkedések –

A szabadtéri színpad és a 
 
  nem releváns  
amennyiben releváns, jelen felhívás 
büfé felújítása az 
  releváns, de 
3.2 fejezetében az 
energiahatékonyság 
nincs ilyen 
energiahatékonysági intézkedésekre 
jegyében történik majd 
tevékenység  
vonatkozó feltételek alapján  
(elektromosság, 
vízfelhasználás) A 
49 
 

 
   
  releváns, van 
közvilágítás megújítását is 
ilyen 
az energiahatékonyság 
tevékenység  
jellemzi a projekt 
megvalósítása során. 
  nem releváns 
A Liget rekonstrukció 
  releváns, de 
előkészítése során került 
nincs ilyen 
megtervezésre a bevonandó 
partnerek köre. A 
Partnerségi tervezés
tevékenység 
 
  releváns, van 
megvalósítás során a „soft 
ilyen 
„tevékenységek révén 
tevékenység 
történik a partnerség 
építése. 
  nem releváns 
Környezettudatosság és 
  releváns, de 
integrált szemlélet erősítése 
nincs ilyen 
a lakosság körében; 
Infrastrukturális, beruházás jellegű 
tevékenység 
fejlesztéseket kiegészítő elemek soft 
Bűnmegelőzést, 
  releváns, van 
tevékenységek
közlekedésbiztonság és 
 
ilyen 
közbiztonság javítását 
tevékenység 
segítő rendezvény jellegű 
programok, akciók 
2.2.4 
Nem támogatható tevékenységek 
A  fejlesztési  célú  beavatkozás  integráltsága  szempontjából  szükséges  tevékenységek,  ugyanakkor 
jellegük, illetve költségigényük miatt finanszírozásuk az Önkormányzat által történik. A Felhívás 3.2. 
fejezetének 5. pontja szerinti gazdaságélénkítés támogatott módon valósul meg. 
17. táblázat Nem támogatásból megvalósuló tevékenységek 
A projektben tervezett tevékenység 
Finanszírozás várható módja 
Az  Újszegedi  Szabadtéri  Színpad  kelléktárának 
felújítása,  továbbá  a  Nagyrét  megközelítését  Az Önkormányzat saját forrásból finanszírozza 
lehetővé  tévő,  megerősített  burkolatú  út 
megépítése 
Műszaki 
ellenőri 
szolgáltatás 
összes  Az Önkormányzat saját forrásból finanszírozza 
elszámolható költséghez mért 1%-on felüli része 
Az előkészítés során felmerült, nem elszámolható  Az Önkormányzat saját forrásból finanszírozza
költségek
 
 
 
50 
 

 
   
2.3 
ÜTEMEZÉS – MÉRFÖLDKÖVEK 
18. táblázat Ütemezés 
Sor-
2016
2017.
2018.
Mérföldkő
szám
1.  2. 3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11. 12. 1.  2. 3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11. 12. 1.  2. 3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11. 12. 
Projekt előkészítés, 
1 kivitelezés kezdete
2 Soft tevékenység
3 Kivitelezés 25%
4 Kivitelezés 50%
5 Kivitelezés 75%
6 Kivitelezés 100%
7 Műszaki átadás-átvétel
8 Soft tevékenység
9 Projektzárás
 
2.4 
TERVEZETT/LÉTREHOZANDÓ FUNKCIÓK 
2.4.1 
Funkciók részletezése 
2.4.1.1  Tervezett funkciók szöveges bemutatása 
A  Liget  jelenleg  is  több  funkcióval  rendelkezik,  az  ide  látogatók  szabadidőjük  eltöltésére  több 
szolgáltatást is igénybe tudnak venni. Az ITS részeként elfogadott, Odessza akcióterületre vonatkozó 
EATT szerint meghatározott, a projektet érintő funkciók az alábbiak: 
  Városi funkció 
  Közösségi funkció 
  Gazdasági funkció 
A projekt megvalósulásával 1 új alfunkció jelenik meg az akcióterületen. 
19. táblázat A Liget funkciói 
Funkciók 
Alfunkciók 
Liget funkcionális egységei 
Városi funkció 
Közterületek – zöldfelületek 
Park 
Közterületek-közlekedési útvonalak 
Fősétány 
Másodrendű úthálózat 
Játszótér 
Játékok kertje - játszótér 
Közösségi 
Szabadidős sport 
Fősétány 
funkció 
Játékok  kertje  –  közösségi 
sportlétesítmények 
Futó- és gyaloglópálya 
Aktív rekreáció 
Tanösvény, kutyafuttató 
Kulturális 
Újszegedi Szabadtéri Színpad 
Gazdasági 
Vendéglátás 
Büfé 
funkció 
 
51 
 

 
   
2.4.1.1.1  Városi funkció 
A  városfejlesztés  átfogó  célja  a  minőségi  életkörülmények  kialakítása.  A  fizikai  környezet 
megújításával, a közterületek XXI. századi igényeknek megfelelő újraformálásával a terület fejlesztése 
hozzájárul  e  célkitűzés  eléréséhez.  A  projekt  környezettudatos  tervezése  során  törekedni  kell  a 
közterületi  funkció  megújításával  a  zöldfelület  lehető legnagyobb  mértékű  megóvására.  A  megújuló 
játszótér és a Liget közlekedési feltételeinek javítása nagymértékben hozzájárul az ide látogató közönség 
életminőségének javításához. Korszerű körülmények között tölthetik szabadidőjüket a közterületen és 
az áthaladás feltételei is javulnak majd. A fősétány különböző használati lehetőségeinek térben történő 
elkülönítése  fontos  az  áthaladás  szempontjából,  mivel  így  csökken  a  balesetveszély.  A  korszerű 
közterület  kialakításához  hozzátartozik  a  vandálbiztos  kialakítású  utcabútorok  és  energiatakarékos 
közvilágítás  is,  valamint  a  nyilvános  illemhely  is.  A  projekt  megvalósításával  a  Liget  ezeknek  a 
feltételnek is megfelel majd. 
2.4.1.1.1.1  Közterületek, zöldfelületek alfunkció 
Park 
A park jól beállt növényállománnyal rendelkezik. A lombkorona borítottság jelentős, a szabad gyepes 
területek visszaszorultak. A park természetvédelmi szempontból értékes területét a rekonstrukció során 
funkciókkal  nem  szabad  terhelni,  valamint  az  aljnövényzet  megóvása  is  szükséges.  Vannak  olyan 
területek, amelyek parkhasználati szempontból a legértékesebbek, a leglátogatottabbak. Ezek a helyek 
csak aljnövényzettel borítottak, kedvelt piknikező, pihenőrészei a Ligetnek. Itt főleg a gyeputánpótlásról 
szükséges  gondoskodni.  A  parkszerkezet  javítása,  az  átláthatóság  biztosításával,  a  ligetes  állomány 
kialakításával történik. A természetvédelmi szempontból különösen értékes területeken a megújítást az 
állatvilág és növényvilág fokozottabb megóvásának figyelembevételével kell végezni.  
A Liget növényállományának megóvásához ismerni kell pontosan a jelenlegi helyzetet kiindulásként. A 
projekt  előkészítése  során  állapotfelmérő  tanulmány  készült  annak  érdekében,  hogy  pontos  kép 
alakuljon ki a beavatkozások megtervezéséhez. A központi helyen fekvő nagy rét megújítása 14.500 
m2-en fog megtörténni, melynek kapcsán új növények telepítése is meg fog történni, a gyepesítés 10.000 
m2-t érint majd. Vadvirágos rét olyan növényekkel kerül kialakításra 4.500 m2-en, amelyek e területen 
őshonosok  és  jól  tűrik  a  klímaváltozást.  Hosszú  távon  is  segít  megőrizni  a  Liget  zöldfelületét  ez  a 
kialakítás  és  a  fenntartás  szempontjából  is  minimális  energia-befektetést  igényel  majd.  A  jelenlegi 
cserjeállomány  megújítása  is  a  tervek  között  szerepel,  a  meglévő  bokrok  ápolásával  együtt.  A 
kialakítandó öntözőrendszer a meglévő vezetékhálózat kapacitásait használja.  
Az  Odessza  lakótelep  1962-től  történő  építésével  párhuzamosan  fúrták  a  lakótelep  fűtésének 
biztosítására a Liget szélén mai is meglévő termálkutat. A termálkút a 236/9 helyrajzi számú ingatlanon 
áll,  a  létesítmény  jelenleg  is  elkerített,  de  a  kerítés  megrongálódott,  cseréje  és  áthelyezése,  az 
üzemterület takarása indokolt. 
2.4.1.1.1.2  Közterületek-közlekedési útvonalak 
Fősétány 
A  fősétány  jelenlegi  funkciói  a  projekt  megvalósítását  követően  is  megmaradnak  felújításukat, 
korszerűsítésüket követően. Térben jobban elkülönülten lehet majd használni a fősétányt a különböző 
igények szerint: sétálás, üldögélés, kerékpározás, spot (futás). A meglévő térkialakításból adódó baleseti 
forrásokat  minimalizálja  az  új  elképzelés  azzal,  hogy  nagyobb  szeparációt  biztosít  a  különböző 
funkcióknak.  
52 
 


 
   
A sétány teljes aszfalt burkolatának kopórétege kicserélésre kerül, ezáltal javítva a gyalogos közlekedés 
feltételeit.  Majális esetén a pavilonokat és a hozzá tervezett kiülőket is ebben az űrszelvényben lehet 
majd  elhelyezni.  A  sétány  süllyesztett  szegélyt  kap,  a  csapadékvíz  elvezetése  szikkasztással  oldódik 
meg. Utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők) kerülnek elhelyezésre a sétány gyalogosok által használt 
szélén. A város felől impozáns „bejárat” kerül kialakításra, a jelenlegi, eredeti oszlopok megtartásával. 
A Liget Torontál tér felőli bejáratánál megújul a virágágyás, mely két oldalról megkerülhető lesz. A 
„bejárat” templom felőli oldalán felújításra kerül a „Korsós lány” szökőkút, valamint egy információs 
tábla  is  kihelyezésre  kerül.  A  másik  oldalon  a  tervezett  fitnesz  park  mellett  lévő  „Halacskás  fiú” 
szökőkút medencéje és gépészete is megújul. A bejárat Népkert sor felöli oldalán a fitnesz tér közelében 
egy  ivókút  létesítése  is  megtörténik  majd  a  lakossági  igényeknek  megfelelően,  egy  másik  ivókút 
körülbelül a sétány közepén, (további egy a játszótéren egy pedig a kutyafuttatónál) kerül létesítésre. A 
Temesvári  körút  felőli  oldalon  a  sétány  lezárása  –  másik  bejárata  –  egy  másik  virágágyással  fog 
megtörténni, a sétány „V” alakú elágazásának kialakításával. A sétányon új közvilágítás is kialakításra 
kerül  új,  az  energiahatékonyság  szempontját  is  figyelembe  vevő  kandeláberek  kb.  20  méterenként 
kerülnek elhelyezésre. 
A tervek szerint a futópálya és a kerékpárút is megfelelő megvilágítást kap majd, amely csökkenti a 
balesetveszélyt is. A sétányon megerősített közvilágítás bűnmegelőzési szempontokat is szolgál, annak 
reményében, hogy javulni fog a Liget közbiztonsága is.  
13. ábra Fősétány látványterve 
 
Forrás: Szeged – Liget zöldterületi rekonstrukciója, futópálya kijelölésének tanulmányterve 
2016 
A fősétány Székely sor felőli oldalán a már említett kerékpárút kétsávos, kétirányú kialakítású lesz, 2,74 
m szélességben és a Ligetet egyenesen átszelő 500 m hosszúságban. A Liget belső részén, egyszelvényű 
és kétirányú a közlekedés, de a hídfőhöz közeledve két külön szelvénnyé válik majd a kerékpárút a 
Belvárosi hídon kialakított közlekedési rendhez történő csatlakozás miatt. A kerékpárút Temesvári körút 
felőli végén közvetlen csatlakozás biztosított a Liget körül futó kerékpárúthoz, valamint a gyalogos és 
kerékpáros átkelőn keresztül a Fő fasor mentén kialakított kerékpárúthoz. A kerékpárút kialakításához 
kapcsolódó  kiviteli  terv  a  Pályázati  felhívás  3.2.  A  projekt  műszaki-szakmai  tartalmával  és  a 
megvalósítással kapcsolatos elvárások 21. pontjával összhangban került kidolgozásra. 
A szabadtéri színpad épületegyüttese előtt rendezvénytér kialakítására kerül sor az 1. számmal jelzett 
kapu előtti, jelenleg üresen álló területen. Itt vízáteresztő kiselemes burkolat kerül kialakítása 1.240 m2-
en,  melyhez  rendezvényszekrény  elhelyezése  is  kapcsolódni  fog  elektromos  áramot  biztosító 
53 
 


 
   
kiállásokkal. Kulturális rendezvények, koncertek, táncbemutatók lebonyolítására lesz alkalmas, kímélve 
a zöldfelületet. 
 
14. ábra Fogadótér látványterve 
 
Forrás: Szeged, Liget - kiviteli tervek (2017) 
Másodlagos úthálózat rekonstrukciója  
A  meglévő  ösvények  egy  része  vízáteresztő  burkolatot  kap  és  figyelembe  véve  az  áttaposásokat,  új 
ösvények  is  kialakításra  kerülnek.  A  másodrendű  úthálózat  kibővül,  átrendeződik  a  térhasználók 
igényeit is figyelembe véve a fölösleges párhuzamosságok megszüntetésével. Az ösvényrendszer teljes 
hossza  az  egész  Liget  területén  összesen  6  750  m2  lesz,  ebből  3750  m2  szilárd  burkolatú,  3000  m2 
vízáteresztő burkolatú. Jelen projekt megvalósítása során a futópálya mentén lefektetésre kerülnek olyan 
védőcsövek is kb. 2.000 fm-en keresztül, amelyekben a későbbi digitális fejlesztésekhez kapcsolódó 
kábelezés kerül majd elhelyezésre annak érdekében, hogy a jövőben ne legyen szükség nagyobb építési 
munkálatokra. 
A terület rendeltetésszerű használathoz szükséges eszközök  
A parkban jelenleg található utcabútorok felújításra, kicserélésre kerülnek a projekt során. A fősétányon 
túl a park több pontján padok elhelyezésére is sor kerül, a pihenőhelyeken a padok mellett asztalok is 
lesznek. A közterületre számos hulladékgyűjtő kihelyezése is megtörténik majd, kutyaürülék gyűjtővel 
együtt a köztisztaság megóvása érdekében. Kb. 60 db hulladékgyűjtő kerül kihelyezésre.  
A közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését, fenntartását szolgáló infrastrukturális 
fejlesztések 

Térfigyelő kamerarendszer kerül kiépítésre főként olyan pontokra fókuszálva, amelyek a közbiztonság 
fenntartásához járulnak hozzá. A futópálya teljes hosszát kamerarendszer figyeli, tekintve nyomvonal 
helyenként  nehezen  belátható,  így  kiemelt  figyelmet  érdemel  majd  a  futókör  közbiztonsági 
szempontból. A futópálya és a kerékpárút külön megvilágítást kap, csakúgy, mint a központi sétány, a 
sportpályák,  valamint  a  kutyafuttató.  Az  elektromos  hálózathoz  kapcsolódva  összesen  kb.  147  db 
kandeláber kihelyezésére kerül majd sor a tervek szerint, a kandeláberekhez tartozó elektromos kábelek 
hossza a tervek szerint kb. 3100 fm lesz. 
54 
 


 
   
2.4.1.1.1.3  Játszótér alfunkció 
Játékok kertje – játszótér 
A Játékok kertje a Liget multifunkcionális területe. A sportolási lehetőségek mellett itt található a park 
egyetlen játszótere. A kisebbek igényeit kiszolgáló játszótér körbekerítve kerül kialakításra a meglévő 
használható  eszközök  egy  részének  áthelyezésével,  egyes  darabok  cseréjével,  újak  elhelyezésével  és 
biztonságos  burkolatok  kialakításával.  Különböző  korosztályoknak  megfelelő  játékok  kerülnek 
elhelyezésre. Homokozó kialakítása és integrált játékok kihelyezése is megvalósul. A meglévő és még 
használható eszközök áttelepítésével kerül kiépítésre a hagyományos, klasszikus játszótéri elemekkel 
felszerelt terület. Olyan integrált játszóeszközök is kihelyezésre kerülnek, melyeket akár mozgássérült 
gyermekek  is  használhatnak  majd.  Ezek  az  eszközök  vandál  biztosak  lesznek,  melyek  hosszútávon 
szolgálják a gyermekek örömét. Összetett mozgásformákra is alkalmas, tudományosan kifejlesztett és 
korszerű anyagokat felhasználó eszközök lesznek a játszótér alkotóelemei.  
15. ábra Játszótér látványterve 
 
Forrás: Szeged – Liget Forrás: Szeged, Liget - kiviteli tervek (2017) 
A Ligetben felfedezett levéldarázsfaj, a Xyela nigroabscondita ihlette a kialakítandó játszótér ékének 
számító levéldarázs-mászókát, mely valóban egy levéldarázsra emlékeztet majd.  
Ez  az  „óriás  darázs”  emlékeztet  a  Liget  élővilágára,  azokra  a  parányi  állatokra  is,  amelyek  mellett 
mindenki elmegy, észre sem véve azokat. Fontos a terület megfelelő hasznosítása mellett a meglévő 
ökoszisztéma folyamatos megőrzése is, mely gondolatot közvetíti játékos keretek között ez a darázs-
mászóka is a fiatal generációk felé is.  
A  játszótér  körbekerítve  kerül  kialakításra,  tekintve,  hogy  a  területet  sportolási  céllal  használókat 
akadályozhatja a kisebb korosztály jelenléte a rámpák, sportpályák közelében. A kerítés fizikailag is 
elkülöníti majd a terület különböző funkciók szerinti használatát.  
A  játszótérhez  kapcsolódnak  majd,  annak  megközelítését  szolgálják  a  mozgáskorlátozottak  számára 
kialakítandó parkolóhelyek a Temesvári krt. felől.  
2.4.1.1.2  Közösségi funkció 
A Liget alapfunkciója: a lakosság szabadidejének eltöltésének színhelye. Ezen belül lehetőséget teremt 
az  aktív  kikapcsolódásra  is  a  különböző  infrastrukturális  elemek  használatával.  Ilyenek  a  sportolási 
lehetőséghez  tartozó  futópályák  és  a  kültéri  fittnesz-park,  edzőpontok,  valamint  a  BMX  kerékpáros 
55 
 

 
   
rámpák és sportpályák. A rekreációs funkció keretében a szabadidő hasznos eltöltéséhez járul hozzá a 
kialakítandó  tanösvény.  A  kutyások  örömére  kialakításra  kerülő  kutyafuttató  is  e  funkcióhoz 
kapcsolódik, mely által az aktív pihenés feltételei adottak lesznek. 
2.4.1.1.2.1  Szabadidős sport alfunkció 
Fősétány 

A  fősétány  jelenlegi  funkciói  a  projekt  megvalósítását  követően  is  megmaradnak  felújításukat, 
korszerűsítésüket követően. Térben jobban elkülönülten lehet majd használni a fősétányt a különböző 
igények szerint: sétálás, üldögélés, kerékpározás, spot (futás). A meglévő térkialakításból adódó baleseti 
forrásokat  minimalizálja  az  új  elképzelés  azzal,  hogy  nagyobb  szeparációt  biztosít  a  különböző 
funkcióknak.  
Újdonságként  a  jelenleg  futásra  is  használt  sétányon  futópálya  is  helyet  kap.  A  sétányt  jelenleg  is 
gyakran használják a futók, indokolt a sétány körüli futópálya kiépítése. Szükségszerűségét a lakossági 
és különböző szakmai szervezetekkel történt egyeztetések is alátámasztják. A pálya a sétány gyalogosok 
által nem használható területén kerül megépítésre 1 000 m hosszúságban és 1,40 m szélességben, mely 
lehetővé teszi két ember egymás melletti kényelmes futását. A mozgássérültek handbike pályaként is 
használhatják. A sétány körüli futóút a beláthatóság miatt praktikusabb iskolás csoportok edzésére, ahol 
a tanár a teljes útvonalat átlátja. A futópálya az egyik oldalon 2,90 m a másik oldalon 3,00 m  széles 
platánfasort is tartalmazó zöldsáv mögött kerül kialakításra. A sétány körüli futópálya aszfalt burkolatú 
lesz,  mely  a  Liget  Székely  sor  felöli  oldalán  keskeny,  1  m-es  zöldsávval  kerül  elválasztásra  az  ott 
kialakítandó kerékpárúttól. A térbeli elkülönülés fontos balesetvédelmi szempontból, így a különböző 
párhuzamos  térhasználati  módok  nem  zavarják  majd  egymást.  A  sétány  két  végén  azonban 
elkerülhetetlen a futók és a gyalogosok találkozása, mert a futók elliptikus pályája két metszéspontot 
tartalmaz a sétánnyal. A tervek szerint figyelmeztető és információs táblák kihelyezése, a burkolatváltás 
csökkenti  majd  a  metszéspontokból  adódó  konfliktusokat.  A  futópálya  és  a  kerékpárút  nem  fognak 
találkozni a sétány két végén sem.  
Játékok kertje – közösségi sportolás alfunkció 
A  Játékok  kertje  sokszínű  kikapcsolódási  lehetőséggel  szolgál  a  ligetet  választók  számára.  Multi 
funkciós terület ez, melyben vannak sportolási és rekreációs igényeket is kiszolgáló létesítmények. A 
területhasználók  körében  jelenleg  meglévő  konfliktusforrás  a  különböző  funkciókhoz  tartozó 
korosztályok keveredésének lehetőségéből fakad. Új aszfalt burkolat kerül kialakításra a sportpályákon 
és  a  görkorcsolyások,  gördeszkások  valamint  BMX  kerékpárosok  által  használt  rámpák  alatt  is.  A 
tervezett állapotban a kialakítandó új játszótér területe elkerített lesz, csakúgy, mint a sportpályák. A fő 
közlekedési irányok megmaradnak, a meglévő járdák, feltáró kis utak új burkolatot kapnak.  
56 
 


 
   
16. ábra A Játékok kertjének elhelyezkedése 
 
Forrás: Szeged – Liget zöldterületi rekonstrukciója, futópálya kijelölésének tanulmányterve 
2016. 
Futó- és gyaloglópálya 
Két  futókör  kerül  kialakításra  a  Ligetben,  egy  a  fősétány  körül  és  egy,  amely  a  park  teljes  területén 
átvezet.  A  Liget  belső  területein  is  keresztül  haladó  futó-  és  gyaloglópálya  kialakításának  fontos 
kritériuma  volt,  hogy  a  Liget  természetvédelmi  szempontból  legértékesebb  területeit  kerülje  el.  A 
közbiztonság  miatt  a  teljes  útvonalon  a  közvilágítás  kiépítése  is  megtörténik  úgy,  hogy  az  élővilág 
érdekében a lámpatestek pozícióját lefelé kell beállítani a minél enyhébb fényszennyezés érdekében. A 
közvilágítás  időben  korlátozható  vezérlése  lehetőséget  biztosít  az  ésszerű,  takarékos  és  az  élővilág 
szempontjából sem zavaró üzemidő beállítására. A Ligeten végigvezető futó- és gyaloglópálya hossza 
1.500 m lesz, melynek 1,40 m a szélessége. A nagy futókör öntött gumi, rekortán burkolatú lesz, mely 
kényelmes és egészségbarát (de legalább is az emberi szervezetet kevésbé terhelő) megoldást kínál a 
futók számára. A futópálya mellett edzőpontok is kialakításra kerülnek, ahol a futók lazíthatnak vagy a 
futást kiegészítő testmozgást is végezhetnek. Ezeken a megállópontokon különböző nyújtást és erősítést 
elősegítő eszközök kerülnek majd elhelyezésre. 
A  futópálya  mentén,  annak  teljes  hosszában  2  m  széles  gyaloglópálya  is  kialakításra  kerül,  mely 
kiegészíti a lehetséges használati funkciók körét. Ez a sétány nem csak a gyalogosok számára, hanem 
görkorcsolyások, gördeszkások, rolleresek számára alkalmas lesz. A futók  részére megfelelő kitérési 
lehetőséget  is  biztosít,  amely  növeli  a  komfortérzetet.  A  gyaloglópálya  vízáteresztő,  kiselemes 
burkolatot kap. A gyaloglópályához kapcsolódva 5 db pihenőhely is kialakításra kerül majd, padokkal, 
asztalokkal illetve hulladékgyűjtők kihelyezésével. A pihenőhelyek vízáteresztő burkolata vízáteresztő 
lesz.  
A  rekortán  (gumi)  burkolatú  futópálya  karbantartása  speciális  feladat.  Olyan  új  gép,  berendezés 
beszerzése  szükséges,  amely  nagy  kerékfelfekvésű  felülettel  rendelkezik  és  a  pálya  szélességéhez 
igazodóan  kellően  keskeny.  Különösen  fontos,  hogy  a  gépből  olaj-  és  benzinszennyeződés  ne 
származhasson.  Elvárás  a cserélhető  adapterek  megléte,  különösen a  hótoló  lap,  továbbá  a söprű.  A 
munkagép  elsősorban  a  futópálya  karbantartását  szolgálja,  de  az  adapterek  alkalmassá  teszik  a  park 
egyéb burkolt felületeinek tisztítására is.   
57 
  
   
Kültéri fitneszpark kialakítása 
A Liget Torontál tér felőli oldalán, az Újszegedi Szabadtéri Színpad melletti, jelenleg üres zöldterületen 
kialakításra kerül manapság oly közkedvelt szabadtéri fitneszpark.  
17. ábra A fitneszpark tervezett elhelyezkedése (sárgával jelölve) 
 
Forrás: Szeged - Liget zöldterületi rekonstrukciója, futópálya kijelölésének tanulmányterve 2016.  
A  városi  parkok  közösségépítő,  aktív  rekreációs  funkciója  az  úgynevezett  „street  workout”,  amely 
használata során saját testsúlyos gyakorlatok végezhetőek a kihelyezett eszközökön. Ezek a gyakorlatok 
fejlesztik a fizikai és a szellemi állóképességet, kipróbálásuk és használatuk korosztálytól függetlenül 
javasolt. A tervek szerint ez a kültéri fitneszpark a futópályák kiindulópontjaként és végpontjaként is 
funkcionál  majd,  mert  itt  kerül  elhelyezésre  egy  csomagmegőrző  és  ivókút  is.  Itt  kerülhet  sor  a 
bemelegítésre az eszközök használatával, illetve azok nélkül is a kijelölt zöldfelületen.  
18. ábra Központi fitnesztér látványterve 
 
Forrás: Szeged – Liget Forrás: Szeged, Liget - kiviteli tervek (2017) 
58 
 


 
   
A tervek szerint a Liget ezzel az új funkciójával még inkább hozzájárul a lakosság életminőségének 
javításához,  illetve  új  vonzerőt  is  jelent  majd.  Fontos  cél  a  fiatalok  egészséges  életmódra  történő 
nevelése is, mely ilyen kültéri eszközökkel talán nagyobb eredménnyel elérhető.  
2.4.1.1.2.2  Aktív rekreáció alfunkció 
Tanösvény kialakítása – Madárbarát liget koncepció szerint 
A  Liget  élővilágának  bemutatása  céljából  létesül  egy  tanösvény,  mely  elsősorban  a  lakosság 
tájékoztatását  szolgálja.  A  projekt  előkészítésekor  konzultált  az  Önkormányzat  a  Magyar  Madártani 
Egyesület  helyi  képviselőivel  és  szakvéleményük  alapján  kialakult  a  Liget  „Madárbarát  Liget” 
koncepciója 
A  „Madárbarát  Liget”  kialakítása  az  alábbi  elemeket  tartalmazza:  dúcetetők  kihelyezése  a  park  két 
pontján;  madáritatók  elhelyezése;  porfürdő  kialakítása  finom  homok  feltöltéssel;  kisrágcsálók 
beköltözésére  alkalmas  bagolyetető  kialakítása  téglából;  odúk  kihelyezése  az  egész  liget  területére. 
Felújításra kerülnek a parkban meglévő madár és denevér odúk.  
Az etetők és az itatók közelébe padok kerülnek kihelyezésre, ahonnan a madarakat azok zavarása nélkül 
lehet megfigyelni. Madártáplálékot adó, búvó- és fészkelő helyét biztosító cserjék  kerülnek a parkba 
foltokba  telepítve  (fekete  bodza,  tűztövis,  homoktövis,  húsos  som,  madárbirs,  sóskaborbolya). 
Tájékoztató  táblák  is  kihelyezésre  kerülnek  az  etetőkhöz,  itatókhoz.  A  tanösvény  funkciója  a 
természetvédelem  népszerűsítése  azáltal,  hogy  közel  hozza  a  releváns  ismereteket  az  arra  fogékony 
közösségek számára. Akár iskolai tanórák megtartására is lehetőség nyílik ezáltal.  
19. ábra A tanösvény látványterve 
 
Forrás: Szeged – Liget Forrás: Szeged, Liget - kiviteli tervek (2017) 
Kutyafuttató kialakítása 
A Liget egy olyan területe Szegednek, ahová szívesen eljárnak a város más részéről is a gazdák kutyájuk 
sétáltatása,  szórakoztatása  céljából.  Érthetően  számos  konfliktus  forrását  is  jelenti  a  kutyások  és  a 
kutyával nem rendelkező területhasználók egyidejű jelenléte. A beruházás megvalósításával szeretné az 
Önkormányzat  e  konfliktusokat  minimalizálni  azzal,  hogy  olyan  infrastruktúrát  hoz  létre  a  kutyával 
rendelkezők  számára,  amely  kielégíti  az  igényeiket.  A  kutyával  nem  rendelkezők  számára  fizikai 
elkülönülést biztosít, mely hozzájárul majd a békés párhuzamos térhasználathoz. Ezzel a létesítménnyel 
új funkciója is lesz a Ligetnek, tekintve, hogy az agility eszközökkel is felszerelt kutyafuttatónak nincs 
konkurenciája a városban.  
59 
 

 
   
A Liget Népkert sor felőli oldalán kerül kialakításra a kutyafuttató mintegy 950 m2-es elkerített területen. 
Olyan  agility  eszközök  kerülnek  majd  elhelyezésre,  melyek  megmozgatják  a  kutyákat.  Az  elkerített 
kutyafuttató két különálló egységből áll, így a létesítmény a kis- és a nagytestű kutyákat egyaránt ki 
tudja szolgálni. A konfliktusok elkerülésének érdekében célszerű két külön elszeparált helyet biztosítani 
a különböző vérmérsékletű kutyák számára is.  
2.4.1.1.2.3  Kulturális alfunkció 
Újszegedi Szabadtéri Színpad  
A színház elsősorban nem színházként, hanem mint a Liget legnagyobb közösségi tere újul meg a projekt 
megvalósítása során. A Ligetben megtalálható kulturális funkció színtere ez az épületegyüttes, amely 
felújításra szorul. A meglévő szociális épületek felújításra kerülnek, a vízhasználat energiatakarékos 
kialakítású  lesz  minden  épületben.  Az  elektromos  energia  felhasználása  is  az  energiahatékonyság 
jegyében újul meg. A korszerűtlen és már funkcióját vesztett világosító tornyok elbontásra kerülnek a 
nézőtér  mögött  elhelyezett  WC  blokkal  és  lépcsővel  együtt.  A  nézőtér  és  a  színpad  megújul, 
korszerűsítésre  kerül  kényelmes  nézőtéri  székekkel  felszerelve.  A  lakossági  igényfelmérés  során  a 
környékbeli lakók által nehezményezett zajterhelés is csökkentésre kerül majd a felújítást követően. 
Az 1. számú kapu épülete – a fősétány felől –, valamint a 2. számú kapu épülete – a Népkert sor felől – 
megmaradnak,  felújításra  kerülnek,  mert  jelenleg  vizesedés  nyomai  láthatóak  rajtuk.  A  2.  számú 
kapuépületen  belül  jelenleg  öltözőként  használt  helyiségek  is  megmaradnak,  korszerűbb  öltözők 
kerülnek kialakításra. Az 1. számú kapu mellett a nézők, valamint a büfé vendégei által használt WC és 
vizes blokk épületrész is korszerűsítésre kerül majd, az illemhely nyilvános illemhelyként is funkcionál 
a jövőben. 
A parkolásra a Népkert soron, illetve a Torontál téren van mód. A jelenlegi funkciókból és a felújítást 
követő  funkciókból  eredő  többlet  új  parkolóhelyek  létesítésével  nem  megoldható,  új  parkolók 
kialakítása egyébiránt nem előírás. Mozgáskorlátozottak számára fenntartott két darab parkoló létesül a 
színház megközelítése érdekében a Népkert soron, további kettő pedig a már említett Játékok kertjénél.  
2.4.1.2  Gazdasági funkció 
2.4.1.2.1  Vendéglátás alfunkció 
„Büfé” vendéglátóhely  
Az Újszegedi Szabadtéri Színpadhoz kapcsolódik a szezonálisan nyitva tartó büfé, amely nem csak a 
szabadtéri  előadások  alkalmával  várja  vendégeit.  A  nyitvatartási  időszak  minden  év  május  elejétől 
szeptember végéig tart. Hangulatos helyisége ez a Ligetnek, amely jelenleg az egyetlen vendéglátóhely 
is  egyben.  A  büfé  2002-ben  került  kialakításra,  mely  azóta  elavult,  felújításra  szorul.  Konyhájának 
hálózatai,  berendezései  az  évekkel  ezelőtti  átépítéskor  kerültek  kialakításra,  beszerzésre,  amelyek 
jelenleg  leromlott  állapotúak,  cseréjük  indokolt.  Elérendő  cél,  hogy  a  létesítmény  gépészetileg  és 
elektromos rendszerek szempontjából is független legyen saját méréssel (akár almérőkkel), még inkább 
saját bekötéssel rendelkezzen. Ily módon a színház esetleges átépítése után a különböző technikai szintű 
rendszerek  nem  keverednek,  a  műszaki  előírások  betarthatóak  lesznek.  A  felújításkor  fontos  cél  az 
energiahatékonyság elvének betartása, az energiafelhasználást csökkentő berendezések beszerzésének 
lehetőségét biztosítva. A tervek szerint az épület annak felújítását követően „DD”-t közelítő energetikai 
besorolású energiatakarékos lesz.  
2.4.1.3  Gazdasági funkció 
A Belváros városrészt érintően elmondható, hogy a gazdasági funkció, azon belül a szolgáltatás jelentős 
bevételi  forrást  biztosít  a  terület  gazdasági  szereplőinek.  Az  Önkormányzat  is  megjelenik  gazdasági 
60 
 

 
   
szereplőként a projekt beavatkozási területén azzal, hogy a vendéglátóhelyet üzemeltetési céllal bérbe 
adja. A létesítmény temperálható fogyasztótere lehetőséget biztosít arra, hogy a nyitvatartási idő ne csak 
a tavaszitól őszig terjedő időszakra korlátozódjék.  
20. táblázat Gazdasági funkció 
Kötelező gazdasági tevékenység 
Választás 
Gazdasági / üzleti / vállalkozói funkció 
részletezése 
A)  esetben 

kötelezően 
elvárt  Igen 
Az  Önkormányzat  a  saját  tulajdonában  álló 
gazdaságélénkítő 
tevékenység 
vendéglátóhelyet  a  projekt  forrásainak 
önkormányzati  tulajdonú  fejlesztésként 
segítségével  fenntartható,  energia-hatékony 
jelenik meg a projekt részeként 
üzemeltetést  biztosító  módon  felújítja  és  a 
jövőben  nyílt,  átlátható  pályáztatás  útján 
hasznosítja (bérbe adja).  
B)  esetben  magántőke  bevonásával  valósul  Nem 
 
meg  a  gazdaságélénkítés:  legkésőbb  a 
projekt  fenntartási  időszakának  végéig, 
nem 
közvetlenül 

támogatott 
tevékenységeken 
keresztül, 
hanem 
támogatásban  nem  részesülő  kísérő 
tevékenységként 
valósul 
meg 

gazdaságélénkítő tevékenység. 
 
