Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'Tranzitzónák kiépítése'.BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
HIVATAL
Ügyszám: 30500/7055-/2020.                                   Tárgy: Adatszolgáltatás
Ügyintéző: dr. Nagy-Tóth Eszter bv. szds.
Tel.: 301-8102
E-mail: [email protected]
Rutai Lili
[email protected]
Tisztelt Rutai Lili!
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére 2020. június 29. napján továbbított
közérdekű adatigénylésre irányuló megkeresésére vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom.
A  tranzitzónák   kialakításával   összefüggésben   keletkezett   költségek   kimutatását   tartalmazó
táblázatot jelen átirat mellékleteként csatoljuk.
Figyelemmel   arra,   hogy   a   tranzitzónák   üzemeltetése   nem   tartozik   a   büntetés-végrehajtási
szervezet feladatkörébe, annak költségeiről nem rendelkezünk információval.
Kelt: Budapest, „az elektronikus dátumbélyegző szerint”
Tisztelettel:
Dr. Csató Kornélia bv. ezredes
hivatalvezető
1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. telefon: (+36 1) 301-8414 e-mail: [email protected]

1. melléklet
TRANZITZÓNÁK KIALAKÍTÁSI KÖLTSÉGE
(adatok Ft-ban)
Tevékenység megnevezése
Nettó összeg Ft
Bruttó összeg Ft
Konténer vásárlás és földmunka 2015.
939 232 793
1 192 825 647
konténer  vásárlás 2*51 db Tompa és Röszke
197 630 417
250 990 630
Röszke és Tompa, Letenye, Beremend tranzitzónába földmunka
elvégzése, közművek telepítése
741 602 376
741 602 376
Konténer vásárlás és földmunka 2017. I. ütem
502 336 202
637 966 977
Röszke és Tompa tranzitzónába  16-16 db konténer áttelepítése
11 968 000
15 199 360
Röszke és Tompa tranzitzónába földmunka elvégzése,
közművek telepítése
490 368 202
622 767 617
Konténer vásárlás és földmunka 2017. II. ütem
2 169 498 907
2 755 263 612
3*161 db konténer vásárlása a Tompa és Röszke tranzitzónába
807 771 000
1 025 869 170
Röszke és Tompa tranzitzónába földmunka elvégzése,
közművek telepítése
1 361 727 907
1 729 394 442
ÖSSZESEN:
3 611 067 902
4 586 056 236