Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Tranzitzónák fenntartásának költsége'. 
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
HIVATAL 
 
 
Tárgy: közérdekű adatigénylés 
 
 
 
 
Rutai Lili asszonynak, 
 
 
[email protected] 
 
 
 
Tisztelt Rutai Lili Asszony! 
 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § 
(1) bekezdése alapján tett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.  
 
A 2015-2020. évek közötti időszakban a röszkei és a tompai tranzitzónák építésének és fenntartásának 
költségéből  az  Országos  Rendőr-főkapitányság  vonatkozásában  informatikai  szolgáltatási  kiadások 
merültek fel, 2015. szeptember hónaptól 2020. június hónapig, összesen 310 473 872 forint értékben, az 
alábbi bontásban. 
 
Tétel 
Bruttó díj (forint) 
Egyszeri díj 
82 566 591 
Üzemeltetési díj (2015.09.-2019.04.) 
174 383 663 
Üzemeltetési díj (2019.04.-2020.01.) 
32 110 740 
Üzemeltetési díj (2020.01.-2020.06.) 
21 412 878 
Összesen  
310 473 872 
 
Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete
 (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerint 
meghatározott  előzetes  tájékoztatási  kötelezettségnek  eleget  téve  tájékoztatom,  hogy,  a  közérdekű  és 
közérdekből  nyilvános  adatigényléssel  kapcsolatban  benyújtott  kérelmével  összefüggésben  kezelt 
adatokról a 29000-148/36/2018. RAV számon nyilvántartásba vett érintetti tájékoztató áll rendelkezésre, 
mely 

Rendőrség 
internetes 
honlapján 

http://www.police.hu/sites/default/files/2018-
05/altalanos_036_v1.0.pdf útvonalon érhető el. 
 
 
Budapest, 2020. július „     ”. 
 

Tisztelettel: 
 
 

dr. Gömbös Sándor r. dandártábornok 
 
rendőrségi főtanácsos 
 
hivatalvezető 
Cím: 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 
Telefon: (06-1) 443-5797, 30-777, 33-067; Fax: (06-1) 443-5778, 30-763 
E-mail: [email protected]