2.4.1.4  Funkciók részletes bemutatása  
21. táblázat Funkciók részletes bemutatása – Városi funkció – Közterületek – zöldterületek 
felújítása alfunkció 
Funkció 
Elemzési 
Téma kifejtése 
(1/7) 
szempont 
Funkció 
Városi 
Az  akcióterületen  található  közösségi  intézmények,  létesítmények 
funkció 
megújítása  hozzájárul  a  terület  élhetőségének,  vonzerejének 
növekedéséhez.  A  beavatkozások  esetében  cél  a  helyi  identitást, 
közösségformálást  erősítő  terek,  létesítmények  fejlesztése  az 
akcióterületi és annak közvetlen környezetében élő lakosság szociális 
kohéziójának erősítése érdekében. 
Alfunkcó 
Közterületek  A Liget zöldfelületének megújítását is tartalmazza a projekt erősítve a 

szabadidős, rekreációs funkciót azzal, hogy a városi lakosság számára 
Zöldterületek  nagy területen biztosít a kikapcsolódáshoz megfelelő helyszínt. 
felújítása 
Alfunkcióval 
53.000 m2  
 
érintett 
alapterület 

61 
 

 
   
Közvetlen 

Ligetbe   
célcsoport 
látogató 
városi 
lakosság 
Közvetett 
A város 
 
célcsoport 
lakossága, 
turisták 
Az  alfunkciót  Zöldfelület 
A Ligetbe látogatók aktív módon használhatják a zöldfelületet ezért ez 
létrehozó 
rekonstrukció  a  terület  nem  csupán  közterületi  célt  szolgál,  hanem  a  pihenést 
tevékenység 
fúrt kutakkal,  közvetlenül biztosítja. A zöldfelület rekonstrukció összesen 46.000 m2 
térfigyelő 
valósul  majd  meg,  mely  31.000  m2  intenzív  és  15.000  m2  extenzív 
rendszerrel. 
megújítást  jelent.  Az  intenzív  megújítás  lombos  fák  és  cserjék 
telepítéséből,  valamint  bozótirtásból  áll  majd  a  gyepfelület 
megújításával együtt. Az extenzív megújítás keretében vadvirágos rét 
kerül  kialakításra,  valamint  gyepesítés  is  megvalósul.  A  zöldfelület 
megújításával, frissítésével a levegőtisztításhoz is nagyobb mértékben 
járul hozzá a Liget ezzel is fokozva a „város tüdeje” funkciót.  
Bűnmegelőzési  szempontokat  is  figyelembe  vesz  a  zöldfelület 
rekonstrukció és ehhez kapcsolódik majd bizonyos területek térfigyelő 
kamerarendszerrel történő felszerelése. 
Tervezett 
 
költség az adott 
alfunkció 

125 910 660 Ft 
kialakítását 
érintően  

A  pályázatban   
igényelt 
támogatás 

125 910 660 Ft 
nagysága 
Biztosított saját   
forrás 
0 Ft 
nagysága 
 
22. táblázat Funkciók részletes bemutatása – Városi funkció – Közterületek – közlekedési útvonalak 
alfunkció 
Funkció 
Elemzési 
Téma kifejtése 
(2/7) 
szempont 
Funkció 
Városi 
A  városi  funkció  körébe  tartozó  beavatkozások  esetében  a  cél  az 
funkció 
élhető  város  vagy  érintett  városrész  központi  területeinek 
62 
 

 
   
megteremtése,  az  épített  környezet  minőségének  fejlesztése,  a 
szociálisan 
hátrányos 
lakóterületek 
elszigetelődésének 
megakadályozása az elérhetőség biztosításával. 
Alfunkció 
Közterületek  A  Ligeten  átsétálók,  kerékpárral  áthaladók  száma  jelentős  az 
-  közlekedési  igényfelmérés  alapján,  így  e  funkciója  is  fontos  a  területnek.  A 
útvonalak 
városi közlekedési térhálózathoz szervesen kapcsolódik a fősétány 
mentén áthaladó kerékpárút, valamint maga a fősétány a gyalogosok 
számára  ad  lehetőséget  a  továbbhaladáshoz.  A  Liget  másodlagos 
úthálózata  is  hozzájárul  ahhoz,  hogy  főleg  a  gyalogos  forgalom 
igényeit  kielégítse,  de  a  kerékpárosok  számára  is  lehetőséget 
biztosítanak az ösvények céljuk eléréséhez.  
Alfunkcióval 
11.800 m2 
 
érintett 
alapterület 

Közvetlen 

Ligeten   
célcsoport 
áthaladók 
Közvetett 

város   
célcsoport 
lakossága, 
turisták 
Az 
alfunkciót  Fősétány 
A sétány jelenlegi funkcióihoz kapcsolódó infrastruktúrák a pályázat 
létrehozó 
kialakítása, 
megvalósítását 
követően 
is 
megmaradnak 
felújításuk, 
tevékenység 
Másodlagos 
korszerűsítésüket követően. Térben jobban elkülönülten lehet majd 
úthálózat 
használni a sétányt a különböző igények szerint. A kerékpáros és a 
kialakítása. 
gyalogos  forgalom  zöld  sávval  történő  elkülönítésével  csökken  a 
Utcabútorok 
balesetveszély  is.  A  kialakítandó  kerékpárút  területe  1 610  m2, 
beszerzése, 
melynek aszfalt burkolata lesz. A gyalogos sétányként használható 
kihelyezése, 
felület 4 017 m2 lesz a felújítást követően. A fősétány rendezvények 
közvilágítás 
alkalmával közösségi funkciót is betölt majd helyszínt biztosítva a 
és  termálkút  pavilonok  számára  a  Ligetben  rendezendő  majális  és  a  Ligetet  is 
körüli  kerítés  érintő  Hídi  vásár  megrendezésekor.  A  Torontál  tér  felőli  oldalon 
felújítása. 
található, jelenleg lepusztult szökőkút felújítása is a projekt része. 
Közbiztonsá
A színház főbejárata előtti területen rendezvénytér  kialakítására is 
ghoz  tartozó  sor  kerül  majd,  melyen  koncertek,  táncbemutatók  kapnak  helyet 
infrastruktúra  kímélve  a  zöldfelületet.  Ez  a  rendezvénytér  1.240  m2  területen 
kiépítése. 
valósul meg, melynek kiselemes térburkolata lesz 
A  másodlagos  úthálózat  kialakításra  a  Liget  belső  területén  kerül 
majd sor összesen 6.750 m2, melynek megtervezésekor a jelenlegi 
térhasználat  is  figyelembe  lett  véve.  A  másodlagos  úthálózatból 
3000 m2 vízáteresztő burkolatú lesz, de kialakításra kerül 3750 m2-
en szilárd burkolatú szakasz is. 
Utcabútorok  beszerzésére  és  elhelyezésére  is  sor  kerül  majd  a 
projekt 
megvalósítása 
során, 
melyek 
hozzájárulnak 

63 
 

 
   
térhasznosításhoz. A közterületen elhelyezett utcabútorok növelik a 
teret  használók  komfortérzetét,  ezzel  is  kiszolgálva  a  közterület 
funkciót. A meglévő elektromos hálózat energia hatékony felújítása 
is  szükséges  a  Ligetben,  mely  szintén  hozzájárul  a  korszerű 
közterület  megalkotásához.  A  Liget  területén  létesített  termálkút 
jelenleg  kerítéssel  védett  terület,  de  a  kerítés  felújításra  szorul,  a 
probléma kezelése a projekt része lesz. 
Tervezett  költség   
az 
adott 
alfunkció 
275 519 300 Ft 
kialakítását 
érintően  


pályázatban   
igényelt 
275 519 300 Ft 
támogatás 
nagysága 

Biztosított  saját   
0 Ft 
forrás nagysága 
23. táblázat Funkciók részletes bemutatása – Városi funkció - Játszótéri alfunkció 
Funkció 
Elemzési 
Téma kifejtése 
(3/7) 
szempont 
Funkció 
Városi 
A  városi  funkció  körébe  tartozó  beavatkozások  esetében  a  cél  az 
funkció 
élhető  város  vagy  érintett  városrész  központi  területeinek 
megteremtése,  az  épített  környezet  minőségének  fejlesztése,  a 
szociálisan 
hátrányos 
lakóterületek 
elszigetelődésének 
megakadályozása az elérhetőség biztosításával. 
Alfunkció 
Játszótéri 
Gyermekek  és  szüleik  számára  fontos  létesítménye  a  Ligetnek  a 
alfunkció 
játszótér, melyhez többletélményt ad a természet-közeli hely. 
Alfunkcióval 
1.600 m2 
 
érintett 
alapterület 

Közvetlen 

szegedi   
célcsoport 
gyermekek 
és szüleik 
Közvetett 

Ligetbe   
célcsoport 
látogató 
lakosság 
64 
 

 
   
Az 
alfunkciót  Játszótér 
A Liget Játékok kertje területén meglévő játszótér felújításra kerül a 
létrehozó 
felújítása,  új  projekt  megvalósítása  során.  A  jelenlegi  játékok  felújítása, 
tevékenység 
játszóeszköz
áthelyezése  mellett  új  játékok  kihelyezésére  is  sor  kerül  majd.  A 
ök 
játszótéren két korcsoport is megtalálhatja a megfelelő játékokat a 
beszerzése, 
szórakozáshoz,  továbbá  integrált  játszóeszközök  kihelyezésével  a 
telepítése. 
testi,  szellemi  hátránnyal  élő  gyerekek  is  lehetőséget  kapnak  a 
játszótér használatára. A játszótér kialakításhoz hozzátartozik majd 
az is, hogy kerítéssel körül lesz véve. A felújítandó játszótér területe 
3.350 m2 lesz, melynek burkolata vízáteresztő és ütéscsillapító lesz. 
A játszótéren kihelyezésre kerül majd a „darázsmászóka”, melyet a 
Ligetben  felfedezett  levéldarázs  faj  ihletett.    A  játszótérhez 
kapcsolódnak  a  mozgáskorlátozottak  számára  kialakítandó 
parkolóhelyek. 
Tervezett költség   
az 
adott 
alfunkció 
86 597 261 Ft 
kialakítását 
érintően  


pályázatban   
igényelt 
86 597 261 Ft 
támogatás 
nagysága 

Biztosított  saját   
0 Ft 
forrás nagysága 
 
24. táblázat Funkciók részletes bemutatása – Közösségi funkció – Szabadidős sport alfunkció 
Funkció 
Elemzési 
Téma kifejtése 
szempont 
(4/7) 
Közösségi 
Funkció
Az  akcióterületen  található  közösségi  terek,  létesítmények 
 
funkció 
megújítása  hozzájárul  a  terület  élhetőségének,  vonzerejének 
növekedéséhez.  A  beavatkozások  esetében  cél  a  helyi  identitást, 
közösségformálást  erősítő  terek,  létesítmények  fejlesztése  az 
akcióterületi és annak közvetlen környezetében élő lakosság szociális 
kohéziójának erősítése érdekében. 
Szabadidős 
A Liget területe jelenleg is kedvelt sportolási hely, mivel a zöldfelület 
Alfunkció 
sport 
által biztosított mikroklíma vonzóvá teszi a mozogni vágyók körében 
a területet. Ezt a funkciót erősíti a meglévő infrastruktúra felújítása 
és új létesítmények kialakítása is.  
65 
 

 
   
 
Alfunkcióval 
érintett 

9.200 m2 
alapterület 
Közvetlen 
Ligetbe 
 
látogató 
célcsoport 
sportolási 
lehetőséget 
kereső 
lakosság 
Közvetett 

Ligetbe   
látogatók 
célcsoport 
köre 
Futópályák 
A Ligetben két futópálya és egy gyaloglópálya kerül kialakításra. A 
Az alfunkciót 
és 
kisebbik  futópálya  a  fősétány  körül  kerül  kialakításra  2.800
létrehozó 
  m2-t 
gyaloglópály
érintve. A futópálya burkolata aszfalt lesz a sétány körül. 
tevékenység
 
 
ák  létesítése.  A másik futópálya a Liget belső területén létesül gumiburkolattal, 
Edzőpontok 
(rekortán)  1.890  m2-en,  amely  mellett  gyaloglópálya  is  épül  2.700 
kialakítása. 
m2-en kiselemes térburkolattal. A futó és gyaloglópályák mentén 4 
Fitnesz 
tér  db  edzőpont  is  kialakításra  kerül  majd  összesen  120  m2-en.  Az 
kialakítása. 
edzőpontokon  különböző  nyújtáshoz,  edzéshez  szükséges 
Sportpályák 
létesítmények  is  elhelyezésre  kerülnek  majd.  Az  edzőpontok 
felújítása.  a  burkolata vízáteresztő lesz a tervek szerint.  
Játékok 
kertjében  
A  kültéri  fitnesz  parkban  elhelyezendő  eszközök  lehetőséget 
biztosítanak a testmozgásra és akár a futók bemelegítéshez szükséges 
Futópálya 
térként  is  funkcionálhat  majd  e  terület.  A  fitnesz  tér  burkolata 
karbantartásá többféle kialakítású lesz: szilárd burkolat 150 m2, kiselemes térkő 
ra  alkalmas  630 m2, illetve gumiburkolat 210 m2 összesen 990 m2-en.  
gép, 
berendezés 
A gördeszka és BMX kerékpáros rámpák közvetlen közelben lévő 
multifunkciós sportpályák burkolatának felújítása is a projekt része, 
 
mely  létesítmények  a  Játékok  kertjében  találhatóak.  A 
sportpályákhoz  kapcsolódóan kerítésépítés is megvalósul majd.  A 
Játékok  kertjében  a  sportoláshoz  kapcsolódó  megújuló  terület 
összesen 1000 m2. A Játékok  kertje több funkciót is betölt majd a 
Ligetben,  mert  a  területén  lévő  játszótér  a  közterület  használathoz 
tartozó funkció.  
Tervezett költség   
az adott 
alfunkció 

294 762 841 Ft 
kialakítását 
érintően  

66 
 

 
   

pályázatban   
igényelt 
294 762 841 Ft 
támogatás 
nagysága 

Biztosított  saját   
0 Ft 
forrás nagysága 
 
25. táblázat Funkciók részletes bemutatása – Közösségi funkció – Aktív rekreációs alfunkció 
Funkció 
Elemzési 
Téma kifejtése 
(5/7) 
szempont 
Funkció 
Közösségi 
Az  akcióterületen  található  közösségi  intézmények,  létesítmények 
funkció 
megújítása  hozzájárul  a  terület  élhetőségének,  vonzerejének 
növekedéséhez.  A  beavatkozások  esetében  cél  a  helyi  identitást, 
közösségformálást  erősítő  terek,  létesítmények  fejlesztése  az 
akcióterületi és annak közvetlen környezetében élő lakosság szociális 
kohéziójának erősítése érdekében. 
Alfunkció 
Aktív 
A Liget aktív rekreációs alfunkciója mindenkor népszerű volt és lesz, 
rekreációs 
mert egy olyan parkja ez a városnak, mely a természet-közeliséget 
alfunkció  
biztosítja  az  ide  látogató  városi  lakosság  számára.  A  városi 
zöldfelületek  megóvása  manapság  egyre  jobban  felértékelődik, 
megőrzése fontos feladat. 
Alfunkcióval 
 
érintett 
2.330 m2  
alapterület 
Közvetlen 

Ligetbe   
célcsoport 
látogató 
városi 
lakosság 
Közvetett 
A város 
 
célcsoport 
lakossága, 
turisták 
Az 
alfunkciót  Tanösvény 
A  szabadidő  hasznos  és  tartalmas  eltöltéséhez,  a  rekreációhoz 
létrehozó 
kialakítása 
önmagában is hozzájárul a Liget meglévő környezete. Ezt a funkciót 
tevékenység 
madárbarát 
erősíti a tanösvény és kutyafuttató kialakítása azzal, hogy hozzájárul 
koncepcióval mindkét létesítmény a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  

A  tanösvény  bemutatja  a  liget  élővilágát  információs  táblákon, 
Pihenőhelyek  melyek kihelyezésre kerülnek majd. A „Madárbarát Liget” keretén 
kialakítása. 
belül madáretetők és itatók, valamint madárfürdőhelyek kialakítása 
67 
 

 
   
Kutyafuttató 
is  megtörténik  majd  a  liget  természetvédelmi  szempontok  szerint 
kialakítása. 
legértékesebb területén. A tanösvény területe 3.150 m2 lesz. 
 
A  belső  rekortán  borítású  futópálya  mentén  5  db  pihenőhely  is 
kialakításra  kerül  majd  padokkal  és  néhány  helyen  asztalokkal, 
melyeket nem csak a futók használhatnak majd. Ezek a pihenőhelyek 
a  ligetbe  érkező  igazán  csak  pihenni  vágyók  igényeit  is  kielégítik 
majd erősítve a park rekreációs funkcióját.  
A kutyatartók körében valószínűleg népszerűvé váló kutyafuttató is 
megépítésre  kerül  majd  a  projekt  során.  A  Ligetbe  kutya  nélkül 
látogató városi közönség számára is jelentős lesz e létesítmény, mert 
a  konfliktusmentes  párhuzamos  térhasználat  megteremtéséhez  is 
hozzájárul majd. A Liget a kutyák számára eleve népszerű hely, mert 
e  zöldfelület  kielégíti  a  városi  körülmények  között  élő  ebek 
mozgásigényét. A kutyafuttató 950 m2-en került kialakításra, mely a 
város legnagyobb kutyafuttató funkciójú helye lesz.  
Tervezett költség   
az 
adott 
alfunkció 
56 068 946 Ft 
kialakítását 
érintően  


pályázatban   
igényelt 
56 068 946 Ft 
támogatás 
nagysága 

Biztosított  saját   
0 Ft 
forrás nagysága 
 
26. táblázat Funkciók részletes bemutatása – Közösségi funkció – Kulturális alfunkció 
Funkció 
Elemzési 
Téma kifejtése 
(6/7) 
szempont 
Funkció 
Közösségi 
Az  akcióterületen  található  közösségi  terek,  létesítmények 
funkció 
megújítása  hozzájárulhat  a  terület  élhetőségének,  vonzerejének 
növekedéséhez.  A  beavatkozások  esetében  cél  a  helyi  identitást, 
közösségformálást  erősítő  terek,  létesítmények  fejlesztése  az 
akcióterületi  és  annak  közvetlen  környezetében  élő  lakosság 
szociális kohéziójának erősítése érdekében. 
Alfunkció 
Kulturális 
A  Liget  kedvező  színhelye  a  szezonális  kulturális  események 
alfunkció 
megtartásának,  kellemes  környezetet  biztosít  a  magas  színvonalú 
színházi  élményekhez.  E  funkció  erősítéséhez  is  hozzájárul  a 
68 
 

 
   
projekt  megvalósítása  azzal,  hogy  a  szabadtéri  színpad  és 
környezete felújításra kerül.  
Alfunkcióval 
2.850 m2. 
 
érintett 
alapterület 

Közvetlen 
Rendezvények
 
célcsoport 
re 
és 
előadásokra 
látogató 
közönség 
Közvetett 

város   
célcsoport 
lakossága, 
turisták 
Az 
alfunkciót  Újszegedi 
A  színház  a  Liget  legnagyobb  közösségi  tere,  a  park  szerves 
létrehozó 
Szabadtéri 
részeként  újul  meg  a  projekt  megvalósítása  során.  A  meglévő 
tevékenység 
Színpad 
szociális  épületek  felújításra  kerülnek,  az  energiatakarékosság 
felújítása. 
jegyében. A korszerűtlen és már funkcióját vesztett létesítmények 
Rendezvénytér  elbontásra  kerülnek  a  nézőtér  mögött  elhelyezett  WC  blokkal  és 
kialakítása. 
lépcsővel együtt. A nézőtér és a színpad megújul, korszerűsítésre 
kerül  kényelmes  nézőtéri  székekkel  felszerelve.  A  lakossági 
igényfelmérés  során  a  környékbeli  lakók  által  nehezményezett 
zajterhelés  is  csökkentésre  kerül  majd.  A  felújítandó  szabadtéri 
színház  és  a  bejárata  előtt  elhelyezkedő  rendezvénytér  területe 
2.858 m2.  
Tervezett költség   
az 
adott 
alfunkció 
117 904 812 Ft 
kialakítását 
érintően  


pályázatban   
igényelt 
117 904 812 Ft 
támogatás 
nagysága 

Biztosított  saját   
0 Ft 
forrás nagysága 
 
69 
 

 
   
27. táblázat Funkciók részletes bemutatása – Gazdasági funkciót összefoglaló táblázat 
Funkció 
Elemzési 
Téma kifejtése 
(7/7) 
szempont 
Gazdasági 
A projekt egyik célkitűzése az, hogy a városközponti funkciókat 
Funkció 
funkció 
tovább  erősítse,  a  városközpont  térbeli  kiterjesztésével  és  a 
városrészben  elérhető  szolgáltatások  körének  bővítésével,  a 
gazdasági funkció erősítésével. 
Vendéglátás 
A Liget szabadtéri színpadjához
Alfunkció
 kapcsolódó vendéglátóhely bérbe 
 
alfunkció 
adásával érintett a beavatkozási terület gazdasági funkciója 
Alfunkcióval 
 
érintett 
302 m2 
alapterület 
Vendéglátóhely 
Közvetlen 
 
vendégei
célcsoport
 
 

szabadtéri 
Közvetett 
 
színpad 
célcsoport 
közönsége, 

ligetbe  látogató 
lakosok. 

büfé  Ez  a  vendéglátóhely  a  szabadtéri  színpadhoz  kapcsolódó  épület 
Az 
felújítása
komplexum  1.  számú  kapuépületéhez  tartozik,  mely  terassza
alfunkciót 
 

kapcsolódik a nézőtérhez vezető területhez. Az épület nem fűtött, 
létrehozó 
tevékenység

fedett-nyitott  részeket  foglal  magába,  melyet  a  kapuzat  beton 
 
szerkezete, illetve a fák koronái borítanak. Hangulatos helysége ez 
a Ligetnek, mely jelenleg az egyetlen vendéglátóhely egyben. A 
felújításkor fontos cél az energiahatékonyság elvének betartása. A 
közönség  kiszolgálása  érdekében  vizesblokk  felújítása  is 
megtörténik, mintegy 40 m2-t érintve.  
 
Tervezett 
költség 

az 
adott 
23 996 793 Ft 
alfunkció 
kialakítását 
érintően  

 

pályázatban 
igényelt 

23 996 793 Ft 
támogatás 
nagysága 

70 
 

 
   
Biztosított 
 
0 Ft Az üzemeltetés költségeinek illetve a bérbeadásból származó 
bevételnek  az  objektív  becslése  nem  lehetséges,  így  SZMJVÖ 
saját  forrás 
pályázó  az  utólagos  visszafizetési  mechanizmus  lehetőségével 
nagysága 
kíván élni a projektelemmel kapcsolatban. 
 
2.4.1.5  Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek  
A  felhívás  3.2.  pontjának  6.  szempontja  szerint  az  infrastrukturális  beavatkozások  kiegészítéseként 
„soft”  jellegű  elemek  megvalósítása  is  kötelező  a  pályázat  megvalósítása  során.  A  tervezett  „soft” 
beavatkozásokat  a  „Környezettudatosság  és  integrált  szemlélet  erősítése  a  lakosság  körében”  és  a 
„Bűnmegelőzést,  közlekedésbiztonság  és  közbiztonság  javítását  segítő  rendezvény(sorozat)  jellegű 
programok, akciók” tevékenységek köré csoportosítva kívánja végrehajtani a pályázó önkormányzat a 
projekt megvalósítása során. A városi rendezvénynaptárba illeszkedve szerepelnek a programok pontos 
időpontjai. A városi rendezvénynaptár az akcióterületi terv 1. számú mellékleteként szerepel.  
2.4.1.5.1  Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében 
A  pályázat  előkészítése  során  számos  partner  szervezettel  egyeztetve  került  véglegesítésre  a  Ligetet 
érintő beavatkozás-sorozat megtervezése. A partner szervezetek között olyan civil egyesületek is részt 
vettek az egyeztetéseken, amelyek segítségével szakmailag is megalapozottá vált a tervezett beruházás. 
A  projektben  főszerepet  élvező  természetvédelem  szempontjainak  történő  megfelelést  leginkább  az 
ornitológia helyi képviselőinek közreműködésével határoztuk meg, akik a megvalósítás során is szerepet 
vállalnak a természetvédelem elmélyítésében. A madárvilág megfigyelésébe olyan érdeklődőket is be 
tudnak  majd  vonni,  akik  a  Liget  környezetében  élnek  és  szakmai  iránymutatás  alapján  kíváncsiak  a 
vadon élő madarak gondozására. A madarak mellett a Liget gazdag rovarvilágának megismerésére is 
lehetőség nyílik. A Ligetben megforduló lakosság a különböző akciókról tájékoztatást kap majd a park 
bejáratánál elhelyezett információs táblákon. 
Ezen kívül a Ligetet használó futókhoz, sportolókhoz kapcsolódó civil szervezetek is közös programra 
várják majd a lakosságot az egészségtudatosság jegyében. Városi futóversenyt és sport napot rendeznek 
majd minél szélesebb korosztályt bevonva.  
2.4.1.5.2  Bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság és közbiztonság javítását segítő rendezvény(sorozat) 
jellegű programok, akciók 
A  Ligetben  történő  biztonságos  közlekedés  elsajátítása  érdekében  játékos  bemutatót,  vetélkedőt 
tervezünk megvalósítani. Különböző közlekedésre alkalmas eszközöket használnak majd az akció során 
a  kerékpáron  túl  gördeszkát,  görkorcsolyát  és  rollert,  mely  eszközök  balesetveszélyeket  is  rejtenek 
ugyan, de nagyon népszerűek. A Liget ideális területe e közlekedési eszközök használatának, illetve a 
közös térhasználat elsajátítására is lehetőség nyílik a program során. A hátrányos helyzetűek közlekedési 
nehézségeit is hivatott érzékeltetni a többségi társadalom számára az a játékos bemutató, mely része lesz 
a programnak.  
28. táblázat Soft tevékenységek bemutatása 
Vállalás 
Melyik fejlesztési 
„SOFT” típus 
„Soft” tevékenység 
elemhez/funkcióhoz 
I/N 
kapcsolódik és hogyan 

zöld 
város 
Környezet


Liget 
természetes 
-tudatosság  és  kialakításához kapcsolódó 
élővilágának  bemutatása  a 
integrált 
szemlélet 
71 
 

 
   
erősítése 

lakosság  helyi  társadalmi  akciók 
park 
városi  funkciójának 
körében 
megvalósítása,  közösségi 
kiegészítéseként. 
munka szervezése 
Az 
egészség- 
és 
mozgástudatos 
szemlélet 
kialakítása, a Liget közösségi 
funkciójához kapcsolódóan.  
 
Önkormányzatok  által 

 
vezérelt, 
környezettudatosságot 
erősítő 
oktatás, 
szemléletformálási 
kampányok, 
akciók, 
ezen 
belül 
energiatudatosságra 
nevelő, 
szemléletformáló, 
felvilágosító programok  
Az önkormányzat hatósági 
 
Humánkapacitás 

funkciójának 
fejlesztés  
hatékonyságát  javító,  a 
település  fejlesztését  és 
rendezését 
szolgáló 
innovatív 
városrehabilitációs 
gyakorlatok 
terjesztése, 
azok 
alkalmazását 
elősegítő 
képzések, 
tájékoztatók támogatása  
 
 
Kompetenciafejlesztés (az 
 

önkormányzat 
hatósági 
funkciójának 
hatékonyságát 
javító, 
valamint 

lakosság 
társadalmi 
részvételét 
erősítő  képzések,  akciók, 
participatív 
tervezési 
gyakorlatok 
kezdeményezése, 
meghonosítása a közösség 
és 

közhatalom 
összekapcsolása 
érdekében)  
72 
 

 
   
A  település  identitását 
 
Települési 
arculat 
és 

fejlesztő 
identitás fejlesztése  
szemináriumok, 
 
workshopok, 
partnertalálkozók, 
konferenciák,  szakmai 
és  közösségi  fórumok 
szervezése  
 
 
 
Települési 
arculat 
 

kialakítását 
támogató 
fejlesztések  
 
 
Helyi  (pl.  kézműves) 
 

termékek  népszerűsítése, 
promótálása  
 
Helyi 
bűnmegelőzési 
 
Bűnmegelőzést, 

stratégiák  és  cselekvési 
közlekedés-biztonság 
és  tervek készítése 
közbiztonság 
javítását 
 
segítő 
rendezvény 
(sorozat) 
jellegű 
programok, akciók  
 
Felvilágosító,  társadalmi 
 

befogadás 
erősítése, 
toleranciaprogramok, 
drogprevenciós 
programok 
(szemináriumok, 
találkozók,  konferenciák, 
fórumok)  
 
 
Közösségi-, 
együttélési 

Közösségi 
funkció 
konfliktusok 
resztoratív 
erősítéséhez 
kapcsolódó 
kezelése  (iskolai  ügyek, 
projektelemként 
tervezzük 
társadalmi 
csoportok, 
programok  megrendezését, 
generációk 
közötti 
melyeken a konfliktusmentes, 
ellentétek enyhítése)  
párhuzamos 
térhasználat 
lehetőségét 
kívánjuk 
 
elmélyíteni.  
73 
 

 
   
 
Művészeti 
eszközök 
 

alkalmazása  a  bűnügyi 
esetek  prevenciós  jellegű 
feldolgozása érdekében  
 
 
29. táblázat Soft tevékenységek részletezése 
Elemzési szempont 
Téma kifejtése 
„SOFT” típus  
Környezet-tudatosság  és  integrált  szemlélet  erősítése  a 
lakosság körében  
„SOFT” tevékenység  
A  zöld  város  kialakításához  kapcsolódó  helyi  társadalmi 
akciók megvalósítása, közösségi munka szervezése  
„SOFT” altevékenység/ esemény 
A  Liget  élővilágának  megismerését,  a  természetvédelem 
fontosságát bemutató akciók megvalósítása. 
Kapcsolódás  a  projekt  céljához  Kapcsolódó cél: a városi lakosság életminőségének javítása, a 
(mely célhoz és miként)  
környezettudatos 
módon 
történő 
városrehabilitációs 
tevékenység 
megvalósítása, 
városi 
zöld 
környezet 
megteremtése. 
A kapcsolódás módja:  
Az  akció  során  a  célcsoport  tagjai  megismerhetik  a  helyi 
védelem alatt álló terület történetét, növény- és állatvilágát, 
azokat  a  technikákat,  tevékenységeket,  amelyekkel  a  városi 
élővilág  fennmaradásához,  a  biodiverzitás  növeléséhez  a 
lakosság hozzájárulhat. 
Konkrétan  mely  projekt  elemhez  Tanösvény  kialakítása  „Madárbarát  Liget”-hez  kapcsolódó 
(infrastrukturális)  kapcsolódik  és  fejlesztések  megvalósításával.  Zöldfelület  rekonstrukció 
miként?  
megvalósítása. 
A  zöldterület  élővilágának  megismertetése  és  ezáltal 
kialakított 
természetvédelmi 
szemlélet 
kialakítása 
kapcsolódik  a  teljes  Liget  rekonstrukcióhoz,  azon  belül 
elsősorban  a  tanösvény  kialakításához,  mivel  ez  az 
infrastrukturális elem teszi lehetővé a szükséges információk 
bemutatását. 
Célcsoport / Közvetlen  
A  beavatkozási  terület  közelében,  az  akcióterületen  lévő 
iskolák tanulói.  
A városban élő lakosság. 
74 
 

 
   
A  „soft”  tevékenység  részletezése  A  Liget  olyan  egyedülálló  növény-  és  állatvilággal 
(szakmai leírás) eseményenként ill.  rendelkezik, amelyet a tulajdonos Önkormányzat is elismert 
altevékenységenként részletezve  
az által, hogy helyi védelem alá helyezte a park teljes területét. 
A  Ligetben  két  olyan  terület  van,  amelyben  a  vegetáció 
háborítatlan,  a  madár-  és  rovarvilág  számára  optimális 
élőhelyet  biztosít.  Az  akció  során  a  célcsoport  számára 
lehetővé  válik  ezen  helyszínek,  az  itt  élő  élőlények, 
gondozásuk  szabályainak  (pl.  madáretetés, 
-itatás) 
megismerése  hozzáértő  szakember  közreműködésével, 
gyerekek számára játékos formában.  
Tervezett 
teljes 
költségvetés  2 514 228 Ft 
összege  (Ft)  eseményenként  ill. 
altevékenységenként  

Elszámolható  költségek  nagysága  2 514 228 Ft 
(Ft)  
Jelen  pályázat  keretében  igényelt  2 514 228 Ft 
támogatás nagysága (Ft)  
Biztosított  saját  forrás  nagysága  0 Ft 
(Ft)  
Ütemezés 
(események,   
altevékenységek) 
sorokkal 
bővíthető  
 
Kezdés 
Befejezés 

Liget 
élővilágának  2018. március 01.  
2018. április 30. 
megismerését, a természetvédelem 
fontosságát 

bemutató 
akció 
megvalósítása 

Liget 
élővilágának  2018. augusztus 01.  
2018. szeptember 30. 
megismerését, a természetvédelem 
fontosságát 

bemutató 
akció 
megvalósítása 
Bevonandó (külső) szolgáltatások -  A  tevékenység  ellátására  (az  akciók  megszervezésére)  az 
(események, 
altevékenységek)  Önkormányzat 
szakmai 
megvalósításhoz 
kapcsolódó 
sorokkal bővíthető  
marketing,  kommunikációs  szolgáltatások  költségei  - 
rendezvényszervezés körében szolgáltatásként kíván igénybe 
venni külső szolgáltatót.  
Bevonandó 
(beszerzett 
külső)   
szolgáltatók 

(események, 
75 
 

 
   
altevékenységek) 
sorokkal 
bővíthető  
Eredmények  mérésére  alkalmas   
mutatók és azok vállalt értékei.  
Fontos:  A  mutatók  megnevezését, 
annak  tartalmát  és  célértékét  a 
kedvezményezett dönti el.  

