Ez a közérdekűadat-igénylés csatolmányának HTML formátumú változata 'EFOP-3.4.3-16 - Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében'.

EFOP-3.4.3-16 - Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú
oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása
érdekében
A Testnevelési Egyetem intézményi fejlesztése a felsőfokú oktatás
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében
Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
1. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:
1
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2017.12.31.
00:00:00
Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
lsd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak
Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
2. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:
2
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2018.03.31.
00:00:00
Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
lsd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak
Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
3. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:
3
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2018.08.31.
00:00:00
Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
lsd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak
Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
4. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:
4
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2019.01.31.
00:00:00
Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
lsd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak
Mérföldkövek
Mérföldkő megnevezése:
5. mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:
5
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
2019.05.31.
00:00:00
Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
lsd. MVT 2.4.3 Mérföldkövek alfejezetben leírtak
1 / 8

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jel emezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
SZE_10 - Az ENSZ Fenntartható fejlődés célok beépítése oktatási vagy működési folyamatba
Mérföldkő sorszáma
Eredmény leírása:
Az ENSZ 17 Fenntartható fejlődés céljából legalább kettő adaptálása, alkalmazása működési vagy képzési folyamatba projektenként.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:
2
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:
db
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Adott cél megjelőlése, az adaptálás módszertanának leírása és az eredmény összefoglalás: 2 db jelentés a megvalósult alkalmazásról
Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jel emezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
SZE_13 - Hallgatók aktív társadalmi részvételének előmozdítását célzó programban részt vettek
Mérföldkő sorszáma
Eredmény leírása:
Hallgatók aktív társadalmi részvételének előmozdítását célzó programban részt vettek száma
Eredmény számszerűsíthető célértéke:
20
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Hallgatók aktív társadalmi részvételének előmozdítását célzó programban való részvételek száma alapján (jelenléti ívek)
Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jel emezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
SZE_14 - A Testmozgást, egészségnevelést szolgáló tevékenységben illetve sportaktivitásban részt vevők arányának növekedése
Mérföldkő sorszáma
Eredmény leírása:
A Magyar Egyetemi – Fősikolai Sportszövetség (MEFS) által felmért fizikai aktivitás alapján a testmozgásban részt vevők aránya és annak
növekedése adott intézményben. A Magyar Egyetemi – Fősikolai Sportszövetség (MEFS) által felmért fizikai aktivitás alapján növekedést kell
kimutatni.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:
100
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:
%
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Sportszolgáltatás keretében a résztvevői kör összevetése a hallgatói létszámmal.
Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jel emezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
SZE_1 - Fejlesztett tananyag, e-learning modul, digitális taneszköz
Mérföldkő sorszáma
Eredmény leírása:
A projektben fejlesztett konkrét tananyag, modul, teszt, módszertan. Dublin Core alapján megadott cím alá besorolt tételenként vagy e-learning
rendszer önálló tételeként.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:
3
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:
db
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
KFDT-nek (www.tankonyvtar.hu) leadott vagy e-learning rendszerbe feltöltött címek listája
2 / 8