Mutató, mértékegység 
Bázis érték   Célérték 
 
 
Részt vevők száma, fő 

75 
 
30. táblázat Soft tevékenységek részletezése 
Elemzési szempont 
Téma kifejtése 
„SOFT” típus  
Környezet-tudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében  
„SOFT” tevékenység  
A  zöld  város  kialakításához  kapcsolódó  helyi  társadalmi  akciók 
megvalósítása, közösségi munka szervezése 
„SOFT” altevékenység  
A  szabadban  végzett  aktív  rekreáció,  az  egészség-  és  mozgástudatos 
életmód népszerűsítésére futóverseny és sportnap szervezése. 
Kapcsolódás  a  projekt  Kapcsolódó cél: A városi lakosság életminőségének javítása, a családok 
céljához  (mely  célhoz  és  és a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltése. 
miként)  
Kapcsolódás módja:  
Az  aktív  rekreáció  (futás,  egyéb  sporttevékenység)  a  szabadidő 
eltöltésének hasznos formája mind a családok, mind a fiatalok számára.  
Konkrétan mely projekt  Futópályák és gyaloglópálya kiépítése, szabadtéri fitneszpark létesítése, 
elemhez 
edzőpontok  kialakítása,  sportpályák  felújítása,  BMX  kerékpáros  és 
(infrastrukturális) 
görkorcsolyás rámpák felújítása. 
kapcsolódik és miként?  
Kapcsolódás módja: 
A  futóverseny  az  új  futó-  és  gyaloglópályán  kerül  lebonyolításra.  A 
sportnap egyéb sporttevékenységeinek helyszínei az újonnan kialakított 
edzőpontok, fitneszpark, illetve a felújított Játékok kertje sporteszközei.  
Célcsoport / Közvetlen  
A városban élő lakosság. 
A  „soft”  tevékenység  A kivitelezés befejezését követően, a műszaki átadás-átvétel lezárása után 
részletezése 
(szakmai  futóversennyel  egybekötött  sportnap  lebonyolítását  tervezi  az 
leírás) 
eseményenként  önkormányzat.  
ill.  altevékenységenként 
részletezve  

76 
 

 
   
Tervezett 
teljes  3 785 540 Ft 
költségvetés  összege  (Ft) 
eseményenként 

ill. 
altevékenységenként  
Elszámolható  költségek  3 785 540 Ft 
nagysága (Ft)  
Jelen pályázat keretében  3 785 540 Ft 
igényelt 
támogatás 
nagysága (Ft)  
Biztosított  saját  forrás  
0 Ft 
nagysága (Ft)  
Ütemezés 

(események,   
altevékenységek) 
sorokkal bővíthető  
 

Kezdés 
Befejezés 
Futóversennyel 
2018. november 01. 
2018. november 30. 
egybekötött sportnap 
Bevonandó 
(külső)  A tevékenység ellátására (az akciók megszervezésére) az önkormányzat 
szolgáltatások 
-  szakmai  megvalósításhoz  kapcsolódó  marketing,  kommunikációs 
(események, 
szolgáltatások költségei - rendezvényszervezés körében szolgáltatásként 
altevékenységek) 
kíván igénybe venni külső szolgáltatót. 
sorokkal bővíthető  
Bevonandó  (beszerzett   
külső)  szolgáltatók  - 
(események, 
altevékenységek) 
sorokkal bővíthető  
Eredmények  mérésére  
 
alkalmas  mutatók  és 
azok 

vállalt 
értékei. 
Fontos: 

mutatók 
megnevezését, 
annak 
tartalmát és célértékét a 
kedvezményezett  dönti 
el.  

 
Mutató, mértékegység 
Bázis  Célérték 
érték  
 
Részt vevők száma 

300 
 
 
77 
 

 
   
31. táblázat Soft tevékenységek részletezése 
Elemzési szempont 
Téma kifejtése 
„SOFT” típus  
Bűnmegelőzést,  közlekedés-biztonság  és  közbiztonság 
javítását  segítő  rendezvény  (sorozat)  jellegű  programok, 
akciók  
„SOFT” tevékenység  
Közösségi-, együttélési konfliktusok resztoratív kezelése  
„SOFT” altevékenység 
Tolerancia a közlekedésben tárgyú tematikus nap 
Kapcsolódás a projekt céljához (mely 
A lakosság életminőségének javítása.  
célhoz és miként)  
A kapcsolódás módja: 
A  közlekedési  konfliktusok  oldása,  a  hátrányos  helyzetű 
társadalmi 
csoportok 
igényeinek, 
térhasználatának 
figyelembevétele  az  egyének  és  ezzel  együtt  a  lakosság 
egészének életminőségét befolyásolja pozitív irányba 
Konkrétan mely projekt elemhez 
Térfigyelő kamerarendszer, energiatakarékos közvilágítás és 
(infrastrukturális) kapcsolódik és 
a  kerékpáros  közlekedés  feltételeinek  (kerékpárút, 
miként?  
kerékpártámaszok) kiépítése a Ligetben. 
A konfliktusmentes térhasználat elsajátításához kapcsolódó 
program  megvalósításával  lehetővé  válik  a  biztonságos 
közlekedés  fontosságára  történő  rávilágítás.  A  Fősétányon 
kialakított  többféle  közlekedési  mód  párhuzamos 
használatának  elsajátításához  kapcsolódik  a  Ligetben  ez  a 
program.  
Célcsoport / Közvetlen  
A Ligetbe látogató lakosság, különösen a gyerekek. 
A „soft” tevékenység részletezése 
Tolerancia a közlekedésben. A Szegedi Rendőrkapitányság 
(szakmai leírás) eseményenként ill. 
szakmai felügyeletével és közreműködésével zajló, játékos 
altevékenységenként részletezve  
gyakorlati  feladatok  elsősorban  gyerekek  számára.  A 
feladatok  során  a  résztvevők  a  valamilyen  hátránnyal  élők 
helyébe  helyezkedve  saját  magukon  tapasztalják  meg  a 
„mássággal”  járó  nehézségeket.  A  játékok  azt  is 
megmutatják,  hogy  mi  a  helyes  és  követendő  közlekedési 
magatartás  a  helyzetek  kezelése,  a  konfliktusok  oldása 
érdekében. 
Tervezett teljes költségvetés összege 
2 514 230 Ft 
(Ft) eseményenként ill. 
altevékenységenként  

Elszámolható költségek nagysága (Ft)   2 514 230 Ft 
Jelen pályázat keretében igényelt 
2 514 230 Ft 
támogatás nagysága (Ft)  
Biztosított saját forrás nagysága (Ft)  
0 Ft 
78 
 

 
   
Ütemezés (események, 
 
altevékenységek) sorokkal bővíthető  
 
Kezdés 
Befejezés 
 
2018. november 01. 
2018. november 30. 
Bevonandó (külső) szolgáltatások - 
Szegedi  Rendőrkapitányság  és  fogyatékossággal  élőket 
(események, altevékenységek) 
tömörítő érdekvédelmi szervezetek helyi szervezetei 
sorokkal bővíthető  
Bevonandó (beszerzett külső) 
 
szolgáltatók - (események, 
altevékenységek) sorokkal bővíthető  

Eredmények 
mérésére 
alkalmas   
mutatók és azok vállalt értékei.  
Fontos:  A  mutatók  megnevezését, 
annak  tartalmát  és  célértékét  a 
kedvezményezett dönti el.  

 
Mutató, mértékegység 
Bázis érték   Célérték 
 
Részt vevők száma 

50 
 
 
 
79 
 

 
   
32. táblázat Funkció adat összesítő táblázat 
Érintett 
alapterület 
Saját 
Funkciók
Funkció / alfunkció / 
Elszámolható 
 
(m2) („soft”-
Támogatás Ft  erő 
soft tevékenység 
költség Ft
nál nem 
 
Ft 
értelmezhető) 
I.  Városi funkció    
66 400 
488 027 220 
488 027 220 

Zöldfelület 
I.1. Közterületek -  rekonstrukció 
fúrt 
zöldfelületek 
53 000 
125 910 660 
125 910 660 

 
kutakkal, 
térfigyelő 
rendszerrel. 
Fősétány  kialakítása, 
Halacskás 
fiú 
és 
Korsós  lány  szökőkút 
medence  és  gépészet 
felújításával; 
Másodlagos  úthálózat 
kialakítása. 
I. 2. Közterületek -  Utcabútorok 
Közlekedés 
beszerzése, 
11 800 
275 519 300 
275 519 300 

alfunkció 
kihelyezése, 
közvilágítás 
és 
termálkút 
körüli 
kerítés 
felújítása. 
Térfigyelő 
kamerarendszer 
kiépítése. 
Játszótér felújítása, új 
I.3. Játszótér 
játszóeszközök 
alfunkció
1 600 
86 597 261 
86 597 261 

 
beszerzése, telepítése. 
II. Közösségi 
funkció
  
14 380 
468 736 599 
468 736 599 

 
Futópályák, 
gyaloglópálya 
kialakítása; 
Edzőpontok 
II.1. Szabadidős 
kialakítása; Szabadtéri 
sport alfunkció
9 200 
294 762 841 
294 762 841 

 
fitnesz kialakítása. 
Sportpályák felújítása. 
Pályakarbantartó gép 
beszerzése 
80 
 

 
   
Tanösvény kialakítása 
madárbarát 
II.2. Aktív 
koncepcióval; 
rekreációs 
Pihenőhelyek 
2 330 
56 068 946 
56 068 946 

alfunkció 
kialakítása; 
Kutyafuttató 
kialakítása 
Újszegedi Szabadtéri 
II.3. Kulturális 
Színpad és 
alfunkció
2 850 
117 904 812 
117 904 812 

 
rendezvénytér 
felújítása 
III. Gazdasági 
funkció
  
302 
23 996 793 
23 996 793 

 
A büfé és wc 
III.1. Vendéglátás 
felújítása.
302 
23 996 793 
23 996 793 

 
Funkciók összesen    
81 082 
980 760 612 
980 760 612 

Nem funkciókra 
eső tételek

  
 
Infrastruktúra 
összesen

  
81 082 
980 760 612 
980 760 612 

 
SOFT 
tevékenységek 

  
  
  
  
  
 
I.  Környezet-
tudatosság és 
integrált 
szemlélet 

  
  
  
  
  
erősítése a 
lakosság 
körében  

A Liget élővilágának 
bemutatása, 
I.1. 
természetvédelem 
2 514 228 
2 514 228 

fontossága 
  
Az egészség- és 
mozgástudatos 
életmód 
I.2. 
népszerűsítése 
  
3 785 540 
3 785 540 

(futóverseny és 
sportnap) 
II. Bűnmegelőzést, 
közlekedés-
biztonság és 
közbiztonság 

  
  
  
  
  
javítását segítő 
rendezvény 
(sorozat)  

81 
 

 
   
Bűnmegelőzést és 
közlekedés-
II.1. 
biztonságot szolgáló 
  
2 514 230 
2 514 230 

rendezvény 
Soft összesen 
  
  
8 813 998 
8 813 998 

TELJES 
PROJEKT 

  
81 082 
989 574 610 
989 574 610 

ÖSSZESEN 
 
2.4.2 
Funkciók megalapozottsága 
33. táblázat Funkciók megalapozottsága 
Funkció/alfunkció 
Igényfelmérés konklúziói 
Városi funkció/Közterületek – zöldfelülelet  A lakosság véleménye szerint a Liget növény- és állatvilágának 
alfunkció 
védelme, megóvása a második legfontosabb szempont a Liget 
felújítása során. Emellett fontosnak ítélik meg, hogy a ritkább 
aljnövényzettel növeljék a terület átláthatóságát. 
Városi  funkció/közterületek  –  közlekedési  Igény fogalmazódott meg kerékpártárolók kialakítására, a Liget 
útvonalak alfunkció 
és  Odessza  közötti  gyalogos  kapcsolat  megteremtésére.  A 
Ligetet  használók  29%-a  közlekedésre  használja  a  parkot.  A 
Liget 
területe 
szervesen 
kapcsolódik 

városi 
kerékpárhálózathoz, így az átmenő kerékpárforgalom jelentős a 
Ligetben.  A  jelenlegi  párhuzamos  térhasználatból  adódó 
balesetveszély megszűntetése a lakossági fórumokon elhangzott 
igényként is fölmerült, de rendőrségi szakemberek is jelezték e 
problémát a projektet előkészítő egyeztetéseken. 
Városi funkció/Játszórét 
A  játszótér  felújítása  az  ötödik  legfontosabb  igény,  elvárás  a 
lakosság  részéről.  A  válaszokból  ítélve  a  játszótér  fontos 
vonzerő  a  parkot  használók  szemében.  Az  igényfelmérésben 
részt vettek kor szerinti megoszlását tekintve a 18 éven aluliak 
köre  valószínűleg  alulreprezentált  a  felmérésben,  ezt  a 
korosztályt nem sikerült megfelelő módon megszólítani ezért e 
korosztályra vonatkozó térhasználatot nem tükrözi az adatbázis. 
Ettől  függetlenül  lakossági  fórumok  alkalmával  elhangzott  a 
játszótér felújítására vonatkozó igény is. 
Közösségi 
funkció/Szabadidős 
sport  Szabadtéri  fitneszpark  és  gumiburkolatú  futópálya  kialakítása 
alfunkció 
szintén  igényként  jelenik  meg  a  kérdőívek  kitöltői  által.  A 
Ligetet  használók  24%-a  sportolási  célból  látogat  ide.  Séta 
(38%),  futás  (30%)  és  kerékpározás  a  célja  az  ide  látogató 
lakosságnak. Az alfunkció fejlesztése, megfelelő infrastruktúra 
biztosítása egyértelmű igénye a megkérdezetteknek. 
Közösségi 
funkció/Aktív 
rekreáció  A Ligetet, mint közterületet Szeged lakossága nem csak passzív 
alfunkció 
módon,  hanem  a  meglévő  zöldfelületet  aktívan  is  használja 
azzal,  hogy  igénybe  veszi  a  zöldfelület  által  kínált 
82 
 

 
   
kikapcsolódási  lehetőséget.  Ez  a  park  a  város  kertjeként 
funkcionál,  melynek  igen  magas  a  rekreációs  faktora.  A 
természetvédelem  és  az  élőlények  megismerésének  igényét 
tükrözi a prioritási rangsor is, melyhez kapcsolódik a tanösvény 
kialakítása.  A  tanösvény  kialakítása  ugyan  a  rangsor  végére 
került,  de  ennek  az  infrastruktúrának  a  kiépítésével  –  a 
madárbarát  koncepció  megvalósításával  együtt  –  válik 
lehetségessé  és  teljessé  a  rangsor  második  helyén  álló  igény 
kielégítése.  A  zöldfelület  rekonstrukciója  is  ezt  az  igényt 
szolgálja.  
A  Ligetet  felhasználó  31%-a  elsősorban  a  szabadidő  eltöltése 
céljából  látogat  ide.  4%-a  kutyasétáltatásra  használja  a  zöld 
területeket.  Ebben  a  vonatkozásban  jelenik  meg  kutyafuttató 
építése is.  
Közösségi funkció/Kulturális alfunkció 
A  visszajelzések  alapján  igen  jelentős  az  igény  a  Ligetben 
rendezendő  kulturális  események  iránt.  A  megkérdezettek 
jelentős része a Ligetben található Újszegedi Szabadtéri Színpad 
felújítását igen fontos feladatnak tekinti.  
Gazdasági funkció/Vendéglátás alfunkció 

Ligetben 
korábban 
nagyobb 
vendégkört 
érintő 
vendéglátóhely  is  működött.  Ez  az  élmény  sok  szegedi  lakos 
számára  a  napjainkban  is  élő  emlék.  Ezt  tükrözik  a  lakossági 
igényfelméréshez  fűzött  egyéb  vélemények,  melyek  a 
vendéglátás színvonalának emelésére vonatkozik. A szabadidő 
eltöltéséhez hozzá tartozik olyan vendéglátóhelyek felkeresése 
is,  amelyek  szórakozási  lehetőséget  biztosítanak.  A  projekt 
megvalósítása ehhez az igényhez is kapcsolódik, mivel a Liget 
egyetlen,  jelenleg  szezonálisan  működő  vendéglátóhelyének 
felújítását is tartalmazza. 
 
2.4.2.1.1  Igényfelmérés 
Az  igényfelmérés  célja  a  Liget  használatával  és  funkcióival  kapcsolatos  lakossági  vélemények  és 
elvárások összegyűjtése volt annak érdekében, hogy a felújítást a teljes lakosság megkérdezésével és az 
érintettek bevonásával valósítsuk meg.  
2.4.2.1.2  Célcsoportok bemutatása 
A  projekt  megvalósításával  a  Liget  meglévő  funkciói megújításra  kerülnek,  mely  funkciók  közvetett 
célcsoportjai a város teljes lakossága és az ide érkező turisták. A közvetlen célcsoportot a fejlesztett és 
a  kialakított  létesítményeket  közvetlenül  használók  köre  alkotja.  Az  alábbi  táblázat  a  közvetlen 
célcsoportokat foglalja össze a funkciókat meghatározó tevékenységek szerint. A közvetlen célcsoport 
meghatározása  (kijelölése)  a  jelenlegi  különböző  funkcióhasználatból  történő  következtetés  alapján 
zajlott. 
 
 
83 
 

 
   
34. táblázat A fő funkciók közvetlen célcsoportjai 
Funkció 
Tevékenység 
Közvetlen célcsoport 
Városi 
Fősétány felújítása 
Az  akcióterületen  élők  és  a 
Ligeten 
áthaladó 
városi 
lakosság, turisták 
Zöldfelületi 
rekonstrukció  Az akcióterületen élők és a 
utcabútorokkal, 
teljes városi lakosság, turisták, 
díszítőelemekkel, 
térfigyelő  parkba látogató 
rendszerrel 
fogyatékossággal élők 
Másodlagos 
úthálózat  Az  akcióterületen  élők  és  a 
felújítása, kialakítása 
Ligeten 
áthaladó 
városi 
lakosság,  turisták,  a  Ligetben 
megvalósított 
rendezvények 
szervezői, lebonyolítói 
Játszótér felújítása 
Az akcióterületen és a városban 
élő 
gyermekes 
családok, 
fogyatékkal élők 
Közösségi 
Futópályák  és  gyaloglópálya  Városi  sportoló,  futó  lakosság, 
építése 
akcióterület iskolásai 
Szabadtéri  fitnesz  park  és  Városi sportoló lakosság 
edzőpontok kialakítása 
BMX-  és  Görkorcsolyapálya  BMX 
kerékpáros 
és 
rámpáinak felújítása 
görkorcsolyás városi lakosság 
Sportpályák felújítása 
Városi 
sportoló 
lakosság, 
akcióterület iskolásai 
Újszegedi  Szabadtéri  Színpad  Színházba 
látogató 
városi 
felújítása 
lakosok, turisták 
Kutyafuttató létesítése 
Kutyával  rendelkező  városi 
lakosság 
Tanösvény kialakítása 
A  természet  iránt  érdeklődő 
lakosság  és  az  akcióterület 
iskolásai 
Gazdasági 
Büfé és wc felújítása 

szabadtéri 
színpad 
nézőközönsége,  az  akcióterület 
és a város lakossága 
 
Az egyetemleges tervezés elveit követve a város teljes lakossága számára elérhetővé tettük a kérdőívet 
az Önkormányzat honlapján, egyenlő esélyű hozzáférést biztosítottunk az igények felmérése érdekében. 
84 
 

 
   
2.4.2.2  Igényfelmérés konkrét módszere 
2.4.2.2.1.1  Primer információszerzés 
A célcsoportok igényfelmérése különböző módszerekkel, illetve ezek kombinálásával történt. A Liget 
rekonstrukciójához  kapcsolódó  akcióterületi  terv  elkészítését  megelőzően  lakossági  fórum  és  civil 
szervezetekkel történt egyeztetés lebonyolítása is zajlott. A lakossági igényfelmérés során nem kerültek 
differenciálásra a különböző funkciókhoz köthető közvetlen, vagy közvetett célcsoportok. A lakosság 
kérdőíveken történő megkeresése is megtörtént az előkészítés során. A kiküldött kérdőívek mindenki 
számára azonos tartalommal készültek. A felmérés keretében az akcióterületen és a Liget közelében élő 
lakók kérdőíves megkérdezése történt meg. A kérdőívek kiküldésével lefedett címtartomány kiterjedt 
Odessza városrészre és Újszeged Szőregi út - Töltés u. - Holt Maros által határolt területre. A lakosság 
névre szóló kézbesítés útján kapta meg a kitöltendő kérdőívet. A küldemény ingyenes válaszborítékkal 
biztosította a térítésmentes visszaküldés lehetőségét. Ezen kívül a kérdőívek elektronikus kitöltésére – 
meghatározott  határidőn  belül  -  bárki  számára  adott  volt  a  lehetőség  a  szegedvaros.hu  honlapon.  A 
lakossági igényfelmérés 2015. év őszén zajlott le.  
A papír alapú kérdőívek visszaküldhetők/leadhatók voltak: 
  postán,  
  a helyi önkormányzati képviselőnek,  
  a helyi önkormányzati képviselő „fogadóóráján”, melyet az akcióterületen tartott,  
  a lakossági fórumon. 
A  beérkező  kérdőívek  rögzítésre  és  feldolgozásra  kerültek.  Az  adatrögzítés  során  nyert  adatok  az 
elektronikus úton érkező adatokkal azonos adatbázisba kerültek.  
Interjú: Az akcióterületen található büfé vezetőjével telefonos interjú készült. 
Lakossági fórumok: A kommunikáció és az igények felmérése érdekében lakossági fórum megtartására 
került sor. A fórumon a Liget fejlesztése és felhasználásának céljai kerültek ismertetésre és a résztvevők 
általi véleményezésre. 
2.4.2.2.1.2  Szekunder információgyűjtés 
Az  akcióterületen  található  intézményekkel  (1  iskola,  3  óvoda)  egyeztetések  történtek  a  szervezetek 
igényeinek  azonosítása  céljából.  A  partnerségi  egyeztetések  keretében  több  megbeszélés  történt  az 
érintett civil szervezetekkel. 
2.4.2.2.2  Elemzés módszere 
Az igényfelmérés keretében a kérdőívek eljuttatásra kerültek az akcióterület lakosságához, valamint a 
városrész érintett lakosságához. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján is megtalálható 
volt a kérdőív, ezzel biztosítottuk az egyetemleges tervezés elvét.  
A felmérés során 419 darab értékelhető kérdőív érkezett vissza.  
 
 
 
 
 
 
85 
 

 
   
35. táblázat Célcsoportonként alkalmazott felmérési módszerek 
Funkció 
Célcsoport 
Módszer 
Az  akcióterületen  élők  és  a  Lakossági  fórum  szervezése, 
Ligeten 
áthaladó 
városi  egyeztetés civil szervezetekkel, 
lakosság, turisták 
online  kérdőív,  nyomtatott 
kérdőív. 
Az  akcióterületen  élők  és  a  Lakossági  fórum  szervezése, 
teljes  városi  lakosság,  turisták,  egyeztetés civil szervezetekkel, 
fogyatékkal élők 
online 
kérdőív,  nyomtatott 
kérdőív. 
Városi 
Az  akcióterületen  élők  és  a  Lakossági  fórum  szervezése, 
Ligeten 
áthaladó 
városi  egyeztetés civil szervezetekkel, 
lakosság,  turisták,  a  Ligetben  online  kérdőív,  nyomtatott 
megvalósított 
rendezvények  kérdőív, 
interjúk 

szervezői, lebonyolítói 
szolgáltatásban 
érintett 
vállalkozóval. 
Az 
akcióterületen 
élő  Nyomtatott  kérdőív,  egyeztetés 
gyermekes családok, turisták 
civil szervezetekkel 
Városi  sportoló,  futó  lakosság,  Lakossági fórum, kérdőívek. 
akcióterület iskolásai 
Városi sportoló lakosság 
Kérdőívek, online kérdőív. 
BMX 
kerékpáros 
és  Kérdőívek, online kérdőív. 
görkorcsolyás városi lakosság 
Városi 
sportoló 
lakosság,  Kérdőívek, online kérdőív. 
akcióterület iskolásai 
Színházba 
látogató 
városi  Lakossági  fórum  szervezése, 
lakosok, turisták 
egyeztetés civil szervezetekkel, 
Közösségi 
online  kérdőív,  nyomtatott 
kérdőív. 
Kutyával  rendelkező  városi  Lakossági  fórum  szervezése, 
lakosság 
egyeztetés civil szervezetekkel, 
online  kérdőív,  nyomtatott 
kérdőív. 
A  természet  iránt  érdeklődő  Lakossági  fórum  szervezése, 
lakosság  és  az  akcióterület  egyeztetés civil szervezetekkel, 
iskolásai 
online  kérdőív,  nyomtatott 
kérdőív. 

szabadtéri 
színpad  Lakossági  fórum  szervezése, 
nézőközönsége,  az  akcióterület  egyeztetés civil szervezetekkel, 
Gazdasági 
és a város lakossága 
online  kérdőív,  nyomtatott 
kérdőív. 
86 
  
   
A kérdések tendenciája: volt olyan kérdéskör, melyekre adandó válaszokat 1-5 közötti skálán 
lehetett megadni az egyetértés foka szerint legjobb az 5 pont volt. Ilyen kérdések volt pl. a „Mi 
a véleménye a Ligetről?”. Az egyszerű kérdésekre adott válaszok értékelésében mindig fontos 
a tendencia, az, hogy a válasz a kérdező céljait mennyire támasztja alá. Növekvőnek mondjuk 
a tendenciát, ha a válaszokban megadott nagyobb pontszám támogatja a fejlesztési terveket, 
koncepciót,  és  „csökkenőnek”,  ha  a  válaszokban  megadott  kisebb  pontszám  jelenti  a 
fejlesztés(ek)  támogatását.  A  fejlesztési  elképzelések  fontosságának  lakosság  általi 
rangsorolását is meg lehetett állapítani a kérdőíveken szereplő válaszok elemzésével. 
 
 
A kérdőíven szerepelő kérdések az alábbiak voltak:  
  Milyen célból szokott a Ligetbe járni? 
  Amennyiben sportolni jár ide, milyen sportot űz? 
  Önnek van kutyája? 
  Ön szerint megfelelőek a kutyatartás, kutyafuttatás feltételei? 
  Mi a véleménye a Ligetről? 
  Milyen fejlesztéseket tartana fontosnak a Ligetben? 
  Mi az Ön neme? 
  Mennyi az ön életkora? 
  Mi a legmagasabb iskolai végzettsége? 
2.4.2.2.3  Az igényfelmérés eredményének bemutatása 
Az igényfelmérés következő elemzésekor először a Liget használatát általánosan jellemző kérdésekre 
adott válaszok összesítését értékeljük. 
A Liget jelenlegi állapotát hangulatosnak és szépnek ítélik meg a válaszadók, de közvetlenül ezek után 
következik az a vélemény, hogy elhasználódott és nem biztonságos.  
87 
 


 
   
A Ligetbe járók a jelenlegi lehetőségeket célirányosan kihasználva jelennek meg a területen, nem az 
átkelés, továbbhaladás a legfontosabb. Ettől függetlenül sokak számára átkelőhelynek bizonyul, de a 
lakossági felmérés szerint szabadidő eltöltésre és sportolási célra többen használják, mint áthaladásra. 
Ez  is  indokolja  a  pályázatban  tervezett  projektelemek  megvalósítását.  A  jelenlegi  funkciókhoz 
kapcsolódó infrastruktúra felújítása is szükséges a meglévő funkciók kibővítése mellett. A közlekedési 
lehetőségekhez tartozik a kerékpártárolók létesítésének igénye, mivel a kérdőíveket  kitöltők körében 
29%-os  a  Ligetet  közlekedési  céllal  használók  aránya.  A  közlekedés  mellett  nagyarányú  a  Ligetet 
használó sportoló közönség is, 24 %-os e réteg a felmérésben részt vettek körében. A legmagasabb, 31% 
arányú a szabadidő eltöltésére ide látogató lakosság, amely magába foglalja a Liget aktív rekreációs 
funkcióinak kihasználását.  
 
20. ábra A Liget jelenlegi használatára irányuló kérdés 
Milyen célból szokott az Ligetbe járni?
4%
8%
4%
29%
24%
31%
közlekedés
szabadidő eltöltése
sportolás
kutyasétáltalás
játszótér
egyéb
 
Forrás: Lakossági igényfelmérés 2015. 
 
Az igényfelmérésből következően a Liget fejlesztésére felállítható lakossági prioritást az alábbi rangsor 
tükrözi: 
1.  Nyilvános illemhely létesítése 
2.  A Liget növény- és állatvilágának védelme 
3.  Ivó kutak elhelyezése 
4.  Térbútorok és köztéri világítóelemek egységes kialakítása 
5.  Újszegedi Szabadtéri Színpad felújítása 
Játszótér felújítása 
6.  Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 
7.  Kulturális rendezvények 
8.  Kerékpártárolók kialakítása 
9.  Szabadtéri fitneszpark kialakítása 
10.  Gumiburkolatú futópálya kialakítása 
11.  Tanösvény kialakítása 
88 
 

 
   
12.  Ritkább aljnövényzettel az átláthatóság biztosítása 
13.  Liget és Odessza közötti gyalogos kapcsolat megteremtése 
14.  Kutyafuttató létesítése 
A  lakosság  által  megfogalmazott  legfontosabb  fejlesztési  igény  a  nyilvános  illemhely  létesítésének 
szüksége és e mellett a Liget élővilágának megóvása. A Liget használatához kapcsolódóan ivó kutak 
kihelyezését, a közvilágítás megújítását is igényli a lakosság térfigyelő kamerarendszer kihelyezésével 
együtt, mivel a válaszadók úgy ítélték meg, hogy a Liget jelenlegi állapotában kevésbé biztonságos. A 
Liget meglévő létesítményei közül a fontossági sorrendben első helyen áll a játszótér és az Újszegedi 
Szabadtéri Színpad felújításának igénye. A szabadtéri színpadhoz kapcsolódóan megjelenik a szabadtéri 
előadások  megrendezése  is,  tehát  a  kulturális  rendezvények  iránti  lakossági  igény  kimutatható.  Az 
előzetes  tervek  szerint  gyalogos  átkelőhely  létesítése  is  szerepelt  projektelemként,  de  a  lakossági 
fejlesztési priorizálást is figyelembe véve nem e projekt keretében valósul meg az átkelő megépítése. A 
felmérésben részt vevők körében megjelenő fejlesztési igényekből nem tükröződik igazán a kutyafuttató 
kialakításának fontossága, de a Ligetbe kutyával látogató gazdáknak csupán 23%-a elégedett a jelenlegi 
kutyasétáltatásra  vonatkozó  feltételekkel,  ezért  erre  a  problémára  is  megoldást  kellett  találni  az 
akcióterületi terv elkészítésekor.  
A  különböző  térhasználati  módok  –  kerékpározás,  futás,  gyaloglás,  időszakos  és  korlátozott 
tehergépjármű-forgalom  –  megfelelő,  térben  történő  elválasztása,  illetve  a  potenciális 
konfliktushelyzetek  csökkentése  szükséges  a  terület  mindenki  számára  legbiztonságosabb  módon 
történő használata érdekében.  
Az alábbiakban a Ligetet jellemző funkciók fejlesztésének megalapozottságát elemezzük az általános 
megállapításokat követően. 
2.4.2.2.3.1  Városi funkció 
A Ligeten áthaladó kerékpáros közlekedés jelentős, de jelenleg számos balesetveszélyt rejt a fősétány 
közös  használata  a  gyalogosokkal,  futókkal  és  kerékpárosokkal.  A  lakossági  fórumon  elhangzott 
igények és a rendőrséggel és a kerékpáros civil szervezettel folytatott egyeztetések szerint kerül majd 
kialakításra  a  fősétány  térhasználata.  A  meglévő  másodlagos  úthálózat  rekonstrukciós  munkálatait 
megelőző  tervezés  folyamán  mindenképpen  figyelembe  kell  majd  venni  a  lakosság  jelenlegi 
használatának nyomait is a kitaposások alapján.  
A  Liget  egyetlen  játszóterének  felújítása  holtversenyben  szerepel  a  lakossági  preferencia  sorban  a 
szabadtéri  színpaddal.  Ez  a  két  létesítmény  markánsan  jelenik  meg  a  jelenlegi  használatban,  fontos 
vonzereje a Ligetnek. E két infrastruktúra felújítása meghatározza a Liget közösségi és városi funkcióját 
vonzerejük által, ezért a tervezett beavatkozás megalapozott és szükséges. 
2.4.2.2.3.2  Közösségi funkció 
Sportolási lehetőségként a fősétányon történő futás feltételei jelenleg nem tökéletesen biztosítottak, de 
ettől  függetlenül  edzéseket,  testnevelésórához  kapcsolódó  felméréseket  bonyolítanak  le  a  platánfák 
árnyékában. A futók részéről határozott igény mutatkozik futó- és gyaloglópálya kialakítására is, mely 
nem csak a központi területen, a fősétányon, hanem a Liget fás-bokros részein is lehetővé teszi majd a 
kényelmes  sportolást.  A  különböző  sportolási  lehetőségek  szétválasztása  a  futó-  és  gyaloglópálya 
kialakításakor is fontos szempont. Kosárlabdázni és görkorcsolyázni, gördeszkázni is lehet a Ligetben, 
melyet jelenleg a Játékok kertjében megtalálható infrastrukturális feltételek biztosítanak.  
A  Liget  lehetőséget  biztosít  teniszezésre  is.  Az  egyetem  tulajdonában,  illetve  kezelésében  lévő 
teniszpályák és kiszolgáló helységeik felújítása nem része az akcióterületi tervnek. 
89 
 


 
   
A lakossági felmérés eredményeként a válaszadók körében kimutatható az a tény, hogy komoly számú 
sportoló közönség jár a Ligetbe, akiknek az igényeit mindenképpen szem előtt kell tartani. A közösségi 
sportolás alfunkcióhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés ez alapján megalapozott elképzelés. 
 
21. ábra A sportolók az alábbi spotágak művelése kedvéért járnak ide 
Amennyiben sportolni jár a Ligetbe, milyen 
sportot űz?
3%
4%
3%
38%
30%
22%
séta gyaloglás
kerékpározás
futás
tenisz
kosárlabda
egyéb
 
Forrás: Lakossági igényfelmérés 2015. 
A felmérésből levonható az a következtetés, hogy a legtöbb sportoló gyaloglással tölti a Ligetben az 
időt, de a második legnépszerűbb sportolási mód a futás. A fősétány körüli futás mellett a Liget adta 
lehetőségek  minél  szélesebb  körű  kihasználása  végett  tervezi  az  önkormányzat  a  projekt  fontos 
elemeként egy olyan új futó- és gyaloglópálya megépítését, mely – a természetvédelmi szempontból 
értékes területeket nem érintve - a zöldterületben kerül kialakításra. A gyaloglók igényeit a futópálya 
mentén,  annak  teljes  hosszában  megépítendő  gyalogpálya  fogja  majd  kielégíteni.  Új  lehetőségként 
létesítésre  kerül  a  szabadtéri  fitnesz  park  területe,  mely  bővíti  a  jelenlegi  sportolást  kiszolgáló 
infrastruktúrát.  
A  Liget  kulturális  alfunkciója  igencsak  népszerű  és  kihasznált  a  szabadtéri  színpad  működésének 
szezonális  időszakában.  A  lakossági  fórumokon  elhangzottak  alapján  azonban  elmondható,  hogy  a 
rendezvények,  színházi  előadások  alkalmával  a  környező  lakosság  jelentős  zajterhelést  szenved.  A 
felmerült probléma megoldásának érdekében az előadásokhoz kapcsolódó zajártalmak csökkentésének 
lehetőségével  kerül  felújításra  a  szabadtéri  színpad  épületegyüttese.  Igény  mutatkozik  a  szabadtéri 
kulturális rendezvények lebonyolítására is, így ez az igény is megalapozza a kulturális alfunkcióhoz 
kapcsolódó infrastruktúra tervezett fejlesztését. A kutyás társadalom is előszeretettel használja a Liget 
zöldterületét, nemcsak a környékről, hanem a város más részéről is, mivel itt kutyasétáltatásra kijelölt 
helyet biztosít a városi önkormányzat. Fontos a kutyások és a kutya nélküliek igényei szerint alakítani 
a területet, mivel számos ponton adódik konfliktusforrás a két tábor között.  
90 
 


 
   
22. ábra Kutyatartók aránya a válaszadó körében 
 
Forrás: Lakossági igényfelmérés 2015.  
A  Ligetbe  érkezők  többsége  ugyan  nem  tart  kutyát,  de  számukra  sem  közömbös  a  kutyák  ligeti 
sétáltatása a  közös  térhasználat  miatt.  Fontos  a  kutyával  nem  rendelkezők  számra  az,  hogy  az  aktív 
rekreációs  tevékenységüket  ne  zavarják  meg  az  állatok.  A  felmérésben  részt  vett  lakosság  közül  a 
Ligetbe  kutyával  látogatók  többsége  jelenleg  nem  elégedett  a  kutyatartás  feltételeivel.  Számukra  is 
megoldást kínál a Liget aktív rekreációs alfunkciójához tartozó olyan új infrastrukturális elem létesítése, 
mely a felmerülő igényeket ki tudja majd elégíteni.  
A  kutyafuttató  új  lehetőséget  teremt  a  mindenki  számára  nyugodt,  párhuzamos  térhasználat 
megteremtésére.  A jelenlegi  körülményekkel  a  válaszadóknak  csak  23%-a  elégedett,  de  a  beruházás 
lebonyolítását követően az önkormányzat tervei szerint ez az arány növekedni fog.  
91 
 


 
   
23. ábra A jelenlegi kutyatartás feltételeinek véleményezése 
ÖN SZERINT MEGFELELŐEK A KUTYATARTÁS, 
KUTYAFUTTATÁS FELTÉTELEI?
nem válaszolt
29%
nem
48%
igen
23%

 
Forrás: Lakossági igényfelmérés 2015.  
2.4.2.2.3.3  Gazdasági funkció 
A  igényfelmérés  során  kitöltendő  kérdőíven  szerepelt  az  a  kérdés,  hogy  mi  az  egyéb  javaslata  a 
kitöltőnek  a  Liget  megújításával  kapcsolatban.  Erre  a  kérdésre  több  válaszadó  is  a  Liget  egykori 
fénykorára  emlékezve  igényli  a  vendéglátóhelyek  nagyobb  számát,  szerepét  a területen.  E  lakossági 
igény kielégítéséhez kapcsolódik az egyetlen büfé felújítása.  
2.4.2.2.3.4  Az igényfelmérésben részt vett lakosság kora és a Liget használati módjai 
A Liget hasznosítására vonatkozó kérdőíves felmérésben önként részt vett válaszadók körében került 
kimutatásra  a  korosztály  szerinti  megoszlás,  ezért  a  18  éven  aluliak  általi  használat  megjelenése 
feltehetően  alulreprezentált.  Ettől  függetlenül  a  felnőtt  lakosság  területhasznosításra  vonatkozó 
kimutatása  reális  a  fentiek  alapján.  A  65  év  felettiek  körében  elsősorban  a  szabadidő  eltöltés  és  a 
közlekedés  került  megnevezésre,  a  sportolási  hasznosítást  jóval  megelőzve,  ami  nem  meglepő  az 
életkori  sajátosságokat  figyelembe  véve.  A  18-65  év  közöttiek  körében  a  sportolás  közvetlenül  a 
közlekedés és a szabadidő eltöltés mögött végzett, ez a korosztály a legaktívabb a terület adottságainak 
teljes körű kihasználása terén.  
92 
 


 
   
24. ábra. A válaszadók kora és a Liget használata 
KOROSZTÁLY SZERINTI MEGOSZLÁS 
ARRA VONATKOZÓAN, HOGY MILYEN 
CÉLBÓL JÁR A LIGETBE
160
140
120
100
80
60
40
20
0
nem válaszolt
18 év alatti
18-65 év
65 év feletti
Közlekedés
Szabadidő eltöltése
Sportolás
Kutyasétáltalás
 Játszótér
Egyéb
 
Forrás: Lakossági igényfelmérés 2015.  
2.4.2.2.3.5  Az igényfelmérés összegzése 
Az  akcióterületi  terv  célkitűzései  a  lakossági  igényfelmérés  eredményeire  alapozva  kerültek 
megfogalmazásra.  Az  önkormányzat  az  eddigi  használati  lehetőségeket  kívánja  korszerűsíteni, 
fejleszteni  valamint  kibővíteni  a  városi  közterületekkel  szemben  támasztott  XXI.  századi 
követelményeknek megfelelő funkciókkal. Számos olyan eredménye lesz a megvalósítandó projektnek, 
amely  hozzájárul  az  itt  élők  életminőségének  javításához,  amely  a  város  közkedvelt  tüdejében  még 
pezsgőbb  életet  tud  majd  generálni.  Az  eddigi  spontán  beavatkozások  helyett  egy  átfogó,  több 
szempontot is egyszerre figyelembe vevő beavatkozás sorozat elindítására lesz lehetőség az akcióterületi 
terv megvalósítása által.  
A  Liget  fő  funkcióihoz  kapcsolódó  alfunkciókat  meghatározó  beavatkozásokat  a  lakossági 
igényfelmérés összesítése és a különböző előkészítő fórumokon elhangzott vélemények is alátámasztják 
alábbiak szerint: 
36. táblázat Az igényfelmérés eredményeinek bemutatása tervezett funkciókra 
Funkciók 
Alfunkciók 
Igényfelmérés és előkészítő egyeztetések konklúziói 
Közösségi   Közösségi sportolás 
A  Ligetet  használók,  igényfelmérésben  részt  vett  lakosok 
körében 24%-os a sportolni vágyók aránya, ebből a legtöbben 
sétálnak-gyalogolnak  (38%),  futnak  (30%),  kerékpároznak 
(22%),  teniszeznek  (3%),  kosárlabdáznak  (3%)  és  egyéb 
sportot űznek (4%). A Ligetnek nagy szerepe van a testmozgás 
helyszínének  biztosításában,  ezért  fontos  ezt  az  alfunkciót 
fejleszteni, új infrastrukturális lehetőségeket létesíteni.  
Kulturális  
A  Ligetet  használó,  igényfelmérésben  részt  vettek  válaszai 
alapján  31%-os  a  szabadidőt  eltöltők  aránya  a  beavatkozási 
 
területen. A szabadidő hasznos eltöltésének egyik lehetősége 
a szabadtéri színpad kulturális rendezvényeinek megtekintése. 
93 
 

 
   
A  válaszadók  körében  a  Ligetben  meglévő  létesítmények 
felújítására  vonatkozóan  holtversenyben  első  helyen  áll  a 
játszótérrel  az  Újszegedi  Szabadtéri  Színpad  megújításának 
igénye,  tehát  e  projektelem  megalapozottságát  is  tükrözi  az 
igényfelmérés. A kulturális egyéb rendezvények megtartására 
is számottevő igény mutatkozik.  
Aktív rekreációs  
A  Ligetet,  mint  közterületet  Szeged  lakossága  nem  csak 
passzív  módon,  hanem  a  meglévő  zöldfelületet  aktívan  is 
használja azzal, hogy igénybe veszi a zöldfelület által kínált 
kikapcsolódási  lehetőséget.  Ez  a  park  a  város  kertjeként 
funkcionál,  melynek  igen  magas  a  rekreációs  faktora.  A 
természetvédelem  és  az  élőlények  megismerésének  igényét 
tükrözi  a  prioritási  rangsor  is,  melyhez  kapcsolódik  a 
tanösvény  kialakítása.  A  tanösvény  kialakítása  ugyan  a 
rangsor  végére  került,  de  ennek  az  infrastruktúrának  a 
kiépítésével – a madárbarát fejlesztés megvalósításával együtt 
– válik lehetségessé és teljessé a rangsor második helyén álló 
igény kielégítése. A zöldfelület rekonstrukciója is ezt az igényt 
szolgálja.  
A  Ligetbe  kutyával  érkezők  körében  tapasztalható  jelenlegi 
elégedetlenség  indukálja  a  kutyafuttató  létesítését,  mely 
megoldást jelent a kutyatartás körülményeinek javítására.  
Városi 
Játszótéri 
A  válaszadók  körében  a  Ligetben  meglévő  létesítmények 
felújítására  vonatkozóan  első  helyen  áll  holtversenyben  az 
Újszegedi  Szabadtéri  Színpaddal  a  játszótér  megújításának 
igénye,  tehát  e  projektelem  megalapozottságát  is  tükrözi  az 
igényfelmérés.  
Az  igényfelmérésben  részt  vettek  kor  szerinti  megoszlását 
tekintve a 18 éven aluliak köre valószínűleg alulreprezentált a 
felmérésben, ezt a korosztályt nem sikerült megfelelő módon 
megszólítani  ezért  e  korosztályra  vonatkozó  térhasználatot 
nem tükrözi az adatbázis. Ettől függetlenül lakossági fórumok 
alkalmával elhangzott a játszótér felújítására vonatkozó igény 
is.  
Közlekedési 
A  Liget  területe  szervesen  kapcsolódik  a  városi 
kerékpárhálózathoz, így az átmenő kerékpárforgalom jelentős 
a  Ligetben.  A  jelenlegi  párhuzamos  térhasználatból  adódó 
balesetveszély  megszüntetése  a  lakossági  fórumokon 
elhangzott igényként is fölmerült, de rendőrségi szakemberek 
is jelezték e problémát a projektet előkészítő egyeztetéseken.  
Gazdasági  Vendéglátás  
A  Ligetben  korábban  nagyobb  vendégkört  érintő 
vendéglátóhely is működött. Ez az élmény sok szegedi lakos 
számára a napjainkban is élő emlék. Ezt tükrözik a lakossági 
igényfelméréshez  fűzött  egyéb  vélemények,  melyek  a 
vendéglátás  színvonalának  emelésére  vonatkozik.  A 
94 
 

 
   
szabadidő eltöltéséhez hozzá tartozik olyan vendéglátóhelyek 
felkeresése is, amelyek szórakozási lehetőséget biztosítanak. 
A  projekt  megvalósítása  ehhez  az  igényhez  is  kapcsolódik, 
mivel  a  Liget  egyetlen,  jelenleg  szezonálisan  működő 
vendéglátóhelyének felújítását is tartalmazza.  
2.4.3 
Kihasználtsági terv 
2.4.3.1  Konkurenciaelemzés 
A  szegedi  Ligetnek  önmagában  nincs  konkurenciája  a  városban,  egyedülálló  létesítmény  ebben  a 
kategóriában,  mivel  ilyen  nagy  összefüggő  felületű  zöldterülete  nincs  a  városnak.  A  Ligetben 
megtalálható  néhány  szabadidős  tevékenységhez  kapcsolódó  infrastruktúrát  tekintve  találhatunk 
konkurenciát akcióterületen is. A Ligetben megtalálható különböző funkciókhoz tartozó konkurencia 
elemzést az alábbi táblázat tartalmazza. 
37. táblázat A tervezett fejlesztések konkurenciavizsgálata 
Funkciók 
Alfunkciók 
Városi konkurencia 
A  Ligethez  közel  található  a  Kisstadion,  mely  sportolási 
Közösségi   Közösségi 
testmozgás, 
lehetőségeket biztosít: tenisz, kézilabda, futball, kosárlabda, futás, 
tömegsport
röplabda, teke és bowling. Sportolási lehetőséget biztosít a Városi 
 
Sportcsarnok  és  a  Városi  Sportuszoda  is,  mely  létesítmény 
komplexum  szintén  közel  helyezkedik  el  a  Ligethez,  a  projekt 
akcióterületén.  A  szabadtéri  fitnesz  eszközöknek  nincs 
konkurenciája az akcióterületen, de a városban sem. A kialakítandó 
gumiborítású futópályának sincs konkurenciája a városban.  
Kulturális 
Az Újszegedi Szabadtéri Színpad versenytársait városrészi szinten 
 
szükséges  elemezni,  mert  e  létesítmény  vonzereje  túlmutat  az 
 
akcióterületi  kereteken.    Legfőbb  konkurenciának  a  Szegedi 
Szabadtéri  Színpadot  lehet  tekinteni,  mert  a  Ligetben  is  csak 
szezonálisan  kerülnek  megrendezésre  szabadtéri  színvonalas 
kulturális  események  átfedésben  a  Szegedi  Szabadtéri  Színpad 
rendezvényeivel.  Nyári  szabadtéri  kulturális  esemény  a  Szegedi 
Városháza épületének udvarán rendezendő „Muzsikáló udvar” és a 
„Nyári  Kavalkád”  elnevezésű  előadássorozat  is,  valamint  a  nyár 
közepén megrendezésre kerülő Szegedi Várjátékok a Móra Ferenc 
Múzeum  épületének  árnyékában.  A  Ligethez  közel  a  Tisza 
árterében  kerül  megrendezésre  minden  évben  a  Szegedi  Ifjúsági 
Napok,  melynek  keretében  könnyűzenei  koncertek  megtartására 
kerül  sor.  Szeged  pezsgő  tavaszi-nyári  kulturális  élettel 
rendelkezik,  így  szükséges  minél  több  helyszín  biztosítása  a 
színvonalas  programok  lebonyolításának  érdekében.  A  Ligetben 
megrendezésre kerülő majálisnak nincs konkurenciája a városban, 
az már hagyománnyá vált, hogy ennek az eseménynek a Liget ad 
otthont.  
95 
 

 
   
Rekreációs 
A  Belvárosban  található  közpark  a  Stefánia  is,  mely  a  Tisza 
 
túlpartján  helyezkedik  el,  nem  része  az  akcióterületnek,  de  a 
beavatkozással  érintett  városrésznek  igen.  Olyan  közpark  a 
Stefánia mely alkalmas a rekreációra, de közel sem akkora területű, 
mint a Liget és olyan aktív zöldfelületi használatra sem alkalmas, 
mint  a  beavatkozási  terület.  A  projekt  során  kialakítandó 
kutyafuttatónak nem lesz konkurenciája a városban, mivel agility 
eszközökkel  lesz  felszerelve  és  akkora  méretű  lesz,  amely  még 
nincs a városban.  
A városrészben számos játszótér található, az akcióterületen is van. 
Városi 
Játszótéri 
A városrészben megtalálható legnépszerűbb játszótér a Roosevelt 
téren  található,  mely  már  felújított,  jól  felszerelt  játszótér.  Az 
akcióterületen  lévő  kisebb  játszóterek  általában  felújításra 
szorulnak,  a  Maróczy  Géza  téren  és  a  Vedres  utcában  található 
játszótereken  kívül.  Ez  a  két  játszótér  lehet  konkurenciája  a 
Ligetben  felújítandó  játszótérnek.  A  projekt  során  kihelyezésre 
kerülő  darázs-mászóka  egyediségével  nem  konkurálhat  egyetlen 
játszótéri elem sem.  
Közlekedési
A  városi  kerékpárút  hálózathoz  kapcsolódik  a  Ligetben 
 
kialakítandó  kétirányú  forgalmat  biztosító  kerékpárút.  E 
kerékpárútnak  biztonságos,  egészséges  alternatívája  nincs  az 
akcióterületen, mert a főútvonalon kerékpársáv került kijelölésre a 
Liget  Székely  sor  felőli  oldalán.  A  gyalogos  áthaladó  forgalom 
számára egészségesebb és biztonságosabb körülményeket kínál a 
Ligeten történő tovább jutás lehetősége a Liget szélén kialakított 
gyalogos járdákkal szemben.  
A projekttel érintett vendéglátóhely
Gazdasági
, egy büfé, amely az Újszegedi 
 
Vendéglátás  
Szabadtéri  Színpad  épületkomplexumához  tartozó  létesítmény  és 
az  egyetlen  vendéglátóhely  a  beavatkozási  területen.  Speciális 
helyzete  a  szezonális  nyitva  tartásából  és  egyedi  vendégköréből 
fakad.  Speciális  vendégkörrel  rendelkezik,  mert  a  látogatói  köre 
főleg  a  szabadtéri  színpad  előadásaihoz  és  saját  szervezésű 
rendezvényeihez  köthető.  Mivel  speciális  helyzetben  van  a  fent 
említett  körülmények  miatt,  városrészi,  vagy  akcióterületi 
versenytársak  elemzése  sem  értelmezhető  e  vendéglátóhely 
vonatkozásában.  
 
96 
 

 
   
2.4.3.2  A fejlesztett helyszín funkciónkénti kihasználtsági terve 
38. táblázat Kihasználtsági terv 
Funkciók/ 
Méret 
Használati 
Használat 
Célcsoport 
Tervezett 
Bérbeadási 
Tervezett 
Bérbeadás 
Tervezett 
Tervezett 
alfunkciók 
óra/hét 
óra/hét 
tevékenységek 
szándék 
bérbeadási 
célcsoportja 
bevétel/ 
bevétel/év 
(hétköznapon
(hétvégén) 
/programok 
Igen/Nem 
időtartam 
hét 
ként) 
óra/hét 
Városi  
66.400 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 
akcióterületen 
Közterület- 
élők és a teljes 
53 000 m2 
20 
16 
 
Nem 
Nincs 
Nincs 
Nincs 
Nincs 
Zöldfelület 
városi lakosság, 
turisták, 
fogyatékkal élők 
Az 
akcióterületen 
élők és a 
Fősétányon 
Fősétányon 
Ligeten áthaladó 
majális 
létesítendő 
városi lakosság, 
megrendezése, 
Közterület -
pavilonok 
11.800 m2 
120 
48 
turisták, a 
másodlagos 
Igen 
Évente 7 nap 
8.000.000 Ft 
8.000.000 Ft 
Közlekedés 
bérlői 
Ligetben 
úthálózat 
rendezvénye
megvalósított 
sétányának 
kkor.  
rendezvények 
használata 
szervezői, 
lebonyolítói 
Az 
akcióterületen 
élők és a teljes 
Játszótér 
1.600 m2 
30 
16 
 
Nem 
Nincs 
Nincs 
Nincs 
Nincs 
városi lakosság, 
turisták, 
fogyatékkal élők 
97 
 

 
   
Közösségi 
14.380 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Városi sportoló, 
futó lakosság, 
akcióterület 
Szabadidős 
9.200 m2 
20 
48 
iskolásai. BMX 
 
Nem 
Nincs 
Nincs 
Nincs 
Nincs 
sport 
kerékpáros és 
görkorcsolyás 
városi lakosság 
Színházba 
látogató városi 

Kulturális 
2.850 m2 
Évente 16 
Évente 16 
 
Nem 
Nincs 
Nincs 
Nincs 
Nincs 
lakosok, 
turisták. 

Kutyával 
rendelkező 
városi lakosság. 
Aktív 
A természet 
2.330 m2 
20 
48 
 
Nem 
Nincs 
Nincs 
Nincs 
Nincs 
rekreációs 
iránt érdeklődő 
lakosság és az 
akcióterület 
iskolásai 
Gazdasági 
302 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szabadtéri 
Büfé 
A büfé 
Vendéglátás 
302 m2 
50 
20 
színpad 
Igen 
50 
 
1.500.000 Ft 
üzemeltetése 
üzemeltetésé
nézőközönsége, 
vel 
98 
 

 
   
az akcióterület 
foglalkozó 
és a város 
gazdasági 
lakossága 
társaságok 
Összesítő 
81.082 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.500.000 Ft 
 
 
 
99 
 

 
   
2.5 
ÚJSZERŰ ÉPÍTÉSZETI, SZERVEZETI MEGOLDÁSOK 
Újszerű építészeti, szervezeti megoldások, amelyek segítik a fenntartást és működés hatékonyságát. 
1.  A  projekt  keretében  megvalósuló  fejlesztés  illeszkedik  a  településrész  arculatához.  az 
Önkormányzat nem rendelkezik arculati kézikönyvvel, a projekt tervezésénél figyelembe vették a 
helyi  építési  szabályzat,  a  SZÉSZ  előírásait:  XXV.  Fejezet  Szeged,  Tisza  folyó  –  Bertalan  híd 
nyugati oldala – Temesvári körút páros oldala – Népkert sor Liget felőli oldala – a Liget nyugati 
része az Erzsébet templommal - Torontál tér – Alsó Kikötő sor – Belvárosi híd északkeleti oldala 
által határolt területre vonatkozó sajátos előírások. A tanulmánytervek, engedélyes és kiviteli tervek 
egyeztetésre kerültek a Főépítész Irodával, ezzel biztosítva a városképnek megfelelő megjelenését. 
2.  Innovatív  városfejlesztési  és  városrehabilitációs  gyakorlat  megvalósítása.  A  tervezés  során  a 
tanulmánytervek  elfogadásának  folyamatába  és  így  a  végleges  projekttartalom  kialakításába 
bevonásra került Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata projektgazda mellett a  
a.  Főépítész Iroda 
b.  Szeged Pólus NKft., 
c.  Szegedi Környezetgazdálkodási NKft., 
d.  Szegedi Városkép és Piac Kft., 
e.  Szegedi Szabadtéri Játékok Nkft. 
A négy szereplő részvétele biztosította, hogy a különböző projektelemekre kidolgozott változatok 
közül,  az  a  változat  kerüljön  elfogadásra,  amely  biztosítja  a  lakosság  igényeinek  megfelelő 
fejlesztések  közül  azokat,  amelyek  a  megfelelő  kihasználtság  mellett  biztosítják  a  hosszú  távú 
fenntarthatóságot. 
  A fenntarthatóság biztosításánál figyelembe vételre kerültek a Liget használati módjai. 
Pl.  az  évente  rendszeresen  a  Ligetben  megrendezésre  kerülő  május  1-jei  majális.  A 
másodrendű utak illetve a fősétány burkolatának kialakítása ezen terhelések figyelembe 
vételével történt.  
  A  másodrendű  úthálózat  kialakításának  tervezésekor  figyelembe  vételre  kerültek 
lakosság  által  kitaposott  utak,  ezzel  is  biztosítva  azt,  hogy  olyan  helyen  ne  kerüljön 
kialakítása út, ahol azt a használat nem teszi szükségessé.  
  A  másodrendű  úthálózat  pontos  útvonalának  kijelölése,  egyedi  kézi  tervezéssel  fog 
megtörténni, az utak melletti növényzet maximális megvédése érdekében. 
  A területen termelődött növényi hulladék, komposztálással, mulcsozással helyben kerül 
felhasználásra. 
3.  A fejlesztésben szereplő közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység: A fejlesztés keretében a 
fősétányon elválasztásra kerül egymástól a kerékpáros és a gyalogos forgalmi út. A balesetveszély 
csökkentése  elősegíti  a  Liget  kerékpáros  közlekedési  móddal  való  használatát.  A  kerékpáros 
közlekedés  előtérbe  helyezése  hatással  van  a  fenntartható  közlekedési  módok  használatának 
növekedésére. 
4.  Klimatikus és helyi adottságokhoz jól alkalmazkodó növények telepítése 
a.  Madártáplálékot  adó,  búvó-  és  fészkelő  helyet  biztosító  cserjék  kerülnek  a  parkba 
foltokba  telepítve  (fekete  bodza,  tűztövis,  homoktövis,  húsos  som,  madárbirs, 
sóskaborbolya) 
b.  Hosszú évek kutatásának köszönhetően többféle vadvirág magokat tartalmazó vadvirágos 
rét  magkeverék  létezik,  ami  helyi  viszonyokhoz  igazodva,  nagyszerűen  alkalmazható 
kerti  hangulat  előidézésére  akár  városi  környezetben is.  Azon  kívül,  hogy  egy  szemet 
gyönyörködtető  élmény  egy  ilyen  egynyári  és  évelőből  álló  virág  kavalkád,  nagyban 
hozzájárul az urbánus környezetből hiányzó biodiverzitás, illetve fajgazdagság (rovarok, 
100 
 

 
   
méhek,  lepkék,  virágok)  megteremtéséhez.  Az  urbánus  virágos  rét  egy  hosszú 
kísérletfolyamat  eredménye,  mely  tavasztól  késő  őszig,  a  fagyok  beálltáig  díszít. 
Telepítése  egyszerű,  kevés  kézi  munkaerőt  igényel.  A  fenntartás  minimális  energia 
befektetéssel és költséggel jár. 
  
101 
 

 
   
2.6 
A FEJLESZTÉS MEGVALÓSULÁSA, MŰKÖDTETÉSE ÉS FENNTARTÁSA 
2.6.1  Pénzügyi terv – megvalósítás 
39. táblázat Összefoglaló táblázat a projekt felhívás szerinti elszámolható költségekről 
 IV. Szakmai 
megvalósításban 
közreműködő 
 II. Beruházáshoz kapcsolódó 
munkatársak 
 V. Projektmenedzsment költségei 
 Le nem vonható  VI. Adók, 
VII. 
 I. Projekt előkészítési költség 
költségek 
 III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek 
költségei 
(Pólus) 
ÁFA 
közterhek Tartalék
Összesen
 Kötelezően 
előírt 
 Építéshez 
 
 Műszaki 
 Egyéb 
nyilvánosság 
 
 Előzetes tanulmányok, engedélyezési 
kapcsolódó 
Eszközbeszerzé
ellenőr 
műszaki jellegű 
biztosítása 
 Egyéb 
Rendezvényszer
Megnevezés
Támogatási kategória
dokumentumok 
 Közbeszerzés költségei 
költségek 
s költségei 
költsége 
szolgáltatás 
(Pólus) 
szolgáltatás 
vezés 
 Bér 
 Járulék 
 
Közbeszerzési 
 
 Közbeszerzési 
szakértő 
Közbeszerzési 
eljárás 
ATT
 Műszaki tervek   Hatósági díjak 
(Pólus) 
eljárás (Pólus) 
(SZMJVÖ) 
       2
   980 000 
   34 488 000    
0        300 000           200 000             500 000          689 412 915         19 000 000         7 100 000          2 500 000           1 552 500    
0       6 940 156    
0           19 050 000            5 429 250    
200 121 789 


989 574 610
3.1.1.A/a   zöldfelület 
növényállományának 
rekonstrukciója, egyszeri 
beavatkozásként 
gyomirtás/beteg fák 
eltávolítása, valamint 
ápolási munkák;
nem állami támogatás
          5
  63 368 
      6
   519 946 
                 - 
 
                 - 
 
                 - 
 
             9
  4 525 
      1
  33 925 257 
                   - 
 
     1
   342 253 
         5
  56 170 
                   - 
 
                 - 
 
                   - 
 
                        - 
 
             3
   601 397 
         1
   026 398 
     3
  8 584 889 
       - 
 
       - 
 
186 214 203
3.1.1. A/d városi aktív 
rekreációs zöldfelületek 
kialakítása
nem állami támogatás
          8
  27 461 
      9
   576 329 
                 - 
 
                 - 
 
                 - 
 
          1
  38 836 
      1
  96 705 969 
                   - 
 
     1
   971 467 
         8
  16 888 
                   - 
 
                 - 
 
                   - 
 
                        - 
 
             5
   289 639 
         1
   507 547 
     5
  6 672 491 
       - 
 
       - 
 
273 506 626
3.1.1. A/f a településre hulló 
csapadékvíz fejlesztésre 
kerülő zöldfelületen történő 
hasznosítására alkalmas 
infrastruktúra kiépítése;
nem állami támogatás
               2
   703 
            3
  1 285 
                 - 
 
                 - 
 
                 - 
 
                  454 
 
              6
  42 624 
                   - 
 
             6
   441 
              2
   669 
                   - 
 
                 - 
 
                   - 
 
                        - 
 
                   1
  7 281 
                 4
   925 
          1
  85 145 
       - 
 
       - 
 
893 526
 helyi infrastruktúra 
fejlesztéséhez nyújtott 

3.1.1. B) I. a) 
beruházási támogatás 
önkormányzat vagy a 
                   - 
 
                  - 
 
                 - 
 
                 - 
 
                 - 
 
             1
  4 819 
        2
  0 995 729 
                   - 
 
        2
  10 428 
                  - 
 
                   - 
 
                 - 
 
                   - 
 
                        - 
 
                          - 
 
                     - 
 
                   - 
 
      - 
 
      - 
 
21 220 976
konzorciumi partner 
tulajdonában lévő 
kereskedelmi és/vagy 
szolgáltató terek 
megújítása, átalakítása

 de minimis támogatás 
             8
  8 320 
      1
   022 145 
                 - 
 
                 - 
 
                 - 
 
                   - 
 
                       - 
 
                   - 
 
                 - 
 
                  - 
 
                   - 
 
                 - 
 
                   - 
 
                        - 
 
                 5
  64 598 
            1
  60 910 
                   - 
 
       - 
 
       - 
 
1 835 974
3.1.1. B) II. a) Kulturális 
 kultúrát és kulturális 
tevékenységet magában  örökség megőrzését 
foglaló, a támogatási 
előmozdító támogatás 
                 - 
 
                 - 
 
                 - 
 
             5
  8 227 
        8
  2 498 163 
                   - 
 
        8
  26 830 
                  - 
 
                   - 
 
                 - 
 
                   - 
 
                        - 
 
                          - 
 
                     - 
 
     2
  2 497 748 
      - 
 
      - 
 
105 880 969
kérelem benyújtását 
megelőzően is üzemelő, 
önkormányzati 

 de minimis támogatás 
tulajdonban lévő épület 
megújítása

          3
  47 036 
      4
   016 297 
                 - 
 
                 - 
 
                 - 
 
                   - 
 
                       - 
 
                   - 
 
                 - 
 
                  - 
 
                   - 
 
                 - 
 
                   - 
 
                        - 
 
             2
   218 466 
            6
  32 263 
       1
   178 100 
       - 
 
       - 
 
8 392 161
Akadálymentesítés (büfé)
nem állami támogatás
               3
   028 
            3
  5 045 
                 - 
 
                 - 
 
                 - 
 
                  508 
 
              7
  19 848 
                   - 
 
             7
   215 
                  - 
 
                   - 
 
                 - 
 
                   - 
 
                        - 
 
                   1
  9 358 
                 5
   517 
                   - 
 
       - 
 
       - 
 
790 518
Akadálymentesítés (színház)
nem állami támogatás
               9
   260 
         1
  07 170 
               1
   554 
          2
   201 371 
          2
  2 063 
                  - 
 
                   - 
 
                 - 
 
                   - 
 
                        - 
 
                   5
  9 197 
              1
  6 871 
          6
  31 763 
3 049 250
Önállóan nem 
támogatható, választható  nem állami támogatás
tevékenységek

       1
   138 824 
    1
  3 179 782 
                 - 
 
                 - 
 
                 - 
 
          1
  91 078 
      2
  51 723 953 
     1
  9 000 000 
     2
   713 305 
      1
   124 273 
                   - 
 
                 - 
 
                   - 
 
                        - 
 
             7
   280 064 
         2
   074 818 
     7
  7 997 637 
       - 
 
       - 
 
376 423 734
Soft elemek
nem állami támogatás
                   - 
 
                  - 
 
                 - 
 
                 - 
 
                 - 
 
                   - 
 
                       - 
 
                   - 
 
                 - 
 
                  - 
 
                   - 
 
                 - 
 
       6
   940 156 
                        - 
 
                          - 
 
                     - 
 
       1
   873 842 
       - 
 
       - 
 
8 813 998
nem állami támogatás
Kötelező tájékoztatás és 
                   - 
 
                  - 
 
                 - 
 
                 - 
 
                 - 
 
                   - 
 
                       - 
 
                   - 
 
                 - 
 
                  - 
 
1 552 500                  - 
 
                   - 
 
                        - 
 
                          - 
 
                     - 
 
          4
  19 175 
       - 
 
       - 
 
1 971 675
nyilvánosság biztosítása
 nem állami támogatás - 
közbeszerzés 

                   - 
 
                  - 
 
                 - 
 
        3
  00 000 
        2
  00 000 
                   - 
 
                       - 
 
                   - 
 
                 - 
 
                  - 
 
0                  - 
 
                   - 
 
                        - 
 
                          - 
 
                     - 
 
             8
  1 000 
       - 
 
       - 
 
581 000
Összesen
2 980 000
34 488 000
0
300 000
200 000
500 000
689 412 915
19 000 000
7 100 000
2 500 000
1 552 500
0
6 940 156
0
19 050 000
5 429 250
200 121 789
0
0
989 574 610  
 
102 
 

 
   
2.6.2  Elszámolható költségek, támogatási összegek támogatási kategóriánként összefoglalva 
40. táblázat Támogatás összetétele  
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Támogatási szabály 
Elszámolható 
Támogatási 
Támogatási 
költség (Ft) 
összeg (Ft) 
arány (%) 
Helyi  infrastruktúra  fejlesztéséhez  nyújtott 
beruházási támogatás (költség haszon elemzés)
21 220 976 
21 220 976 
100 
 
Kultúrát  és  kulturális  örökség  megőrzését 
előmozdító támogatás (költséghaszon elemzés)
105 880 969 
105 880 969 
100 
 
Sportlétesítményhez  és  multifunkcionális 
szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási 


100 
támogatás  
Csekély összegű támogatás 
7 523 218 
7 523 218 
100 
Nem állami támogatás 
827 917 522 
827 917 522 
100 
Összesen 
962 542 685 
962 542 685 
 
Szeged Pólus Fejlesztési Nkft. 
Támogatási szabály 
Elszámolható 
Támogatási 
Támogatási 
költség (Ft) 
összeg (Ft) 
arány (%) 
Helyi  infrastruktúra  fejlesztéséhez  nyújtott 
beruházási támogatás (költség haszon elemzés)


100 
 
Kultúrát  és  kulturális  örökség  megőrzését 


100 
előmozdító támogatás (költséghaszon elemzés) 
Sportlétesítményhez  és  multifunkcionális 
szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási 


100 
támogatás  
Csekély összegű támogatás 
3 598 443 
3 598 443 
 
Nem állami támogatás (100%) 
23 433 482 
23 433 482 
100 
Összesen 
27 031 925 
27 031 925 
 
 
Projekt összesen 
Támogatási szabály 
Elszámolható 
Támogatási 
Támogatási 
költség (Ft) 
összeg (Ft) 
arány (%) 
Helyi  infrastruktúra  fejlesztéséhez  nyújtott 
100 
21 220 976 
21 220 976 
beruházási támogatás (költség haszon elemzés) 
Kultúrát  és  kulturális  örökség  megőrzését 
100 
105 880 969 
105 880 969 
előmozdító támogatás (költséghaszon elemzés) 
Sportlétesítményhez  és  multifunkcionális 
100 
szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási 


támogatás  
103 
 

 
   