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jel emezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
SZE_2 - Fejlesztett tananyag, e-learning modul, digitális taneszköz használata
Mérföldkő sorszáma
Eredmény leírása:
Tananyagonként, taneszközönként a fejlesztett tananyagot, e-learning modult, digitális taneszközt használó hallgatók száma.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:
150
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Monitoring jelentés, Projekt záró évének megfelelő tanévében, arra a tanévre vonatkozóan kell mérni és lejelenteni, Letöltési statisztika és/vagy
kurzusok irodalomjegyzékében / tananyagjegyzékében való megjelenés szorozva a kurzuson kreditet szerzők számával
Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jel emezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
SZE_3 - Részvétel a felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben részesített képzők képzése programban
Mérföldkő sorszáma
Eredmény leírása:
Azon mesteroktatók, partnerszervezeti mentorok száma, akik felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben részt vesznek
Eredmény számszerűsíthető célértéke:
32
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Képzők képzése programban részt vettek listája
Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jel emezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
SZE_4 - Felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben részesített képzők képzése programot sikeresen elvégzők
Mérföldkő sorszáma
Eredmény leírása:
Felsőoktatási oktatásmódszertani képzésben résztvők számához viszonyítva a képzést sikeresen elvégzők aránya.
Eredmény számszerűsíthető célértéke:
80
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:
%
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Képzők képzése programban részt vettek és sikeresen végzők listája
Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jel emezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.
Eredmény megnevezése:
SZE_5 - Vállalati szakemberek/új mesteroktatók oktatásba való bevonása
Mérföldkő sorszáma
Eredmény leírása:
Az oktatásba bevont vállalati szakemberek / új mesteroktatók száma
Eredmény számszerűsíthető célértéke:
1
Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Projekt révén bevontak névsora
3 / 8

Források listája
Forrás megnevezése
Összeg [Ft]
%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás
76 185 100
100,000000%
Projekt elszámolható költsége
76 185 100
100.000000%
Projekt teljes költsége
76 185 100
-
Költségek listája
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés
Felmérések, kimutatások, adatbázások, kutatások, tanulmányok készítésének költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
2 755 906
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
744 094
Brutto egységár [Ft]
3 500 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
3 500 000
Elszámolható költség [Ft] 3 500 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
3 500 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Az egyes tanulmányokat a bekért indikatív árajánlat alapján, egységesen 500 000 Ft/szerzői ív költséggel terveztük. Tanácsadói modell kidolgozása: 3
Részletezés
szerzői ív* 500 000,-Ft = 1 500 000,-Ft. Diákmentor rendszer megalapozása: 2 szerzői ív* 500 000,-Ft = 1 000 000,-Ft. Kérdőív, egyéni fejlesztési terv sablon,
módszertani útmutató: 2 szerzői ív* 500 000,-Ft = 1 000 000,-Ft.
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus
Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés
Bekerülési érték
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
20 916 047
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
5 647 333
Brutto egységár [Ft]
26 563 380
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
26 563 380
Elszámolható költség [Ft] 26 563 380
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
26 563 380
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Interakív terem berendezéséhez kapcsolód eszközök költsége.
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés
Honlap fejlesztés, adatbázis és szoftverfejlesztés
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
3 937 008
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
1 062 992
Brutto egységár [Ft]
5 000 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
5 000 000
Elszámolható költség [Ft] 5 000 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
5 000 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Applikáció fejlesztés költsége.
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés
Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
116 913
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
31 567
Brutto egységár [Ft]
148 480
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
148 480
Elszámolható költség [Ft] 148 480
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
148 480
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Kitelepülések - catering költsége: 66 db* 1 500,-Ft = 99 000,-Ft, és a kapcsolód reprezentációs adó költsége: 49 480,-Ft.
4 / 8

Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)
Költség kategória
Általános (rezsi) költség
Költségtípus
Egyéb általános (rezsi) költség
Megnevezés
Bankszámla nyitás és vezetés költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
1 181
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
319
Brutto egységár [Ft]
1 500
Mennyiség
24
Teljes költség [Ft]
36 000
Elszámolható költség [Ft] 36 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
36 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Bankszámla nyitás és vezetés költsége
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés
Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
480 315
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
129 685
Brutto egységár [Ft]
610 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
610 000
Elszámolható költség [Ft] 610 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
610 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Tájékoztató kiadvány nemzetközi ösztöndíjlehetőségekről: 300 db/félév, A5, 10 oldal, 900 db* 500,-Ft= 450 000,-Ft. Kitelepülések - NYOMDA: óriásplakátok:
12 db* 10 000,-Ft = 120 000,-Ft. Kitelepülések - NYOMDA: szórólap: 400 db* 100,-Ft= 40 000,-Ft.
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)
Költség kategória
Általános (rezsi) költség
Költségtípus
Egyéb általános (rezsi) költség
Megnevezés
Dokumentációs/archiválási költség
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
159 379
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
43 032
Brutto egységár [Ft]
202 411
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
202 411
Elszámolható költség [Ft] 202 411
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
202 411
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Dokumentációs és archiválási költség a projekt teljes időszakára, 24 hónapon keresztül, havi átlag 8434,-Ft-ért.
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés
Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
299 941
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
80 984
Brutto egységár [Ft]
380 925
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
380 925
Elszámolható költség [Ft] 380 925
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
380 925
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Nyilvánosság biztosításának költsége.
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)
Költség kategória
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus
Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Megnevezés
Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
299 941
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
80 984
Brutto egységár [Ft]
380 925
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
380 925
Elszámolható költség [Ft] 380 925
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
380 925
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Projektszintű könyvvizsgálat költsége.
5 / 8

Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés
Munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
23 863 690
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
23 863 690
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
23 863 690
Elszámolható költség [Ft] 23 863 690
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
23 863 690
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Ld. mellékelt HR terv alapján.
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
6 443 196
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
6 443 196
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
6 443 196
Elszámolható költség [Ft] 6 443 196
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
6 443 196
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A szakmai megvalósítók béréhez kapcsolódó járulék költsége (hatályos jogszabály szerinti 22%: 5.250.012,-Ft, 27%-os különbözet, amely a hiánypótlás
szerint a soron marad: 1.193.184,-)
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Adók, tartalék
Költség kategória
Tartalék
Költségtípus
Tartalék
Megnevezés
Tartalék
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
130 133
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
130 133
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
130 133
Elszámolható költség [Ft] 130 133
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
130 133
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A projekt keretében tervezett tartalék összege.
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt előkészítés
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Közbeszerzési költségek
Megnevezés
Közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordítások – munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
50 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
50 000
Mennyiség
6
Teljes költség [Ft]
300 000
Elszámolható költség [Ft] 300 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
300 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordítások - munkabér 6 hónapon keresztül, havi 50 000,-Ft összegért, azaz mindösszesen 300 000,-Ft
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt előkészítés
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Közbeszerzési költségek
Megnevezés
Közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordítások – foglalkozást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
13 500
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
13 500
Mennyiség
6
Teljes költség [Ft]
81 000
Elszámolható költség [Ft] 81 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
81 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordítások - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 6 hónapon keresztül (hatályos jogszabály szerinti 22%:
11.000,-Ft, 27%-os különbözet, amely a hiánypótlás szerint a soron marad: 2.500,-Ft (27% miatt))
6 / 8

Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport személyi jellegű ráfordításai
Ösztöndíj - hallgatói ösztöndíj a 2011. évi CCIV. törvény 85. §, 85/C §, 85/D pontja alapján, vagy kutatói ösztöndíj az 1995. évi CXVII. törvénynek az
Megnevezés
adómentes bevételekről rendelkező 1. számú melléklet 3. A közcélú juttatások körében adómentes: 3.2.6. valamint a 4. Egyes tevékenységekhez
kapcsolódóan adómentes: 4.3, 4.7., 4.11; 4.12; 4.13, 4.15; 4.17, 4.18 pontjai alapján
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
18 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
18 000
Mennyiség
75
Teljes költség [Ft]
1 350 000
Elszámolható költség [Ft] 1 350 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
1 350 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Ösztöndíjas hallgatók költsége: 5 hó* 18 000,-Ft* 15 fő= 1 350 000,-Ft.
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória
Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus
Célcsoport képzési költségei
Megnevezés
Képzéshez kapcsolódó utazás, étkezés,szállás költség
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
803 150
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
216 850
Brutto egységár [Ft]
1 020 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
1 020 000
Elszámolható költség [Ft] 1 020 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
1 020 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Tréning catering költsége: 3x2 napx5 fő, azaz 30 fő* 4 000,-Ft= 120 000,-Ft. Tréning catering költsége: 1x2napx25 fő, azaz 50 fő* 4 000,-Ft= 200 000,-Ft.
Részletezés
Tréning catering költsége: 1x2napx25 fő, azaz 50 fő* 4 000,-Ft= 200 000,-Ft. Catering 25 fő* 4 000,-Ft= 100 000,-Ft* 3 alkalom= 300 000,-Ft. Képzés -
catering: 50 fő* 4 000,-Ft= 200 000,-Ft.
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt menedzsment
Költség kategória
Projektmenedzsment költség
Költségtípus
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés
Munkabér
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
149 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
149 000
Mennyiség
24
Teljes költség [Ft]
3 576 000
Elszámolható költség [Ft] 3 576 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
3 576 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Projektmenedzser és pénzügyi vezető munkabér költség 24 hónapon keresztül, 149 000,-Ft/hó/ 2 fő összegben, azaz 74 500,-Ft/hó/fő
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt menedzsment
Költség kategória
Projektmenedzsment költség
Költségtípus
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
40 230
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
40 230
Mennyiség
24
Teljes költség [Ft]
965 520
Elszámolható költség [Ft] 965 520
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
965 520
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A projektmenedzser és a pénzügyi vezető béréhez kapcsolódó járulék költsége (hatályos jogszabály szerinti 22%: 786 720,-Ft, 27%-os különbözet, amely a
hiánypótlás szerint a soron marad: 178 800,-Ft)
7 / 8

Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)
Költség kategória
Általános (rezsi) költség
Költségtípus
Egyéb általános (rezsi) költség
Megnevezés
Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
1 732
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
468
Brutto egységár [Ft]
2 200
Mennyiség
24
Teljes költség [Ft]
52 800
Elszámolható költség [Ft] 52 800
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
52 800
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége 24 hónapon keresztül, havi 2 200,-Ft összegért.
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt megvalósítás közvetett költségei (átalány)
Költség kategória
Általános (rezsi) költség
Költségtípus
Egyéb általános (rezsi) költség
Megnevezés
Közüzemi szolgáltatások költsége
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
370 583
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
100 057
Brutto egységár [Ft]
470 640
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
470 640
Elszámolható költség [Ft] 470 640
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
470 640
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Közüzemi szolgáltatások költsége 24 hónapon keresztül, havi bruttó 19 610 ,-Ft összegért.
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt előkészítés
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés
Megvalósíthatósági tanulmány
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
787 402
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
212 598
Brutto egységár [Ft]
1 000 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
1 000 000
Elszámolható költség [Ft] 1 000 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
1 000 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének költsége.
Támogatást igénylő
TESTNEVELÉSI EGYETEM
Tevékenység neve
Projekt előkészítés
Költség kategória
Projektelőkészítés költségei
Költségtípus
Közbeszerzési költségek
Megnevezés
Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód
Utófinanszírozás
Ál ami támogatás
kategória
Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft]
110 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
0
Brutto egységár [Ft]
110 000
Mennyiség
1
Teljes költség [Ft]
110 000
Elszámolható költség [Ft] 110 000
Nem elszámolható
költség [Ft]
0
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft]
110 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott
0
Támogatási összeg (Ft) -
Szál ítói finanszírozású
0
Részletezés
A közbeszerzési eljárás díjának költsége.
Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése
Bázisérték dátuma
Bázisérték
Cél dátuma
Cél változás
Cél összváltozás
Cél kumulált
A felsőoktatási
együttműködési
programokban támogatott
2019.05.31.
5
5
5
gyakorló helyek száma
Az ISCED 5 és ISCED 8
szintek közötti
felsőoktatásba való
bekerülést és
2019.05.31.
90
90
90
bennmaradást támogató
programokban résztvevők
száma
8 / 8