Csekély összegű támogatás 
11 121 661 
11 121 661 
 
Nem állami támogatás (100%) 
851 351 004 
851 351 004 
100 
Összesen 
989 574 610 
989 574 610 
 
 
2.6.3  Elszámolható  költségek  mértékére,  arányára  vonatkozó  előírásoknak  való  megfelelés 
bemutatása 
41. táblázat Belső korlátok 
Korlát az összes 
elszámolható költségre 

Költségtípus 
Költségek (Ft) 
Belső arányok  
vetítve  
Projekt előkészítés, tervezés  
47 284 534  
4,78% 
5,00% 
Közbeszerzési eljárások 
lefolytatása 
1 081 000  
0,11% 
1,00% 
Ingatlan vásárlás 
0  
0,00% 
2,00% 
Terület előkészítés 
0  
0,00% 
2,00% 
Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 
8 960 185  
0,91% 
1,00% 
Projektmenedzsment 
24 479 250  
2,47% 
2,50% 
Tájékoztatás, nyilvánosság 
biztosítása 
1 971 675  
0,20% 
0,50% 
Tartalék 
0  
0,00% 
5,00% 
Növényfelületek, 
rekonstrukciója során 
gyomirtás/beteg fák 
eltávolítása 
0  
0,00% 
5,00% 
Növényfelületek, 
rekonstrukciója során 
ápolási munkák, az érintett 
tevékenység 5%-a 
4 185 920  
2,46% 
5,00% 
Önállóan nem támogatható 
választható tevékenységek 
319 689 421  
32,31% 
40,00% 
Tárgyi eszköz beszerzés 
(tevékenységenként 
legfeljebb 20%) 
24 130 000  
9,25% 
20,00% 
Az infrastrukturális 
beavatkozásokat kiegészítő 
soft programok 
8 813 998  
0,89% 
2,00% 
 
104 
 

 
   
2.6.4  Pénzügyi / finanszírozási háttér – fenntartás 
A pénzügyi fenntarthatóság üzemeltetői megközelítésből került bemutatásra. Több funkció/alfunkció egy üzemeltetőhöz tartozik. Az üzemeltető az általa 
gondozott terület egészére tartja nyilván a költségeket. Ennek funkciónként bontása nem lehetséges. 
42. táblázat Pénzügyi fenntarthatóság 
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Városi funkció/Liget
Üzemeltetési  költség
     9 000 000          9 000 000          9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000    
Karbantartási költség
     8 000 000          8 000 000          8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000    
Pótlási, felújítási költség
          50 000               50 000               50 000                  50 000                  50 000                  50 000                  50 000                  50 000                  50 000                  50 000                  50 000                  50 000                  50 000                  50 000                  50 000    
Kiadási pénzáram
  17 050 000       17 050 000       17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000    
Működési bevételek
     9 000 000          9 000 000          9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000            9 000 000    
Támogatás
     8 050 000          8 050 000          8 050 000            8 050 000            8 050 000            8 050 000            8 050 000            8 050 000            8 050 000            8 050 000            8 050 000            8 050 000            8 050 000            8 050 000            8 050 000    
Bevételek összesen
  17 050 000       17 050 000       17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000          17 050 000    
Funkció egyenleg
                   -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      
Közösségi/Játszótér
Üzemeltetési  költség
        500 000             500 000             500 000                500 000                500 000                500 000                500 000                500 000                500 000                500 000                500 000                500 000                500 000                500 000                500 000    
Karbantartási költség
        140 000             140 000             140 000                140 000                140 000                140 000                140 000                140 000                140 000                140 000                140 000                140 000                140 000                140 000                140 000    
Pótlási, felújítási költség
                   -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      
Kiadási pénzáram
        640 000             640 000             640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000    
Működési bevételek
        150 000             150 000             150 000                150 000                150 000                150 000                150 000                150 000                150 000                150 000                150 000                150 000                150 000                150 000                150 000    
Támogatás
        490 000             490 000             490 000                490 000                490 000                490 000                490 000                490 000                490 000                490 000                490 000                490 000                490 000                490 000                490 000    
Bevételek összesen
        640 000             640 000             640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000                640 000    
Funkció egyenleg
                   -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      
Kulturális
Üzemeltetési  költség
  21 000 000       21 000 000       21 000 000          21 000 000          21 000 000          21 000 000          21 000 000          21 000 000          21 000 000          21 000 000          21 000 000          21 000 000          21 000 000          21 000 000          21 000 000    
Karbantartási költség
                   -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      
Pótlási, felújítási költség
                   -                          -                          -                             -              1 500 000                           -                             -                             -                             -              3 000 000                           -                             -                             -                             -              3 000 000    
Kiadási pénzáram
  21 000 000       21 000 000       21 000 000          21 000 000          22 500 000          21 000 000          21 000 000          21 000 000          21 000 000          24 000 000          21 000 000          21 000 000          21 000 000          21 000 000          24 000 000    
Működési bevételek
  15 000 000       15 000 000       15 000 000          15 000 000          15 000 000          15 000 000          15 000 000          15 000 000          15 000 000          15 000 000          15 000 000          15 000 000          15 000 000          15 000 000          15 000 000    
Támogatás/TAO
     8 000 000          8 000 000          8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000            8 000 000    
Bevételek összesen
  23 000 000       23 000 000       23 000 000          23 000 000          23 000 000          23 000 000          23 000 000          23 000 000          23 000 000          23 000 000          23 000 000          23 000 000          23 000 000          23 000 000          23 000 000    
Funkció egyenleg
     2 000 000          2 000 000          2 000 000            2 000 000                500 000            2 000 000            2 000 000            2 000 000            2 000 000     -      1 000 000            2 000 000            2 000 000            2 000 000            2 000 000     -      1 000 000    
Gazdasági/Vendéglátás
Üzemeltetési  költség
        650 000             650 000             650 000                650 000                650 000                650 000                650 000                650 000                650 000                650 000                650 000                650 000                650 000                650 000                650 000    
Karbantartási költség
                   -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      
Pótlási, felújítási költség
                   -                          -                          -                             -              1 000 000                           -                             -                             -                             -                  500 000                           -                             -                             -                             -              1 000 000    
Kiadási pénzáram
        650 000             650 000             650 000                650 000            1 650 000                650 000                650 000                650 000                650 000            1 150 000                650 000                650 000                650 000                650 000            1 650 000    
Működési bevételek
     1 500 000          1 500 000          1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000    
Támogatás
                   -                          -                          -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -      
Bevételek összesen
     1 500 000          1 500 000          1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000            1 500 000    
Funkció egyenleg
        850 000             850 000             850 000                850 000     -         150 000                850 000                850 000                850 000                850 000                350 000                850 000                850 000                850 000                850 000     -         150 000    
Egyenlegek összesen
     2 850 000          2 850 000          2 850 000            2 850 000                350 000            2 850 000            2 850 000            2 850 000            2 850 000     -         650 000            2 850 000            2 850 000            2 850 000            2 850 000     -      1 150 000    
Halmozott pénzáram
     2 850 000          5 700 000          8 550 000          11 400 000          11 750 000          14 600 000          17 450 000          20 300 000          23 150 000          22 500 000          25 350 000          28 200 000          31 050 000          33 900 000          32 750 000      
 
105 
 

 
   
2.6.5  Szervezeti háttér - menedzsment 
2.6.5.1  Megvalósítás 
A  „Zöld  város  kialakítása  a  szegedi  Ligetben”  c.  projekt  megvalósítása  során  az  Önkormányzat  a 
főpályázó  kedvezményezett,  a  pályázati  forrásból  megvalósuló  fejlesztés  kapcsán  a  támogatási 
szerződést az Önkormányzat köti meg a Támogatóval.  
Az Önkormányzat megvizsgálva a jogszabályi kötelezettségeket, a 272/2014 (XI.5) Korm. rendeletben 
foglaltaknak  megfelelően  a  projekt  megvalósítása  során  felmerülő  projektmenedzsment  feladatok 
ellátásával  a  saját  100%-os  tulajdonában  álló  városfejlesztési  társaságot,  a  Szeged  Pólus  Fejlesztési 
Nonprofit  Kft.-t  (Pólus  Nkft.)  bízza  meg,  amely  szervezet  a  projektben  mint  kedvezményezett 
konzorciumi partner vesz részt. 
2.6.5.1.1  A menedzsment szervezet bemutatása 
A  Pólus  Nkft.  részt  vett,  és  részt  vesz  több,  a  város  fejlődését  meghatározó  fejlesztési  projekt 
előkészítésében és megvalósításában (legjelentősebb ezek közül a „Szeged elektromos tömegközlekedés 
fejlesztése”  nagyprojekt  előkészítése  és  menedzsmentje  valamint  az  Önkormányzat  előző 
városrehabilitációs pályázatai) így a projekt megvalósításához szükséges szervezeti tudás rendelkezésre 
áll.  A  Pólus  Nkft.  több,  városfejlesztési  szempontból  meghatározó  tevékenységet  is  végez  (pl.: 
befektetés-ösztönzés,  klaszterfejlesztés  és  –menedzsment,  támogatott  projektek  menedzsmentje, 
tájékoztatás, stb.), így a városfejlesztési tevékenység meghatározó szereplője. Különösen előnyös, hogy 
több, egymással párhuzamosan előkészítésre kerülő és/vagy megvalósuló, a város fejlődését szervesen 
meghatározó  projekt  koordinációja  ugyanazon  szervezet  keretei  között  zajlik,  ezáltal  biztosított  a 
városfejlesztési tevékenység koherenciája, valamint a városfejlesztési projektek koherens illeszkedése 
az Integrált Településfejlesztési Stratégiához és egymáshoz, azok tartalmát és ütemezését tekintve. 
2.6.5.1.2  A projektmenedzsment személyi állománya 
A  városfejlesztő  társaság  által  ellátandó  menedzsment  feladatok  nagyságrendje megköveteli,  hogy  a 
Pólus  Nkft.  munkavállalói állománya,  a  legmagasabb  szinten  legyen  képes  ellátni  mind  szakmailag, 
mind emberileg feladataikat.  
43. táblázat A menedzsment szervezet személyi állománya 
Projekt 
Munka-
terhére 
Név 
Képzettség 
tapasztalat 
Projektek 
Projektösszeg  elszámolt 
(év) 
munkabér 
Szeged elektromos tömegközlekedés 
fejlesztése (KÖZOP-5.2.0-07-2008-
29,6 Mrd Ft 
Dancsó 
0002) 
pénzügy 
Szeged városközpontjának 
Róbert 
funkcióbővítő fejlesztése (DAOP
pénzügyi 
szakos 
12  
-
2,966 Mrd Ft 
50% 
közgazdász
szakértő
 
5.1.2/C-2009-0001) 
 
Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító 
projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2011-
3,3 Mrd Ft 
0018) 
Szeged elektromos tömegközlekedés 
Csermely 
gépészmérnök,  
fejlesztése (KÖZOP-5.2.0-07-2008-
29,6 Mrd Ft 
Csilla 
menedzser 
0002) 
műszaki 
gazdasági 
17  
100% 
Szeged városközpontjának 
szakértő 
mérnök  
funkcióbővítő fejlesztése (DAOP-
2,966 Mrd Ft 
5.1.2/C-2009-0001) 
106 
 

 
   
Biopolisz Park – Egyetemi városrész 
közterületeinek rehabilitációja 
2,245 Mrd Ft 
(DAOP-5.1.2/C-09-2f-2010-0002) 
Szeged elektromos tömegközlekedés 
fejlesztése (KÖZOP-5.2.0-07-2008-
29,6 Mrd Ft 
0002) 
Szeged városközpontjának 
Nemes 
funkcióbővítő fejlesztése (DAOP-
2,966 Mrd Ft 
Szilvia 
PR szakértő
5.1.2/C-2009-0001) 
 
20  
50% 
projekt-
Biopolisz Park – Egyetemi városrész 
menedzser 
közterületeinek rehabilitációja 
2,245 Mrd Ft 
(DAOP-5.1.2/C-09-2f-2010-0002) 
Vásárhelyi Pál utca komplex 
felújítása, II. ütem (DAOP-3.1.1/B-
537 M Ft 
09-2009-0064) 
 
2.6.5.1.3  Fenntartás/Működtetés 
A fenntartási időszakban a projektmenedzsment feladatokat az Önkormányzat Fejlesztési Irodája fogja 
ellátni. 
A Ligetben található különböző létesítmények – a jelenlegi üzemeltetési gyakorlattal megegyezően – az 
Önkormányzat  által  korábban  létrehozott  gazdasági társaságoknak  üzemeltetési céllal  kerülnek  majd 
átadásra az alábbiak szerint: 
  Liget  zöldfelülete,  a  játszótér  és  közterületi  funkcióhoz  tartozó  létesítmények  üzemeltetése: 
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
  Újszegedi  Szabadtéri  Színpad  és  épületkomplexumának  üzemeltetése:  Szegedi  Szabadtéri 
Játékok Nonprofit Kft.  
  Rendezvények szervezése: Szegedi Városkép és Piac Kft. 
  A projekttel közvetve érintett termálkút kezelője a Szegedi Környezetgadzálkodási Nkft., és az 
Ingatlangazdálkodó és Vagyonkezelő Zrt. 
  A projekt keretében felújított önkormányzati tulajdonban lévő büfé üzemeltetésére alkalmas 
vállalkozást a tulajdonos Önkormányzat nyílt pályázat útján választja ki. 
A város Közgyűlése 2018. február havi ülésén döntött arról, hogy projektből megújított, Szeged 
I. kerület belterület 236/5 helyrajzi számon nyilvántartott, az újszegedi Ligetben található büfét 
és  a  hozzá  tartozó  mosdót  a  projekt  megvalósítását  követően  nyílt  versenyeztetési  eljárás 
keretében, licitálással történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani. A pályázati kiírás és a bérleti 
szerződés kidolgozása a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájának feladata, amelyet 
a Közgyűlés Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága fog jóvá hagyni a műszaki átadás-
átvételi eljárásának lezárásáig. 
 
 
107 
 

 
   
2.7 
KOCKÁZATOK 
2.7.1  Kiemelt kockázati tényezők 
2.7.1.1.1  Tulajdonviszonyok bemutatása 
44. táblázat Tulajdonviszonyok 

tulajdonviszonyokat 
Tulajdonviszonyok 
érintő megoldandó 
akadályát jelentik a 
HRSZ 
Tulajdonos 
probléma 
fejlesztésnek 
felszámolásának 
Igen/Nem 
módja és előre 
látható időigénye 
Szeged  Megyei  Jogú  Város 
236/5 
Önkormányzata
Nem 

 
Szeged  Megyei  Jogú  Város 
236/6 
Önkormányzata
Nem 

 
Szeged  Megyei  Jogú  Város 
236/7 
Önkormányzata
Nem 

 
Szeged  Megyei  Jogú  Város 
236/8 
Önkormányzata
Nem 

 
Szeged  Megyei  Jogú  Város 
236/9 
Önkormányzata
Nem 

 
 
A  felhívásban  a  támogató  részéről  alapfeltételként  került  rögzítésre,  hogy  a  beavatkozással  érintett 
ingatlanoknak  a  helyi  építési  szabályzathoz  illeszkedniük  szükséges.  A  Ligetben  lévő  9  db, 
önkormányzati tulajdonú ingatlan közül 3 db ingatlan esetében  a támogatási kérelem benyújtásakori 
állapot  nem  felelt  meg  a  helyi  építési  szabályzat  minimális  zöldfelületi  lefedettségre  vonatkozó 
előírásának.  
Fentiekre  figyelemmel,  az  önkormányzat  a  projekttel  érintett  önkormányzati  tulajdonú  telkek 
összevonását  kezdeményezte,  amelynek  eredményeként  az  ingatlanok  a  helyi  építési  szabályzattal 
összhangba  kerültek.  A  telekösszevonás  következtében  megszűntek  a  korábbi  helyrajzi  számok,  az 
építési szabályzattal összhangban kerültek kialakításra az új helyrajzi számokkal jelölt ingatlanok. 
Az  önkormányzat  kezdeményezte  a  korábban  a  1764/2  helyrajzi  számon,  kivett  közparkban 
elhelyezkedő, elkerített termálkút önálló helyrajzi számon történő szerepeltetését. 
 
 
 
108 
 

 
   
2.7.1.1.2  Kapcsolódó fejlesztések 
45. táblázat Kapcsolódó fejlesztések hatásai 
Tartalma és 
Megvalósulása 
Elmaradása 
Projekt címe/ 
megvalósulásának helyszíne 
megnevezése 
magán/közszféra által 
mennyiben befolyásolja a jelen projekt elvárt 
kezdeményezett 
eredményeit, hatását 
Zöld 
város  A  lakótelep  környezettudatos,  A 
lakótelep  A  lakótelepi  fejlesztés 
kialakítása 
család- és klímabarát megújítása  közterületeinek 
–  elmaradása 
Odessza 
a  környezeti  fenntarthatóság  természeti  és  épített  -  megbontaná 

akcióterületen 
követelményeivel,  városi  zöld  környezeti 
területfejlesztési 
környezet 
megújításával.  infrastruktúrájának 
koncepció 
Játszóterek, 
sportpályák  fejlesztése  a  teljes  komplexitását, 
az 
felújítása, 
tanösvény  akcióterület  komplex  egységes 
kialakítása, 
városi 
aktív  módon 
történő  városszerkezeti egység 
rekreációs 
helyszínek  megújulását, 
létrejöttének 
megújítása, 
kerékpáros  népességmegtartó 
lehetőségét.  A  vonzó 
létesítmények kialakítása. 
erejének  növekedését  lakó- 
és 
üzleti 
Helyszín:  Odessza  akcióterület  eredményezi.  A  két  környezet  hiánya  a 
(lakótelep)
fejlesztés  fizikailag  is  népességszám 
 
összekapcsolódik,  új  csökkenését és a helyi 
Közszféra (önkormányzat) által  gyalogos  átvezetések  gazdaság 
kezdeményezett fejlesztés 
nyílnak a Ligetbe.   
teljesítőképességének 
romlását eredményezi.  
Út-  és  járda- A  zöldváros-fejlesztés  kísérő  A 
projekt  Tekintve, hogy a „zöld 
rekonstrukció 
projektje,  amely  a  lakótelepi  megvalósulása a  teljes  város 
kialakítására” 
utak  és  járdák  rekonstrukcióját  és 
komplexebb  irányuló  projektek  az 
célozza.  Az  utak  és  járdák  akcióterület-
út- 
és 
(rossz)  állapota  valamennyi  rehabilitációhoz  járul  járdarekonstrukciót 
partnerségi  találkozón  szóba  hozzá, 
növelve 
a  korlátozott  mértékben 
került, 
mint 
kezelendő  népesség-megtartó 
támogatják, 
probléma. A városvezetés ezért  képességet, 
a  ugyanakkor  a  város 
döntött 
úgy, 
hogy 
a  környezeti 
minőség  legrégibb  lakótelepén 
zöldfelületek  megújítását  -  a  színvonalát.  

közlekedő 
lakossági 
igényekkel 
felületekkel  van  a 
összhangban 
– 
út- 
és 
legtöbb  probléma.  A 
járdarekonstrukciós 
fejlesztés elmaradása a 
programmal 
teszi 
még 
megújított 
zöld 
teljesebbé. 
felületek 
Helyszín:  Odessza  akcióterület 
megközelíthetőségét, 
(lakótelep)
az  élhető  környezet 
 
adta 
lehetőségek 
Közszféra (önkormányzat) által 
korlátozott 
kezdeményezett fejlesztés 
kihasználását  vonhatja 
maga után.  
109 
 

 
   
Kerékpáros  és  Kerékpárutak 
építése 
és  A 
kerékpárút  A projekt elmaradása a 
közösségi 
felújítása, közösségi közlekedés  megépítésével 
a  Liget 
közlekedési 
feltételeinek 
javítása  Ligetben 
megújított  megközelíthetőségét 
fejlesztések 
(buszmegállók felújítása) 
zöld 
felületek,  nehezíti  ugyan,  de  az 
Újszegeden 

projekt 
segítségével  infrastrukturális 
elért 
eredményekre 
rendeződni  fog  a  Liget  déli  elemek  elérhetősége  hatása nincs.  
oldalán  a  kerékpáros  forgalom  jelentősen javul. 
infrastrukturális  helyzete.  A 
városból  kifelé,  illetve  befelé 
vezető  irányok  a  Székely  sor 
Liget  felé  eső  oldalán  kapnak 
helyet, míg a gyalogos forgalom 
a másik oldalt használhatja. 
Helyszín:  Odessza  akcióterület 
(Székely  sor  és  a  lakótelep 
buszmegállói) 
Közszféra (önkormányzat) által 
kezdeményezett fejlesztés 
Zöld 
város  A  Tisza-parti  belvárosi  zöld  A 
zöldváros- A 
fejlesztés 
kialakítása 
a  felületek 
rekonstrukciója,  fejlesztések  egyazon  elmaradása a Belváros 
szegedi 
játszóterek  felújítása,  bővítése,  városrészben 
egyik 
Belvárosban 
szökőkút  felújítása,  sétautak- (Belváros) 
történő  legfrekventáltabb  és 
gyalogos 
felületek  megvalósulása  tudatos  leginkább 
használt 
rekonstrukciója. 
várostervezői 
területének 
további 
Helyszín: Stefánia –
elgondolás eredménye.  műszaki-
 Móra park 

A belvárosi fejlesztés a  infrastrukturális 
 Roosevelt tér 
Ligetben 
romlását eredményezi, 
Közszféra (önkormányzat) által  megvalósított  és  az  de 

Liget 
kezdeményezett fejlesztés 
odesszai 
felújításának 
rekonstrukcióhoz 
eredményeire 
térben 
illeszkedik,  közvetlen 
hatással 
hatása  multiplikatív  a  nincs.   
helyi 
gazdaság 
számára. 
Móra  Ferenc  Az 
alagsor 
kiállítótérré  A  turisták  számának  Nem  növekedik  a 
Múzeum  és  a  alakítása,  tetőhéjazat  cseréje,  számottevő 
látogatók 
száma 
Vár 
kupolakilátó 
kialakítása  növekedése  várható,  tervezett  mértékben, 
rekonstrukció-
turisztikai 
vonzerő-fejlesztés  akik  a  Ligetbe  is  de  tekintve,  hogy  a 
ja 
céllal 
ellátogathatnak.  
Liget  projektjének  a 
Helyszín: Móra park
teljes  város  lakossága 
 (Roosevelt 
tér 1
a  célpontja,  ennek 
-3.), Stefánia 
hatása nem releváns az 
Közszféra (önkormányzat) által 
eredmények 
kezdeményezett fejlesztés 
vonatkozásában.  
110 
 

 
   
Intézmény-
Odessza lakótelepen energetikai  A  korszerűsített  és  Nem  növekedik  a 
felújítások 
korszerűsítés 
az 
általános  adott 
esetben  gyerekek  száma,  de 
iskolában, 
családbarát  férőhelyekkel  bővített  tekintve,  hogy  a  Liget 
intézményfejlesztés 
az  intézményekben 
projektjének  a  teljes 
óvodában és bölcsődében. 
elhelyezett 
gyerekek  város 
lakossága  a 
Helyszín:  Vörösmarty  Ált.  aktív 
használói 
a  célpontja, 
ennek 
Iskola,  Baross  utcai  óvoda,  Ligetnek.  Létszámuk  hatása nem releváns az 
Vedres utcai bölcsőde
növekedése 
az 
új  eredmények 
 
infrastruktúrát igénybe  vonatkozásában.  
Közszféra (önkormányzat) által  vevők számát növeli.  
kezdeményezett fejlesztés 
 
2.7.1.1.3  Szennyezettség – mint kockázati tényező 
Nem releváns. Az akcióterület nem szennyezett. Kármentesítéssel nem érintett. 
2.7.2  Egyéb kockázati elemek 
Az  egyéb  kockázati  tényezők  vizsgálatának  célja  azon  kedvezőtlen  események  meghatározása, 
amelyek  a  tervezett  fejlesztés  megvalósíthatósági  feltételeit  befolyásolhatják  (megvalósítás  és 
üzemeltetés).  Cél  annak  vizsgálata,  hogy  az  akcióterületi  terv  által  megvalósítani  kívánt 
tevékenységekben  rejlő  kockázatok  –  esetleges  bekövetkezésükkor  –  milyen  mértékben  tudják 
befolyásolni a beruházás eredményeit, ill. megvalósíthatóságát. Az alábbi fejezetben tehát a projekt 
megvalósítása  és  fenntartása  során  esetlegesen  felmerülő  kockázatokat,  bekövetkezésük 
valószínűségét és hatását, továbbá elkerülésük (a kockázati tényező bekövetkezési valószínűségének 
minimalizálása) és kezelésük eszközeit, módszereit ismertetjük. 
A kockázatok jellege alapján az alábbiakat vizsgáljuk: 
  műszaki kockázatok; 
  jogi kockázatok; 
  társadalmi kockázatok; 
  pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázatok; 
  intézményi kockázatok. 
A  kockázati  tényezők  feltérképezése  során  szándékosan  figyelmen  kívül  hagytuk  a  támogatás 
elmaradásából  vagy  jelentős  csökkentéséből  fakadó  kockázatot.  Erre  ugyanis  nincs  válaszlépés, 
intézkedési terv, tekintve, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik a projekt egészének vagy nagy 
részének saját erőből történő megvalósításához szükséges pénzeszközzel. A következmény ilyen 
módon nem lehet más, mint a projekt egészének elmaradása, törlése. 
Az egyéb, azonosított kockázati tényezőket a következő táblázat tartalmazza. 
 
111 
 

 
   
46. táblázat Megvalósítási kockázatok összefoglalása 
 
Kockázati 
Milyen 
Milyen hatást  Tevékenység vagy funkció,  A kockázati tényezők kivédése – CBA-val 
Kockázati típus
tényezők, 
valószínűség gyakorolnak a 
amire a kockázat 
összhangban 
 
amelyek a 
gel 
fejlesztésre 1-
vonatkozik 
fejlesztés 
következhet
2-3-4-5-6-7 
megvalósulását  nek be1-2-3-
veszélyeztetik 
4-5-6-7 
TÁRSADALMI 
 
 
 
 
 
T1. 
A  projekt  tervezésekor  megtörtént  a 
lakossági  igények  széleskörű  felmérése 
(kérdőíves felmérés, lakossági fórum), így a 
Csökken  a  projekt  lakossági  lakosság 
fejlesztési 
elképzeléseihez, 
támogatottsága (célcsoportok 
Lakossági 
igényeihez teljes körűen illeszkedő projekt-
részvétele a rendezvényeken, 
támogatottság


 
tevékenységeket határoztunk meg. 
az  eredmények  elfogadása, 
kihasználása)
A  lakosság  folyamatos  és  részletes 
 
tájékoztatásával, 
civil 
szervezetek 
bevonásával  a  kockázati  tényező  tovább 
mérsékelhető. 
T2. 
A  projekt  soft  elemeinek  A  megfelelő  partnerkapcsolatok  kialakítása 
végrehajtásába  nem  sikerül  és  működtetése  érdekében  a  tervezési 
bevonni  civil  szervezeteket,  szakaszban  megvalósult  a  civil  szervezetek 
Civil 
ill. a bevont partnerekkel nem  véleményének és elképzeléseinek felmérése, 
szervezetekkel 
alakul 
ki 
hatékony  így  már  most  körvonalazódott  az  a  kör, 
való 
nem  3 

megfelelő 
munkakapcsolat, 
az  akiket 
be 
tudunk 
majd 
vonni 

egymásra 
épülő  megvalósításba.
együttműködés
 
 
projektelemek 
egymást  A megvalósítás során a projektmenedzsment 
erősítő 
hatása 
nem  fontos feladata lesz a partnerek folyamatos 
érvényesül. 
tájékoztatása  az  elérni  kívánt  és  elért 
112 
 

 
   
eredményekről,  azok  fenntarthatóságáról, 
esetleges továbbfejlesztési lehetőségeiről. 
 

mozgásszervi 
vagy 
Esélyegyenlőség
A  tervezés  és  a  kivitelezés  során 
érzékszervi  sérült  emberek 

szempontok 
rehabilitációs 
szakmérnököt 
veszünk 
bejutása  az  akcióterületen 
figyelmen  kívül  1 

igénybe 
az 
akadálymentesítés 
található  közintézményekbe 
hagyása 
biztosításához. 
nehézkes 
INTÉZMÉNYI 
 
 
 
 
 
I1. 
A  projektmenedzsment  feladatokat  az 
önkormányzat városfejlesztő  társasága látja 

projektmenedzsment  majd el. A társaság rendszeres időközönként 
Projektmenedzs
szervezet  nem  rendelkezik  felülvizsgálja  az  ellátandó  feladatokhoz 
ment  szervezet  2 

megfelelő 
képzettségű,  szükséges  kapacitásokat,  így  a  megfelelő 
kapacitása 
tapasztalatú szakemberekkel  képzettséggel, 
szakmai 
tapasztalattal 
rendelkező  munkatársak  közreműködése, 
rendelkezésre állása biztosított. 
I2. 

soft 
programelemek 
megvalósulásának 
A  kockázat  aktív,  célirányos  párbeszéddel 
A  SOFT  elemek 
előfeltétele  és  garanciája  a  kezelhető.  Az  előkészítési  szakaszban  sor 
megvalósításáho
megfelelő  szakértelemmel,  került  a  civil  szervezetek  igényeinek, 

szükséges 
helyismerettel, 
ötleteinek 
esetleges 
részvételi 


humán  erőforrás 
elkötelezettséggel 
bíró  hajlandóságának  felmérésére,  így  olyan 
rendelkezésre 
szakemberek 
jelenléte.  programelemeket határoztunk meg, amelyek 
állása 
Ennek 
hiányában 
a  lebonyolítására 
nagy 
valószínűséggel 
programok 
megvalósítása  találunk megfelelő partnereket. 
veszélybe kerül. 
MŰSZAKI 
 
 
 
 
 
M1. 

műszaki  1 


kiválasztott 
tervező,  A  tervező  és  szakértő  kiválasztása  során 
dokumentációk 
szakértő 
által 
készített  meghatározott 
alkalmassági 
feltételek 
113 
 

 
   
nem 
felelnek 
dokumentáció  ütközik  a  teljesítése  biztosítja  a  megfelelőséget.  A 
meg  a  minőségi 
hatósági  előírásokkal,  illetve  tervezés  alatt  folyamatos  egyeztetés  és 
elvárásoknak 
nem  tükrözi  a  megrendelő  visszacsatolás  történt  így  a  minőségi 
igényét. 
ellenőrzés biztosítható volt. 
M2. 

kivitelező  2 

A közbeszerzési eljárás során  A kivitelező kiválasztása során alkalmassági 
munkavégzése 
kiválasztásra 
kerülő  feltételeket, 
ill. 
elvárt 
referenciákat 
kivitelező 
(esetleg  határoztunk  meg,  így  biztosítható  a 
alvállalkozója) 
nem  megfelelő 
képzettséggel, 
gyakorlattal 
megfelelő  minőségben  látja  rendelkező kivitelező kiválasztása. 
el  feladatát,  amely  a  projekt  Műszaki  ellenőr  bevonásával,  rendszeres 
időbeli 
ütemezését  kontrollal a kockázat minimalizálható. 
módosíthatja,  ill. költségeket 
is növelhet. 
A  kockázat  felmerülésének  valószínűsége 
kötbér, ill. garanciavállalás előírással tovább 
csökkenthető. 
M3. 
A  megvalósítás  alatt  a  műszaki  ellenőr 
feladata,  hogy  az  esetleges  csúszást  okozó 
 
problémákat  is  időben  felismerje,  ill. 
megfelelő 
intézkedések 
elrendelésével 
A  kiviteli  munkák  és  a  megoldja azokat. 
Kivitelezési 
projekt befejezése elhúzódik,  Rendszeres 
(pl. 
heti) 
műszaki 
határidő 


az 
Önkormányzatot 
a  projektmegbeszélések, 
kooperációk 
csúszása 
támogatás 
visszafizetésére  előírásával a kockázat csökkenthető. 
kötelezik. 

kivitelező 
szerződésében 
kötbért, 
teljesítési  garanciákat  kötött  ki  az 
Önkormányzat,  amelyek  a  határidők 
betartására  kényszerítik  a  vállalkozót,  ill. 
részben 
fedezik 

projektzárás 
114 
 

 
   
elmaradásából  származó  kockázatokat, 
károkat. 
M4. 
Az 
akcióterületen  Előzetes  egyeztetés,  tervezői  találkozók, 
párhuzamosan 
zajló  bejárások 
szervezésével, 
folyamatos 
kivitelezéseket  össze  kell  információcserével 
csökkenthető 

hangolni,  nem  megfelelő  kockázat. 
egyeztetés  esetén  az  egyik 

projekttel 
A  közszféra  projektjeinek  összehangolását 
párhuzamosan 
projektnél  fellépő  probléma  megkönnyíti, hogy ezeknek a projekteknek a 
megvalósuló, 
(határidőcsúszás)  a  másik 


gazdája  többnyire  az  Önkormányzat,  az 
kapcsolódó 
kivitelezésnél  is  problémát,  információátadás megoldott. 
fejlesztések
csúszást eredményezhet.  
 
A  magánszféra  beruházása  Önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokat (is) érint, a tulajdonos 
minden  esetben  értesül  a  tervezett 
beruházásról,  azokhoz  akár  feltételes 
hozzájárulása is szükséges.  
PÉNÜGYI/ 
 
 
 
 
 
GAZDASÁGI 
P1.  
A projekt előkészítése során körültekintően 
felmérésre  kerültek  a  megvalósítás  várható 
költségei. 
Megvalósítás 
A  megvalósítás  költségei  A 
megvalósítás 
során 

költségeinek 


meghaladják  az  előzetesen  projektmenedzsmentnek  törekednie  kell  a 
emelkedése 
tervezett értéket. 
költséghatékony megoldások alkalmazására, 
ill.  a  kivitelezés  folyamatos  szakmai 
felügyeletével 
csökkenthető 

költségnövekedés kockázata. 
115 
 

 
   
P2. 
Szállítói 
finanszírozásban  A 
projektmenedzsment 
szervezetet 
megvalósuló  projekteknél  a  megfelelő 
képzettséggel 
és 
szakmai 
Kifizetési 
nem 
megfelelően  tapasztalattal  rendelkező  szakemberekkel 
kérelmek 
összeállított 
kifizetési  kell működtetni. 
elfogadásának 


kérelmek  miatt  késedelmet  A  közreműködő  szervezettel  történő 
csúszása 
szenvedő 
kifizetések  megfelelő kommunikáció és együttműködés 
súlyosan  hátráltathatják  a  kialakításával  (előzetes  egyeztetések)  a 
megvalósítást. 
kockázat tovább csökkenthető. 
JOGI 
 
 
 
 
 
J1. 
Jogszabályi 
környezet 
változása  befolyásolhatja  a 
projektelem  megvalósítását  Saját 
eszközökkel 

kockázat 
(határidők, 
költségvetés,  bekövetkezésének  valószínűsége  tovább 
Jogszabályi 
elszámolható  költségek).  Pl.  nem 
csökkenthető, 

jogszabályi 
környezet 


ÁFA 
mértékének  környezetnek  való  megfelelést  szükség 
változása 
emelkedése:  SZMJVÖ  nem  esetén  a  kivitelezői  és  a  támogatási 
ÁFA 
visszaigénylő  szerződés módosításával biztosítható 
szervezet,  így  a  beruházási 
költségek emelkednének. 
 
 
 
116 
 

 
   
 
2.7.3  Fenntartási kockázatok 
47. táblázat Fenntartási kockázatok összefoglalása 
Kockázat 
Kockázati tényezők, 
Milyen 
Milyen hatást 
Funkció, amire a 
Kockázati tényezők kivédése 
típusa 
amelyek a fejlesztés 
valószínűséggel  gyakorolnak 
kockázat vonatkozik 
megvalósulását 
következhetnek  a fejlesztésre 
veszélyeztetik 
be 
TÁRSADALMI   
 
 
 
 
 
A  tervezett  funkcióknál  3 

A  Liget  felújított  és  új  Lakosság  felé  történő  népszerűsítő 
nem 
mutatkozik 
az 
funkcióinak 
összessége  információközlés,  civil  szervezetek 
igényfelmérésben jelzett 
egyaránt 
bevonása 
nagyságrendű igény 
INTÉZMÉNYI   
 
 
 
 
 
Fluktuáció 
a  2 

Projekt 
fenntartásához  A  projektmenedzsment  munkájának 
projektmenedzsmentben 
kapcsolódó  adminisztrációs  rendszeres elismerése 
feladatok ellátása 
MŰSZAKI 
 
 
 
 
 
 
A  kivitelezés  minősége  2 

A  projekt  során  felújított  A  kivitelezési  szerződésben  rögzített 
nem megfelelő 
épületek, új létesítmények 
minőségi 
elvárás 
és 
garancia 
megjelenítése 
 
Nem 
megfelelő  2 

A  projekt  során  felújított  A  kivitelezési  szerződésben  rögzített 
minőségű 
anyagok 
épületek, új létesítmények 
minőségi 
elvárás 
és 
garancia 
beépítése 
megjelenítése 
117 
 

 
   
PÉNZÜGYI-
 
 
 
 
 
GAZDASÁGI 
 
Nem hozza a fejlesztés a  3 

Kulturális  alfunkció  és  Lakosság  felé  történő  népszerűsítő 
várt bevételeket 
gazdasági funkció esetén 
információközlés 
JOGI 
 
 
 
 
 
 
Kapcsolódó  jogszabályi  2 

Jogszabályi 
környezet  A  projektmenedzsment  megfelelő 
környezet 
megváltozása 
tájékozottsága 
és 
rugalmas 
alkalmazkodó készségének megléte 
 
 
 
 
118 
 

 
   
KOCKÁZATI MÁTRIX
M3
magas
I1
P2
I2
P1
T3
M4
M2
M1
T1
T2
hatás
M5
J1
alacsony
alacsony
bekövetkezés valószínűsége
magas
 
2.8 
HATÁSOK 
2.8.1 
Szinergia vizsgálat 
2.8.1.1  Belső szinergia 
A projekt keretében az akcióterületen tervezett beavatkozások és a támogatott projekttel párhuzamosan zajló 
fejlesztések összefüggését az ITS alapos tervezésen alapuló stratégiai célrendszere biztosítja. A fejlesztések 
tervezésekor  nagy  hangsúlyt  fektetett  a  városvezetés  arra,  hogy  a  fejlesztések  ne  csak  önmagában  álló, 
pontszerű fejlesztések legyenek, hanem egymásra hatva, szinergikus és multiplikatív hatásokat fejtsenek ki. 
A  korábbi  fejezetekben  bemutatott  beruházások  és  a  jelen  pályázat  keretében  megvalósuló  fejlesztések 
felerősítik egymás hatását, tudatos városfejlesztési koncepciót követnek.  
A  Belváros  városrészen  belüli  akcióterületen  található  beavatkozási  terület  rekonstrukciójával  az 
Önkormányzat  olyan  városi,  közösségi  és  gazdasági  funkciós  infrastruktúrát  teremt,  amely  növeli  az 
akcióterületen és a városrészen fekvő szolgáltatók bevételeit. Ennek köszönhetően mind az idegenforgalmi 
adóból,  mind  az  iparűzési  adóból  származó  bevételek  nőnek.  Nő  az  akcióterület  és  az  egész  város 
lakosságának  komfortérzete,  javul  a  szabadtéri  szolgáltatások  elérhetősége,  ezáltal  a  helyi  lakosság 
elégedettsége is, amelyek következtében a város népességmegtartó ereje is felértékelődik. 
Projekten belüli szinergia 
A projekt a Liget területén található több funkciót is érint. A funkciókhoz tartozó infrastruktúrák használata 
szinergikus  kapcsolatokat  mutat.  A  projektelemek  megvalósításának  közös,  szinergikus  célkitűzése  az 
akcióterületi és ezen túl az egész városi lakosság szabadidejének hasznos eltöltéséhez kialakításra kerülő, 
XXI. századi igényeket kiszolgáló szabadtéri zöldterületi centrum létrehozása. 
119 
 

 
   
A  területen  megtalálható  sportolási  lehetőségeket  a  Liget  különböző  felújítandó  és  létrehozandó 
infrastruktúrával kívánjuk javítani. A projekten belüli szinergikus kapcsolat kimutatható a Liget különböző 
pontján történő, egy irányba mutató fejlesztéseken keresztül, melyek összességében a szabadidős sportolási 
lehetőségek kialakítására irányulnak. A futó- és gyaloglópálya megépítése, a BMX és görkorcsolyás rámpák, 
valamint a fitnesz park kialakítása mind ugyanazon használati lehetőség kielégítésére irányulnak. A Ligetbe 
látogató sportolók más lehetőségeket is igénybe vehetnek majd a sportoláson kívül, mely kiegészíti ez irányú 
tevékenységüket. Ilyen lehetőség még a tanösvényen bemutatott élővilág megismerése, vagy akár a Liget 
vendéglátóhelyének  igénybe  vétele  is.  A  Liget  felújításához  tartozó  infrastrukturális  elemek  használatán 
keresztül  figyelhető  meg  olyan  szinergikus  kapcsolat,  mely  azon  alapul,  hogy  ezek  a  létesítmények 
használata  kiegészíti  egymást.  A  tervezett  projektelemek  mind  a  szinergia  és  multiplikatív  hatás 
megvalósítása jegyében valósulnak meg. A fősétány több funkcióhoz is köthető területe a Ligetnek. A Liget 
gerincének is számító helyszínen megvalósuló beruházások között is nagyfokú szinergikus kapcsolat jelenik 
meg azáltal, hogy a különböző funkciók találkozási pontján egymással párhuzamosan kerülnek kialakításra 
az  infrastruktúrák.  A  kerékpárút  és  a  gyalogos  közlekedés,  valamit  a  futók  pályája  klasszikus  szinergiát 
mutatnak a fősétányon egymás hatásait is felerősítve a balesetmentes közlekedés feltételeinek megteremtése 
által. A Liget közlekedési és szabadidős sportolási lehetőségéhez is hozzájárul e helyszín.  
A szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó projektelem a Liget kulturális funkciójához köthető szabadtéri 
színpad  felújítása  is,  mely  szervesen  kapcsolódik  a  beavatkozási  területen  megtalálható  gazdasági 
funkcióhoz,  mert  a  színpad  épületkomplexumában  lévő  büfé  a  szabadtéri  színpad  nézőközönségét  is 
kiszolgálja.  A  projekten  belüli  koherencia  e  projektelemek  között  is  megfigyelhető,  egymás  hatásait 
felerősítik.  
2.8.1.2  Szinergia más fejlesztésekkel 
Az akcióterületet és városrészt érintő programelemek szinergikus kapcsolata: 
Amennyiben  megvalósul  az  Odessza  akcióterületen  tervezett  „zöld  város”  fejlesztési  program,  a  jelenleg 
végrehajtandó  legnagyobb  területű  zöldfelületi  rekonstrukcióval  teljesül  az  akcióterület  komplex 
városfejlesztése. A tervezett beavatkozások és a jelenlegi projekt, mint városrehabilitációs programelemek 
közötti szinergia megfigyelhető, egymást erősítő hatásaként a helyi lakosság életminősége javulni fog. Az 
akcióterületen  lévő  szolgáltatások  fejlesztésével,  valamint  a  megjelenő  új  szolgáltatásokon  keresztül 
megfigyelhetőek  a  programelemek  gazdaságélénkítő  hatásai  is.  A  programelemek  hozzájárulnak  az 
akcióterületi ingatlanok piaci értékének fellendüléséhez is.  
A Belváros városrészt érintően is vizsgálható szinergikus kapcsolat a területen megvalósítandó zöldfelületi 
rekonstrukcióra irányuló projektek között. A Tisza újszegedi oldalán lévő Liget felújításához kapcsolódik 
majd  a  Belvárosi  híd  szegedi  hídfőjén  elhelyezkedő  Rossevelt  teret-Móra  parkot  -  Stefániát  érintő 
beavatkozás,  melynek  hatására  még  több  városrészi  zöldfelület  kerül  megújításra.  A  zöldfelületi 
rekonstrukciót célzó, a Belvárost érintő program, tehát több egymással szinergikus kapcsolatban álló projekt 
egymást  erősítő  hatásán  keresztül  valósítható  meg.  A  Belváros  városrészt  érintő  fejlesztések  együttesen 
járulnak hozzá a településrész fejlődéséhez, a terület esztétikus városképi megjelenéséhez, valamint ezen 
keresztül a gazdaságélénkítéshez is. 
2.8.2  A projekt hatásai 
2.8.2.1  Társadalmi hatások 
Társadalmi hatása a fejlesztésekben elsősorban a helyi lakosság kötődésének, büszkeségének javulásában 
várható: a fejlesztések révén a város olyan magas minőségű közterületekhez jut, amelyek alkalmasak valódi 
találkozóhely  funkció  betöltésére,  így  a  létrejövő  igényes,  szolgáltató  terület,  a  város  népesség-megtartó 
erejének növekedését eredményezi. 
120 
 

 
   
A közösségi terek, a városrész rehabilitációja, megszépülése a helyi identitást, a lokálpatriotizmust erősíti. 
Eredményeként növekszik az önkormányzat lakossági támogatottsága, együttműködő készsége. 
Sportolási lehetőségek egészségmegőrző szerepe 
Számos felmérés és szakcikk támasztja alá azt a sajnálatos tényt, hogy Magyarország vezető helyet foglal el 
–  fejlett  országok  rangsorában  –  szív  és  érrendszeri  megbetegedések  tekintetében.  A  hazai  egészségügyi 
mutatók, mint a születéskori várható élettartam, vagy a szív- és érrendszeri betegség okozta korai halálozás 
nemzetközi  összehasonlításban  igen  kedvezőtlenek.  Ezekre  a  betegségekre  hajlamosító  faktorok  közül 
számos az életmóddal függ össze. Az életmódbeli tényezők közül kiemelkedő az egészséges és rendszeres 
táplálkozás  valamint  a  rendszeres  fizikai  aktivitás.  A  WHO  becslése  szerint  a  testmozgás  hiánya  évente 
mintegy  2  millió halálesethez  vezet.  A  daganatos  betegségek  egyharmada  megelőzhető lenne  egészséges 
táplálkozással,  a  megfelelő  testsúly  megőrzésével  és  egy  életen  át  tartó,  aktív  életmód  fenntartásával.  A 
fizikai  aktivitás  kedvező  hatásait  részben  közvetlenül,  részben  közvetett  módon  fejti  ki,  csökkentheti  a 
fiatalok  agresszivitását,  elősegíti  a  dohányzás  és  drogmentes  életmódot.  A  gyermekkori  rendszeres 
testmozgás  biztosítja  a  növekedés  és  a  fejlődés  optimális  szintjének  elérését,  a  lelki-,  testi  egészséget,  a 
felnőttkori krónikus betegségek, így a szív- és érrendszeri betegségek  mellett a mozgásszervi betegségek 
kockázatának csökkentését. A mozgás helyett inaktivitással járó TV nézést, video- és számítógépes játékokra 
fordított idő, napi 3-3,5 órát tesz ki, sajnos ezzel együtt folyamatosan növekszik az elhízott gyermekek száma. 
Egy 2012-ben közzétett tanulmány szerint (Stocker Miklós, Ács Pongrác: A sportolás növelésével elérhető 
gazdasági haszon mértéke – Magyar Sporttudományi Szemle 13. évfolyam 51. szám) a fizikai aktivitás 10%-
os növelése hazánkban több, mint 28 milliárd forint értékű táppénz megtakarítást eredményezne, amennyiben 
az  éves  megtakarítás  értékének  hozamát  az  aktuális  állampapír  piaci  hozammal  és  az  éves  megtakarítás 
növekedési  ütemét  1%-kal  becsüljük.  Ehhez  hozzáadódnának  egyéb  tényezőkből  realizált  hasznok  is, 
gyógyszerkassza kiadásain való megtakarítások, a motiváltabb alkalmazottak által termelt többletérték és a 
növekvő átlagéletkor által realizálható hozzáadott érték termelési növekmény. A 28 milliárd forint egy főre 
eső összege 28.000 Ft, a 4.398 főre számolva 123.144.000 Ft. Ha a lakosság egy százalékának (44 fő) a 
fizikai  aktivitását  tudnánk  10%-kal  növelni  a  project  hatására,  akkor  a  1.231.440  Ft  megtakarítást 
eredményez. 
Mutató: Az akció terület lakosság 1%-nak aktivitásának növelése 10%-kal 
Baleseti kockázat csökkentése 
A  baleseti  kockázat  elméletileg  a  baleset  bekövetkezési  valószínűségének  és  bekövetkező  kár  várható 
nagyságának a szorzata, összességében tehát a bekövetkező kár várható értéke. 
A közterületek felújításával csökkennek. a kátyús úttest, rossz minőségű járda, kerékpáros és sétaútvonal 
egybeesése által esetlegesen okozott károk bekövetkezésének valószínűsége. Az ilyen típusú balesetekről 
nincsenek  regisztrált  adatok,  így  kénytelenek  vagyunk  teljes  egészében  becslésekre  hagyatkozni.  Évente 
átlagosan az adott városrészben 10-20 esés, bokaficam, rándulás, végtagtörés fordul elő. Az orvosi ellátás 
költsége  2.000-5000  Ft-ra  becsülhető.  Ebből  fakadóan  a  20.000-100.000  Ft  közötti  összeg  egyértelműen 
társadalmi haszonnak minősíthető. 
Mutató: A fejlesztéssel érintett területen bekövetkező balesetek számának csökkenése.  
Bűnesetek számának csökkenése 
A projekt megvalósítása során a fejlesztéssel érintett területen, megújul a közvilágítás, valamint térfigyelő 
kamerarendszer  kerül  kiépítésre.  A  turisztikai  szezonban  a  rendőrség  tourist-police  irodát  üzemeltet  a 
területen. Ezek az intézkedések pozitív hatással lesznek a terület közbiztonságára. 
121 
 

 
   
Mutató:  A  fejlesztéssel  érintett  területen  vagy  közvetlen  környezetében  történt  szabálysértési  esetek 
számának csökkenése 10%-kal 
2.8.2.2  Gazdasági hatások 
A  tervezett  rehabilitáció  érdemben  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  város  gazdasági  és  társadalmi  aktivitása 
élénküljön,  a  város  vonzereje  erősödjék  mind  a  lakosság,  mind  a  betelepülő  vállalkozások  illetve 
intézmények, szervezetek számára. Ennek során a városi funkciók megerősítésére koncentráltunk. Az adott 
terület fejlesztési céljai érdekében megújításra kerülhet a környezet, az infrastruktúra, megóvásra kerülnek 
az  épített  örökség  értékei.  A  beruházás  ösztönzi  a  gazdasági  tevékenységek,  illetve  a  közcélú  funkciók, 
közszolgáltatások bővülését, megújítását. 
A funkció bővülése, koncentrációja révén a városközpontot felkereső lakosok, vállalkozók száma növekedik, 
olyan  keresleti  potenciált  jelentve,  amely  vonzóvá  teszi  a  vállalkozók  számára  a  városközpontot,  így  a 
kereskedelmi  szolgáltató  tevékenység  és  az  ilyen  célú  ingatlanok  iránti  kereslet  erre  a  területre  fog  még 
inkább koncentrálódni. 
A tervezett rehabilitáció - mint minden megújulás - feltétlenül javítja a lakóhelyi közérzetet. 
A  fejlesztés  az  akció terület  zöldterületi részének  rehabilitációját  célozza  meg,  aminek  kicsi  a  ráhatása a 
foglalkoztatásra,  hiszen  a  beavatkozás  célja  nem  a  közvetlen  munkahelyteremtés.  Így  a  beavatkozások 
munkaerőpiacra gyakorolt hatása sokkal inkább közvetettnek mondaható. A vonzó településkép, a rendezett 
közterületek  és  a  funkcionális  városközpont  vonzerőt  jelent  a  vállalkozások  számára,  ami  által  a  helyi 
lakosság is nagyobb számban veszi igénybe a felújított akció terület szolgáltatásait. A keresletnövekedés 
pedig foglalkoztatás bővítő hatású. 
A beavatkozások önkormányzati tulajdonú ingatlanokon valósulnak meg, ezért a fejlesztéseknek közvetlen 
vagy  közvetett  módon  számos  következményük  van  a  város  gazdálkodására.  Egyrészt  a  beruházások 
eredményeként felértékelődik az önkormányzati ingatlanvagyon (továbbá árfelhajtó hatásuk lesz a belvárosi 
ingatlanokra), másrészt a megújuló közterek, zöldfelületek gondozása többletköltséggel is jár (ezt azonban 
az energiahatékonyságot javító beavatkozások várhatóan kiegyensúlyozzák). 
További  közvetett  hatása  a  megújulásának,  hogy  vonzóbbá  teszi  a  várost  a  befektetők  számára.  Az  új 
vállalkozók, új munkahelyek létesítése mellett iparűzési adót is fizetnek, míg az új foglalkoztatottak személyi 
jövedelemadójának önkormányzatnál maradó része is nő. A foglalkoztatás bővülése a lakosság jövedelmi 
szintjének emelkedését is maga után vonja, ami a szociális kiadások csökkenésében is megmutatkozik.  
Mutatók:  
  Önkormányzat  beavatkozási  terület  rendszeres  használatából  eredő  bérleti  díjból  származó 
bevételének növekedése 10%-kal 
  A fejlesztéssel érintett terület alkalmi bérbeadásának számának változása évi 2 alkalommal 
  Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékének növekedése: 10% 
2.8.2.3  Környezeti hatások 
A tervezett fejlesztések környezeti hatásai egyértelműen pozitívak. A tervezett fejlesztések jelentős része a 
környezet  megújítására  és  védelmére  törekszik.  Ez  főképp  az  új  zöldterületek  kialakításával,  illetve 
rehabilitációjával  valósul  meg  az  akciótervben.  A  közterületek  rekonstrukciója  a  modern  környezetbarát 
elvek mentén valósul meg, a város zöldterületeinek terhelése csökken. Az esetlegesen beavatkozási áldozatul 
eső növényzetet, különösen fákat kötelező pótolni. Az akcióterületen a térségnek megfelelő növénytársulások 
kerülnek telepítésre, amelyek elsősorban az őshonos fajtákból kerülnek kiválasztásra és betelepítésre. Ez az 
épített környezet védelme és a lakosság komfortérzetének növelése mellett a természeti értékek védelmét is 
122 
 

 
   
célozza. Jelentőségük fenntarthatósági szempontból sem elhanyagolható: nevelésük, fenntartásuk kevésbé 
költséges, mivel nem igényelnek különös gondozást, és kevesebb vizet használnak el az öntözésük során. 
  Érintett épületek energetikai jellemzőinek javulása 1 db épület 
  A területen keletkező zöldhulladék újrahasznosítása 20 t/év 
  A terület gondozására fordított vezetékes ivóvíz felhasználásának csökkenése 10%-kal 
2.8.3  Hatástípusok (társadalmi, gazdasági, környezeti) összefüggése 
A  környezet  (zöld  felület) javításával  nő a  város lakosságának  életminősége,  élhetőbb lesz  a  város,  több 
turista érkezik a településre, ami javítja a helyi gazdaság esélyeit, lehetőségeit. Új munkahelyek jöhetnek 
létre, a város vonzóbbá válik a helyi és külföldi befektetők számára.  Mindez több bevételt jelent  a helyi 
önkormányzatnak és a város lakóinak. A több bevétel lehetővé teszi újabb életminőséget javító projektek 
megvalósítását, a rászoruló társadalmi rétegek fokozottabb támogatását.  A jobb környezet, erősebb gazdaság 
növeli a város megtartó erejét, és boldogabb körülményeket nyújt a település idősödő lakossága számára. 
2.8.4  Eredményesség 
A  1562/2015.  (VIII.  12.)  Korm.  Határozat  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program  keretében 
megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról rögzíti a TOP 6. prioritása eredményességi keretbe 
tartozó  indikátorait.  A  kormány  határozat  2.  sz.  melléklet  3.  pontja  Szeged  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata számára a „Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek m2” elnevezésű 
eredményességi keretbe tartozó indikátor tekintetében a 2018-ra vonatkozó részcél értékére 12.426,47 m2-t 
tartalmaz.  
48. táblázat Indikátorok 
Monitoring mutatómegnevezése 
Cél dátuma 
Cél változás 
Integrált  városfejlesztési  stratégiákba  bevont 
területek lakossága (CO37) (fő)
2018.05.31. 
160 000 
 
Megújult  vagy  újonnan  kialakított  zöldfelület 
nagysága (m2)
2018.05.31. 
7 000,0000 
 
Városi  területeken  épített  vagy  renovált  köz- 
vagy kereskedelmi épületek (CO39) (m2)
2018.05.31. 
302,0000 
 
Városi 
területeken 
létrehozott 
vagy 
helyreállított nyitott terek (CO38) (m2)
2018.05.31. 
50 000,0000 
 
Kialakított  kerékpárforgalmi  létesítmények 
2018.05.31. 
0,500 
hossza (PO09) (km) 
 
 
 
 
 
123 
 

 
   
3  A TÁMOGATÓI DÖNTÉS FELTÉTELEI 
1.  A  Felhívás  3.2.  A  projekt  műszaki-szakmai  tartalmával  és  a  megvalósítással  kapcsolatos 
elvárások fejezetben előírt feltételek alátámasztása 
1.1. „Az  európai  uniós  forrásból  támogatott  projektek  kedvezményezettje  köteles  a  projektre 
vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett 
területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során 
keletkezett  környezeti  kárt  és  az  esélyegyenlőség  szempontjából  jogszabályba  ütköző  nem-
megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.” 

Környezetvédelmi szabályok betartása:  
A  szegedi  Liget  Szeged  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  Szeged  város  helyi  jelentőségű 
természeti  területeinek  és  emlékeinek  védelméről  szóló  35/2009.  (XI.11.)  rendelete  (Rendelet) 
alapján  a  város  helyi  védelem  alá  tartozó  parkja.  A  természet-  és  környezetvédelmi  szabályokat 
figyelembe  véve  természetvédelmi  és  fakivágási  engedélyezési  eljárást  folytatott  le 
Hódmezővásárhely  Címzetes  Főjegyzője.  Az  eljárás  eredményeként  a  29-599-3/2017  számon 
nyilvántartott engedély 2017. február 03. napon jogerőre emelkedett, a kiviteli tervek véglegesítése 
az  engedélyben  foglaltak  alapján  történt.  Az  engedély  szerinti  kivitelezés  mind  a 
projektmenedzsment szervezet, mind a műszaki ellenőrzéssel megbízott vállalkozó  
Esélyegyenlőségi szabályok betartása: 
Mind  az  előkészítés  (tervezés),  mind  a  kivitelezés  során  rehabilitációs  szakmérnök  bevonása 
garantálja,  hogy  a  park  (zöldfelület,  épületek,  építmények)  az  esélyegyenlőségi  előírásoknak 
megfelelően kerüljön megújításra.  
Kulturális értékek megőrzése: 
A Liget épített környezetének helyreállító rekonstrukciója- az Újszegedi Szabadtéri Színpad, a két 
szökőkút (Halacskás kisfiú, Korsós lány) felújítása - az építészeti kulturális értékek megőrzését és 
állagmegóvását célozza.  
1.2. A  fejlesztéshez  kapcsolódó  nyilvános  eseményeken,  kommunikációjában  és  viselkedésében  a 
támogatást  igénylő  esélytudatosságot  fejez  ki:  nem  közvetít  szegregációt,  csökkenti  a 
csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy  a  fejlesztéshez  kapcsolódó  nyilvános  eseményeken, 
kommunikációjában  esélytudatosságot  fejez  ki,  nem  közvetít  szegregációt,  csökkenti  a  meglévő 
előítéleteket. 
1.3. Figyelembe  kell  venni  a  projektnek  az  éghajlatváltozás  mérséklésére  és  az  ahhoz  való 
alkalmazkodásra  vonatkozó  potenciálját,  és  biztosítani  kell,  hogy  a  projekt  ellenálló  az 
éghajlatváltozással  és  a  természeti  katasztrófákkal  szemben.
  Ezért  mérlegelni  kell,  hogy  a 
projekt  megvalósítását  vagy  eredményét  veszélyezteti-e  extrém  időjárási  esemény,  pl.  árvíz, 
szárazság, forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat. 

A  mérlegelés  eredményeképpen  megállapítható,  hogy  a  projektnek  nincs  előre  látható 
klímakockázata. 
1.4. A  vizekbe  történő  beavatkozással  járó  tevékenység  esetén  a  vízjogi  hatósági  engedélyezési 
eljárás  részeként  vagy  önálló  környezeti  hatásvizsgálati  eljárásban  kell  igazolni  a  vízgyűjtő-
124 
 

 
   
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt 
feltételek teljesülését. 

Nem releváns, a projekt nem tartalmaz vizekbe történő beavatkozással járó tevékenységet.  
1.5. Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás 
megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a 
projekt  által  érintett  környezeti  elemekre,  rendszerekre  vonatkozóan,  legkésőbb  a 
projektfejlesztés  során  a  projekt  tartalmi-műszaki  előkészítésére  vonatkozó  mérföldkő 
teljesítésekor. 

Nem releváns, a beruházás nem külterületen és nem zöldmezős fejlesztésként valósul meg. 
1.6. A  tervezés  során  a  keletkező  hulladék  és  annak  elszállításának  mértékét  minimalizálni  kell. 
Törekedni 
kell 

bontási 
hulladék 
újrahaszálatára/újrahasznosítására 
és 

földtömegegyensúlyra. Az újrahasználatot/újrahasznosítást, az elszállított hulladékmennyiséget 
tervezni és indokolni kell. 

A kiviteli tervdokumentáció tartalmazza a hulladék hasznosításának tervét.  
1.7. A fentiek tekintetében a támogatást igénylő nemleges nyilatkozatot nyújt be abban az esetben, 
ha  a  projekt  valamennyi  környezeti,  esélyegyenlőségi  jogszabálynak  megfelel,  és  az 
energiafelhasználásra,  a  projekt  környezetének  ökológiai  állapotára,  a  vizek  állapotára  és  a 
klímaváltozásra hatása nincs 

A  projekt  valamennyi  környezeti,  esélyegyenlőségi  jogszabálynak  megfelel  és  az 
energiafelhasználásra,  a  projekt  környezetének  ökológiai  állapotára,  a  vizek  állapotára  és  a 
klímaváltozásra hatása nincs.  
1.8. Infrastrukturális  fejlesztéseknél:  létesítmények,  térhasználat  közlekedési  kapcsolatok 
tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, 
azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja 
ennek módját. (információ: http://www.etikk.hu) 

Az egyetemes tervezés elveit a kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. 
1.9. A  közösségi  célú  funkciókat  ellátó  és/vagy  ügyfélforgalmat  lebonyolító  és/vagy  állandó 
munkavégzés  helyszínéül  szolgáló  épület/épületrész  építése/  felújítása  során  kötelező  a 
projektarányos akadálymentesítés.  

Megvalósul a projektarányos akadálymentesítés. Ld. tervdokumentáció 
1.10.  Infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező az infokommunikációs akadálymentesítés.  
Nem releváns, a projekt nem tartalmaz infokommunikációs fejlesztést. 
1.11.  Ha  a  támogatást  igénylő  települési  önkormányzat,  az  igénylőnek  igazolnia  kell  a  helyi 
esélyegyenlőségi  program  meglétét,  a  2003.  évi  CXXV.  tv  az  egyenlő  bánásmódról  és  az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelően. ) 

Az  Önkormányzat  rendelkezik  helyi  esélyegyenlőségi  programmal,  amely  letölthető  a 
https://www.szegedvaros.hu/szeged-helyi-eselyegyenlsegi-programja/ címről.  
1.12.  Ha  a támogatást igénylő  ötven  főnél több  személyt  foglalkoztató  költségvetési szerv,  vagy 
többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi 
terv  meglétét,  a  2003.  évi  CXXV.  tv  az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló törvény 63 §-nak megfelelően. 

125 
 

 
   
Az Önkormányzat polgármesteri hivatala rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel, amelyet a 85635-
1/2013 iktatószámon tart nyilván. 
1.13.  A  támogatási  kérelemben  szereplő  fejlesztés  helyszínének azonosítható  módon szerepelnie 
kell  a  település  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  alapján  felülvizsgált  Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájában (ITS).  

A  fejlesztés  helyszínének  (Odessza  akcióterület  -  szegedi  Liget),  mint  kijelölt  akcióterületnek  a 
térképi ábrázolása és szöveges jellemzése a hatályos ITS 2.1.1 pontjában megtalálható, a fejlesztés 
helyszíne tehát azonosítható módon szerepel.  
1.14.  A támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a jelen felhívás 
8.  fejezetében  hivatkozott  módszertani  útmutató  előírásainak  megfelelő  akcióterületi  tervet 
készíteni. Egy kérelem egyetlen akcióterületre vonatkozhat. 

Az útmutatónak megfelelő akcióterületi terv elkészült, az 1. mérföldkő teljesítéseként benyújtásra 
kerül. 
1.15.  A  támogathatóság  feltétele,  hogy  a  fejlesztésnek  illeszkednie  kell  a  település  hatályos 
rendezési eszközeihez, ezért – amennyiben releváns – legkésőbb az első mérföldkő vonatkozó 
pontjának  gondoskodni  kell  a  településrendezési  eszközök  módosításáról.  Az  illeszkedési 
megfelelésről a támogatást igénylőnek nyilatkoznia szükséges. 

A  fejlesztés  ITS-hez  illeszkedését  a  támogatási  kérelem  benyújtásával  egyidejűleg  igazolta  az 
Önkormányzat. A település hatályos rendezési eszközeihez való illeszkedést Szeged Megyei Jogú 
Város Főépítésze a 01/9969-10/2016 iktatószámon nyilvántartott állásfoglalásában igazolta. 
1.16.  A fejlesztési során min. 3 támogatható tevékenységet kell megvalósítani, amelyek közül egyet 
kötelezően  az  „A”,  egyet  pedig  kötelezően  a  „B”  vagy  a  „C”  főtevékenységek  valamely 
gazdaságélénkítő  beavatkozásai  közül  szükséges  kiválasztani.  A  harmadik  támogatható 
tevékenység  kötelezően  az  infrastrukturális,  beruházás  jellegű  fejlesztéseket  kiegészítő  „soft” 
beavatkozás. 

A  fejlesztés  tartalmaz  min.  3  önállóan  támogatható  tevékenységet  (A  főtevékenység,  B 
főtevékenység önkormányzati tulajdonú ingatlanon önkormányzati beruházás keretén belül jelenik 
meg és soft tevékenységek). Ld. támogatási kérelem-támogatási szerződés, ATT. 
1.17.  Partnerségi tervezés 
A projekt tervezése és végrehajtása során elvárás a széleskörű partnerség a településen érdekelt, 
gazdasági, társadalmi szervezet, valamint közigazgatási szerv irányában. A tevékenység célja a 
helyi  érdekek érvényesítését  és  szükségletek  kielégítését  célzó  civil  szerveződések  elősegítése, 
meglévő  civil  kapacitások  erősítése.  A  fejlesztések  vonatkozásában  a  partnerségi 
együttműködésnek  követnie  kell  a  támogatást  igénylő  település  elfogadott  Integrált 
Településfejlesztési  Stratégiájában  a  partnerségi  tervezésre  vonatkozó  akciótervet,  ennek 
hiányában az Akcióterületi Terv módszertani útmutató vonatkozó iránymutatásait. 

A  projekt  előkészítése  során  elkészült  és  végrehajtásra  került  a  projekt  Partnerségi  terve.  Ld. 
Partnerségi terv (és alátámasztó dokumentumok külön mellékletben). 
1.18.  Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő „soft” elemek  
A három témakör (környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében, települési 
identitás  fejlesztése,  bűnmegelőzés,  alapján  összeállított  soft  elemek  részletes  bemutatását  és 
költségigényét az ATT tartalmazza. 
126 
 

 
   
1.19.  A fejlesztési elképzelés elsősorban fejlesztési irányultságú: azaz a jelenlegi állapothoz képest 
a  projekt  eredményeként  új  vagy  bővített  szolgáltatásokat  eredményez,  a  meglevő 
szolgáltatásokat  kibővített  területen,  magasabb  minőségben  teszi  elérhetővé,  vagy  bármilyen 
módon  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  akcióterület  szélesebb  körű  szerepkört,  feladatkört  tudjon 
ellátni. Szintentartó (kifejezetten csak felújításra koncentráló) beruházások kiegészítő jelleggel 
szerepelnek a fejlesztésben.  

A  fejlesztés  részletes  műszaki  tartalmát  a  kivitelezési  tervdokumentáció,  továbbá  az  ATT 
tartalmazza. 
1.20.  Amennyiben  az  akcióterületi  fejlesztés  következtében  egy  korábban  a  város  más  területén 
működő szolgáltatás a jelen felhívásból támogatott fejlesztés helyszínére kerül áttelepítésre, a 
felhagyottá  váló  ingatlant  kötelező  hasznosítani,  vagy  a  későbbi  hasznosítás  formáját  az 
akcióterületi tervben szükséges bemutatni.  

Nem releváns, a projekthez nem kapcsolódik felhagyott ingatlan. 
1.21.  A közbiztonsági és közlekedésbiztonsági tevékenységekhez kapcsolódó térfigyelő rendszerek 
kialakítása  során  irányadóak  az  Akcióterületi  Terv  módszertani  útmutató  mellékletében 
található irányelvek.  

Tervezői  nyilatkozat  támasztja  alá,  hogy  a  térfigyelő  rendszer  az  ATT  módszertani  útmutató 
mellékletében található irányelveknek megfelel. 
1.22.  Közműveket  is  érintő  fejlesztés  esetén  a  kedvezményezettnek  egyeztetnie  kell  az  illetékes 
közműszolgáltatóval.  Amennyiben  a  közműszolgáltató  a  projekt  fenntartási  időszakában 
felújítást/fejlesztést tervez, azt vagy időbeli átütemezéssel kell megoldania a projekt megkezdését 
megelőzően,  vagy  az  eredeti  állapotot  (esetlegesen  magasabb  műszaki  tartalommal)  kell 
helyreállítania.  

Közműveket érintő fejlesztési elemek: köz- és térvilágítás korszerűsítése, a víz- és csatornahálózatra 
történő rácsatlakozás. A közműszolgáltatókkal az egyeztetések tervezői és önkormányzati szinten is 
megtörténtek, illetve folyamatosak. 
1.23.  Energiahatékonysági intézkedések - Meglévő épületet érintő felújítás esetén 
Fejlesztés  előtti  állapotra  a  kiviteli  tervdokumentáció  tartalmazza  a  Tanúsítási  Kormányrendelet 
szerinti energetikai tanúsítványt az infrastrukturális fejlesztéssel érintett épületre vonatkozóan. 
Fejlesztés  utáni  állapotra:  a  megvalósult  fejlesztések  energetikai  hatásait  bemutató  Tanúsítási 
Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványt a kivitelező készíteni el legkésőbb a szerződéses 
kötelezettségei teljesítéséig.  
1.24.  Akadálymentesítés  
Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás esetén a beruházásnak meg kell felelnie a projektarányos 
akadálymentesítés követelményeinek. 

Rehabilitációs  környezettervező  szakmérnök/szakértő  bevonása  szükséges  az  infrastrukturális 
fejlesztést  (ingatlan  felújítás,  bővítés,  átalakítás,  új  építés)  tartalmazó  projektek  esetében  az 
akadálymentes előírásoknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés érdekében. 

A  tervezés  során  a  műszaki  dokumentumok  részeként  akadálymentesítési  tervfejezetet  kell 
benyújtani.  

127 
 

 
   
A  projektarányos  akadálymentesítést  a  színház,  a  büfé  és  a  wc  felújításának  kiviteli 
tervdokumentációja  –  rehabilitációs  szakmérnök  által  igazolt  akadálymentes  tervfejezet  - 
tartalmazza.  
1.25.  Azbesztmentesítés  
Amennyiben  a  beruházással  érintett  épület/épületrész  szórt  azbesztet  tartalmaz,  úgy  a 
támogatást igénylő számára kötelező a szórt azbeszt mentesítés elvégzése, amelynek költsége 
elszámolható a projektben. 

A beruházással érintett épületek – tervezői nyilatkozat alapján – szórt azbesztet nem tartalmaznak. 
Ld. kiviteli tervdokumentáció. 
1.26.  14)  Közös  használatú,  vagy  nem  támogatható  tevékenységeknek  helyt  adó  helyiségek, 
épületrészek költségeinek arányosítására 
Nem  releváns,  a  projekt  nem  tartalmaz  közös  használatú  vagy  nem  támogatható  tevékenységnek 
helyt adó helyiséget, épületrészt érintő tevékenységet.  
1.27.  Ingatlankiváltás:  
Amennyiben  a  projekt  megvalósítása  során  ingatlankiváltásra  kerül  sor,  akkor  vizsgálni 
szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. 

Nem releváns, nem kerül sor ingatlankiváltásra. 
1.28.  Növényfelület rekonstrukciója, élőhelyek és biodiverzitás növelése  
A  beavatkozás  során  javasolt  a  klímaváltozásnak  megfelelő,  lehetőleg  őshonos  növények 
telepítése, több szintes, változatos fajösszetételű, adaptív társulások létrehozása.  

Kerülni kell a zöldfelületek felszabdalását, elaprózását az állomány fenntarthatósága érdekében. 
A  tervezés  során  kiemelten  vettük  figyelembe,  hogy  őshonos  növények  kerüljenek  telepítésre, 
figyelembe  véve  a  klímaváltozás  várható  hatásait.  A  növényzetnél  a  többszintes  állomány 
kialakítása, a változatos fajösszetétel, az adaptív társulások a helyi adottságokhoz alkalmazkodva fog 
megvalósulni. 
A tervezés során fontos szempont volt, hogy az eddig elkerített felületekből csak azok maradjanak 
továbbra is lekerítve a park területéből, amelyek feltétlenül, technológiailag elkerülhetetlenek. Több 
ezer négyzetméter elkerített felületet csatolunk a meglévő, szabadon bejárható park felülethez. 
1.29.  Bűnmegelőzési tevékenység támogatása 
Bűnmegelőzést elősegítő beruházás megvalósítása környezettervezés alkalmazásával a CPTED-
elvek  mentén  lehetséges  (pl.  a  növényzet  lakosság  biztonságérzetét  javító  módon  történő 
telepítésével). 

A tervezők ismerték és a lehetőségekhez mérten (helyi védelem alatt álló közpark a beavatkozás 
helyszíne) alkalmazták a CPTED-elveket a tervezés során. 
1.30.  Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv  
Az  akcióterv  kidolgozása  a  városi  zöld  infrastruktúra  hálózat  megújításához  kapcsolódóan 
elszámolható, amennyiben a támogatásból a későbbiek folyamán megvalósuló fejlesztések ezen 
akciótervvel összhangban kerülnek előkészítésre. 

Nem  releváns,  az  Önkormányzat  nem  kíván  elszámolni  zöld  infrastruktúra  hálózat  fejlesztési-  és 
fenntartási akcióterv kidolgozásához kapcsolódó költséget. 
128 
 

 
   
1.31.  Az akcióterületre eső belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények rekonstrukciója és 
kiépítése  
Nem releváns 
1.32.  A  projekt  keretében  fejlesztendő  út  rendelkezik  legalább  az  alábbi  infrastruktúra 
kiépítettséggel  
Nem releváns, a projekt nem tartalmaz útfejlesztést. 
1.33.  Speciális szempontok kerékpárforgalmi létesítmény építése, kijelölése, kialakítása, felújítása 
esetén  
Egyoldali kerékpárút vagy gyalog- és kerékpárút tervezése  
A  tervezett  létesítmény  egyoldali  a  kerékpárút  két  forgalmi  iránnyal.  Ez  azt  jelenti,  hogy  nem  a 
járművek menetirányával megegyezően mindkét oldalon van a kerékpáros forgalom, hanem csak az 
egyik oldalon és ott kétirányú. A Liget fősétányán nincs járműforgalom.  
1.34.  Kizárólag az ÚT 2.1.203:2010 (e-ÚT 03.04.11:2010) Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő, 
az  útügyi  műszaki  előírás  szerint  indokolt  kerékpárforgalmi  létesítmény  kialakítása  (építése, 
kijelölése)  vagy  a  hivatkozott  UME  előírásainak  fejlesztést  követően  megfelelő  létesítmény 
felújítása támogatható.  

A  kerékpárforgalmi  létesítmény  megfelel  a  hivatkozott  Útügyi  Műszaki  Előírásnak.  Ld.  kiviteli 
tervek kerékpárút-építés műszaki leírása. 
1.35.  Civil  szervezet  (melynek  alapító  okiratában  kerékpáros  közlekedés  szerepel)  szakmai 
értékelést  is  tartalmazó  támogató  nyilatkozatát  szükséges  csatolni.  Amennyiben  elválasztás 
nélküli közös gyalog- és kerékpárút kerül kialakításra, a nyilatkozatban a civil szervezetnek ki 
kell térni annak szükségszerűségére, illetve egyértelmű támogatásáról kell nyilatkoznia.  

A projekt rendelkezik a Magyar Kerékpáros Klub támogató nyilatkozatával. 
1.36.  Kerékpárforgalmi létesítmény építése, kijelölése, felújítása esetén be kell mutatni a település 
meglévő  és  távlatilag  tervezett  kerékpárforgalmi  útvonalhálózatát  minimum  térképi 
mellékletként, a főbb tervezett irányok, kibocsátó- és célállomások jelölésével, a beruházásnak 
ezen nyomvonalakhoz szükséges illeszkednie  

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészítette a kerékpárforgalmi hálózati tervet, amely 
megfelel a fenti követelményeknek.  
1.37.  Kerékpárforgalmi  létesítmény  fejlesztését  is  tartalmazó,  támogatást  elnyert  projekt 
zárójelentéséhez csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerhez (KeNyi) szükséges 
adatszolgáltatást.  

Nem releváns, a projekt zárójelentése még nem került benyújtásra. 
1.38.  A  projekt  keretében  kizárólag  az  ÚT  2.1.203:2010  (e-ÚT  03.04.11:2010)  Útügyi  Műszaki 
Előírásnak  megfelelő  kerékpár  parkolók,  támaszok  és  tárolók  kiépítése,  továbbá  jelenleg  az 
útügyi  műszaki  előírásnak  nem  megfelelő  parkolók,  támaszok  és  tárolók  UME  paraméterek 
szerinti korszerűsítése támogatható.  

A projekt megfelel a fenti követelményeknek. Ld: kiviteli tervdokumentáció műszaki leírása. 
1.39.  Közlekedésbiztonság  növelését  szolgáló  fejlesztések,  közlekedőknek  szóló  közlekedési  célú 
szemléletformáló 
kampányok 
megrendezése 

BringaAkadémia 
129 
 

 
   
http://www.vuelta.hu/bringaakademia  vagy  a  „Kézikönyv  a  BringaSuli  iskolai  kerékpáros 
oktatási programhoz” című kiadvány alapján valósítható meg.  

A soft programok beszerzése a megvalósítási szakaszban történik.  
1.40.  Egyéb mérésre kerülő számszerűsíthető eredmények  
Amennyiben  a  támogatott  projekt  tartalma  alapján  releváns,  a  projekt  végrehajtása  során, 
annak  végleges  tartalmának  függvényében  az  alábbi  mutatók  Közreműködő  Szervezet  által 
mérésre kerülnek: 

Mutató neve  
Mértékegység  
Mérték 
Meglévő kerékpárforgalmi létesítmény 
korszerűsítése 
km  
0,500 
 
Kialakított kerékpárparkolói férőhely  
db 
18 
 
1.41.  A projekt keretében fejlesztendő úthoz kapcsolódó autóbuszöblök felújítása, áthelyezése és 
kiépítése  kizárólag  bazaltbeton,  vagy  azzal  megegyező  teherbírású  burkolattal  és  merev 
pályaszerkezettel támogatható, melyhez az utasok leszállítását szolgáló előírás szerinti autóbusz 
megálló, peron felújítás, kiépítése is kapcsolódhat. A projekt keretében az esőbeállók költsége is 
elszámolható.  

Nem releváns.  
1.42.  A  beruházás  keretében  elszámolható  építési  költségeket  a  Budapesti  Kereskedelmi  és 
Iparkamara, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Magyar Építész Kamara által 
kiadott,  folyó  évre  vonatkozó5  Építőipari  Költségbecslési  Segédlet  figyelembevételével  kell 
meghatározni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a támogatási kérelem értékelése során is ezen 
segédlet alapján kerül vizsgálatra a kérelemben beállított költségek realitása.  

A költségvetések a fenti követelményeknek megfelelnek. 
1.43.  Költség-haszon elemzés készítése  
A költség-haszon elemzés elkészült.  
A részletes projekt kidolgozása során alkalmazható javaslatok:  
Az utcabútorok beszerzése egy előre elfogadott, egységes arculati stratégia mentén történjen;  
A javaslatot az Önkormányzat nem alkalmazta, nem készült egységes arculati stratégia. 
1.44.  A kérelmező konzorciumi formában valósítja meg a projektet a tevékenységek sokféleségéből 
adódóan  a  lehető  legtöbb  akár  konzorciumon  belüli,  akár  konzorciumon  kívüli  partnerrel 
együttműködésben;  

A projektet megvalósító konzorcium 2 tagból áll: Önkormányzat (konzorciumvezető), Szeged Pólus 
Fejlesztési Nkft. (konzorciumi tag). 
1.45.  Az  engedélyezési  szintű  tervdokumentáció  a  fejlesztés  tárgyát  illető  beruházás 
vonatkozásában  a  tervpályázati  eljárások  szabályairól  szóló  310/2015.  (X.  28.)  Korm. 
rendeletben  meghatározott  módon  lefolytatott  tervpályázat  eredményeként  elkészített 
tanulmányterven alapul.  

A javaslatot az Önkormányzat nem alkalmazta, nem volt tervpályázati eljárás. 
130 
 

 
   
1.46.  Parkolóhely  építés,  felújítás  esetén  az  elektromos  járművek  használatához  szükséges 
alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése  
Nem releváns. 
2.  Kérjük  a  Felhívás  6.  „Támogatási  kérelem  elkészítése  során  csatolandó  mellékletek  listája” 
„Csatolandó,  amennyiben  rendelkezésre  áll”  rovatában  felsorolt  releváns  mellékletek 
benyújtását. 

2.1. A  támogatási  kérelem  elkészítése  során  csatolandó,  rendelkezésre  álló  releváns  mellékletek 
benyújtásra kerültek. 
Az 1. mérföldkő lezárásaként benyújtandó beszámoló alátámasztásaként valamennyi releváns 
melléklet benyújtásra kerül.  
3.  Az  1.  mérföldkőig  szükséges  teljesülniük:  1.  Kérjük  az  indikátorok  mérését  az  indikátor 
definíciós  adatlapnak  megfelelően  bemutatni,  a  szükséges  igazolód  dokumentumokat 
benyújtani szíveskedjenek. 

3.1.  A támogatási kérelemben vállalt indikátorok vonatkozásában az indikátor definíciós adatlapok 
alapján  történt  az  értékek  meghatározatása.  A  tervérték  teljesülésének  elvárt  időpontjára  -  a 
projekt fizikai megvalósulásának napja  - vonatkozóan az Önkormányzat valamennyi releváns 
alátámasztó dokumentumot be fog nyújtani.  
Indikátor definíciós 
Kedvezményezett 
Monitoring 
Indikátor definíciós 
Cél 
adatlap szerinti 
által benyújtandó 
mutatómegnevez
adatlap szerinti mérési 
változás 
alátámasztó 
ése
alátámasztó 
 
módszertan  
dokumentum 
dokumentum 
Az indikátort az egyes, 
Önkormányzati 
A projekt zárásának 
stratégiával rendelkező 
nyilatkozat a KSH által 
évében (2018) 
területen csak egyszer kell 
minden évben kiadott 
Szeged lakosságának 
Integrált 
számítani. Az integrált 
„Magyarország 
lakónépességéről 
városfejlesztési 
városfejlesztési 
közigazgatási 
szóló, a KSH által 
stratégiákba 
stratégiával rendelkező 
helynévkönyve” című 
közöl alapján készülő 
bevont  területek 
160 000 
településen élő 
kiadványban az adott 
önkormányzati 
lakossága  (CO37) 
lakónépesség. 
település lakosságának 
nyilatkozat 
(fő) 
lakónépességéről 
közölt adat alapján a 
projekt zárásának 
évében  
Megújult vagy újonnan 
Kedvezményezetti 
A projekt fizikai 
kialakított zöldfelület 
kimutatás a 
befejezésének 
Megújult 
vagy 
nagysága= A projekt 
megújult/kialakított 
(2018.11.30.) napjára 
újonnan 
keretében rehabilitált 
zöldfelületi fejlesztések 
vonatkozóan 
kialakított 
7 000 
zöldfelületek nagysága, ill. 
pontos területéről, 
kimutatást, 
zöldfelület 
a projekt keretében 
átnézeti hely-színrajz, 
helyszínrajzot készít 
nagysága (m2) 
újonnan kialakított 
térkép, térinformatikai 
az Önkormányzat a 
zöldfelületek nagysága. 
program által készített 
megújult/kialakított 
kimutatás.  
zöldfelületi 
131 
 

 
   
fejlesztések pontos 
területéről. 
Nem engedélyköteles 
Igazolásként 
tevékenységek esetén a 
benyújtásra kerül a 
felújítással érintett 
megvalósulási 
Városi területeken 
épületek nettó 
tervdokumentáció, 
A felújított/újonnan 
épített 
vagy 
épületterületét igazoló 
továbbá az építési 
kialakított köz
renovált köz
- és 
- vagy 
dokumentum, építési 
napló. A vállalkozási 
kereskedelmi épületek 
kereskedelmi 
302 
napló, vagy 
szerződést 
épületek  (CO39) 
nettó épületterületének 
vállalkozási szerződés 
folyamatba épített 
(m2) 
összege. 
és teljesítésigazolás. 
közbeszerzési eljárás 
eredményeként jött 
létre, annak tartalmát 
a Támogató ismeri. 
Az indikátorhoz nem kell 
A teljes egészében 
A projekt fizikai 
hozzászámolni azon 
megújított terület 
befejezésének napjára 
fejlesztések területét, 
tulajdoni lapja valamint 
vonatkozóan 
melyeket más közös 
átnézeti helyszínrajz; 
benyújtásra kerülnek 
Városi területeken 
indikátorok lefednek (pl.: 
épület esetében 
a tulajdoni lapok, 
létrehozott  vagy 
utak, rehabilitált talaj).
alaprajz, műszaki
átnézeti helyszínrajz, 
helyreállított 
 
 
50 000 
dokumentáció.
az épület alaprajza, 
nyitott 
terek 
A területen létesített / már 
 
(CO38) (m2) 
meglévő utak felülete az 
műszaki 
indikátor szempontjából 
dokumentáció. 
nem minősül nyitott 
térnek, ezért az értékekbe 
nem számítandó bele. 
A megépített és kijelölt 
- Települési 
Szeged 
kerékpárforgalmi 
önkormányzat 
kerékpárforgalmi 
létesítmények hossza 
kerékpárforgalmi 
hálózati terve az 1. 
kilométerben kifejezve, két 
hálózati terve; 
sz. beszámoló 
tizedesjegyig kerekítve. 
- A hálózati terv 
alátámasztó 
Kétoldali vagy 
alapján megvalósított 
dokumentumaként 
párhuzamos létesítmények 
szakaszok térképi 
benyújtásra kerül.  
Kialakított 
esetén az érték ugyanazon 
ábrázolása, és a 
A hálózati terv 
kerékpárforgalmi 
létesítmények 
szakaszra csak egyszer 
létesítménytípusok 
alapján megvalósított 
0,50 
hossza 
(PO09) 
vehető figyelembe, 
megnevezése; 
releváns szakasz 
(km) 
amennyiben a 
- Települési 
térképi ábrázolása, és 
létesítmények nem azonos 
önkormányzat 
az Önkormányzat 
helyen érnek véget 
nyilatkozata ezen 
nyilatkozata a 
oldalanként, úgy a 
létesítmények 
létesítmények 
hosszabb létesítmény 
összesített és 
hosszáról a projekt 
oldalának a hosszát kell 
létesítményenkénti 
zárónapjára 
figyelembe venni. 
hosszáról. 
vonatkozóan 
benyújtásra kerül.  
132 
 

 
   
4.  Az  1.  mérföldkőig  szükséges  teljesülniük:  2.  A  projektben  vállalt  kerékpárút  kialakítása  és 
utak felújítása esetében szükséges a „Monitoring mutatók” rovatba is betervezni a vonatkozó 
indikátorokat.  A  „Projekt  részletes  bemutatása”  és  a  „Monitoring  mutatók”  részeket 
összhangba hozni szükséges. 

4.1. A  Monitoring  mutatók  között  szerepel  a  vonatkozó  indikátor.  Ld.  fenti  táblázat.  A  projekt 
részletes bemutatása és a Monitoring mutatók részek összhangja biztosított.  
5.  A jelen projekt és a magánszektor fejlesztései közti összhang bemutatása 
5.1. Az  Önkormányzatnak  (illetve  a  Polgármesteri  Hivatalnak)  azon  fejlesztésekre  van  rálátása és 
adott  esetben  szabályozási  jogköre,  amelyek  önkormányzati  tulajdont  érintenek,  illetve  az 
önkormányzat  –  akár  kötelező,  akár  önként  vállalt  -  feladat-  és  hatásköre  valamilyen  módon 
kiterjed  rá.  Így  tehát  a  magánszféra  fejlesztéseiről  is  csak  a  fenti  esetekben  értesül.  Az 
Önkormányzat  a  tulajdonát  érintő,  magánberuházásként  megvalósuló  fejlesztéshez 
hozzájárulását a műszaki tartalom/tervek ismeretében adja meg (akár feltételekkel), a fejlesztés 
megvalósíthatóságáról  –  a  tulajdonosi  jogok  gyakorlása  körében  –  a  Közgyűlés  vagy  a 
hatáskörrel rendelkező bizottság dönt.  
A  tulajdonos  Önkormányzat  a  feltételek  között  előírhatja  (és  rendre  elő  is  írja),  hogy  mely 
hivatali  szakirodákkal,  önkormányzati  cégekkel  köteles  a  magánberuházó  egyeztetni  annak 
érdekében,  hogy  a  fejlesztés  valamennyi,  az  önkormányzat  érdekkörébe  eső  szempontnak 
megfeleljen.  Különösen  indokolt  és  szükséges  ez  azokban  az  esetekben,  amelyekben  egy 
területen (akár egy helyrajzi számon) belül történik egy önkormányzati és egy magánberuházás, 
illetve  ha  a  magánberuházás  megvalósulása  támogatásból  megépült  vagyonelemek  bontását, 
átépítését, áthelyezését teszi szükségessé. A tulajdonosi hozzájárulásban foglaltak teljesülését a 
polgármesteri hivatali szakirodák ellenőrzik.  
Szeged  Megyei  Jogú  Város  befektetés-ösztönzési  feladatait  az  Önkormányzat  100%-os 
tulajdonában  álló  városfejlesztési  társaság,  a  Szeged  Pólus  Fejlesztési  Nkft.  látja  el,  így  a 
jelentősebb volumenű befektetési és fejlesztési szándékokról a Pólus NKft.-nek tudomása van. 
Tekintve,  hogy  a  Pólus  NKft.  –  jogszabályi  kötelezés  okán  –  valamennyi,  a  2014-2020 
programozási  időszakban  az  egyes  európai  uniós  alapokból  származó  támogatásokból 
megvalósuló projekt menedzsmentjét is ellátja, a befektetés-ösztönzési tevékenységből, illetve a 
projektmenedzsmentből  származó  információk  is  a  Pólus  Nkft.-nél  összpontosulnak,  az 
önkormányzati  érdekeknek  megfelelő  fejlesztési  igények  összehangolására  ez  a  szervezet 
minden vonatkozásban alkalmas. 
Az akár kisebb léptékű, településképet, településrendezést érintő beavatkozások összehangolása 
vonatkozásában  nagy  szerepe  van  a  város  Főépítészi  Irodájának.  A  hatályos  építési 
szabályzatnak történő megfelelés alapvetés akár a hatósági engedélyezési eljárás során, akár a 
nem engedélyköteles építések esetén. A Főépítész Iroda – amely a támogatásból megvalósuló 
önkormányzati  projektek  koordinálásáért  felelős  Fejlesztési  Iroda  alegysége  –  tehát  értesül  a 
magánszektor igényeiről, ugyanakkor közvetlen rálátása is van az önkormányzati beruházásokra, 
érdekekre, így az egyeztetési szükségletet vagy jelzi az egyes szakirodák felé vagy saját maga 
hozza össze az érintett feleket.  
A jelen projekt keretében a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásból 
megépített infrastruktúrát az Önkormányzat nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes alapon 
bocsátja a felhasználók rendelkezésére. A 2018. évi február havi Közgyűlés döntött arról, hogy 
a projektből épülő vendéglátóhely és illemhely üzemeltetésére vonatkozóan a Városüzemeltetési 
Iroda dolgozza ki a pályázat feltételeit és a bérleti szerződés tervezetét, majd azt jóváhagyásra 
133 
 

 
   
terjessze a Közgyűlés Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága elé legkésőbb a létesítmény 
műszaki  átadás-átvételének  napjáig.  Amennyiben  a  pályázati  úton  kiválasztott  bérlő  további 
fejlesztési szükségletet lát, azt saját forrásból, a TOP támogatásból megépített vagyonelemek 
sérelme nélkül, a tulajdonos jóváhagyásával megteheti.  
 
 
134 
 

 
   
4  SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA  
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Rendezvénynaptár 
Időpont 
Esemény 
Helyszín 
2015.01.22 
Magyar Kultúra napja 
Móra Ferenc Múzeum Díszterme 
Hekáné dr. Szondi Ildikó lakossági 
2015.01.28 
Reök Palota
fóruma
 
 
2015.01.30 
Megemlékezés és koszorúzás 
Dugonics temető 
2015.02.04 
Kormos Tibor lakossági fóruma 
Bálint Sándor Művelődési Ház 
2015.02.13 
Valentin party 
Napfényfürdő Aquapolis 
2015.02.14 
Valentin napi program 
Dóm tér 
2015.02.21 
Tájházi Farsangoló 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
Hekáné dr. Szondi Ildikó lakossági 
2015.03.05 
Reök
fóruma
 Palota 
 
2015.03.05 
Lampionünnep 
SZTE Rektori Hivatal Átrium 
2015.03.05-08. 
VI. Toros Pálinkafesztivál 
Széchenyi tér 
2015.03.08 
Nőnap az Anna Fürdőben 
Anna Fürdő 
2015.03.10-04.26. 
Vidámpark 
Csongrádi sgt. - Gáz u. sarok 
Az 1879-es szegedi Nagy Árvíz - 
2015.03.12-05.06. 
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
kiállítás
 
 
"Utazási Börze" Utazási és Szabadidő 
2015.03.13-14. 
Árkád
Szakkiállítás
 
 
2015.03.14 
Szegedi Nagyárvíz 136. évfordulója 
Dóm tér 
2015.03.15 
Nemzeti Ünnep 
Klauzál tér 
2015.03.20 
A víz világnapja 
Szegedi Vadaspark 
2015.03.22 
Víz világnapja az Anna Fürdőben 
Anna Fürdő 
2015.03.25-04.04. 
Húsvéti vásár 
Dugonics tér 
2015.03.27 
"Városi keresztút" 
több helyszín 
2015.04.05-06. 
Húsvéti tojásvadászat 
Szegedi Vadaspark 
Ág utca - Gáspár Z. utcai pálya, Csongrádi 
2015.04.07 
Tóth Károly egynyári virágosztás 
sgt. 67-69. mögötti játszótér 
2015.04.08 
Tóth Károly egynyári virágosztás 
Gyöngyvirág u. 4-6 mögött 
Dr. Solymos László egynyári 
2015.04.08 
Kossuth Zsuzsanna tagintézmény
virágosztás
 
 
Szent-Györgyi Albert Agóra, Rókusi 
2015.04.13-19. 
Éneklő Ifjúság kórushangversenyek 
Általános Iskola 
2015.04.13-05.15. 
XII. Egyetemi Tavasz 
változatos helyszínek 
Garam Utcai Óvoda, Bonifert Domonkos 
2015.04.14 
Dr. Kozma József egynyári virágosztás 
Általános Iskola 
Kemes Utcai Óvoda melletti parkoló, Gál u. 
2015.04.15 
Nagy Sándor egynyári virágosztás 
kosárpálya mellett 
2015.04.15 
Tóth Károly egynyári virágosztás 
Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola 
2015.04.15 
Juhász Gyula Napok - városi vetélkedő 
több helyszín 
Föld napi gyógynövény-túra a szegedi 
2015.04.18 
Fehér tó
Fehér
 
-tón 
2015.04.18 
IV. Kutyafuttában Nap 
Erzsébet liget 
Hekáné dr. Szondi Ildikó egynyári 
2015.04.21 
Hild kapu, Bartók tér
virágosztás
 
 
135 
 

 
   
Tisza Sport Hotel melletti parkoló, 
2015.04.22 
Kormos Tibor egynyári virágosztása 
Vörösmarty Általános Iskola 
2015.04.25 
Föld napja 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2015.04.25 
Sebestyén József egynyári virágosztás 
Mátyás király tér, Szabadság tér 
Vakvezető kutyák világnapja- 
2015.04.25 
Széchenyi tér
figyelemfelhívás promóció
 
 
2015.04.26 
A természet nem eladó! - Föld napja 
Szegedi Vadaspark 
2015.04.26 
Árkád futófesztivál 
Széchenyi tér 
2015.04.28 
Szentgyörgyi Pál egynyári virágosztás 
Tabán Utcai Iskola, Tápai u. 56. 
2015.04.29 
Mészáros Tamás egynyári virágosztás 
Víztorony tér, Olajbányász tér 
2015.04.29 
Dr. Berkesi Ottó egynyári virágosztása 
Szőreg, Rózsák tere 
2015.04.30 
Joób Márton egynyári virágosztása 
Gregor J. Általános Iskolával szemben 
I.SZTE Konfucius Intézet Kínai 
2015.05.01-02. 
Dugonics tér
Sörfesztivál Majális
 
 
2015.05.01-03. 
Majális 
Erzsébet Liget 
2015.05.01-31. 
Egyházzenei Hónap 
különböző templomokban 
Ex-Statis programsorozat - Tavaszi 
2015.05.01-30. 
Régi Zsinagóga
Kollekció
 
 
2015.05.01-09.30 
Dugonics téri Nyári Fesztivál 
Dugonics tér 
2015.05.05 
Szénási Róbert egynyári virágosztása 
Murányi utcai játszótér, Petőfi telep főtér 
2015.05.06 
Dr. Berkesi Ottó egynyári virágosztása 
Katalin u. - Fülemüle u. sarka 
2015.05.06-07. 
IV. Éjszakai Villamosfutás 
Indóház tér 
2015.05.06-31. 
Vidámpark 
Roosevelt tér 
"Fuss az életekért!" III. Jótékonysági 
2015.05.07 
futóverseny a Szegedi Újszülött 
Klauzál tér 
Életmentő Szolgálat javára 
"Fuss az életekért!" III. Jótékonysági 
2015.05.09 
futóverseny a Szegedi Újszülött 
Erzsébet liget 
Életmentő Szolgálat javára 
2015.05.10 
Medve Szabadtéri Matekverseny 
Erzsébet liget 
Dr. Binszki József egynyári 
2015.05.12 
Szent István tér, Klapka tér
virágosztása
 
 
Szeged Napja Ünnepségsorozat - XXI.  Széchenyi tér, Dóm tér, Klauzál tér, Belvárosi 
2015.05.15-24. 
Szegedi Borfesztivál, Gasztroudvar, 
Híd, Híd utca, Oskola utca
Dóm téri kavalkád, Hídi
 
 vásár 
Szécsényi Ferencné egynyári 
2015.05.19 
Délceg u., Piac tér Tápé
virágosztása
 
 
2015.05.19-26. 
Vidámpark 
Erzsébet liget 
2015.05.22 
105 éves a Délmagyarország 
Kölcsey utca közterület 
Gyógynövény-ismereti túra a szegedi 
2015.05.23 
Fehér tó
Fehér
 
-tónál 
2015.05.26 
Kardos Irén egynyári virágosztása 
Kolozsvári tér 
2015.05.26 
Szezonzáró party 
Napfényfürdő Aquapolis 
2015.05.26-06.01. 
Vidámpark 
Erzsébet liget 
2015.05.27 
Lauer István egynyári virágosztása 
Régi Posta úti játszótér 
2015.05.29-30. 
Gyermeknap 
Zápor kert 
Magyar Nemzeti Cirkusz 
2015.05.29-06.04. 
Csongrádi sgt. 
vendégszereplése
- Gáz u. sarok 
 
2015.05.29-08.14. 
Mesebárka a Tiszán 
Tisza folyó 
2015.05.30 
Dömötör díj - színházi díjátadó gála 
Szegedi Nemzeti Színház 
2015.05.31 
Gyereknap a Napsugaras Tájházban 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
136 
 

 
   
Kölykök, borjak, fiókák - vadasparki 
2015.05.31 
Szegedi Vadaspark 
gyermeknap 
2015.05.31 
Gyermeknap 
Reök-palota előtti közterület 
2015.06.03-09. 
Ünnepi Könyvhét 
Dugonics tér 
2015.06.04-06. 
Dejavu fesztivál 
Postás Sporttelep 
86. Ünnepi Könyvhét és 14. 
2015.06.04-08. 
Dugonics tér
Gyermekkönyvnapok
 
 
I. Felnőtt és Ifjúsági kajak-kenu 
2015.06.05-07. 
Szegedi Olimpiai Központ (Maty
válogatóverseny
-ér) 
 
2015.05.01-06.07. 
Szegedi Barokk Fesztivál 
Alsóvárosi Ferences Templom és Kolostor 
2015.06.12-26. 
I. Sörömfeszt 
Széchenyi tér 
2015.06.13 
Szent-Antal napi Liliomünnep 
Alsóvárosi Ferences Templom és Kolostor 
2015.06.16-19. 
Start-up témájú rendezvény 
Klauzál tér 
2015.06.19-21. 
XVII. Szőregi Rózsaünnep 
Szőreg 
Múzeumok éjszakája rendezvény 
2015.06.20-21. 
Roosevelt tér 
szabadtéri programjai
- Múzeum előtti közterület 
 
Magyar Olimpiai Bizottság családi 
2015.06.26-28. 
Erzsébet liget 
sportnap 
2015.06.27-28. 
Levendula Napok 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2015.07.01 
Ingyenes jógagyakorlás 
Erzsébet liget 
II. Alkotó hivatalnokok képzőművészeti 
2015.07.01-08.01. 
Városháza I. emeleti folyosó
tárlata
 
 
2015.07.01-25. 
Nyári Kavalkád 
Városháza Udvara 
2015.07.02-26. 
XIII. Szegedi Várjátékok 
Szegedi Vár, Stefánia 
2015.07.03-08.21 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
Dóm tér 
2015.07.06 
Lauer István lakossági fóruma 
Öthalom-telep 
2015.07.06 
Ingyenes jógagyakorlás 
Kálvária tér 
2015.07.10 
Roma családi nap 
Mátyás tér közterület 
IX. Martin György Országos 
2015.07.10-11. 
Dugonics tér
Npétáncfesztivál
 
 
2015.07.10-08.23. 
Dugonics téri Nyári Fesztivál 
Dugonics tér 
2015.07.12 
Tappancs fesztivál 
Erzsébet liget 
XXV. Nemzetközi Kamionos Country 
2015.07.17-19 
Sziksósfürdő Kemping
Találkozó
 
 
25. THEALTER nemzetközi színházi 
Régi Zsinagóga, Kisszínház és egyéb, többek 
2015.07.17-25. 
fesztivál 
közt szabadtéri helyszínek 
Szabadság határok nélkül, ingyenes 
2015.07.20-23. 
Klauzál tér
kulturális rendezvény
 
 
2015.07.27-08.09. 
Muzsikáló Udvar 
Városháza Udvara 
2015.07.31-08.02. 
Ifjúsági Evezős Világkupa  
Szegedi Olimpiai Központ (Maty-ér) 
2015.08.01 
Veteránjármű túra startja 
Széchenyi tér 
2015.08.01-02. 
VIII. Lótusz napok 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2015.08.02 
Veteránjármű kiállítás 
Széchenyi tér 
2015.08.03 
Ingyenes jógagyakorlás 
Kálvária tér 
2015.08.05 
Ingyenes jógagyakorlás 
Erzsébet liget 
2015.08.06-09. 
Hungarikum fesztivál 
Széchenyi tér 
2015.08.07-09. 
Rádió 88 születésnapi rendezvény 
Stefánia 
2015.08.09 
Motoros találkozó 
Erzsébet liget 
2015.08.12-31. 
Vidámpark 
Roosevelt tér 
137 
 

 
   
2015.08.15 
Városi vetélkedő 
több helyszín 
2015.08.20 
Államalapítás ünnepe 
Széchenyi tér 
2015.08.20-22. 
Államalapítás ünnepe 
Huszár Mátyás rakpart 
2015.08.25-29. 
Szegedi Ifjúsági Napok 
Partfürdő 
2015.09.04-06. 
XIX. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál 
Huszár Mátyás rakpart 
2015.09.07-13. 
Horse Evolution vendégszereplése 
Csongrádi sgt. - Gáz u. sarok 
XI. Szegedi Őszi Zsidó Kulturális 
2015.09.07-10.29. 
Új Zsinagóga
Fesztivál
 
 
2015.09.08 
Dr. Berkesi Ottó lakossági fóruma 
Bárdos Lovarda (Fácán u. 2.) 
2015.09.12 
Color Futás 
Dóm tér 
2015.09.12 
Családi nap 
Lechner tér 
2015.09.12-13. 
Tájékozódási Futó verseny 
Móra park, Múzeum mellett közterület 
2015.09.16-20. 
Bor tér 
Dóm tér 
2015.09.18-20. 
Gépjármű promóció 
Dugonics tér 
2015.09.19-11.03. 
Vidámpark 
Csongrádi sgt. - Gáz u. sarok 
2015.09.20 
Kulturális Örökség Napja 
Városháza 
2015.09.23-28. 
Tágas Tér Fesztivál 
Erzsébet liget 
2015.09.24-25. 
Szent Gellért Fesztivál 
Dóm tér 
2015.09.26 
Szent Mihály napi Vigadalom 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
2015.09.27 
14. Pick Utcai Futófesztivál 
Dóm tér 
2015.10.01-31. 
XX. Őszi Kulturális Fesztivál 
több helyszín 
2015.10.03 
Szent Ferenc napi Paprikaünnep 
Alsóvárosi Ferences templom és kolostor 
2015.10.03 
Szent Ferenc napi paprikafesztivál 
Mátyás tér közterület 
Állatok világnapja - Örökbefogadók 
2015.10.04 
Szegedi Vadaspark 
napja 
2015.10.06 
Nemzeti Gyásznap 
Aradi vértanúk tere 
2015.10.07 
Szécsényi Ferencné lakossági fóruma 
Heller Ödön Művelődési Ház 
2015.10.10 
MOL - suliváltó 
Dóm tér 
2015.10.13 
Közmeghallgatás 
SZMJV Önkormányzat Házasságkötő terem 
2015.10.23 
Nemzeti ünnep 
Rákóczi tér 
2015.10.31 
Lámpás Fesztivál 
Reök palota előtti közterület 
2015.10.31 
U.R.H. 6 órás - állóképességi futás 
Erzsébet liget 
2015.10.31., 
11.01.,11.07.,11.08.,11.21
Őszi darules a szegedi Fehér tónál 
Fehér tó 

2015.11.03 
Dr. Berkesi Ottó lakossági fóruma 
PH Szőregi kirendeltsége 
2015.11.04 
Szécsényi Ferenc lakossági fóruma 
PH Tápéi kirendeltsége 
2015.11.04-09. 
IV. Szegedi Mangalica Fesztivál 
Széchenyi tér 
2015.11.06-07. 
Szegedi Jazz Napok 
Belvárosi mozi 
Szent-Györgyi Albert Hallgatói Napok 
2015.11.09 
Dóm tér
Dóm tér Futás
 
 
2015.11.16-25. 
Jégvarázs 2.0. 
Dugonics tér 
Szolidaritás éjszakája, figyelem felhívás 
2015.11.19-20. 
Dóm tér
a hajléktalanok helyzetére
 
 
Széchenyi tér, Klauzál tér, Dugonics tér, Dóm 
2015.11.27-12.24 
Karácsonyi Ünnepi Hetek 
tér 
2015.12.02 
Mészáros Tamás lakossági fóruma 
Tarjáni Kéttannyelvű Iskola 
138 
 

 
   
Dr. Szentgyörgyi Pál Mikulás napi 
2015.12.05 
Pille utcai játszótér
Szabadtéri fogadóórája
 
 
2015.12.06 
Jótékonysági félmaraton futóverseny 
Erzsébet liget 
Kazinczy u. sarkán, az Evangélikus templom 
2015.12.06 
Adventi gyülekezeti vásár 
előtti tér 
2015.12.06-2016.01.03. 
Adventi keresztállítás 
Anna kút melletti közterület 
2015.12.08 
Kormos Tibor lakossági fóruma 
Vörösmarty Általános Iskola 
2015.12.15 
Szécsényi Ferencné lakossági fóruma 
PH Tápéi kirendeltsége 
2015.12.20 
Tarjáni és Felsővárosi karácsony 
Eötvös Gimnázium előtti közterület 
2015.12.29 
Karitatív ételosztás 
Anna kút melletti közterület 
2015.12.31 
Szilveszter 
Széchenyi tér 
2016.01.09-10. 
XI. Menyegző Esküvői Kiállítás 
IH Rendezvényközpont 
2016.01.16 
Szaunázók napja 
Napfényfürdő Aquapolis 
2016.01.20 
Dr. Berkesi Ottó lakossági fóruma 
Gregor József Általános Iskola 
2016.02.02 
Medve-les 
Szegedi Vadaspark 
2016.02.10 
Dr. Berkesi Ottó lakossági fóruma 
Szőregi kirendeltség 
2016.02.12 
Valentin est 
Napfényfürdő Aquapolis 
2016.02.13 
Tájházi Farsangoló 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
"Utazási Börze" Utazási és Szabadidő 
2016.02.26-27. 
Árkád
Szakkiállítás
 
 
2016.03.01-04.24. 
Vidámpark 
Csongrádi sgt. - Gáz u. sarok 
2016.03.03 
Szécsényi Ferencné lakossági fóruma 
PH Tápéi kirendeltsége 
2016.03.04 
"Elő" Nőnapi Party 
Napfényfürdő Aquapolis 
2016.03.08 
Nőnap az Anna Fürdőben 
Anna Fürdő 
2016.03.11-15. 
VII. Szegedi Toros és Pálinkafesztivál 
Széchenyi tér 
2016.03.12 
12. Árvízi Emléknap 
Dóm tér 
2016.03.18 
"Városi keresztút" 
több helyszín 
2016.03.18-28. 
Húsvéti rendezvény 
Dugonics tér 
2016.03.19 
Húsvétváró nap 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
2016.03.20 
Vadasparki tavaszköszöntő 
Szegedi Vadaspark 
2016.03.21-31. 
Víz hete 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2016.03.22 
Víz világnapja 
Szegedi Vadaspark 
2016.03.22 
Víz világnapja az Anna Fürdőben 
Anna Fürdő 
2016.03.25 
Húsvéti Buli 
Napfényfürdő Aquapolis 
Tavaszköszöntő túra a szegedi Fehér-
2016.03.26 
Fehér tó
tónál
 
 
2016.03.27 
Tájházi Húsvétozás 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
2016.03.27-28. 
Húsvéti tojásvadászat 
Szegedi Vadaspark 
2016.04.01-03. 
Rotary Tavasz 
Klauzál tér 
2016.04.02 
Jótékonysági Futás 
Erzsébet liget 
2016.04.03 
Matematika verseny 
Erzsébet liget 
2016.04.04-15. 
Gerilla Gourmet Paprika Piknik 
Széchenyi tér 
2016.04.06 
Nagy Sándor egynyári virágosztása 
Gál utca kosárpálya mellett 
Gyógynövény-ismereti túra a szegedi 
2016.04.10 
Fehér tó
Fehér
 
-tón 
2016.04.10 
Bérletesek napja 
Szegedi Vadaspark 
2016.04.11-05.15. 
XIII. Egyetemi Tavasz 
több helyszín 
139 
 

 
   
2016.04.12 
Kardos Irén lakossági fóruma 
Móraváros parkolóban 
Dr. Kozma József egynyári 
Garam Utcai Óvoda, Bonifert Domonkos 
2016.04.12 
virágosztása 
Iskola 
Hekáné dr. Szonda Ildikó egynyári 
2016.04.13 
virágosztása
Hild kapu, Bartók tér 
 
2016.04.18-22. 
Föld hete 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
Ág utca - Pajtás Büfé előtt, Csongrádi sgt. 67-
2016.04.19 
Tóth Károly egynyári virágosztás 
69. mögötti játszótér 
Gyöngyvirág u. 2-8 mögött, Kiss Ferenc 
2016.04.20 
Tóth Károly egynyári virágosztás 
Erdészeti Szakközépiskola 
2016.04.20 
Juhász Gyula Napok Városi vetélkedő 
több helyszínen 
2016.04.22 
Joób Márton egynyári virágosztása 
Újszegedi Víztoronytér 
2016.04.23 
Sebestyén József egynyári virágosztása 
Mátyás király tér 
2016.04.23 
Föld napja 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2016.04.23 
Föld napja 
Szegedi Vadaspark 
2016.04.24 
Árkád Futófesztivál 
Széchenyi tér 
Tisza Sport Hotel, Vörösmarty Általános 
2016.04.26 
Kormos Tibor egynyári virágosztása 
Iskola 
Dr. Solymos László egynyári 
2016.04.27 
Kossuth Zs. Tagintézmény
virágosztása
 
 
2016.04-27-28. 
V. Éjszakai Villamosfutás 
Indóház tér - Vasútállomás előtt közterületen 
Vakvezteő kutyák világnapja 
2016.04.30 
Széchenyi tér
alkalmából rendezvény
 
 
2016.05.01-09.30. 
Dugonics téri Nyári Fesztivál 
Dugonics tér 
Ex-Stasis programsorozat - Tavaszi 
2016.05.01-30. 
Régi Zsinagóga
Kollekció
 
 
2016.05.03-30. 
Vidámpark 
Roosevelt tér 
2016.05.07 
GEMMA Jótékonysági Futónap 
Erzsébet liget 
2016.05.09-13. 
Madarak és Fák hete 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
Morning show élő rádióműsor 
2016.05.10-11. 
Dugonics tér
kitelepülés
 
 
Szeged Napja Ünnepségsorozat - XXII.  Széchenyi tér, Dóm tér, Klauzál tér, Belvárosi 
2016.05.13-22 
Szegedi Borfesztivál, Gasztroudvar, 
Híd, Híd utca, Oskola utca
Dóm téri kavalkád, Hídi
 
 vásár 
Gyógynövény-ismereti túra a szegedi 
2016.05.14 
Fehér tó
Fehér
 
-tónál 
2016.05.15 
Madarak és fák napja 
Szegedi Vadaspark 
2016.05.16 
Tájházi Pünkösdölés 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
2016.05.16 
I. Csimota Csörte futóverseny 
Erzsébet liget 
2016.05.19-22. 
Vidámpark 
Erzsébet liget 
2016.05.26 
Előnevezési jótékonysági futás 
Árpád tér 
2016.05.26-31. 
I. Gyermeknapi Piknik 
Erzsébet liget 
2016.05.29 
Vadasparki gyermeknap 
Szegedi Vadaspark 
2016.05.29 
Gyermeknapi program lebonyolítása 
Reök-palota előtti közterület 
2016.06.02-04. 
Dejavu fesztivál 
Partfürdő 
Magyar Nemzeti Cirkusz 
2016.06.02-19. 
Csongrádi sgt. 
vendégszereplése
- Gáz u. sarok 
 
2016.06.03 
Dreamnight 
Szegedi Vadaspark 
2016.06.08-12. 
Délmagyar Szurkolói Klub 
Széchenyi tér 
2016.06.08-14. 
Ünnepi Könyvhetek 
Dugonics tér, Árpád tér 
140 
 

 
   
87. Ünnepi Könyvhét és 15. 
2016.06.09-13. 
Dugonics tér
Gyermekkönyvnapok
 
 
2016.06.10 
"Nyárváró" Éjszakai Fürdő 
Napfényfürdő Aquapolis 
2016.06.11 
Szent- Antal-napi Liliomfesztivál 
Alsóvárosi Ferences Kolostor 
2016.06.11 
Szent Antal-napi Liliomfesztivál 
Mátyás tér 
2016.06.16 
Olimpiai roadshow 
Árpád tér 
2016.06.17 
Olimpiai roadshow 
Dorozsmai út 196. előtti közterület 
2016.06.17-19. 
II. Nemzetközi Söröm 
Széchenyi tér 
Hajóskapitányként a Tiszán - vízitúra 
2016.06.18 
jogosítvány nélkül vezethető 
Tisza folyó 
kishajókkal 
2016.06.18 
Nyári mulatság 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
2016.06.19 
Mosolypart gyermekfesztivál 
Partfürdő 
2016.06.24-26. 
XIX. Szőregi Rózsaünnep 
Szőreg 
Nyári vadasparki éjszaka, izgalmas, 
2016.06.25 
látványos állatetetésekkel
Szegedi Vadaspark 
 
2016.06.25 
Múzeumok éjszakája 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
Roosevelt tér, Móra Ferenc Múzeum előtti 
2016.06.25-26. 
Múzeumok éjszakája 
közterület 
2016.06.29-07.24. 
XIV. Szegedi Várjátékok 
Szegedi Vár, Stefánia 
2016.07.01-08.27. 
Szegedi Szabadtéri Játékok 
Dóm tér 
2016.07.01-2016.07.20. 
Nyári Kavalkád 
Városháza udvara 
2016.07.02-03. 
Levendula Napok 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2016.07.06 
Szabadtéri ingyenes jógagyakorlatok 
Erzsébet liget 
XXVI. Nemzetközi Kamionos Country 
2016.07.15-17. 
Sziksósfürdő Kemping
Találkozó
 
 
XXVII. Szegedi Nemzetközi 
Dugonics tér, Szegedi Nemzeti Színház 
2016.07.13-26. 
Néptáncfesztivál 
Nagyszínháza és Kamaraszínháza 
Nyári vadasparki éjszaka, izgalmas, 
2016.07.23 
látványos állatetetésekkel
Szegedi Vadaspark 
 
Ingyenes kulturális esemény - Horváth 
2016.07.24-26. 
Mihály Gimnázium: Ahogy nekünk 
Klauzál tér 
tetszik 
2016.07.25-08.07 
Muzsikáló Udvar 
Városháza Udvara 
2016.07.29 
Strandok éjszakája 
Anna fürdő 
2016.07.29-08.21 
Dugonics téri Nyári Fesztivál 
Dugonics tér 
Hajóskapitányként a Tiszán - vízitúra 
2016.07.30 
jogosítvány nélkül vezethető 
Tisza folyó 
kishajókkal 
2016.08.03 
Szabadtéri ingyenes jógagyakorlatok 
Erzsébet liget 
2016.08.06.07. 
Havas Boldogasszony Búcsú 
Alsóvárosi Ferences Plébánia 
2016.08.06-07. 
IX. Lótusz Napok 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2016.08.08 
Rádió 88 születésnapi rendezvény 
Klauzál tér 
2016.08.11-14. 
Hungarikum Fesztivál 
Széchenyi tér 
SZTE JGYPK Gólyatábori városi 
2016.08.14 
több helyszín
vetélkedő
 
 
2016.08.16-23. 
II. Szegedi Kézműves Sörfesztivál 
Huszár Mátyás rakpart 
2016.08.16-31. 
Vidámpark 
Roosevelt tér 
Hajóskapitányként a Tiszán - vízitúra 
2016.08.20 
jogosítvány nélkül vezethető 
Tisza folyó 
kishajókkal 
141 
 

 
   
2016.08.24-27. 
Szegedi Ifjúsági Napok 
Partfürdő 
2016.08.26 
Állatkertek éjszakája 
Szegedi Vadaspark 
2016.09.02-04. 
XX. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál 
Huszár Mátyás rakpart 
2016.09.03 
Rákosi vipera nap 
Szegedi Vadaspark 
2016.09.05-11. 
Vidámpark 
Roosevelt tér 
2016.09.08-18. 
Richter Florian Cirkusz 
Csongrádi sgt. - Gáz u. sarok 
XII. Szegedi Őszi Zsidó Kulturális 
2016.09.05-11.05. 
Új Zsinagóga
Fesztivál
 
 
2016.09.10 
Családi nap 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
2016.09.11 
Családi nap 
Lechner tér 
2016.09.14-18. 
Bortér 
Dómtér 
2016.09.17-18. 
Örökségvédelmi Napok 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
2016.09.23 
Kutatók Éjszakája 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
Hajóskapitányként a Tiszán - vízitúra 
2016.09.24 
jogosítvány nélkül vezethető 
Tisza folyó 
kishajókkal 
2016.09.24 
Szent Mihály napi Vigadalom 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
2016.09.25 
15. Jubileumi PICK Utcai Futófesztivál 
Dóm tér 
2016.09.28-10.04. 
KAAS OTTHON Ingatlanvásár 
Dóm tér 
2016.10.01 
Népmese Napja 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
2016.10.01 
Kerékpártúra a szegedi Fehér-tónál 
Fehér tó 
2016.10.01 
Szent Ferenc napi Paprikaünnep 
Alsóvárosi Ferences Kolostor 
2016.10.01 
Szent Ferenc napi Paprikafesztivál 
Mátyás tér 
2016.10.01 
Gyermekláncfű Tudás-Futás 
Dóm tér 
2016.10.01-31. 
XXI. Őszi Kulturális Fesztivál 
több helyszín 
Állatok világnapja - Örökbefogadók 
2016.10.02 
Szegedi Vadaspark 
napja 
Paprika Fesztivál - a Szegedikum 
2016.10.03-13. 
Széchenyi tér
Fesztivál
 
 
2016.10.04 
Állatok világnapja 
Szegedi Vadaspark 
Fool Moon Nemzetközi A'capella 
2016.10.07-08. 
IH Rendezvényközpont
Fesztivál
 
 
2016.10.08 
Magyar Fürdőkultúra Napja 
Anna Fürdő 
2016.10.08 
MOL-suliváltó 
Dóm tér 
2016.10.10-15. 
Tök jó hét 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2016.10.14 
Rímbe szedett természet 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2016.10.15 
Tök jó nap 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2016.10.29 
Őszi darules a szegedi Fehér tónál 
Fehér tó 
2016.10.29 
II. U.R.H. 6 órás futás 
Erzsébet liget 
2016.09.29 
Lámpás Fesztivál 
Reök palota előtt közterületen 
2016.10.30-31. 
Őszi darules a szegedi Fehér tónál 
Fehér tó 
2016.10.31 
Halloween nappal és este 
Szegedi Vadaspark 
2016.11.02-07. 
V. Mangalica Fesztivál 
Széchenyi tér 
2016.11.05., 11.06., 
Őszi darules a szegedi Fehér tónál 
Fehér tó 
11.19., 11.26. 
Széchenyi tér, Klauzál tér, Dugonics tér, Dóm 
2016.11.25-12.23. 
Karácsonyi Ünnepi Hetek 
tér 
2016.12.16 
Vadasparki télköszöntő 
Szegedi Vadaspark 
142 
 

 
   
2016.12.31 
Szilveszter 
Széchenyi tér 
Az Arany János-emlékévhez 
2017.01.26-03.15. 
kapcsolódva a Somogyi-könyvtár 
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
kiállítással tiszteleg 
2017.01.29 
Családi nap 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
2017.02.02 
Medve-les 
Szegedi Vadaspark 
2017.02.10 
Valentin Wellness est 
Napfényfürdő Aquapolis 
"Kultúrházak éjjel nappal" Ezen belül: 
Bicínium éneklési verseny, Fiatal 
Karvezetők Versenye Kodály Zoltán 
2017.02.10-12 
születésének 135. évfordulójára és 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
Kardos Pál születésének 
90.évfordulójára. 
2017.02.10-12 
Árkád csokoládéfesztivál 
Árkád Szeged Bevásárlóközpont 
szegedi árvízre emlékező kiállítás a 
2017.02.23-03.15 
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
Somogyi-könyvtárban 
2017.03.03 
Első nőnapi buli 
Napfényfürdő Aquapolis 
2017.03.08 
Nőnap az Anna fürdőben 
Anna fürdő 
2017.03.11 
13. Árvízi Emléknap 
Dóm tér 
2017.03.15-19 
VIII. Toros Pálinkafesztivál 
Széchenyi tér 
2017.03.19 
Vadasparki Tavaszköszöntő 
Szegedi Vadaspark 
2017.03.22 
A víz világnapja 
Anna Fürdő 
XXVII. Országos Gyermek és Ifjúsági 
2017.04.07-09 
Néptáncfesztivál
Szent-Györgyi Albert Agóra 
 
2017.04.10-05.15 
14. Egyetemi tavasz 
több helyszínen 
Gerilla Gourmet - Kulináris Rock'N 
2017.04.14-16 
Széchenyi tér
Roll fesztivál
 
 
2017.04.16-17 
Húsvéti tojásvadászat 
Szegedi Vadaspark 
2017.04.23 
Árkád Futófesztivál 
Árkád Szeged Bevásárlóközpont 
2017.04.28-05.01 
Majális 
Erzsébet liget 
Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai 
2017.04.29-30 
Nemzetközi Evezőverseny 
Központ 
EX-STASIS PROGRAMSOROZAT - 
2017.05.01-30 
Régi Zsinagóga
TAVASZI KOLLEKCIÓ
 
 
2017.05.01-30 
Egyházzenei Hónap 
a város templomaiban 
Felnőtt és Ifjúsági Kajak-Kenu 
Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai 
2017.05.05-07 
Rangsoroló Verseny 
Központ 
2017.05.10-13 
Zsigmond Vilmos Filmfesztivál 
Belvárosi mozi 
„A MAGYAR GAUDÍ” – 140 ÉVE 
2017.05.11-07.02 
SZÜLETETT MAGYAR EDE, A 
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
SZEGEDI SZECESSZIÓ ÉPÍTÉSZE 
2017.05.15-19 
Bábfesztivál 
Kövér Béla Bábszínház 
2017.05.12-21 
Szeged napja ünnepségsorozat 
több helyszín 
2017.05.20-21 
Szegedi Hídi vásár 
Belvárosi híd 
Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai 
2017.05.26-28 
II. Gyorsasági Kajak-Kenu Világkupa 
Központ 
2017.05.27 
Dömötör díj - színházi díjátadó gála 
Szegedi Nemzeti Színház 
2017.05.28 
Városi Gyermeknap 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
Gyermeknap és a Szegedi Vadaspark 
2017.05.28 
születésnapja
Szegedi Vadaspark 
 
2017.06.02 
Dreamnight 
Szegedi Vadaspark 
143 
 

 
   
Sárkányhajó futam - Országos 
Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai 
2017.06.03 
Bajnokság 
Központ 
2017.06.04 
Pünkösd 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
2017.06.02-04 
Dejavu Fesztivál 
Újszegedi Partfürdő 
88. ünnepi könyvhét és 16. 
2017.06.08-12 
Dugonics tér
gyermekkönyvnapok
 
 
2017.06.10 
Szent-Antal napi Liliomünnep 
Alsóvárosi Ferences Kolostor 
2017.06.24 
Múzeumok éjszakája 
több helyszín 
2017.06.23-25 
Szőregi Rózsaünnep 
Szőreg 
2017.06.25 
Mosolypart Gyermekfesztivál 
Újszegedi Partfürdő 
2017.07.01-20 
Nyári Kavalkád 
Városháza udvara 
2017.07.01-02 
IV. Levendula napok 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
ECA NEMZETKÖZI ÉS KLUB 
Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai 
2017.07.06-09 
SÁRKÁNYHAJÓ EURÓPA 
Központ
BAJNOKSÁG
 
 
2017.07.07-09 
X. Marton György Néptáncfesztivál 
Széchenyi tér, Dugonics tér, Kisszínház 
Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai 
2017.07.13-16 
Országos Evezős Magyar Bajnokság 
Központ 
Reformáció 500 (A reformáció 
ötszázadik évfordulójára emlékezünk a 
2017.07.20-10.04 
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
Somogyi-könyvtár muzeális 
könyveiből válogató kiállítás keretében) 
27. Thealter NemzetköziI Színházi 
Régi Zsinagóga, Kiss színház és egyéb, 
2017.07.21-29 
Fesztivál 
többek közt szabadtéri helyszínek 
2017.07.28 
Strandok éjszakája 
Anna fürdő 
2017.08.05-06 
Havas Boldogasszony Búcsú 
Alsóvárosi Ferences Plébánia 
2017.08.05-06 
X. Lótusz napok 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2017.08.10-13 
Hungarikum Fesztivál 
Széchenyi tér 
2017.08.17-20 
Rakpart Feszt - Kézműves sörünnep 
Huszár Mátyás Rakpart 
2017.08.23-26 
Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) 
Újszegedi Partfürdő 
2017.09.01-03 
XXI. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál 
Huszár Mátyás Rakpart, Újszegedi Partfürdő 
XVII. MATASZ Kupa Nemzetközi 
2017.09.02-04 
Szeged Repülőtér
Ejtőernyős Célba Ugró Verseny
 
 
XIII. Szegedi Őszi Zsidó Kulturális 
2017.09.03-10.04 
Új Zsinagóga
Fesztivál
 
 
2017.09.08-10 
Tágas Tér Fesztivál 
Vértó, Dugonics tér és Mórahalom 
EX-STASIS Programsorozat T - Őszi 
ALTERRA - Kortárs Előadóművészeti 
2017.09.10-10.10 
Kollekció 
Központ (Régi Zsinagóga 
2017.09.13-17 
Bortér 
Dóm tér 
2017.09.15-17 
Szegedi Repülőnapok és Légi parádé 
Szegedi Repülőtér 
2017.09.24 
16. Pick Utcai Futófesztivál 
Dóm tér 
2017.09.24-30 
Szent Gellért Fesztivál 
Dóm 
2017.09.29 
Kutatók éjszakája 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
Fool Moon Nemzetközi A’ Capella 
2017.09.29-30 
IH Rendezvényközpont
Fesztivál
 
 
Alsóvárosi Ferences Kolostor, Alsóvárosi 
2017.09.30 
Szent-Ferenc napi paprikafesztivál 
Napsugaras Tájház 
2017.10.01-31 
XXII. Őszi Kulturális Fesztivál 
több helyszín 
2017.10.02-04 
SZGD Design Fröccs 
Alsóvárosi Ferences Kolostor 
2017.10.04 
Magyar Fürdőkultúra napja 
Anna Fürdő 
144 
 

 
   
Szegedi Paprika Show és Chili 
2017.10.13-15 
Széchenyi tér 
Weekend 
2017.10.15 
Tök jó nap 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2017.10.31 
Halloween 
Szegedi Vadaspark 
2017.11.10-11 
Szegedi Jazz napok 
IH Rendezvényközpont 
Széchenyi tér, Klauzál tér, Dugonics tér, Dóm 
2017.12.01-24 
Karácsonyi ünnepi hetek 
tér 
2017.12.31 
Szilveszter 
Széchenyi tér 
2018.02.16 
Valentin Wellness est 
Napfényfürdő Aquapolis 
2018.02.17 
Télbúcsúztató 
Szent István tér 
2018.03.03 
14. Árvízi Emléknap 
Dóm tér 
2018.03.08-11 
IX. Toros Pálinkafesztivál 
Széchenyi tér 
VII. Szegedi Ásványbörze & Vortexpo 
2018.03.17-18 
Életmód Fesztivál
Szent-Györgyi Albert Agóra 
 
2018.03.22 
A víz világnapja 
Anna Fürdő 
XXI. Csongrád Megyei Moderntánc 
2018.03.23-24 
Fesztivál
Szent-Györgyi Albert Agóra 
 
2018.03.23-25 
Víz Világnapi Nyílt Napok 
Szent István Téri Víztorony 
2018.03.25 
Kék Bolygó Túra - Tavaszköszöntő 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
2018.04.01-02 
Húsvéti tojásvadászat 
Szegedi Vadaspark 
28. Országos Gyermek és Ifjúsági 
2018.04.06-09 
Néptáncfesztivál
Szent-Györgyi Albert Agóra 
 
2018.04.11-05.11 
15. Egyetemi tavasz 
több helyszín 
SZEGED ROCKS 2018 - 
2018.04.21 
Magyarország legnagyobb zenei 
Újszegedi Partfürdő 
flashmobja 
2018.04.22 
Föld napja 
Szegedi Vadaspark 
2018.04.27-05.01 
Majális 
Újszegedi Partfürdő 
2018.05.09-12 
Zsigmond Vilmos Filmfesztivál 
Belvárosi mozi 
2018.05.13 
Madarak és fák napja 
Szegedi Vadaspark 
TELEKOM VIVICITTÁ Városvédő 
2018.05.13 
Dóm tér
Futás
 
 
2018.05.16-20 
ICF Gyorsasági Kajak-Kenu Világkupa 
Szegedi Olimpiai Központ (Maty-ér) 
2018.05.20 
Pünkösd 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
2018.05.18-27 
Szeged napja ünnepségsorozat 
több helyszín 
2018.05.21 
Szeged Napi Sárkányhajó Viadal 
Újszegedi Partfürdő 
2018.05.26-27 
Szegedi Hídi vásár 
Belvárosi híd 
2018.05.26 
Dömötör díj - színházi díjátadó gála 
Szegedi Nemzeti Színház 
2018.05.26-27 
III. Szegedi gyereknapi Piknik 
Újszegedi Partfürdő 
2018.05.27 
Városi gyermeknap 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
2018.05.27 
Gyermekünnep 
Szegedi Vadaspark 
2018.06.01 
Dreamnight 
Szegedi Vadaspark 
2018.06.07-09 
Dejavu Fesztivál 
Újszegedi Partfürdő 
89. Ünnepi Könyvhét és 17. 
2018.06.07-11 
Dugonics tér
Gyermekkönyvnapok
 
 
Szecesszió világnapja alkalmából 
2018.06.09-10 
REÖK Palota
szecessziós programok
 
 
2018.06.16 
Éjszaka a vadasparkban 
Szegedi Vadaspark 
145 
 

 
   
SZŐKE TISZA 2018.’ WDSF 
2018.06.16-17 
International Open Nemzetközi 
Városi Sportcsarnok 
Táncverseny és Gálaest 
I. Felnőtt és II. IFI Kajak-Kenu 
2018.06.22-24 
Szegedi Olimpiai Központ (Maty
Válogatóverseny
-ér) 
 
2018.06.22-24 
Szőregi Rózsaünnep 
Szőreg 
43274 
Múzeumok éjszakája 
több helyszín 
43275 
Mosolypart Gyermekfesztivál 
Újszegedi Partfürdő 
2018.06.30-07.01 
V. Levendula napok 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2018.07.01-20 
Nyári Kavalkád 
Városháza udvara 
28. Szegedi Nemzetközi 
Dugonics tér, Kisszínház, Nagyszínház és 
2018.07.03-08 
Npétáncfesztivál 
további helyszínek 
2018.07.05-29 
XVI. Szegedi Várjátékok 
Szegedi Vár, Stefánia 
2018.07.13-15 
IV. Nemzetközi Söröm 
Dugonics tér 
11. IDBF Klub Legénység Sárkányhajó 
2018.07.17-22 
Újszegedi Partfürdő
Világbajnokság
 
 
28. Thealter Nemzetközi Színházi 
Régi Zsinagóga, Kisszínház és egyéb, többek 
2018.07.20-28 
Fesztivál 
közt szabadtéri helyszínek 
XXVIII. Nemzetközi Kamionos 
2018.07.20-22 
Sziksósfürdő 
Country Találkozó
Kemping 
 
2018.07.23-08.05 
Muzsikáló udvar 
Városháza udvara 
2018.08.04-05 
XI. Lótusz napok 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2018.08.09-12 
Hungarikum Fesztivál 
Széchenyi tér 
2018.08.17-20 
Rakpart Feszt - Kézműves sörünnep 
Huszár Mátyás Rakpart 
2018.08.22-26 
Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) 
Újszegedi Partfürdő 
2018.08.24 
Állatkertek éjszakája 
Szegedi Vadaspark 
2018.08.31-09.02 
XXI. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál 
Huszár Mátyás Rakpart, Újszegedi Partfürdő 
XIV. Szegedi Őszi Zsidó Kulturális 
2018.09.02-11.10 
Új Zsinagóga
Fesztivál
 
 
2018.09.14-16 
Szegedi Repülőnapok és Légi parádé 
Szegedi Repülőtér 
2018.09.12-16 
Bortér 
Dóm tér 
2018.09.16 
11. Családi Sport és Egészség Fesztivál 
Kisstadion 
2018.09.21 
Európai Autómentes Nap 
Dugonics tér 
2018.09.23 
17. Pick Utcai Futófesztivál 
Dóm tér 
2018.09.24-10.01 
Szent Gellért Fesztivál 
Dóm 
2018.09.28 
Kutatók éjszakája 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
2018.09.29 
Alsóvárosi Paprikafesztivál 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
2018.10.01-11.10 
XXIII. Őszi Kulturális Fesztivál 
több helyszín 
Fool Moon Nemzetközi A’ Capella 
2018.10.04-06 
IH Rendezvényközpont
Fesztivál
 
 
Kelet-Európai Kupa Nemzetközi 
2018.10.05-07 
Szeged Repülőtér
Ejtőernyős Célba Ugró Verseny
 
 
2018.10.06 
Őszi mulatság 
Alsóvárosi Napsugaras Tájház 
Szegedi Paprika Show és Chili 
2018.10.12-14 
Széchenyi tér 
Weekend 
2018.10.14 
Tök jó nap 
Szegedi Tudományegyetem Füvészkert 
2018.10.31 
Halloween 
Szegedi Vadaspark 
2018.11.09-10 
Szegedi Jazz napok 
IH Rendezvényközpont 
2018.11.19-22 
Vantus István Kortárszenei napok 
különböző helyszíneken 
2018.12.15 
XXVII. Gyermekkarácsony 
Szent-Györgyi Albert Agóra 
146 
 

 
   
Széchenyi tér, Klauzál tér, Dugonics tér, Dóm 
2018.11.24-24 
Karácsonyi ünnepi hetek 
tér 
2018.12.31 
Szilveszter 
Széchenyi tér 
A Liget természetes élővilágának 
2018. április 
bemutatása (TOP-6.3.2. projekthez 
Liget 
kapcsolódóan) 
A Liget természetes élővilágának 
2018. 08.01.-2018. 09.30. 
bemutatása (TOP-6.3.2 projekthez 
Liget 
kapcsolódóan) 
Futóverseny (TOP-6.3.2 projekthez 
2018. november 
kapcsolódóan)
Liget 
 
Bűnmegelőzési rendezvény (TOP-
2018. november 
6.3.2. projekthez kapcsolódóan)
Liget 
 
Belső
2019. március
-Tarján: Virágos kertek az 
 
Belső
akcióterületen
-Tarján területén 
 
Első tarjáni kavalkád és közösségi 
2019. április 
Belső
fórum
-Tarján területén 
 
2019. március 
Odesszai virágos kertek 
Odessza területén 
2019. április 
Odessza - közösségi fórum 
Odessza területén 
 
147